Tilpasse webvisningsprogrammet

Bruk Account Administration-verktøyet for å tilpasse innstillingene for Content Viewer for Web (webvisningsprogram). Du kan aktivere webvisningsprogrammet, definere en betalingsmurterskel, angi en webside som skal vises hvis den delte koblingen peker til en manglende URL-adresse, og mer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Account Administration-verktøyet. Hvis du vil ha informasjon om arbeidsflyten for sosial deling, kan du se Bruke sosial deling.

Opprette en gjengivelse bare for webvisningsprogram

Du kan opprette en spesiell foliogjengivelse for webvisningsprogrammet som bare vises i nettleseren for webvisningsprogram, og ikke i visningsprogrammet på enheten. Du kan for eksempel opprette en folio på 1024 x 580 som bare viser en horisontal retning, som bruker terminologi som "klikk" i stedet for "trykk", og som erstatter et ikke støttet panorama med et fast bilde.

Det er ikke nødvendig å velge alternativet for bare webvisningsprogram for å vise artikler i webvisningsprogrammet. Hvis du ikke velger dette alternativet, vil iPad-gjengivelsen på 1024 x 768 vises i webvisningsprogrammet.

 1. Opprett en folio som skal brukes som gjengivelse for webvisningsprogram.

  Gjengivelsen for webvisningsprogram kan ha en hvilken som helst størrelse, for eksempel 1024 x 600 eller 800 x 600. Husk at når du legger til artikler i denne folioen, må størrelsesforholdet til folioen og kildedokumentene fremdeles samsvare. Du kan for eksempel legge til artikler på 1024 x 768 i en folio på 800 x 600 (begge i formatet 4:3), men ikke i en folio på 1024 x 600.

  Du kan opprette to foliogjengivelser som de samme størrelsesdimensjonene så lenge én av gjengivelsene er satt til Web Viewer Only (Bare webvisningsprogram).

 2. Opprett kildefilene for gjengivelsen for webvisningsprogram.

  Ett alternativ er å opprette gjengivelseslag i de eksisterende InDesign-dokumentene. Når du for eksempel er klar til å legge til eller importere artiklene, aktiverer du webvisningslagene og deaktiverer iPad HD-laget. Et annet alternativ er å opprette alternative layouter i InDesign CS6 eller nyere.

 3. Angi den riktige metadatainformasjonen for å gjøre den til en gjengivelse. Angi den samme informasjonen for folionavn som brukes i de andre foliogjengivelsene. Hvis det er en salgsfolio, angir du den samme produkt-ID-en.

 4. Velg folioen og deretter bare webvisningsprogram i Folio Producer Organizer.

 5. Bygg et program ned sosial deling aktivert, og test gjengivelsen i webvisningsprogrammet.

Bygge inn webvisningsprogrammet i webområdet ditt

Du kan bygge inn delte webvisningsprogramartikler i webområdet ditt ved hjelp av iframe-koder. Ved å vise delt artikkelinnhold i dine egne utformingselementer kan du formidle en konsekvent opplevelse med varemerker for kundene.

Hvis du vil ha en videodemonstrasjon, kan du se Innebygge publikasjoner i webområdevideo.

Hvis du vil ha en artikkel med detaljerte instruksjoner, se Innebygge webvisningsprograminnhold på websiden.

Du kan inkludere en påloggingsfunksjon i det innebygde webvisningsprogrammet bare hvis du har en DPS Enterprise Edition-konto og hvis du har ett eller flere programmer med direkte berettigelse aktivert. Med dette påloggingsalternativet gir du tilgang bare til lesere som har kjøpt utgivelser eller abonnementer direkte fra utgiveren – ikke gjennom en App Store. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for Professional Edition-kontoer. Hvis du vil aktivere pålogging i webvisningsprogrammet, kontakter du salgsrepresentanten eller kundestøtte for Adobe.

Se webvisningsinnhold lokalt

Med Adobe Content Viewer offline extension for Chrome kan du se DPS-webvisningsinnhold i Chrome-nettleseren selv om du ikke er tilkoblet Internett. Se Bruke lokalt webvisningsprogram i Chrome.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?