Folio-orientering

En folio kan inneholde artikler som bare er i liggende format, bare i stående format eller i begge formater. Du kan ikke bruke ulike retninger i folioen. Hele folioen må være dobbel, stående eller liggende. I kildedokumentene kan du inkludere horisontale og vertikale layout i samme InDesign-dokument for dobbelt-orienterte folioer, eller du kan opprette separate InDesign-dokumenter.

En artikkel med to retninger har to layouter: vertikal og horisontal. Når brukeren snur mobilenheten, vises den andre retningen. En folio med én retning er låst i den retningen. Hvis du for eksempel oppretter artikler med bare vertikale InDesign-filer, beholdes den retningen selv om brukeren snur mobilenheten. Videoer i fullskjermformat kan imidlertid fremdeles spilles av i liggende format selv om en folio bare er vertikal.

Liggende og stående layouter på iPad

Hvert dokument kan ha flere sider og objekter som har ulik horisontal og vertikal retning.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet