DPS-analyse

Viser du riktig artikkel?

Denne artikkelen refererer til Digital Publishing Suite. Du finner mer om AEM Mobile i Analytics.

På Analytics-siden på DPS-kontrollpanelet kan du spore brukerdataene for det egendefinerte visningsprogrammet ditt. Når du abonnerer på Adobe Digital Publishing Suite med en Professional- eller Enterprise-konto, får du tilgang til grunnleggende analysefunksjoner for alle appene dine. Disse dataene omfatter antallet utgaver som er lastet ned og kjøpt, det mest populære innholdet og annonsene samt antallet appinstallasjoner. Base Analytics inneholder en rekke forskjellige rapporter, inkludert enheter og operativsystemer.

Hvis du har en Adobe Analytics-konto (tidligere kalt Omniture SiteCatalyst®), kan du få tilgang til mer detaljerte brukerdata.

Alle Professional- og Enterprise-programmer samler inn anonyme bruksdata for alle programtyper, inkludert programmer for enkeltfolio eller flere folioer. Disse dataene samles inn enten brukere er tilkoblet eller frakoblet. Hvis du må tillate at brukerne kan reservere seg mot analysedatainnsamling, kan du aktivere et alternativ for deltakelse når du bygger programmet i DPS App Builder. Analysedata samles ikke inn for apper opprettet med lisens for én versjon.

Merk:

Hvis du vil unngå analysedata som viser “::unspecified::”, angi titlene for alle artiklene i artikkelegenskaper. Bruk også virkelige navn på overleggene når det er mulig, slik at det er enklere å tolke analysedata. Bruk for eksempel “Twitter-kobling” i stedet for “Knapp 4.”

Videoopplæringsmateriale for Analytics

Analytics-ressurser

Artikler

Hvis du vil ha grunnleggende informasjon om datainnsamling, kan du se Digital Publishing Suite analytics tutorial (Opplæringsmateriale for Digital Publishing Suite-analyse).

Du finner en artikkel om grunnlinjeanalyser på DPS-grunnlinjeanalyser.

Hvis du vil ha informasjon om optimalisering av analyse, se Adobe® Digital Publishing Suite, Analytics Service (PDF).

Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av Adobe Analytics (SiteCatalyst), se Adobe® SiteCatalyst Digital Publishing Report Guide (Adobe® SiteCatalyst Digital Publishing-rapportveiledning).

Du finner en artikkel om metodene som brukes av DPS, på Methodology used by Digital Publishing Suite to calculate and present the Standard Audience Metrics (Metoder som brukes av Digital Publishing Suite for å beregne og presentere standardmålgruppemetrikk).

Du kan finne en liste over støttede analysehendelser etter plattform under DPS-støttede analysehendelser.

Adobe Analytics-videoer

DPS Analytics: Innføring

DPS Analytics: Grunnleggende om SiteCatalyst

DPS Analytics: Rapporter og kontrollpaneler for SiteCatalyst

Konfigurere Adobe Analytics

Når du registrerer deg for et abonnement på Digital Publishing Suite (Professional eller Enterprise), tildeles du en hovedkonto-ID som gjør at du kan bruke Account Administration-verktøyet. Bruk dette verktøyet for å tildele Program-rollen til en Adobe-ID. Som en del av denne prosessen må du oppgi påkrevd informasjon for å aktivere Adobe Analytics (tidligere kalt Omniture SiteCatalyst). Sørg for å oppgi det samme bedriftsnavnet som du bruker til å logge på Adobe Analytics. Når du har gitt denne informasjonen, kan det ta så lenge som fem dager før funksjonen aktiveres. Se Account Administration-verktøyet.

Hvis du mener at analysekontoen din ikke er konfigurert riktig, tar du kontakt med en Adobe-representant. Kontaktinformasjon for Gold-støtte vises på DPS-kontrollpanelet.

Hvis du har en konto hos Adobe Analytics, får du tilgang til alle funksjonene på my.omniture.com.

Vise Base Analytics-data

 1. Logg på kontrollpanelet for Adobe Digital Publishing Suite.

  Du kan bare se analysesiden med en Adobe-ID-konto som er tildelt Program-rollen. Hvis du vil vise analyser, bruker du den samme Adobe-IDen som du bruker i Folio Builder-panelet til å laste opp innhold for det egendefinerte visningsprogrammet.

 2. Klikk på Analytics for å vise de grunnleggende analysedataene.

  Rapporter for det egendefinerte visningsprogrammet er lastet inn.

 3. Når du skal vise analysedata, kan du gjøre følgende:

  Vis forskjellige rapporter

  Velg en kategori til venstre på Analytics-siden, og klikk deretter en annen rapporttype, for eksempel Folioer > Bruk tid totalt.

  Endre datoområdet

  Bruk ikonene for fra og til kalender for å angi et datoområde. Klikk deretter Oppdater.

  Angi folioen

  For noen rapporter kan du velge en annen folio som du vil analysere.

  Oppdater rapport

  Klikk dette alternativet for å oppdatere dataene.

  Eksporter data

  Klikk Eksporter data for å eksportere en fil for den gjeldende rapporten. Du kan deretter åpne denne datafilen i et regneark.

  Akkumuleringsinnstillinger

  Klikk på akkumuleringsinnstillinger under Standardmålgruppe. Klikk på skiftenøkkelikonet ved siden av en folio, og angi startdato og publiseringsfrekvens for en folio. Hvis du for eksempel publiserer en folio den 15. i hver måned, kan du angi startdatoen for den første folioen og deretter velge Månedlig for hver folio.

  Du kan deretter klikke en rapport, for eksempel Akkumulerte økter eller Akkumulert brukt tid per leser for å analysere dataene.

  Analysedata for et egendefinert visningsprogram

 4. Hvis du vil laste ned en CSV-fil med informasjon om fakturerbare nedlastinger som kan vises i et regnearkprogram, klikker du på Fulfillment Report (Nedlastingsrapport).

  Denne CSV-filen inneholder antall nedlastinger fra Adobe Distribution Service som er belastet nedlastingskontoen din.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din