Panorer og zoom-overlegg

Du kan vise et stort bilde i et lite område og tillate brukeren å panorere og zoome bildet innenfor dette området.

 1. Plasser et JPEG- eller PNG-bilde.

 2. Ved hjelp av utvalgsverktøyet drar du markeringshåndtaket for å beskjære rammen uten å endre størrelse på bildet. Gi rammen samme størrelse som visningsområdet. Plasser bildet innenfor rammen for å bestemme startvisningsområdet.

  Pass på at beholderrammen er mindre enn bildet. Hvis bredden eller høyden på rammen og bildet har samme størrelse, behandles objektet som rullbart innhold.

  Merk:

  Hvis du vil legge til en plakat i overlegget Panorer og zoom, oppretter du en ramme med samme dimensjoner som bildepanoreringen, og plasserer den over overlegget Panorer og zoom. Når brukeren trykker på plakaten, aktiveres bildepanoreringen, og plakaten skjules. Når brukeren dobbeltklikker på bildepanoreringen, vises plakaten på nytt.

 3. Hvis du vil endre forstørrelsen på startvisningen, bruker du segmentmarkøren til å velge bildet (ikke rammen) og skalerer bildet.

  Du kan endre bildestørrelsen til 100 % eller lavere. Maksimal skalering er 100 %.

 4. Velg bilderammen, og åpne Overlays/Folio Overlays-panelet. Klikk på kategorien Panorer og zoom, og velg deretter På.

Hvis du vil at en hel side i en DPS-artikkel skal kunne knipes og zoomes, oppretter du en artikkel med PDF-bildeformat. Se Aktivere knipezooming for artikler.

Gode råd om panorer og zoom

Merk følgende:

 • Visningsområdet må være rektangulært for øyeblikket.

 • Bruk JPEG-bilder for å få de beste resultatene.

 • Hvis du oppretter et panorer-og-zoom-overlegg som er større enn 2000 x 2000 piksler i 72 ppt, må du teste det grundig på den mobile enheten. Store bilder øker filstørrelsen og kan føre til minneproblemer på mobile enheter.

 • En god regel er at du passer på at bildet har nøyaktig den størrelsen du vil bruke. Hvis du for eksempel vil panorere et bilde på 1024 x 1024 piksler i et visningsområde på 200 x 200 piksler, oppretter du et bilde på 1024 x 1024 piksler i 72 ppt. Hvis du imidlertid bruker kildedokumenter på 1024 x 768 piksler i en folio på 2048 x 1536 piksler, kan bruk av bilder med 72 ppt føre til forskjellige visningsresultater på forskjellige iPad-modeller. For å unngå dette kan du opprette en HD-versjon av bildet i en HD-undermappe. Se Opprette multioppløsningsartikler i PDF-format for iOS-enheter.

 • Funksjonen for panorer og zoom er ikke beregnet på bruk med gjennomsiktige bilder. Når en side med en bildepanorering lastes inn, vises plakaten, og det faktiske overlegget er usynlig inntil det trykkes. Når brukere dobbelttrykker på overlegget, forsvinner det, og plakaten vises. Hvis bildepanoreringen inneholder gjennomsiktighet, er plakaten gjennomsiktig og ser ut som et duplisert bilde. Én løsning på dette problemet er å opprette et objekt med to tilstander der plakaten er en knapp i den første tilstanden som kobler til panorer-og-zoom-bildet i den andre tilstanden.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?