Overlegg for hyperkoblinger og knapper

Viser du riktig artikkel?

Denne artikkelen refererer til Digital Publishing Suite. Du finner mer om AEM Mobile i Hyperkoblinger.

Du kan bruke Hyperkoblinger- eller Knapper-panelet for å opprette koblinger som hopper til webområder, andre artikler og mye mer. Ikke alle knappehandlinger og hyperkoblingstyper støttes i folioer.

Hyperkoblingsoverlegg støttes av rullbare rammer og lysbildefremvisninger, men ikke av andre overlegg.

Opplæringsvideo

Hyperkoblingshandlinger (på engelsk)

Bruk Knapper-panelet til å opprette koblinger til webområder, til en annen side eller til en annen artikkel.

Bruk Knapper-panelet i stedet for Hyperkoblinger-panelet for å opprette koblinger, for å oppnå best mulig resultat. Knapper-panelet er mer fleksibelt og stabilt.

 1. I InDesign oppretter du objektet som skal brukes som knappen.

  Hvis du for eksempel vil at knappen skal hoppe til et webområde, oppretter du en tekstramme eller plasserer et bilde.

 2. Åpne Knapper-panelet (Vindu > Interaktiv > Knapper), velg objektet, og klikk deretter ikonet Konverter objektet til en knapp.

 3. Velg Ved slipp opp for Hendelse.

  Ved slipp opp er den eneste knappehendelsen som støttes.

 4. Klikk plusstegnet ved siden av Handling, og velg en handling som støttes.

  Knappehandlinger som støttes

  A. Handlinger som støttes for hyperkoblingsknapper B. Handlinger som støttes for knapper for lysbildefremvisning 

  Støttede hyperkoblingshandlinger inkluderer Gå til første side, Gå til siste side, Gå til neste side, Gå til forrige side, Gå til URL-adresse, Lyd, Video og Gå til side. Gå til neste tilstand, Gå til forrige tilstand og Gå til tilstand støttes for lysbildefremvisninger.

  Ikke bruk handlingen Gå til mål for å hoppe til en annen artikkel. Du bør i stedet bruke handlingen Gå til URL-adresse og et navto-format. Se relatert del senere i denne artikkelen.

 5. Legg til flere knappehandlinger hvis du vil.

  Handlinger utføres i rekkefølge. Eksempel: Hvis den første handlingen spiller av en video og den andre handlingen viser et annet lysbilde, spilles først videoen av og deretter vises lysbildet.

 6. Hvis du vil endre hyperkoblingsinnstillinger, velger du knappeobjektet, og deretter angir du disse innstillingene i Folio Overlays-panelet:

  Åpne i folio

  Vis innholdet i en webvisning i visningsprogrammet. Opphev dette valget når du kobler til URL-adresser som itms://, mailto: og tel:.

  Åpne i enhetsnettleser

  Ikke vis innholdet i visningsprogrammet, men i en webleser på mobilenheten, for eksempel mobilversjonen av Safari på iPad. Velg Spør først hvis du vil be om bekreftelse når brukere trykker på koblingen.

Du kan bruke Hyperkoblinger-panelet i InDesign for å legge til hyperkoblinger. Hyperkoblinger er spesielt nyttige for tekst. Hvis du vil bruke en ramme som en hyperkobling, kan du vurdere å bruke Knapper-panelet i stedet for Hyperkoblinger-panelet. Knapper er mer allsidige og stabile.

 1. Velg rammen eller teksten du vil bruke som en hyperkobling.

 2. Åpne Hyperkoblinger-panelet (Vindu > Interaktiv > Hyperkoblinger).

 3. I Hyperkoblinger-panelet velger du Ny hyperkobling fra panelmenyen.

 4. Opphev valget av Delt mål.

  Ved hjelp av Delt mål kan du navngi hyperkoblinger og bruke dem på nytt, men det er bedre å unngå å bruke dette alternativet i DPS-arbeidsflyten.

 5. På Kobling til-menyen angir du et av følgende alternativer, og deretter klikker du OK:

  URL-adresse

  Når man trykker en URL-hyperkobling, vises en webside (http://), et App Store-program (itms://), et Amazon Appstore-program (amzn://) eller en annen artikkel (navto://).

  Eksempel: http://www.adobe.com

  Når du kobler til webområder, skriver du inn hele URL-adressen, inkludert “http://”.

  Merk:

  Når du oppretter en kobling til en iTunes-URL-adresse, opphever du valget av Åpne i folio i Folio Overlays-panelet. Hvis ikke vises feilmeldingen "Kan ikke åpne side" når du trykker på hyperkoblingen. Hvis du bruker et itms://- eller amzn://-format for å koble til et program i en butikk, må du også deaktivere Åpne i folio.

  En navto://-hyperkobling hopper til en annen artikkel eller en annen side i artikkelen. Skriv navto:// fulgt av artikkelnavnet slik det vises i Folio Builder-panelet. Bruk artikkelnavnverdien, ikke artikkelens tittelverdi. Hvis du vil inkludere et sidetall, legger du til # etterfulgt av et nummer. Husk imidlertid at den første siden er 0, slik at hvis du legger til #2, hopper du til side 3.

  Eksempel: navto://newsarticle

  Eksempel: navto://newsarticle#2 (hopper til side 3)

  E-post

  Hvis du trykker på en E-post-hyperkobling, starter E-post-programmet med Til-feltet utfylt.

  Side

  Hvis du trykker på en Side-hyperkobling, hopper du til en annen side i artikkelen. Ikke bruk dette alternativet for å hoppe til en annen artikkel.

  Tekstanker-hyperkoblingen støttes ikke.

 6. Hvis du vil endre hyperkoblingsinnstillinger, velger du hyperkoblingsobjektene, og deretter angir du disse innstillingene i Folio Overlays-panelet:

  Åpne i folio

  Vis innholdet i en webvisning i visningsprogrammet. Opphev dette valget når du kobler til URL-adresser som itms://, mailto: og tel:.

  Åpne i enhetsnettleser

  Ikke vis innholdet i visningsprogrammet, men i en webleser på mobilenheten, for eksempel mobilversjonen av Safari på iPad. Velg Spør først hvis du vil be om bekreftelse når brukere trykker på koblingen. Dette alternativet er deaktivert hvis Åpne i folio er valgt.

  Merk:

  Innstillingene i Folio Overlays-panelet er ikke tilgjengelige for teksthyperkoblinger. Du kan ikke endre innstillingene for teksthyperkoblinger. De er satt til Åpne i folio som standard. Visningsprogrammet inneholder imidlertid innebygde unntak for bestemte prefikser som itms://, tel: og mailto:. For disse URL-adressene åpnes en ekstern app som standard.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter hyperkoblinger, kan du se Create hyperlinks (Opprette hyperkoblinger) i hjelpen for InDesign CS5/CS5.5.

Folioartikler lagres på en server, så alle koblinger som peker til en InDesign-fil, brytes når de forhåndsvises. Koble til andre artikler ved hjelp av navto-formatet.

Når du oppretter en knapp eller en hyperkobling, kan du erstatte "http://" med "navto://" i URL-feltet. Deretter angir du navnet til målartikkelen slik det vises i Folio Builder-panelet. Bruk artikkelnavnverdien, ikke artikkelens tittelverdi. Gyldige navto-formater er navto://[artikkelnavn] og navto://[artikkelnavn]#n. Du kan angi et sidetall ved å legge til #n. Den første siden i et dokument er 0, slik at hvis du angir #2, hopper du til side 3.

Hoppe til side 3 i en annen artikkel

Navto-eksempler:

navto://sykling

navto://sykling#2 (hopper til side 3 i artikkelen om sykling)

Merk:

Hvis du brukte en tidligere versjon av verktøyene for å opprette en navto-kobling med et mappe- eller artikkelnavn som avviker fra navnet til målartikkelen, er koblingene ødelagt. Du kan reparere navto-koblingene ved å endre navn på artikkelen (navnet, ikke tittelen) eller redigere navto-koblingene slik at de peker til artikkelnavnet slik det vises i Folio Builder-panelet.

v30-versjonen introduserte nye relative alternativer for artikkel- og sidenavigasjon. Vær oppmerksom på at relative navto-formater støttes bare i v30 eller senere programmer, men du kan bruke et hvilket som helst folioformat (v20 eller senere). Relative navto-koblinger støttes i iOS-, Android- og Windows Store-visningsprogrammene, men støttes ennå ikke i skrivebordsvisningsprogrammet eller webvisningsprogrammet.

Du kan bruke forskjellige navto://relative-formater for hoppe til neste, forrige, første eller siste artikkel eller for å tilbakestille folioen. En knapp med handlingen navto://relative/first hopper til den første artikkelen i folioen. Gyldige formater inkluderer first, last, next, previous, current og reset. Du kan også hoppe til en bestemt artikkel i forhold til plasseringen i folioen, for eksempel som den femte artikkelen.

Eksempel: navto://relative/last (hopper til siste artikkel i folioen)

Eksempel: navto://relative/last#last (hopper til siste side i siste artikkel i folioen)

Eksempel: navto://relative/4 (hopper til femte artikkel i folioen)

Eksempel: navto://relative/4#2 (hopper til tredje side i femte artikkel i folioen)

Det er spesielt nyttig å bruke "gjeldende" format for pagenavigasjon. Du kan bruke #previous, #next, #first, #last, og du kan hoppe til en bestemt side, for eksempel #3 for å hoppe til side 4 i artikkelen.

Eksempel: navto://relative/current#previous (hopp til forrige side i artikkelen)

Eksempel: navto://relative/current#last (hopper til siste side i artikkelen)

Eksempel: navto://relative/current#3 (hopper til fjerde side i gjeldende artikkel)

Bruk navto-formatet for å opprette en knapp som tilbakestiller folioen.

Eksempel: navto://relative/reset (hopper til den første artikkelen og sletter alle artikkelleseposisjoner)

I artikler med jevn rulling kan du bruke desimaler eller prosenter for å hoppe til en bestemt posisjon.

Eksempel: navto://myarticle#3.3 (hopper til en bestemt posisjon i artikkel med jevn rulling som viser bunnen av side 4 og toppen av side 5)

Eksempel: navto://myarticle#50% (hopper til midten av artikkelen med jevn rulling)

Hvis du vil utvide disse relative navto-funksjonene, kan du opprette webinnholdsoverlegg eller HTML-artikler som går til lese-API-en. Du kan for eksempel spørre på folioen for finne ut informasjon, for eksempel hvor mange artikler det er i folioen og hvor mange sider det er i artikkelen. Du kan deretter vise denne informasjonen eller bruke den på en annen måte i overlegget eller i HTML-artikkelen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Nye API-er og funksjoner i r30 i DPS-utviklingssenter.

Når du oppretter en URL-basert hyperkobling eller knapp, kan du bruke navto://-URL-adressen for å hoppe til en annen artikkel. Navto er spesielt nyttig hvis du vil hoppe til HTML-artikler.  

Hoppe til HTML-artikkel

Skriv navto:// fulgt av HTML-artikkelnavnet (ikke artikkeltittelen).

Eksempel: navto://newsarticle

Hoppe til anker i HTML-artikkel

Du kan ikke hoppe til en bestemt side i en HTML-artikkel, men du kan hoppe til et anker ved å skrive inn navto://[artikkelnavn]#[ankernavn].

Eksempel: navto://newsarticle#part4

Merk:

Hvis du vil definere et anker i en HTML-fil, åpner du HTML-filen i et tekstredigeringsprogram. Naviger til teksten du vil bruke som et anker, og omslutt teksten med en ankerkode, for eksempel "This is Part 4 of the Article" (Dette er Del 4 i artikkelen).

Hoppe til en InDesign-artikkel fra en HTML-artikkel

Opprett en hyperkobling fra en HTML-artikkel og til en InDesign-artikkel med navto-formatet. Eksempel:

<a href="navto://newsarticle">Se nyhetsartikkelen</a>

Du kan også gå til sider i en InDesign-artikkel ved å legge til sidenummeret etter dokumentnavnet. Den første siden i dokumentet er 0, og den andre siden er 1, og så videre. Eksempel:

<a href="navto://Sykling#3">Gå til side 4 i artikkelen om sykling</a>

Hoppe fra HTML til HTML

Med navto-formatet kan du hoppe fra én HTML-artikkel og til en annen ved hjelp av mappenavnet. Eksempel:

<a href="navto://newsarticle">Se nyhetsartikkelen</a>

Du kan opprette knapper som fører til biblioteket, til listen over seksjoner eller til den siste visningen (Tilbake-knapp). Bruk en av disse goto://-formatene i en knappehandling:

goto://ApplicationViewState/library

goto://ApplicationViewState/sections

goto://FolioNavigation/lastview

Disse goto://-formatene støttes i det gamle AIR-baserte Android-visningsprogrammet. Bare "library"- og "lastview"-formater støttes i det opprinnelige Android-visningsprogrammet.

Hvis du har en Enterprise DPS-konto, kan du bruke goto-formatet for å opprette koblinger fra artikler og til HTML-innholdet som er tilknyttet egendefinerte ikoner. Du kan for eksempel bruke DPS App Builder for å angi egendefinerte ikoner for “Butikk”, “Hjelp” og “Vilkår”. Disse knappene vises i visningsprogrambiblioteket. Hvis du vil opprette en knapp i en artikkel som åpner HTML-innholdet for noen av disse egendefinerte ikonene, bruker du dette formatet:

goto://ApplicationViewState/[etikett]

Eksempel: Knappehandlingen goto://ApplicationViewState/Butikk åpner HTML-butikken – akkurat som om du trykket på det egendefinerte butikkikonet i biblioteket.

Bruk DPS App Builder for å opprette egendefinerte ikoner og angi etiketter. Se Navigasjonsverktøylinje (kun Enterprise).

Disse goto-formatene fungerer ikke ved tilknytning fra biblioteket eller et egendefinert spor til et annet egendefinert spor. I stedet kan du bruke goToState-API-en. Se Bibliotek og Store SDK.

Du kan opprette en hyperkobling eller knapp som viser en lokal HTML-fil, bildefil eller PDF-fil i nettleseren i visningsprogrammet.

 1. Legg til en mappe som inneholder den lokale HTML-filen, i HTMLResources-mappen.

  Kontroller at HTMLResources-mappen er med i folioen. Se Importer HTML-ressursmappe.

 2. Opprett en kobling for å vise HTML-filen i nettleseren i programmet:

  InDesign-kildedokument

  I URL-feltet i en hyperkobling eller knapp angir du banen uten http://, navto:// eller andre prefikser. Eksempel:

  HTMLResources/Cartoons/train1.html

  HTML-artikkel

  Angi plasseringen fra en HTML-artikkel. Eksempel:

  <a href=”../HTMLResources/Cartoons/train1.html”>See Train Cartoon Gallery</a>

  Du kan for eksempel henvise til et PNG-bilde slik:

  <a href=”../HTMLResources/Cartoons/train2.png”>See Train Image</a>

  Webinnholdsoverlegg

  Webinnholdsoverlegg er flettet to nivåer dypere enn en HTML-artikkel. Eksempel:

  <a href=”../../../HTMLResources/Cartoons/train1.html”>See Train Cartoon Gallery</a>

  Merk:

  De beste resultatene får du ved å unngå bruk av mellomrom og spesialtegn i navnene på HTML-mappene og -filene dine. Hvis du bruker et mellomrom i et mappe- eller filnavn, benytter du HTML-koden for mellomromstegnet. Eksempel: Hvis mappen heter “Filer for tegnefilm”, bruker du “Filer%20for%20tegnefilm”.

Du kan opprette en kobling som sender en e-postmelding (mailto:), en tekstmelding (SMS) eller ringer et nummer (tel:) fra en artikkel. Du kan også opprette koblinger som åpner YouTube-programmet eller en sang eller et album fra iTunes. Hvis du vil ha mer informasjon om formatene du må bruke for iOS-enheter, kan du se Apple URL Scheme Reference (Skjemareferanse for Apple-URL).

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter avanserte e-postkoblinger (mailto:), kan du se James Lockmans artikkel Sending email and email attachments from DPS publications (Sende e-post og e-postvedlegg fra DPS-publikasjoner).

Hvis du angir et valgfritt URL-format når du bruker DPS App Builder for å opprette en iOS-app, kan du koble til dette programmet fra et annet program eller når det vises på en webside i Safari for mobil. Se Viewer Details-panelet.

Merk:

Hver gang du oppretter en kobling til en ekstern app eller en ekstern tjeneste, velger du knappen og deretter alternativet Åpne i nettleser på enhet i Folio Overlays-panelet.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din