DPS-støttet funksjonsliste

Viser du riktig artikkel?

Denne artikkelen refererer til Digital Publishing Suite. Du finner mer om AEM Mobile i Funksjonsliste.

Disse tabellene viser hvilke funksjoner som støttes.

= støttes

= støttes ikke

= ikke fullstendig implementert eller delvis støtte

 

Visningsprogramtyper

Visningsprogrammer for iPad og iPhone:

Opprette DPS-innhold for iPad

Opprette DPS-innhold for iPhone

Innebygd Android-visningsprogram / gammelt Android-visningsprogram

Bygge DPS-apper for Android-visningsprogram

Windows Store-visningsprogram

Bygge DPS-apper for Windows Store

Webvisningsprogram / artikkelvisningsprogram

Bruke sosial deling

Skrivebordsforhåndsvisning (Adobe Content Viewer for skrivebord)

Forhåndsvise folioer og artikler

Artikkelfunksjoner

 

iPad

iPhone

Opprinnelig Android

Windows Store

Webvisningsprogram

Skrivebordsforhåndsvisning

Gammel Android

Folio med dobbel eller enkel orientering

1

Bare dra horisontalt (adskilte artikler)

2

2

 

3

4

Social Sharing (Web Viewer) (Sosial deling (webvisningsprogram))

5

Bookmarks (Favorites) (Bokmerker (Favoritter))

6

1 For øyeblikket vil biblioteket i opprinnelige Android-apper vises stående. Når folioer i dobbel orientering roteres, huskes ikke overleggstilstanden.

2 HTML-innhold som fungerer i iOS-apper, fungerer ikke nødvendigvis i Android- og Windows apper. Lese-API-funksjonene er bare for iOS og opprinnelig Android. Test din HTML-artikkel på de forskjellige plattformene, og rediger ved behov. Se Opprette HTML for Android-fremvisere.

3 For opprinnelige Android-visningsprogrammer støttes kniping og zooming i PDF-, PNG- og JPEG-artikkelformater. For alle andre visningsprogrammer støttes kniping og zooming bare i PDF-artikkelformat.

4 PDF-artikler lastes automatisk opp som PNG-bilder for webvisningsprogrammet.

5 Sosial deling fungerer bare med apper for flere folioer. Sosial deling støttes i Adobe Content Viewer.

6 Bokmerker er ikke aktivert i Adobe Content Viewer eller i apper for én folio.

Visningsprogramfunksjoner

 

iPad

iPhone

Opprinnelig Android Windows Store Webvisningsprogram Skrivebordsforhåndsvisning Gammel Android

Program med flere folioer

 

Program med én utgivelse / Single Edition-lisens1

 

Plattform-folioer kjøpt fra appen

 

Plattformabonnement

 

Direkte rettighet (Enterprise)

 

Egendefinert HTML-bibliotek

 

Egendefinerte ikoner på navigasjonslinjen og egendefinert butikk

 

Nedlasting av bibliotekbakgrunn

 

Progressiv nedlasting (vise folio under nedlasting)

 

Gjengivelser

 

USB-forhåndsvisning på enhet

2

2

 

Autoarkiver

 

Dra-navigering med to fingre

 

Filtre

 

Seksjoner

 

Push-varslinger

 

Analytics3

 

Laste ned Newsstand-bakgrunn

-

-

-

-

-

1 Bygging eller redigering av DPS Single Edition-apper vil bare være mulig til 1. mai 2015.

2 Bare Mac OS.

3 Du kan finne en detaljert liste over støttede analysehendelser etter plattform under DPS-støttede analysehendelser.

Interaktivitetsfunksjoner

 

iPad

iPhone

Opprinnelig Android Windows Store

Webvisningsprogram

Artikkelvisningsprogram Skrivebordsforhåndsvisning Gammel Android

Hyperkoblinger

1

1

Lysbildefremvisninger

Bildesekvens

Panoramaer

2

2

Panorer og zoom

Rullbare rammer

Webinnhold

3

Lyd

Lyd i bakgrunnen

Full screen video (Fullskjermvideo)

Inline video (Innebygd video)

Nested overlays (Flettede overlegg)

1 Formatene goto:// og navto://relative støttes ikke i AIR-baserte visningsprogrammer, inkludert skrivebordsvisningsprogrammet.

2 Panoramaoverlegg er avskrevet. Det er ingen planer om å støtte panoramaer i ikke-iOS plattformer.

3 Lese-API-funksjoner som kamera-API og kalender-API støttes ikke i visningsprogrammet for datamaskin. Bruk en enhet som støttes for forhåndsvisning.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din