Bruke HTML med DPS

Viser du riktig artikkel?

Denne artikkelen refererer til Digital Publishing Suite. Du finner mer om AEM Mobile i Opprette HTML-artikler.

Her er flere måter å utnytte HTML på ved hjelp av DPS-verktøy:

Koblinger til webområder

Bruke hyperkoblinger eller knapper for å vise et webområde. Du kan vise webområder enten i den eksterne mobilnettleseren eller i en nettleser i programmet der brukeren klikker på Lukk-knappen for å returnere til folioen. Se Hyperkoblingsoverlegg

Webinnholdsoverlegg

Opprett et webinnholdsoverlegg som viser et webområde eller lokale HTML-filer innenfor et visningsområde. Se Webinnholdsoverlegg.

HTML-artikler

I stedet for å opprette artikler ved hjelp av InDesign-dokumenter, kan du opprette en mappe med HTML-objekter og importere den som en artikkel. Se Importere HTML-artikler.

En HTMLResources-mappe er nyttig for deling av de samme ressursene (for eksempel CSS-, JavaScript- eller bildefiler) mellom flere HTML-artikler eller webinnholdsoverlegg. Se Importere HTML-ressurser.

Egendefinerte spor og rettighetsbannere

Med en Enterprise DPS-konto kan du opprette HTML-baserte rettighetsbannere og egendefinerte spor, som butikker. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Egendefinerte butikker og biblioteker (på engelsk).

Mer som dette

Adobe-logoen

Logg på kontoen din