Bruke HTML med DPS

Viser du riktig artikkel?

Denne artikkelen refererer til Digital Publishing Suite. Du finner mer om AEM Mobile i Opprette HTML-artikler.

Her er flere måter å utnytte HTML på ved hjelp av DPS-verktøy:

Koblinger til webområder

Bruke hyperkoblinger eller knapper for å vise et webområde. Du kan vise webområder enten i den eksterne mobilnettleseren eller i en nettleser i programmet der brukeren klikker på Lukk-knappen for å returnere til folioen. Se Hyperkoblingsoverlegg

Webinnholdsoverlegg

Opprett et webinnholdsoverlegg som viser et webområde eller lokale HTML-filer innenfor et visningsområde. Se Webinnholdsoverlegg.

HTML-artikler

I stedet for å opprette artikler ved hjelp av InDesign-dokumenter, kan du opprette en mappe med HTML-objekter og importere den som en artikkel. Se Importere HTML-artikler.

En HTMLResources-mappe er nyttig for deling av de samme ressursene (for eksempel CSS-, JavaScript- eller bildefiler) mellom flere HTML-artikler eller webinnholdsoverlegg. Se Importere HTML-ressurser.

Egendefinerte spor og rettighetsbannere

Med en Enterprise DPS-konto kan du opprette HTML-baserte rettighetsbannere og egendefinerte spor, som butikker. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Egendefinerte butikker og biblioteker (på engelsk).

Mer som dette

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?