Digital Publishing Suite | Endre e-postadressen som er tilknyttet Adobe ID-en

Endre e-postadresse

Mange utgivere bruker Adobe Digital Publishing Suite (DPS) med en personlig e-postadresse som deres Adobe ID. Denne ID-en er Adobe ID-en som brukes til å publisere porteføljer for et program. Den brukes også som tittel-ID i Viewer Builder og for å logge på DPS-dashbordet for å vise programmets analyseverktøy. Noen utgivere ønsker å endre e-postadressen som brukes for denne funksjonen i ettertid, uten å forstyrre andre programfunksjoner eller publiseringsprosesser.

Løsning: Logg på med Adobe-ID og rediger e-postadressen

Definer først en ikke-brukerspesifikk e-postadresse som kan videresende til én eller flere personer i bedriften din. Sørg også for at IT-avdelingen din kan endre adressen ved behov. Adobe anbefaler en konvensjon av <magazine_title>@<publisher_domain>.

Påse deretter at e-postadressen du ønsker å bruke ikke allerede er tilknyttet en Adobe ID. Hvis den er tilknyttet en Adobe ID, kan du bruke instruksjonene nedenfor for å endre den til en annen gyldig e-postadresse. Disse trinnene frigjør e-postadressen slik at du kan bruke den på programmets Adobe ID. Merk: Du kan ikke endre Adobe ID-en til en e-postadresse som allerede er tilknyttet en annen Adobe ID.

  1. Gå til Adobes nettside.
  2. Klikk på Pålogging.
  3. Logg på med den eksisterende e-postadressen og passordet.
  4. Klikk på brukernavnet øverst til høyre og velg Mine opplysninger.
  5. Endre e-postadressen (og passord om ønskelig) og klikk på
    Lagre mine endringer.

Nå må alle som logger seg på Folio Builder-panelet, Adobe Content Viewer eller DPS-dashbordet bruke den nye e-postadressen (og eventuelt det nye passordet). I tillegg på den nye e-postadressen brukes som tittel-ID dersom programmet oppdateres i Viewer Builder på et senere tidspunkt.

Tilleggsinformasjon

DPS-programmer og publiserte porteføljer er ikke tilknyttet en e-postadresse. I stedet finnes det en underliggende konto-ID som er definert som en GUID (global unik identifikator). Denne verdien endrer seg ikke når du redigerer en Adobe ID. Derfor blir eksisterende porteføljer fortsatt levert til programmene de er tilknyttet etter endring av e-postadressen. Ved å bruke den nye e-postadressen i etterfølgende arbeid, sørges det for at porteføljene og programmene fortsetter å bruke samme underliggende GUID.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet