Opplæring 1: kjapp oversikt

Hvis du vil ha en kjapp oversikt over folioopprettingsprosessen, tar du denne opplæringen. Hvis du vil ha mer detaljerte opplæringer, går du til den neste.

Opprette en folio og artikkel

Bruk Folio Builder-panelet for å opprette en folio og legge til artikler i denne folioen. Du kan opprette artikler på to måter. Én måte er å åpne InDesign-dokumentet og bruke alternativet Legg til artikkel. Den andre måten er å importere artikkelen fra InDesign-filer. Å importere artikler krever at mapper eller filer har bestemte navn.

 1. Installer Folio Producer-verktøyene for InDesign CS5 eller senere.

 2. Åpne Folio Builder-panelet i InDesign. Velg Vindu > Tillegg > Folio Builder i InDesign CS5 eller CS5.5. Velg Vindu > Folio Builder i InDesign CS6.

  Det er valgfritt å logge seg på panelet.

  Det er ikke nødvendig å logge seg på panelet. Hvis du ikke logger deg på, kan du opprette lokale folioer og forhåndsvise dem på en tilkoblet iPad (bare Mac OS). Én fordel med å logge seg på er at du kan laste opp folioer til Folio Producer-serveren og laste dem ned til en iPad eller annen enhet ved å logge deg på programmet Adobe Content Viewer. Hvis du er en Professional- eller Enterprise-abonnent, må du også logge deg på for å opprette folioer for et visningsprogram for flere folioer.

 3. Klikk på Opprett ny folio for å opprette en ny folio, og angi disse alternativene: Klikk på OK.

  • Skriv inn et folionavn, for eksempel "Opplæring".

  • Klikk på visningsprogramversjonen, og angi deretter den nyeste versjonen.

  • La retningen være satt til både stående og liggende. Du kommer til å opprette både horisontale og vertikale layouter for alle artiklene i folioen.

  • Klikk på mappeikonene i delen Forhåndsvisning av forside, og velg bildene cover_v.jpg og cover_h.jpg i mappen TutorialAssets > CityGuide_Folio.

  Opprette en ny folio

  Opprett et nytt dokument, og legg det til som en artikkel.

 4. Opprett et nytt liggende dokument på 1024 x 768 der Gjengivelse er satt til Web (InDesign CS5 eller CS5.5) eller Digital publisering (InDesign CS6). Lagre dokumentet som “test_h.indd”. Legg til tekst eller grafikk.

  Det er ikke nødvendig å lagre dokumenter med suffiksene _h eller _v hvis du ikke vil importere dem. Vi anbefaler imidlertid at du legger suffiksene _h og _v til InDesign-dokumenter, slik at du kan importere dem senere.

 5. Velg Legg til artikkel på panelmenyen i Folio Builder-panelet for å opprette en artikkel. Angi artikkelnavnet, for eksempel “test”, og klikk på OK.

 6. I Folio Builder-panelet dobbeltklikker du på testartikkelen eller klikker på pilen til høyre for artikkelen for å vise layoutvisningen.

  Legg merke til at bare den liggende layouten vises.

  Liggende visning av Folio Builder-panelet

 7. Gjør ett av følgende:

  • (InDesign CS5/CS5.5) Opprett et nytt stående dokument på 768 x 1024 der Gjengivelse er satt til Web. Lagre det som “test_v.indd”. Legg til tekst eller grafikk.

  • (InDesign CS6) Opprett et nytt stående dokument på 768 x 1024 der Gjengivelse er satt til Digital publisering, eller opprett en stående alternativ layout på 768 x 1024. Ulempen med å opprette alternative layouter er at du ikke kan importere dokumenter med alternative layouter for øyeblikket. Du må bruke alternativet Legg til artikkel.

 8. Kontroller at du er i layoutvisning i Folio Builder-panelet, og klikk på Legg til layout for å legge til den stående layouten.

  Layoutvisningen skal nå inneholde både den liggende og den stående layouten.

Endre folio- og artikkelegenskaper

Folio Builder-panelet har tre visninger: foliovisning, artikkelvisning og layoutvisning.

 1. Eksperimenter med å navigere gjennom de tre panelvisningene.

 2. Klikk to ganger på pilen øverst til venstre for å gå tilbake til foliovisningen. Velg folioen, og velg Folioegenskaper i Folio Builder-panelet.

 3. Angi et publikasjonsnavn, for eksempel "Eksempelfolio".

  Publikasjonsnavnet er forskjellig fra folionavnet. Publikasjonsnavnet vises i visningsprogrammet. Folionavnet vises i Folio Builder-panelet og i Folio Producer.

  Dialogboksen Folioegenskaper.

 4. Hvis du ikke har gjort det allerede, angir du bilder for forhåndsvisningen av forsiden (som du finner i mappen CityGuide_Folio), og deretter klikker du på OK.

  Forsiden forhåndsvises i biblioteket i visningsprogrammet. Du må forhåndsvise forsider for å publisere programmet.

 5. Dobbeltklikk på folioen i Folio Builder-panelet for å gå til artikkelvisningen. Velg testartikkelen, og velg Artikkelegenskaper på menyen i Folio Builder-panelet.

  Legg merke til at det finnes et Tittel-felt i dialogboksen Artikkelegenskaper. Artikkeltittelen vises i visningsprogrammet. Artikkelnavnet vises i Folio Builder-panelet og i Folio Producer. Når du oppretter koblinger til andre artikler, må du bruke artikkelnavnet, ikke artikkeltittelen.

  Dialogboksen Artikkelegenskaper

 6. Angi artikkelegenskapene, og klikk OK.

Importere artikler

Du har akkurat opprettet en artikkel ved å åpne kildedokumentet og velge Ny artikkel. En annen måte er å importere artikler. Du kan importere én enkelt artikkel eller flere artikler hvis du bruker den obligatoriske mappestrukturen og filnavnekonvensjonene. Ved importering må hver artikkelmappe ha InDesign-dokumenter med suffikset _v eller _h for å indikere om retningen er vertikal eller horisontal.

Pek på en artikkelmappe når du skal importere en artikkel. Når du importerer flere artikler, peker du til en foliomappe som inneholder artikkelundermapper.

Merk:

Før du importerer artikler, åpner du kildedokumentene i TutorialAssets-mappen for å kontrollere at alle koblingene er oppdatert og filene er lagret. Se Opplæringsoppsett.

 1. Velg Importer artikkel på menyen i Folio Builder-panelet i artikkelvisning.

 2. Skriv inn Meridien Ad under Artikkelnavn.

 3. Klikk ikonet for Plassering-mappen, og naviger til mappen TutorialAssets > Meridien_Folio > WiFi_Ad. Velg Åpne.

  Importere én artikkel

 4. Klikk OK for å importere og laste opp artikkelen.

  Deretter importerer du flere artikler fra en foliomappe. Når du importerer en hel folio, importeres hver undermappe i foliomappen som en separat artikkel.

 5. Velg Importer artikkel på menyen i Folio Builder-panelet i artikkelvisning.

 6. Velg Importer flere artikler.

 7. Klikk ikonet for Plassering-mappen, og naviger til mappen TutorialAssets > CityGuide_Folio. Velg Åpne.

 8. Klikk på OK for å importere artiklene til foliomappen.

  Folio Builder-panelet etter importering av artikler

  Artiklene importeres. Hvis foliomappen inneholder en sidecar.xml-fil, fylles artikkelegenskapene ut.

 9. Naviger til foliovisningen, velg opplæringsfolioen, og klikk på Forhåndsvisning.

Hvis du redigerer kildedokumentet til en artikkel, gjenspeiles ikke endringene i forhåndsvisningen før du oppdaterer artikkelen. Velg artikkelen, og velg Oppdater i Folio Builder-panelet.

Forhåndsvise innhold

Du kan forhåndsvise artikler og folioer ved hjelp av Desktop Viewer eller Adobe Content Viewer på en mobilenhet. Ved hjelp av Desktop Viewer kan du kjapt forhåndsvise en layout, men du bør passe på at du på et eller annet tidspunkt forhåndsviser den på en iPad eller annen mobilenhet.

Desktop Viewer forhåndsviser ikke artikler i PDF-bildeformatet. Du kan i stedet forhåndsvise den gjeldende layouten.

 1. Velg Fil > Forhåndsvisning av folio med en av layoutene åpen.

  Artikkelen vises i Desktop Viewer. Hvis du oppretter artikler i PNG- eller JPG-bildeformatet, kan du bruke Desktop Viewer for å forhåndsvise enten artikler eller folioer.

 2. Avslutt Desktop Viewer.

 3. Hvis du har en iPad, installerer du Adobe Content Viewer og kobler iPad-en til Mac OS-datamaskinen din (forhåndsvisning på enhet støttes ikke av Windows). Start Adobe Content Viewer på iPad-en.

 4. Velg opplæringsfolioen du opprettet, i Folio Builder-panelet, klikk på Forhåndsvisning nederst i panelet, og velg deretter Forhåndsvis på [enhetsnavn].

Hvis du bruker en Windows-datamaskin eller foretrekker å forhåndsvise folioer ved å laste dem opp og ned, kan du logge deg på Folio Builder-panelet og laste opp folioen din til acrobat.com-serveren. Deretter logger du deg på Adobe Content Viewer på iPad-en din med den samme Adobe-ID-en du brukte for å logge deg på Folio Builder-panelet. Kontroller at mobilenheten er koblet til Internett.

Hvis du vil slette folioen og alle artiklene i den, velger du folioen i Folio Builder-panelet og klikker på papirkurvknappen.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?