Opplæring 2: Opprette en enkel folio

I denne opplæringen skal du opprette en folio og en artikkel, forhåndsvise den på skrivebordet og deretter forhåndsvise den på en iPad. På slutten av leksjonen skal den resulterende filen på én side se slik ut på iPad-enheten.

Fullført folio som vises på iPad-enheten

A. Liggende visning (vannrett) B. Stående visning (loddrett) 

Opprette en folio og en artikkel

En folio er en samling artikler. Før du starter denne opplæringen, bør du se denne videoen for å få en oversikt over Digital Publishing Suite-verktøyene.

Oversiktsvideo

Video Overview of Digital Publishing Suite Workflow (Videooversikt over arbeidsflyt for Digital Publishing Suite)

I denne opplæringen skal du åpne separate dokumenter utformet for loddrett og vannrett layout. Ved å opprette to layouter for hver artikkel kan brukerne rotere iPad-enheten for å vise lignende innhold i en annen retning.

 1. Åpne Folio Builder-panelet i InDesign. Velg Vindu > Tillegg > Folio Builder i InDesign CS5 eller CS5.5. Velg Vindu > Folio Builder i InDesign CS6.

  Det er ikke nødvendig å logge seg på panelet. Hvis du ikke logger deg på, kan du opprette lokale folioer og forhåndsvise dem på en tilkoblet iPad (bare Mac OS). Én fordel med å logge seg på er at du kan laste opp folioer til en acrobat.com-server og laste dem ned til en iPad eller annen enhet ved å logge deg på programmet Adobe Content Viewer. Hvis du er en Professional- eller Enterprise-abonnent, må du også logge deg på for å opprette folioer for et visningsprogram for flere folioer.

 2. Klikk på Opprett ny folio for å opprette en ny folio, og angi disse alternativene: Klikk på OK.

  • Skriv inn et folionavn, for eksempel "City Guide".

  • Klikk på visningsprogramversjonen, og angi deretter den nyeste versjonen.

  • La retningen være satt til både stående og liggende. Du kommer til å opprette både horisontale og vertikale layouter for alle artiklene i folioen.

  • Velg Automatisk i stedet for PDF som standardformat. Selv om PDF er den foretrukne innstillingen for folioer du publiserer, velger vi Automatisk, slik at vi kan forhåndsvise folioen ved hjelp av Desktop Viewer.

  • Klikk på mappeikonene i delen Forhåndsvisning av forside, og velg bildene cover_v.jpg og cover_h.jpg i mappen TutorialAssets > CityGuide_Folio.

  Opprette en ny folio

  Videre skal du opprette en artikkel basert på et åpent InDesign-dokument.

 3. Pakk ut ZIP-filen TutorialAssets hvis du ikke allerede har gjort det, og gå til Meridien_Folio-mappen. Se Opplæringsoppsett.

 4. Åpne filene WiFi_h.indd og WiFi_v.indd fra WiFi_Article-mappen i InDesign. Hvis du blir bedt om det, oppdaterer du koblingene og lagrer filene i den aktuelle mappen.

  Disse to dokumentene er kildefilene for den vannrette og den loddrette layouten til en artikkel du vil opprette.

  Merk:

  I InDesign CS6 kan du opprette flere layouter i det samme dokumentet, men vi skal ikke utforske denne metoden i disse opplæringene.

 5. Velg Ny artikkel på panelmenyen i Folio Builder-panelet for å opprette en ny artikkel. Skriv inn WiFi Ad under Artikkelnavn, og klikk OK.

  Legge til en artikkel i en folio

  Artikkelnavnet vises i Folio Builder-panelet. Artikkelinformasjonen lastes opp til folioarbeidsområdet på weben.

 6. Dobbeltklikk på WiFi Ad-artikkelen i Folio Builder-panelet.

  Legg merke til at bare én layout vises i layoutvisningen. Du må legge til den andre layouten.

 7. Gjør det andre WiFi-dokumentet aktivt, og klikk deretter på Legg til layout i layoutvisning for å legge til den andre layouten.

  Både vannrette og loddrette dokumenter lagt til som layouter

 8. Lukk WiFi-filene i InDesign.

Endre artikkelegenskaper

Folio Builder-panelet har tre visninger: foliovisning, artikkelvisning og layoutvisning.

Foliovisning (til venstre), artikkelvisning (i midten) og layoutvisning (til høyre)

 1. Eksperimenter med å navigere gjennom de tre panelvisningene i Folio Builder-panelet.

  Dobbeltklikk på folio- og artikkelnavnene (eller klikk på pilene til høyre) for å bla deg nedover. Klikk på pilen øverst til venstre for å gå opp ett nivå.

 2. Dobbeltklikk på folioen City Guide i Folio Builder-panelet. Velg WiFi Ad-artikkelen, og velg Artikkelegenskaper på menyen i Folio Builder-panelet.

  Ved å endre artikkelegenskapene bestemmer du hvordan artikkelen ser ut i visningsprogrammet.

  Legg merke til at det finnes et Tittel-felt i dialogboksen Artikkelegenskaper. Artikkeltittelen vises i visningsprogrammet. Artikkelnavnet vises i Folio Builder-panelet og i Folio Producer. Når du oppretter koblinger til andre artikler, må du bruke artikkelnavnet, ikke artikkeltittelen.

  Dialogboksen Artikkelegenskaper

 3. Skriv inn Meridien Ad som tittel, velg alternativene Reklame og Skjul fra innholdsfortegnelse, angi andre metadata, og klikk på OK.

  Når du velger Skjul fra innholdsfortegnelse, vises ikke artikkelen i innholdsfortegnelsen i visningsprogrammet.

Forhåndsvise artikkelen ved hjelp av Desktop Viewer

Du kan forhåndsvise artikler og folioer ved hjelp av Adobe Content Viewer for skrivebordet (også kalt "Desktop Viewer") eller Adobe Content Viewer på en mobilenhet.

 1. Velg testartikkelen i Folio Builder-panelet, og klikk deretter på Forhåndsvisning.

  Merk:

  Desktop Viewer kan ikke forhåndsvise PDF-artikler. Hvis du ikke valgte Automatisk som bildeformat i stedet for PDF, velger du Fil > Forhåndsvisning av folio for å forhåndsvise layouten.

 2. Trykk på Ctrl/kommandotasten og R for å rotere retningen.

  Artikkel vist i Desktop Viewer

 3. Avslutt Adobe Content Viewer.

Du kan også forhåndsvise folioen på en mobilenhet, for eksempel en iPad, ved å logge på Adobe Content Viewer med den samme Adobe-ID-en som du brukte for å logge deg på Folio Builder-panelet. Dette skal du gjøre i neste leksjon.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?