Opplæring 3: Legge til interaktive overlegg

Når du går gjennom denne opplæringen, skal du arbeide med mappen CityGuide_Folio i mappen TutorialAssets. Du skal opprette interaktive objekter direkte i InDesign. På slutten av leksjonen skal den første siden i hovedartikkelen se slik ut på iPad-enheten.

Fullført folio som vises på iPad-enheten

A. Liggende visning (vannrett) B. Stående visning (loddrett) C. Hyperkoblinger D. Videooverlegg 

Last ned opplæringsaktivaene hvis du ikke allerede har gjort dette. Se Opplæringsoppsett.

Importere artikler

I den forrige leksjonen opprettet du en artikkel ved å åpne kildedokumentet og velge Legg til artikkel. En annen måte er å importere artikler. Hvis du bruker riktig mappestruktur og filnavnekonvensjoner, kan du importere én enkelt artikkel eller flere artikler.

Pek på en artikkelmappe når du skal importere en artikkel. Pek på foliomappen når du skal importere flere artikler.

 1. Før du importerer artikler, åpner du InDesign-kildedokumentene i mappen TutorialAssets > CityGuide_Folio for å kontrollere at alle koblingene er oppdatert og filene er lagret.

 2. Gå til artikkelvisningen, og velg Importer artikkel på menyen i Folio Builder-panelet.

 3. Velg Importer flere artikler.

 4. Klikk ikonet for Plassering-mappen, og naviger til mappen TutorialAssets > CityGuide_Folio. Velg Åpne.

  Velg mappen CityGuide_Folio, og ikke en undermappe.

 5. Klikk på OK for å importere artiklene i mappen CityGuide_Folio og laste dem opp til serveren.

 6. Dra og slipp WiFi Ad-artikkelen til slutten av listen.

  Folio Builder-panelet etter import av artikler

Endre folioegenskaper

 1. Klikk pilikonet i Folio Builder-panelet for å gå tilbake til foliovisning. Velg City Guide-folioen, og velg Folioegenskaper i Folio Builder-panelet.

 2. Skriv inn City Guide Magazine under Publikasjonsnavn.

  Publikasjonsnavnet er forskjellig fra folionavnet. Publikasjonsnavnet vises i visningsprogrammet. Folionavnet brukes for interne formål, for eksempel kobling og konfigurering av gjengivelser.

 3. Hvis du ikke har gjort det allerede, angir du Cover_v.jpg for Vertikal og Cover_h.jpg for Horisontal og klikker på OK. Disse forsidebildene vises i mappen CityGuide_Folio.

  Forsiden forhåndsvises i biblioteket i visningsprogrammet. Du må forhåndsvise forsider for å publisere programmet.

  Dialogboksen Folioegenskaper

Legge til en interaktiv hyperkobling

Nå skal du redigere Enjoy-dokumenter slik at de inkluderer interaktive objekter.

InDesign inneholder mange interaktivitetsfunksjoner. Det er imidlertid bare noen av disse funksjonene som virker med verktøyene for digital publisering. I tillegg til de opprinnelige funksjonene som støttes, inneholder Overlay Creator-panelet interaktive overlegg som bare virker med verktøyene for digital publisering.

Opprett først et hyperkoblingsobjekt for "D. I. Y. Meet"-logoen.

 1. Naviger til layoutvisningen for Enjoy_Article i Folio Builder-panelet, og dobbeltklikk på Stående layout for å åpne Enjoy_v.indd.

 2. Velg rektangelverktøyet på verktøylinjen, og dra deretter et rektangel over "D.I.Y. Meet"-logoen på den første siden. Pass på at rektangelet ikke har strek eller fyll.

 3. Åpne Hyperkoblinger-panelet (velg Vindu > Interaktiv > Hyperkoblinger), og velg deretter Ny hyperkobling på panelmenyen.

 4. Velg URL på Kobling til-menyen, og skriv inn en URL-adresse i URL-feltet (vi brukte http://www.bikeworks.org/). Opphev valget av Delt mål for hyperkobling. La Usynlig rektangel og Ingen være valgt under Utseende. Klikk OK.

  Bruke en hyperkobling på en rektangelramme

 5. Dobbeltklikk Liggende layout i Folio Builder-panelet for å åpne dokumentet Enjoy_h.indd. Kopier og lim inn hyperkoblingsobjektet fra filen Enjoy_v.indd til filen Enjoy_h.indd. Flytt objektet over "D.I.Y. Meet"-logoen.

 6. Hvis du vil forhåndsvise dokumentet raskt, lagrer du dokumentet og velger Fil > Forhåndsvisning av folio. Klikk hyperkoblingen. Avslutt deretter Adobe Content Viewer.

Som standard åpnes hyperkoblinger internt i et visningsprogram, og ikke i den mobile nettleseren. Du kan bruke Overlay Creator-panelet til å endre innstillinger, slik at et webområde åpnes i mobilversjonen av Safari. Du skal lære mer om Overlay Creator-panelet senere.

Opprette et filmoverlegg

Filmer som du legger til i et InDesign-dokument, blir interaktive når du knytter filene sammen. Du skal legge til videoen og bruke Overlay Creator-panelet til å endre innstillingene. Vi skal legge til en film om sykling.

 1. I filen Enjoy_h.indd velger du File > Place, gå til mappen CityGuide_Folio > Enjoy_Article > Links, og dobbeltklikk cycling_432x234.mpg. Plasser filmfilen øverst til høyre.

  Designerne opprettet et videobilde med et filmikon for å indikere at objektet er interaktivt. Nå skal du bruke bildet som plakat.

 2. I Medier-panelet (Vindu > Interaktiv > Medier) velger du Velg bilde på hurtigmenyen Plakat. Dobbeltklikk cyclist.jpg i mappen CityGuide_Folio > Enjoy_Article > Links folder.

  Det nye plakatbildet vises. La oss nå bruke Overlay Creator-panelet til å bestemme hvordan filmen skal spilles av.

 3. Velg Vindu > Tillegg > Overlay Creator for å åpne Overlay Creator-panelet.

 4. La filmobjektet fortsatt være merket, og velg Trykk for å vise kontroller i Overlay Creator-panelet.

  Bruke Overlay Creator til å redigere filminnstillinger

 5. Bruk markeringsverktøyet til å kopiere bildet, bytte til Enjoy_v.indd og lime det inn. Flytt det til det tomme området på den første siden, og juster det etter objektene rundt det.

 6. Hvis du vil forhåndsvise filmen, lagrer du dokumentet og velger Fil > Forhåndsvisning av folio. Klikk filmen for å spille den av. Avslutt deretter Adobe Content Viewer.

Opprette et overlegg for lysbildefremvisning

La oss nå opprette en interaktiv lysbildefremvisning ved hjelp av Objekttilstander-panelet. Vi har allerede lagt til bildene på den andre siden av den loddrette "Enjoy"-filen. Du skal arrangere dem i en stakk, konvertere dem til et objekt med flere tilstander og opprette knapper du kan bruke til å navigere gjennom lysbildene.

 1. Åpne Enjoy_v.indd i InDesign, og gå til side 2.

 2. Marker de sju bildene mellom de røde pilene, og klikk deretter Juster horisontale midtpunkter og Juster vertikale midtpunkter i kontrollpanelet. Midtstill bildene mellom pilene.

 3. La bildene fortsatt være markert, og velg Vindu > Interaktiv > Objekttilstander for å vise Objekttilstander-panelet. Klikk Konverter merket område til objekt med flere tilstander.

  Bilder kombinert til et objekt med flere tilstander

  Hvert bilde vises som en separat tilstand i Objekttilstander-panelet.

 4. Endre objektnavnet til Sea Slugs i Objekttilstander-panelet.

  Når objekter med flere tilstander i horisontale og vertikale dokumenter har samme objektnavn, huskes tilstanden når du roterer iPad-enheten. Nå som du har opprettet objektet med flere tilstander, må du la brukerne kunne bla gjennom dem.

 5. Velg Vindu > Interaktiv > Knapper for å vise Knapper-panelet, og marker deretter den røde pilen til venstre.

 6. Klikk på Konverter objektet til en knapp, og velg deretter Gå til forrige tilstand fra plussikonet ved siden av Handlinger.

  Opprette navigasjonsknapper

  La oss nå endre knappens utseende litt når en bruker tapper den.

 7. Klikk [Klikk] i Knapper-panelet, og klikk deretter Skygge-ikonet i kontrollpanelet.

 8. Marker den røde pilen til høyre, konverter den til en knapp, og bruk deretter handlingen Gå til neste tilstand. Gjør utseendet ved [Klikk] til en skygge.

  Brukerne kan bruke knappene til å tappe fra bilde til bilde. Vi skal også la dem kunne bruke en dra-bevegelse for å gå gjennom lysbilder.

 9. Marker objektet med flere tilstander. Velg Dra for å endre tilstand i Overlay Creator-panelet.

  Aktivere dra-bevegelse for lysbildefremvisningen

 10. Kopier og lim inn pilene og objektet med flere tilstander fra filen Enjoy_v.indd til side 2 i filen Enjoy_h.indd. Flytt pilene under objektet med flere tilstander, slik at det er bedre tilpasset.

 11. Hvis du vil forhåndsvise lysbildefremvisningen, lagrer du dokumentet og velger Fil > forhåndsvisning av folio. Klikk navigasjonsknappene for å flytte gjennom lysbilder. Avslutt deretter Adobe Content Viewer.

Opprette et panoramaoverlegg

Et panorama krever seks bilder, der hvert bilde representerer en side av en kube.

 1. Åpne Enjoy_v.indd, og gå til side 3.

 2. Velg Rektangelramme i verktøykassen, og dra for å opprette et rektangel i enhver størrelse.

 3. Velg Panorama i Overlay Creator-panelet.

 4. Klikk Kilde-mappen, og velg deretter CourtyardPano-mappen i mappen CityGuide_Folio > Enjoy_Article > Koblinger. Velg Åpne.

  Plassholderrektanglet har tatt formen til panoramabildene, men vi ønsker et mindre klikkeområde.

 5. Hold nede Ctrl+Skift (Windows) eller Kommando+Skift (Mac OS), og dra et markeringshåndtak for å endre størrelsen på panoramaobjektet slik at det er omtrent 400 x 400 piksler.

  Opprette et panoramaoverlegg

  La oss bruke standardinnstillingene for panoramaet slik at vi får full bevegelsesfrihet.

 6. Kopier og lim inn panoramaobjektet fra filen Enjoy_v.indd til side 3 i filen Enjoy_h.indd.

 7. Lagre og lukk InDesign-filene.

Forhåndsvise folioen på en iPad (bare Mac OS)

Nå skal du forhåndsvise folioen din ved hjelp av funksjonen for forhåndsvisning på enhet. Hvis du bruker en Windows-datamaskin, går du til den neste delen, der du lærer hvordan du kan forhåndsvise ved å laste filer opp og ned.

 1. Hvis du ikke har gjort det allerede, installerer du Adobe Content Viewer på iPad-en fra App Store. Søk etter “Content Viewer” i App Store.

 2. Koble iPad-en til Mac OS-datamaskinen din, og start programmet Adobe Content Viewer.

 3. Gå til City Guide-folioen du nettopp opprettet, i Folio Builder-panelet.

 4. Velg Forhåndsvisning > Forhåndsvis på [iPad-enhetsnavn] nederst i panelet.

 5. Vis folioen City Guide Magazine.

  • Roter iPad-enheten slik at du kan se både den horisontale og vertikale versjonen av filen.

  • Dra til venstre og høyre for å vise forskjellige artikler. Dra opp og ned for å lese artikkelen.

  • Bla til Enjoy-artikkelen. Sørg for at de interaktive overleggene virker.

  • Tapp et område som ikke er interaktivt, for å vise navigasjonsfeltene, og tapp Hjem-knappen for å gå til begynnelsen av folioen. Tapp Innholdsfortegnelse-knappen øverst til venstre for å vise innholdsfortegnelsen og miniatyrbildene. Dra rullekontrollen for å bla gjennom artikkelforhåndsvisninger.

  Trykke for å vise navigasjonsfelt i Adobe Content Viewer

Laste opp og forhåndsvise filene

Du kan også forhåndsvise en folio på iPad-en din ved å logge på Folio Builder-panelet, laste opp folioen og deretter laste den ned.

 1. Velg Logg på på menyen i Folio Builder-panelet. Deretter logger du deg på med en Adobe-ID som du vet fungerer med DPS.

  Hvis du har et Creative Cloud-medlemskap, bruker du Creative Cloud-påloggingsdetaljene dine. Hvis du ikke har noe Creative Cloud-medlemskap, logger du deg på http://digitalpublishing.acrobat.com og følger instruksene for å verifisere kontoen din.

 2. Når du har logget deg på, velger du City Guide-folioen i panelet, og deretter velger du Last opp til Folio Producer på panelmenyen.

  Folioressursene lastes opp til acrobat.com-serveren.

 3. Hvis du ikke har gjort det allerede, installerer du Adobe Content Viewer på iPad-en fra App Store.

  Merk:

  Hvis du har en annen mobilenhet, for eksempel et Android-nettbrett eller en Kindle Fire, kan du laste ned Adobe Content Viewer fra Google Play eller Amazon Appstore.

 4. Start Adobe Content Viewer på iPad-en din.

 5. Trykk på Logg på-knappen hvis du ikke har logget deg på ennå. Logg deg på med den samme Adobe-ID-en du brukte for å logge deg på Folio Builder-panelet.

  iPad-enheten må være koblet til Internett for at du skal kunne logge på.

 6. Last ned og vis folioen City Guide Magazine når du blir bedt om det.

  Hvis du redigerer noen av InDesign-kildedokumentene, velger du artikkelen og Oppdater på panelmenyen for å oppdatere artiklene. Du blir bedt om å laste ned den oppdaterte folioen i Adobe Content Viewer på iPad-en.

Hva nå?

Du har lært det grunnleggende om hvordan du oppretter artikler og folioer og legger til interaktive overlegg. Hvis du vil lære mer om overlegg og andre DPS-funksjoner, kan du gjøre følgende:

 • Åpne kildedokumentene i Overlay_Examples_Folio, og eksperimenter med de forskjellige overleggsressursene. Du kan redigere de eksisterende overleggene i dokumentene eller lage dine egne overlegg.

 • Last ned det gratis DPS Tips-programmet. Søk etter “DPS Tips” i App Store for iPad eller iPhone, eller søk i Google Play Store for Android-enheter eller Amazon Appstore for Kindle Fire.

 • Vil du publisere et program i Apple App Store? Hvis du abonnerer på Adobe Creative Cloud, kan du opprette og sende inn et ubegrenset antall iPad-programmer for én folio. Eller du kan kjøpe en Single Edition-lisens for å opprette et program for én folio. Når du er klar til å opprette programmet ditt, velger du folioen i Folio Builder-panelet, og deretter velger du Opprett program på panelmenyen. Du blir bedt om å laste ned den trinnvise publiseringshåndboken. Følg instruksjonene i denne håndboken for å opprette det første programmet ditt.

 • Hvis du vil opprette programmer for flere folioer, kan du skaffe deg et Professional- eller Enterprise-abonnement på Digital Publishing Suite.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?