Oktober 2018-utgivelsen av Document Cloud Web
documentcloud_RGB

Adobe Document Cloud-webapp og -tjenester er SaaS PDF-løsningen for arbeid hvor som helst med de viktigste dokumentene dine. I den nyeste utgivelsen er Document Cloud-web tenkt på nytt med en enkel og konsistent brukeropplevelse på tvers av Internett, mobil og skrivebord slik at du enkelt kan konvertere dokument- og bildefiler til PDF, kombinere flere dokumenter til én PDF-fil, eksportere PDF-filer til redigerbare Word-, Excel- eller PowerPoint-formater, lagre, dele og sende dokumenter til gjennomgang, innhente signaturer fra andre og fylle ut og signere skjemaer med smart automatisk utfylling.


Enhetlig Del-opplevelse på tvers av Internett, mobil og skrivebord

Den nye og enhetlige Del-opplevelsen lar deg enkelt samarbeide om dokumenter på tvers av Internett, mobil og skrivebord. Del en kobling til en PDF-fil for å vise eller kommentere i en PDF-fil. PDF-filer som deles som koblinger, åpnes i alle nettlesere, på alle enheter. Document Cloud gjør det like enkelt som e-post, men med mye større kontroll og full sporing. Mottakere får en e-postmelding med en kobling de kan klikke på for å vise og kommentere i dokumenter i en nettleser. Det trenges ingen pålogging og ingen programvare å installere.

Med den nye brukeropplevelsen kan du dele dokumenter ved å bruke hvilken som helst av følgende metoder:

 • Sende personlige invitasjoner ved bruk av Del-alternativet i Document Cloud
 • Sende en anonym eller offentlig kobling med e-post
Enhetlig delingsopplevelse

Du finner mer informasjon i Dele og spore PDF-filer.

Enhetlig Hjem-visning på tvers av Internett, mobil og skrivebord

Med den nye Hjem-visningen har du nå ett enkelt sted for å spore og behandle alle dokumentene som er delt for visning, gjennomgang og signering på tvers av Internett, mobil og skrivebord.

Den inkluderer nye handlingsverktøy for å hjelpe deg med å holde tritt:

Enhetlig Nylige filer-liste

Viser filene som er delt med deg eller delt av deg for visning, gjennomgang eller signering, i tillegg til filene som er åpnet for visning fra datamaskinen din og Document Cloud-lageret.

Oppgavekort

Viser dokumentet som er mottatt for visning, gjennomgang eller signering, og som venter på handling fra deg.

Søkeboks

Lar deg søke i alle Document Cloud-filene dine samt filer som er sendt eller mottatt for visning, gjennomgang eller signering.

Varselklokke

Stedet for å se alle innkommende og utgående forespørsler for dokumenter som er delt for visning, gjennomgang og signering.

Kontekstrute

Hjelper deg med å handle på filer på tvers av hele Hjem-visningen med kontekstavhengige menyer, og sjekke statusen for deltakere og historikken over aktiviteter for delte dokumenter.

Delte filer

Hjelper med å spore og behandle de delte filene dine. Alle delte filer er gruppert etter arbeidsstrøm for å gi enkel tilgang. Filene som er delt for visning, er oppført på fanen For visning, filene som er delt for gjennomgang, er oppført på fanen For gjennomgang, og filene som er sendt eller mottatt for signering, er oppført på fanen For signatur.

Enhetlig Hjem
A. Nylige filer B. Oppgavekort C. Enhetlig søk D. Varsler E. Kontekstrute F. Delte filer 

Du finner mer informasjon i Behandle og arbeide med filene dine.

Enhetlig Document Cloud-gjennomgangstjeneste

Med den nye Adobe Document Cloud-gjennomgangstjenesten kan du enkelt dele PDF-filer for gjennomgang fra Document Cloud-nettstedet, Acrobat Reader-mobilappen eller Acrobat DC-skrivebordsprogrammet. Den forenkler innsamling og behandling av tilbakemeldinger på ett sted i stedet for flere e-postvedlegg, og holder deg informert om fremdriften. Den holder også lesere produktive med en brukervennlig kommenteringsløsning som hjelper dem med å finne relevant informasjon raskt, og som ikke krever at de logger på eller installerer noe tilleggsprogramvare.

Intuitive funksjoner som @omtaler, tidsfrister, påminnelser og "Jeg er ferdig" for å informere initiativtagere om at du er ferdig eller fremdeles arbeider med gjennomgangen, gjør prosessen transparent, driver gjennomgangen fremover og fører til raskere avslutning av gjennomganger.

Initiativtager og lesere varsles om endringer i statusen for gjennomganger eller når de tagges for en handling i tillegg til et daglig sammendrag. De varsles også når noen legger til en kommentar.

Enhetlig gjennomgang

Du finner mer informasjon i Starte en PDF-gjennomgang.

Enhetlig dokumentsøk

Den nye søkeboksen øverst i programoverskriften, søker gjennom alle filene på Document Cloud-kontoen samt filene som er sendt og mottatt for visning, gjennomgang eller signering. Du får også tilgang til handlingstavlen fra søkeresultatene uten å åpne filen i et nytt dokumentvindu.

Enhetlig dokumentsøk

Fyll og ut signer med låsing og sporing

Fyll ut og signer-verktøyet drives nå av Adobe Sensei. Verktøyet har følgende nye funksjonalitet:

 • Fyll ut skjemaer raskere med ny Sensei-drevet feltdeteksjon og justering for tekst, avkrysningsmerke, kryss, valgknapp og kombofelt. Automatisk justering sørger for at skriftstørrelsen er i samsvar med feltet og at den er godt justert etter feltboksen eller -linjen. 
 • Send en kobling til en ikke redigerbar kopi av det utfylte og signerte skjemaet. Kopien er sertifisert med Adobe Sign. Mottakere kan ikke endre kopien på en enkel måte. Alle endringer gjør sertifiseringen ugyldig.
Fyll ut og signer

Du finner mer informasjon i Fylle ut og signere skjemaer.

Send til signering drevet av Adobe Sign

Send til signering-verktøyet, som bygger på skytjenester levert av Adobe Sign, er nå fullt integrert i Document Cloud-nettstedet. Når du har sendt dokumenter til signering, er det nå enklere å vise og spore status, sende påminnelser, kansellere forespørsler eller vise historikk fra den samlede Hjem-visningen og fra Delt for signering. Du kan også opprette gjenbrukbare signeringsmaler fra Opprett mal-verktøyet i Hurtigstart.
Sende dokumenter til signering

Ny Send til signering-opplevelse i Adobe Document Cloud

Selv om det kan se ut som om Adobe Sign eller Send til signering-funksjonaliteten som du kjenner, ikke lenger er tilgjengelig, vil vi forsikre deg om at de mulighetene fremdeles er der, men plasseringen av verktøy som sporing og behandling av avtaler er endret.

For å hjelpe deg med å orientere deg i den nye brukeropplevelsen har vi laget en veiledning som kan hjelpe deg med overgangen til det helt nye Document Cloud-miljøet. Se Ny Send til signering-opplevelse i Adobe Document Cloud.

Andre endringer og problemer

 • Safari 10 støttes ikke.
 • Filminiatyrvisning støttes ikke.
 • Deaktivering av e-post med Send og spor-leveringskvitteringer støttes ikke.
 • Tilpasset merkeprofilering ved deling av filer med Send og spor, støttes ikke.
 • Begrenset støtte for nettbrett og telefoner. Anbefalingen er å bruke Acrobat-mobilappen på de plattformene.
 • En progressiv utrulling av Document Cloud (DC) Web er planlagt i løpet av de neste ukene. Når brukere av PDF Pack flyttes til det nye DC web, vil de ikke kunne logge på Adobe Sign. De vil i stedet ha Adobe Sign-funksjonaliteten i DC Web.
 • Brukere av Acrobat Pro og Acrobat Standard kan ikke logge på Adobe Sign. Nå har de i stedet Adobe Sign-funksjonaliteten i DC Web.
 • Brukere av Send til signering går alltid gjennom Sign-forfatteropplevelsen.
 • Brukere som deler dokumenter for visning og gjennomgang, kan ikke kopiere URL-adressen til det delte dokumentet og sende den til andre. Bruk i stedet “Legg til mottakere” for å sende koblingen til flere mottakere.
 • Aktive Sign-avtaler før mai 2018 vil bli tilgjengelige fra og med uken som starter 8. oktober. 

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet