Funksjonssammendrag | Lightroom Classic | 2018-versjoner

Oktober 2017 (versjon 7.0) og nyere versjoner av Lightroom Classic.

Merk:

Oppgradering til Lightroom Classic fra tidligere versjoner av Lightroom? Les denne artikkelen for å finne ut hvordan du oppgraderer uten å fjerne de tidligere versjonene som er installert på datamaskinen.

Oktober 2017-versjonene og senere av Lightroom Classic CC leveres med flere nye funksjoner og forbedringer som beriker din digitale bildebehandlingsopplevelse. Les videre hvis du vil ha en rask introduksjon til disse funksjonene og koblinger til ressurser som inneholder mer informasjon.

Du finner et sammendrag av funksjonene som ble innført i tidligere versjoner, i Sammendrag av funksjoner | Lightroom CC 2015.x/Lightroom 6.x-versjoner.

Lightroom Classic CC v7.5 | August 2018

Denne versjonen av Lightroom Classic CC lanserer nye funksjoner og forbedringer, for eksempel oppdatering av bokmoduler, tilpassing av sider, opplasting av forhåndsinnstillinger og profiler i større mengder, støtte for nye kameraer og linser og feilrettinger.

Bokmodulforbedringer

Forbedret i denne versjonen av Lightroom Classic CC

Bare tilgjengelig for Creative Cloud-medlemmer

Nye Blurb-bokstiler og papirtype

I denne versjonen av Lightroom Classic CC har to nye boktyper (Blurb Magazine og Blurb Trade Book) og en ny papirtype (Standard Layflat) blitt introdusert i bokmodulen.

Nye Blurb-bokstiler

Blurb Magazine og Blurb Trade Book
Nye Blurb-bokstiler – Blurb Magazine og Blurb Trade Book

Hvis du vil ha tilgang til de nye Blurb-bokstilene, gjør du følgende:
 1. Naviger til Bok-modulen.
 2. Klikk på Bok-rullegardinlisten i Bokinnstillinger-panelet til høyre.
 3. I rullegardinlisten kan du velge mellom Blurb Photo Book, PDF, JPEG og det nylig introduserte Blurb Magazine og Blurb Trade Book.

Ny papirtype

Ny papirtype – Standard Layflat
Ny papirtype – Standard Layflat

 1. I Bokinnstillinger-panelet velger du Bok som Blurb fotobok.
 2. I rullegardinlisten Papertype kan du velge mellom Premium Lustre, Premium Matte, ProLine Uncoated, ProLine Pearl Photo, Standard og den nylig introduserte Standard Layflat . Når du bruker Standard Layflat, er minimum antall sider 33 på grunn av bokbindingskravene. Minimum antall sider for alle andre papirtyper er 20.

Velg hvor et sidetall skal vises når det skrives ut

Du kan nå velge hvor sidetallene skal skrives ut på en bok, inkludert på bare venstre eller høyre side, eller på alle sider.

Hvis du vil justere plasseringen og visningen av sidetall i en bok, gjør du følgende:
 1. Naviger til bok-modulen.
 2. Merk av for Sidetall i Side-panelet til høyre for å aktivere følgende alternativer:
  1. Plassering: Velg hvor du vil skrive ut sidetallet på siden – Øverste hjørne, Nederste hjørne, Øverste, Side eller Bunn.
  2. Visning: Velg hvilke sider i boken du vil skrive ut sidetallene på – bare venstre og høyre, bare venstre eller bare høyre.
Velg plasseringen av sidetallet som skal vises
Velg plasseringen av sidetallet som skal vises på siden før publisering.

Tilpass celler på en side

Du kan nå legge til dine egne celler i egendefinert størrelse på en side som ikke er begrenset av standard utfylling. Legg til flere celler på en side, flytt bestemte celler foran eller bak og dra cellen nøyaktig der du vil ha den. Lagre deretter utseendet som en egendefinert side for å bruke utseendet igjen for en annen fotobok.

Slik legger du til en ny celle på en side:

 1. Velg siden i forhåndsvisningsområdet.
 2. Høyreklikk (Win) / kontrollklikk (Mac) hvor som helst på siden, og velg Legg til celle > Bilde eller en bildebeskrivelse fra kontekstmenyen.
Legg til en ny celle på en bokside
Legg til en ny celle på en bokside

Slik endrer du størrelse på eller flytter cellene:

 1. Velg en celle. Det vises en markeringsramme rundt cellen.
 2. Hvis du vil flytte den merkede cellen til et bestemt sted på siden, drar du firkantikonet midt i markeringsrammen. Du kan også bruke Alt (Win) / Tilvalg (Mac) + piltastene for å flytte den merkede cellen.
 3. Hvis du vil justere størrelsen på den merkede cellen, drar du ett av hjørnehåndtakene i markeringsrammen.  
Endre størrelse og flytt en celle
(Venstre) Flytt cellen ved å dra firkantikonet midt i markeringsrammen. (Høyre) Endre størrelsen på cellen ved å dra ett av hjørnehåndtakene i markeringsrammen.

Slik ordner du en celle foran eller bak:

 1. Velg en celle.
 2. Høyreklikk (Win) / kontrollklikk (Mac) og velg ett av alternativene Plasser lengst bak eller Plasser øverst fra kontektsmenyen .
Plasser en celle øverst eller lengst bak
Plasser en celle øverst eller lengst bak

Slik lagrer du sideendringene som en egendefinert side:

 1. Velg en side i forhåndsvisningsområdet.
 2. Høyreklikk (Win) / kontrollklikk (Mac) hvor som helst på siden, og velg Lagre som egendefinert side fra kontektsmenyen . Du får tilgang til den lagrede egendefinerte siden i Side-panelet til høyre.

Sett på pause og gjenoppta opplastingen av boken til Blurb

I området Aktivitet og status øverst til venstre i vinduet (ved siden av Lightroom-ikonet) kan du nå også pause og gjenoppta opplastingen av sidene til Blurb i det utvidede fremdriftsfeltet.

Du finner relatert hjelpedokumentasjon i Opprett fotobøker.

Last opp forhåndsinnstillinger og profiler i større mengder

 Nytt i denne utgaven av Lightroom Classic CC 

Bare tilgjengelig for Creative Cloud-medlemmer

Fra og med denne versjonen kan du nå importere flere forhåndsinnstillinger eller profiler i en ZIP-fil til Lightroom Classic.

 1. Naviger til Redigere-modulen.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Velg Fil > Importer redigeringsprofiler og forhåndsinnstillinger i menylinjen.
  • I panelet Forhåndsinnstillinger klikker du pluss (+)-ikonet øverst til høyre og velger Importer forhåndsinnstillinger fra menyen.
  • I Grunnleggende-panelet klikker du ikonet () Vis profilleser i Profil-området. I Profilnettleseren klikker du på pluss-ikonet (+) øverst til venstre og velger Importer profiler fra menyen.
  Panelet Forhåndsinnstillinger – Importer forhåndsinnstillinger og profiler som en ZIP-fil
  Panelet Forhåndsinnstillinger – Importer forhåndsinnstillinger og profiler som en ZIP-fil

  Profilnettleser – Importer forhåndsinnstillinger og profiler som en ZIP-fil
  Profilnettleser – Importer forhåndsinnstillinger og profiler som en ZIP-fil

 3. I importdialogboksen som vises, velger du ZIP-en som inneholder profiler og forhåndsinnstillinger du vil importere.

  Du kan importere XMP-forhåndsinnstillinger og -profiler, DCP-profiler og LCP-profiler som en del av en ZIP-fil. Forhåndsinnstillinger for .lrtemplate kan imidlertid ikke importeres som en del av en ZIP-fil.

Du finner hjelpedokumentasjon ved å følge disse koblingene:

Støtte for HEIC-bildefiler i Windows

 Nytt i denne utgaven av Lightroom Classic CC 

Bare tilgjengelig for Creative Cloud-medlemmer

Fra og med denne versjonen støtter Lightroom Classic CC nå Apples HEIC-bildefilformat på Windows 10.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se støtte for HEIC- og HEVC-mediefiler i Lightroom og Camera Raw.

Støtte for nye kameraer og objektiver

Forbedret i denne versjonen av Lightroom Classic CC

Bare tilgjengelig for Creative Cloud-medlemmer

Hvis du vil se en fullstendig liste over støttede kameraer og objektivprofiler, kan du se disse ressursene:

Løste kundeproblemer

Problemer fikset i Lightroom Classic CC 7.5 (utgivelse august 2018)

Arbeidsområde med berøringsfunksjoner ser ødelagt ut (miniatyrbilder mangler)

Forhåndsinnstilling deaktiverer objektivkorrigering feil

Forhåndsinnstilling fungerer alltid med RAW-filer, men bare noe av tiden med en JPG-fil

Eksporter ved hjelp av prosentresultater i feil dimensjoner

Beskjærte/transformerte overlegg er vanskelige å se på lysere bilder

  Importert filmfil lagres i en annen mappe enn opptaksdato og -klokkeslett

 I bokmodulen skrives eksempelteksten i layoutteksten ut som «Sidetekst» når den eksporteres til en PDF eller en Blurb-bok

 Hvis du slår av svart-hvitt-miks-panelet, endres profilen fra Adobe Monochrome til Adobe Standard S-H

Lightroom Classic CC v7.4 | Juni 2018

Denne versjonen av Lightroom Classic CC lanserer nye funksjoner og forbedringer, støtte for nye kameraer og linser og feilrettinger.

Administrere forhåndsinnstillinger og profiler

 Nytt i denne utgaven av Lightroom Classic CC 

Bare tilgjengelig for Creative Cloud-medlemmer

Du kan nå velge å vise eller skjule ulike forhåndsinnstilte/profilgrupper som vises i panelet Forhåndsinnstillinger/Profilleser, slik at du kan skanne gjennom profilene og forhåndsinnstillingene du bruker mest.

Administrer profiler

For å vise/skjule profilgrupper:

 1. I profilleseren høyreklikker du (Win) / kontrollklikker du (Mac) en hvilken som helst profilgruppe, og deretter velger du Administrer profiler fra menyen.
 2. I dialogboksen Administrer profiler velger du profilgruppene du vil vise i profilleseren. Fjern merket for profilgruppene du vil skjule fra profilleseren.
Administrer profiler i Lightroom Classic
Administrer profiler

Administrer forhåndsinnstillinger

For å vise/skjule forhåndsinnstilte grupper:

 1. I Redigere-modulen klikker du pluss-ikonet (+) øverst til høyre i panelet Forhåndsinnstillinger og velger Administrer forhåndsinnstillinger fra menyen.
 2. I dialogboksen Administrer forhåndsinnstillinger velger du forhåndsinnstilte grupper du vil vise. Fjern merket for forhåndsinnstilte grupper du vil skjule.
Administrer forhåndsinnstillinger i Lightroom Classic
Administrer forhåndsinnstillinger

Du finner hjelpedokumentasjon ved å følge disse koblingene:

Fargeetikett for mapper og raskere mappesøk

 Nytt i denne utgaven av Lightroom Classic CC 

Bare tilgjengelig for Creative Cloud-medlemmer

I Mappe-panelet (bibliotek-modulen), kan du nå organisere bildene ved å legge til en fargeetikett i mappene.

 1. I Mappe-panelet, velg en eller flere mapper, og høyreklikk (Win) / kontrollklikk (Mac) for å åpne kontekstmenyen.
 2. Fra kontekstmenyen velger du Legg til fargeetikett og deretter hvilken som helst farge på undermenyen.

Du kan også filtrere du alle mappene som har fått tildelt en fargetikett:

 1. Klikk ()-ikonet på søkefeltet øverst i Mappe-panelet.
 2. Velg Merkede mapper fra rullegardinlisten.
Legg til en fargetikett i mapper
Fargetiketter tilordnet mapper

Filtrer fargemerkede mapper i panelet Mapper
Filtrer fargemerkede mapper i panelet Mapper

Å søke etter mapper er nå også mye raskere.

Hvis du vil ha relatert informasjon, kan du se disse koblingene:

Støtte for HEIC-bildefiler på macOS High Sierra

 Nytt i denne utgaven av Lightroom Classic CC 

Bare tilgjengelig for Creative Cloud-medlemmer

Fra og med denne versjonen støtter Lightroom Classic CC nå Apples HEIC-bildefilformat på macOS High Sierra v10.13 eller senere.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se støtte for HEIC- og HEVC-mediefiler i Lightroom og Camera Raw.

Autostakk HDR og panorama

 Nytt i denne utgaven av Lightroom Classic CC 

Bare tilgjengelig for Creative Cloud-medlemmer

Nå kan du forhindre at HDR- og Panorama-stakkene roter til rutenettvisningen ved å velge det nye alternativet Opprett stakk i dialogboksen Forhåndsvisning av sammenslåing til HDR-panoramabilde.

HDR

I dialogboksenForhåndsvisning av HDR-sammenslåing, velg alternativet Opprett stakk for å gruppere alternativeksponerte bilder og HDR-bildet i en stakk (etter at bildene er sammenslått). Det sammenslåtte HDR-bildet vises øverst i stakken.

Opprette stakk-alternativ i vinduet Forhåndsvisning av HDR-sammenslåing

Panorama

I dialogboksen Forhåndsvisning av panoramasammenslåing, velg alternativet Opprett stakk for å gruppere kildebildene og det sammenslåtte panoramabildet i en stakk (etter at bildene er sammenslått). Det sammenslåtte panoramabildet vises øverst i stakken.

Opprette stakk-alternativ i vinduet Forhåndsvisning av Panorama-sammenslåing

Hvis du vil ha relatert informasjon, kan du se disse koblingene:

Støtte for nye kameraer og objektiver

Forbedret i denne versjonen av Lightroom Classic CC

Bare tilgjengelig for Creative Cloud-medlemmer

Hvis du vil se en fullstendig liste over støttede kameraer og objektivprofiler, kan du se disse ressursene:

Løste kundeproblemer

Problemer fikset i Lightroom Classic CC 7.4 (utgivelse juni 2018)

Lightroom Classic CC v7.3.1 | April 2018

Denne versjonen av Lightroom Classic CC leverer kritiske oppdateringer.

Løste kundeproblemer

Problemer fikset i Lightroom Classic CC 7.3.1 (utgivelse april 2018)

 Oversettelsesfeil på andre språk for noen profiler

 Innstillinger for svart-hvitt-blanding – Kunne ikke kopiere/synkronisere

 Feil ved sikkerhetskopiering av Lightroom-katalog. For å løse problemet med ødelagte filer i sikkerhetskopierte kataloger, oppdater til Lightroom Classic CC v7.3.1 og sikkerhetskopier deretter katalogene på nytt. Hvis du sikkerhetskopierer katalogene dine på macOS, kan du se det kjente problemet relatert til katalogkomprimering nedenfor.

Kjent problem

Kjent problem i Lightroom Classic CC 7.3.1 (utgivelse april 2018)

Dette problemet er løst i Lightroom Classic 7.4 (utgivelse juni 2018).

(kun macOS) Når du sikkerhetskopierer kataloger på macOS, komprimerer ikke Lightroom Classic (ZIP) kataloger som har en filstørrelse på mindre enn 4 GB. Du kan unngå dette problemet ved å komprimere de sikkerhetskopierte katalogfilene manuelt. Komprimerte filer tar mindre plass på harddisken. Som standard lagrer Lightroom Classic sikkerhetskopierte kataloger til følgende plassering på macOS:

/Users/[brukernavn]/Pictures/Lightroom/[katalognavn]/Backups

Lightroom Classic CC v7.3 | April 2018

Denne versjonen av Lightroom Classic CC lanserer nye funksjoner og forbedringer, støtte for nye kameraer og linser og feilrettinger.

Nye Adobe Raw og kreative profiler

 Nytt i denne utgaven av Lightroom Classic CC 

Bare tilgjengelig for Creative Cloud-medlemmer

Profiler gjør det mulig å kontrollere hvordan farger og tonalitet gjengis i bildene dine.  Profilene i Profil-området i Grunnleggende-panelet er ment å tjene som et utgangspunkt eller grunnlag for å gjøre bilderedigeringer.

Adobe Color-profil brukt på et råbilde i Lightroom Classic CC
Adobe Color-profil brukt på et RAW-bilde.

For RAW-bilder kan du velge en av Adobe Raw-profilene for å få bedre redigeringskontroll med ett-klikk-profiler designet for fargebilder, monokromer, portretter, landskap og mer.

For både RAW- og ikke-RAW-bilder kan du skape en unik stil eller effekt i bildet ditt ved å velge en av de kreative profilene gruppert under Artistisk, Svart-hvitt, Moderne og Vintage.

Når du bruker en profil på et bilde, endres eller overskrives ikke verdien for andre glidebrytere for redigering. Du kan derfor redigere bilder som du ønsker, og deretter velge å bruke en profil for det redigerte bildet.

Du finner detaljert hjelpedokumentasjon ved å følge disse koblingene:

Større tonekurve

Forbedret i denne versjonen av Lightroom Classic CC

Bare tilgjengelig for Creative Cloud-medlemmer

I denne versjonen av Lightroom Classic CC har tonekurven blitt utvidet for å optimalisere tonekurvejusteringer.

Større og forbedret tonekurve i Redigere-modulen.
Redigere parameterkurven i panelet Tonekurve.

Fjern uklarhet flyttet til Grunnleggende-panel

Forbedret i denne versjonen av Lightroom Classic CC

Bare tilgjengelig for Creative Cloud-medlemmer

Fjern uklarhet-glidebryter i Grunnleggende-panelet
Fjern uklarhet-glidebryter i Grunnleggende-panelet

For å gjøre arbeidsflyten raskere, har Fjern uklarhet-glidebryteren blitt flyttet til Grunnleggende-panelet, slik at du kan bruke denne glidebryteren sammen med Klarhet-glidebryteren. Tidligere var Fjern uklarhet-glidebryteren tilgjengelig i Effekter-panelet.

Forbedret ansiktsregistrering

Forbedret i denne versjonen av Lightroom Classic CC

Bare tilgjengelig for Creative Cloud-medlemmer

Lightroom Classic CC er optimalisert for mer nøyaktig oppdagelse av ansikter i katalogbildene dine.

Se Finn ansikter på nytt hvis du vil ha mer informasjon.

Raskere rutenettimport fra tilkoblede enheter på Windows-datamaskiner

Bare tilgjengelig for Creative Cloud-medlemmer

Forbedret i denne versjonen av Lightroom Classic CC

(Windows) Fotoruten lastes nå raskere mens du importerer bilder til Lightroom Classic CC fra tilkoblede enheter, for eksempel mobile enheter (iOS og Android) og kameraer.

Hvis du vil ha mer informasjon om arbeidsflyten for import, kan du se Importer bilder fra et kamera eller en kortleser.

Støtte for nye kameraer og objektiver

Forbedret i denne versjonen av Lightroom Classic CC

Bare tilgjengelig for Creative Cloud-medlemmer

Hvis du vil se en fullstendig liste over støttede kameraer og objektivprofiler, kan du se disse ressursene:

Lightroom Classic CC v7.2 | Februar 2018

Denne versjonen av Lightroom Classic CC lanserer nye funksjoner og ytelsesforbedringer, støtte for nye kameraer og linser og feilrettinger.

Opplev raskere ytelse med CPU og minneoptimaliseringer

Forbedret i denne versjonen av Lightroom Classic CC

Bare tilgjengelig for Creative Cloud-medlemmer

Opplev raskere Lightroom Classic-ytelse på maskiner med 12 GB RAM eller mer når du importerer og eksporterer bilder, flytter mellom bilder i Lupe-visning eller oppretter HDR-bilder og panoramaer. 

For å gjennomgå systemkravene, se Systemkrav | Lightroom Classic CC.

Opprett samlinger fra mapper

 Nytt i denne utgaven av Lightroom Classic CC 

Bare tilgjengelig for Creative Cloud-medlemmer

I Mappe-panelet i biblioteksmodulen har et nytt alternativ blitt introdusert for å raskt opprette samlinger fra mapper. Hvis en mappe inneholder undermapper, kan du også velge å opprette et samlingssett med samme hierarki som i den øverste mappen.

Hvis du vil ha tilgang til det nye alternativet:

 1. Velg ett eller flere mapper i Mapper-panelet.
 2. Høyreklikk (Windows) eller kontrollklikk (macOS) og velg ett av de tilgjengelige valgene fra hurtigmenyen:
  1. Opprett samlingen «[Mappenavn]» eller Opprett samlingssett «[Mappenavn]» hvis du har valgt én enkelt mappe.
  2. Opprett samlinger fra valgte mapper eller Opprett samlingssett fra valgte mapper hvis du har valgt flere mapper.

Opprett samling fra et fotopunkt i kartmodulen

 Nytt i denne utgaven av Lightroom Classic CC 

Bare tilgjengelig for Creative Cloud-medlemmer

I Kart-modulen kan du nå enkelt legge til en gruppe bilder på samme sted på kartet i en samling. Du gjør dette ved å høyreklikke på et hvilken som helst punkt eller gruppe av punkter på kartet og velge Opprett samling fra hurtigmenyen.

Opprett samling fra et fotopunkt i kartmodulen
Opprett samling fra et fotopunkt i kartmodulen

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprett samling fra et fotopunkt på kartet.

Filtrer bilder basert på redigeringsstatus

Forbedret i denne versjonen av Lightroom Classic CC

Bare tilgjengelig for Creative Cloud-medlemmer

Et nytt filter er lagt til i biblioteksfilter-linjen og filmstripen for å filtrere bilder basert på deres redigerte eller uredigerte status. Du kan få tilgang til dette nye filteralternativet fra en av plasseringene nevnt nedenfor.

Attributtalternativer i bibliotekfilterlinjen

Bruk de nye ikonene for redigeringsstatus under Attributt-alternativer i biblioteksfilter-linjen.

Nytt attributtfilter i biblioteksfilter-linjen
Nytt attributtfilter i biblioteksfilter-linjen

Se Finn bilder ved hjelp av attributtfiltre hvis du vil ha relatert informasjon.

Attributtalternativer i bibliotekfilter-linjen

Bruk den nye kategorien Rediger under Metadata-alternativer i biblioteksfilter-linjen.

Ny metadatakategori i biblioteksfilter-linjen
Ny metadatakategori i biblioteksfilter-linjen

Se Finn bilder ved hjelp av metadatafiltre hvis du vil ha relatert informasjon.

Filmstripe

Bruk de nye ikonene for redigeringsstatus i biblioteksfilter-linjen.

Nye filterikoner under filmstripen
Nye filterikoner under filmstripen

Se Filtrer bilder i filmstripe- eller rutenettvisning hvis du vil ha relatert informasjon.

 Nytt i denne utgaven av Lightroom Classic CC 

Bare tilgjengelig for Creative Cloud-medlemmer

I Mappe-panelet i biblioteksmodulen kan du nå bruke søkefeltet til å finne mapper basert på den angitte teksten.

 

Søkefelt i panelet Mapper
Søkefelt i panelet Mapper

Mappepanel som viser filtrert resultat basert på den angitte søketeksten.
Mappepanel som viser filtrert resultat basert på den angitte søketeksten.

For mer informasjon, se Søk i mapper.

Merk og filtrer favorittmapper

 Nytt i denne utgaven av Lightroom Classic CC 

Bare tilgjengelig for Creative Cloud-medlemmer

I Mappe-panelet i biblioteksmodulen kan du nå merke mapper som favoritt. Du har også muligheten til å filtrere favorittmapper i panelet Mapper.

Mapper merket som favoritt i panelet Mapper
Mapper merket som favoritt i panelet Mapper

Slik gjør du det:
 1. Velg én eller flere mapper. 
 2. Høyreklikk (Windows) eller kontrollklikk (macOS) og velg Merk favoritt (hvis du har valgt én enkelt mappe) eller Merk favoritter (hvis du har valgt flere mapper) fra hurtigmenyen.

Et stjerneikon vises over mappen du har merket som favoritt.

Filtrer favorittmapper
Filtrer favorittmapper

Slik filtrerer du mappene som er merket som favoritt:

 1. Klikk ()-ikonet på søkefeltet øverst i Mappe-panelet.
 2. Velg Favorittmapper fra rullegardinlisten.

Opprett smarte samlinger basert på en ny regel – «Har redigeringer»

Forbedret i denne versjonen av Lightroom Classic CC

Bare tilgjengelig for Creative Cloud-medlemmer

Den nye regelen Har redigeringer i Redigere-kategorien.
Den nye regelen Har redigeringer i Redigere-kategorien.

I dialogboksen Opprett smart samling har en ny regel «Har redigeringer» blitt lagt til i kategorien Redigere. En smart samling opprettet basert på den nye regelen «Har redigeringer» «Er sann» inkluderer bilder der justeringer har blitt brukt og også bildene som bare har en beskjæring (og ingen andre justeringer) brukt.

Merk:

Den eksisterende regelen «Har justeringer» inkluderer bilder der justeringer har blitt brukt, men ekskluderer de bildene der bare en beskjæring (og ingen andre justeringer) har blitt brukt. Hvis du vil inkludere beskjærte bilder i den smarte samlingen, velger du «Har redigeringer» i regelen i stedet.

Hvis du vil vite hvordan du oppretter en smart samling, kan du se Jobbe med smarte samlinger.

Støtte for nye kameraer og objektiver

Forbedret i denne versjonen av Lightroom Classic CC

Bare tilgjengelig for Creative Cloud-medlemmer

Hvis du vil se en fullstendig liste over støttede kameraer og objektivprofiler, kan du se disse ressursene:

Løste kundeproblemer

Problemer fikset i Lightroom Classic CC 7.2 (utgivelse februar 2018)

 Informasjonsoverlegg forsvinner ved flytting mellom moduler

 Vannmerke utelatt fra innebygde miniatyrbilder av eksporterte JPEG-er

 Palettgir fungerer ikke på nederlandsk, fransk, italiensk, koreansk, tradisjonell kinesisk, forenklet kinesisk, japansk, portugisisk og spansk

Lightroom Classic CC v7.1 | Desember 2017

Denne versjonen av Lightroom Classic CC lanserer nye funksjoner og forbedringer, støtte for nye kameraer og linser og feilrettinger.

Med forbedret automatisk funksjonalitet brukes de beste redigeringene i bildene dine automatisk

Forbedret i denne versjonen av Lightroom Classic CC

Bare tilgjengelig for Creative Cloud-medlemmer

Forbedret autofunksjon i Lightroom Classic CC

Start redigeringene med Automatisk-funksjonen, som bruker Adobe Sensei til intelligent bruk av justeringer basert på bildets lys- og fargeegenskaper. Adobes Automatisk-funksjon bruker nå avansert maskinlæring for å automatisk bruke den beste redigeringen for disse glidebryterne i bildene dine: Eksponering, Kontrast, Høylys, Skygger, Hvitt, Svart, Metning og Glød. I tillegg omfatter Automatisk-funksjonen også muligheten til å optimalisere justeringene av bildet selv etter at beskjæring er brukt.

De underliggende nevrale nettene er opplært ved hjelp av tusenvis av profesjonelt fotograferte og manuelt redigerte bilder til å evaluere og korrigere et bilde, akkurat som en dyktig menneskelig fotograf.

I Redigere-modulen er Automatisk-alternativet plassert ved siden av Tone i Grunnleggende-panelet.

Fjerning av enkeltprøver innenfor fargeområdemaskering

Forbedret i denne versjonen av Lightroom Classic CC

Bare tilgjengelig for Creative Cloud-medlemmer

Muligheten til å fjerne individuelle fargeprøver innenfor en fargeområdemaske er lagt til i denne versjonen. Bare bruk Alternativ (Mac) / Alt (Win) + klikk på de eksisterende prøvene du vil fjerne.

Støtte for nye kameraer og objektiver

Forbedret i denne versjonen av Lightroom Classic CC

Bare tilgjengelig for Creative Cloud-medlemmer

Hvis du vil se en fullstendig liste over støttede kameraer og objektivprofiler, kan du se disse ressursene:

Direktekoblet opptaksstøtte for nytt kamera

Forbedret i denne versjonen av Lightroom Classic CC

Bare tilgjengelig for Creative Cloud-medlemmer

I denne versjonen er det lagt til direktekoblet opptaksstøtte for kameramodellen Nikon D850.

For en full liste over kameraer som kan være knyttet til Lightroom Classic CC, se Direktekoblet kamerastøtte.

Løste kundeproblemer

Problemer fikset i Lightroom Classic CC 7.1 (utgivelse desember 2017)

Kjent problem

 • (Bare i Windows) Når du flytter mellom de selektive justeringsverktøyene, for eksempel Justeringspensel, Gradert filter og Sirkulært filter, blinker pipetteverktøyikonet i panelet.
 • (Kun macOS) Importering av bilder fra en Lightroom Classic 7.0-katalog eller nyere lagret på en nettverksplassering mislykkes. Dette problemet oppstår på grunn av en teknisk begrensning på macOS. Som en løsning kan du laste ned ressursene til en lokal plassering på maskinen og deretter importere dem.

Lightroom Classic CC v7.0 | Oktober 2017

Ytelses- og stabilitetsforbedringer

Forbedret i denne versjonen av Lightroom Classic CC

Lastetid for program
Katalogoppgradering og komprimering ved import og eksport
Raskere import med minimal, standard, 1:1 forhåndsvisning
Raskere bildevalg ved import med innebygde forhåndsvisninger. Lær mer
Generering av smart forhåndsvisning
Bytte fra bibliotek til Redigere-modul

Gjengivelse av bilder i biblioteks- og Redigere-modulene
Bla gjennom bilder i biblioteks- og Redigere-modulene
Forbedret børste- og glidebryterbevegelser
Slette samlinger
Lasting av ansikter i personvisning

Nye funksjoner

Nytt i denne utgaven av Lightroom Classic CC

Fin kontroll over valg med verktøy for Maskering av farge- og lystetthetsområder. Les mer
Automatisk maskering med bedre støyreduksjon ved å oppdatere til prosessversjon 4 (nåværende) under Kamerakalibrering
Filterkriterier i Smarte samlinger: TittelEr tom eller Ikke tom og LinseprofilBrukt eller Ikke brukt
Forhåndsinnstilling av metadata for eksportdialogen – Alt med unntak av Camera Raw-info. Dette gjør det enklere å skjule innstillingene eller endringene du gjorde, fra å bli eksportert.

Filtrer Kriterier i dialogboksen ImporterFiltype. Dette gjør det enklere å fjerne visse filtyper hvis nødvendig.
Bedre håndtering av flere batcher med sammenslåingsoperasjoner (HDR/Pano) som forbedrer den grafiske responsen
Forhåndsvis generering av nylig redigerte bilder (de siste 2 dagene) under inaktiv systemtilstand. Dette er aktuelt for bruk til batchredigering, ved hjelp av funksjonalitet for synkroniseringsredigering.

Bla raskere gjennom de importerte bildene med innebygde forhåndsvisninger

Forbedret i denne versjonen av Lightroom Classic CC

Bare tilgjengelig for Creative Cloud-medlemmer

Innebygde forhåndsvisninger kan genereres når du velger alternativet Innebygd og tilkoblet fil ved import.

Alternativet Innebygd og tilkoblet fil i importvinduet
Alternativet Innebygd og tilkoblet fil i importvinduet

Når du velger alternativet Forhåndsvisninger for innebygd og tilkoblet fil, kan du bla gjennom et stort sett med bilder raskt i biblioteksmodulen og også utføre 1:1 zoom raskere. Gjengivelsen av innebygde forhåndsvisninger prioriteres basert på mappen du viser. Hvis du for eksempel importerer og legger til bilder i flere mapper, kan du umiddelbart begynne å bla gjennom bildene etter hvert som de legges til.

Du finner hjelpedokumentasjon i Arbeide med innebygde forhåndsvisninger.

Raske markeringer med farge- og lystetthetsområdemaskering

 Nytt i denne utgaven av Lightroom Classic CC 

Bare tilgjengelig for Creative Cloud-medlemmer

Ved hjelp av de nye maskeringskontrollene for farge- og lystetthetsområder kan du raskt lage et nøyaktig maskeringsområde på bildet for å bruke lokale justeringer. Disse nye presisjonsverktøyene for maskering kan oppdage endringer i lyssetting og kontrasterende kanter basert på farge og tone. Du kan opprette raske maskeringsmarkeringer som utgangspunkt med justeringspensler eller sirkulært filter / gradert filter. Avgrens deretter markeringen med områdemaskene, som ligger under Automaskering i Redigere-modulen.

Fargeområdemaske

Når du har valgt en første markeringsmaske på bildet ved hjelp av justeringspenslene eller sirkulært filter / gradert filter, kan du bruke fargeområdemaskering til å finjustere markeringsmasken basert på fargeprøvene du henter fra maskeområdet.

Fargeområdemaske

Lystetthetsområdemaske

Når du har opprettet en første markeringsmaske på bildet med justeringspensler eller sirkulært filter / gradert filter, kan du bruke lystetthetsområdemaskering til å finjustere markeringsmasken basert på fargeprøvene du henter fra maskeområdet.

Lystetthetsområdemaske

Støtte for nye kameraer og objektiver

Forbedret i denne versjonen av Lightroom Classic CC

Bare tilgjengelig for Creative Cloud-medlemmer

Hvis du vil se en fullstendig liste over støttede kameraer og objektivprofiler, kan du se disse ressursene :

Adobe-logoen

Logg på kontoen din