Brukerveiledning Avbryt

Hente bilder fra et digitalt kamera eller en kortleser

 1. Brukerhåndbok for Lightroom
 2. Introduksjon til Lightroom Classic
  1. Hva er nytt i Lightroom Classic
  2. Systemkrav for Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanlige spørsmål
  4. Nøkkelkonsepter for Lightroom Classic
  5. Veiledninger for Lightroom Classic
  6. Funksjonssammendrag | Lightroom CC 2015.x / Lightroom 6.x-versjoner
 3. Lightroom- og Adobe-tjenester
  1. Creative Cloud Libraries
  2. Bruke Adobe Stock i Creative Cloud-apper
 4. Lightroom for mobil, TV og nett
  1. Vanlige spørsmål om Adobe Photoshop Lightroom for mobil og Apple TV
  2. Synkroniser Lightroom Classic med Lightroom-økosystemet
  3. Photoshop-serien med mobilapper
 5. Importer bilder
  1. Hente bilder fra et digitalt kamera eller en kortleser
  2. Importer bilder fra en mappe på en harddisk
  3. Importer bilder automatisk
  4. Importer bilder fra Photoshop Elements
  5. Importer bilder fra et direktekoblet kamera
  6. Angi importalternativer
  7. Angi importinnstillinger
  8. Redigeringsprogrammer for filnavnmaler og tekstmaler
 6. Arbeidsflyter
  1. Bruk maskering i bilder
  2. Eksporter og lagre bildene som JPEG-er
  3. Eksporter og vannmerk bildene dine
  4. Importer bildene dine
  5. Justeringspensel: det grunnleggende
  6. Justeringer med tonekurven
  7. Avanserte lysbildefremvisninger i videoformat
  8. Kontroller hvitbalanse
  9. Opprette en kontaktkopi
  10. Forbedre arbeidsflyten din med Lightroom Classic
  11. Justeringer med Objektivuskarphet
  12. Rediger og eksporter i HDR
 7. Arbeidsområde
  1. Grunnleggende om arbeidsområder
  2. Angi innstillinger for å jobbe i Lightroom Classic
  3. Vis biblioteket på en annen skjerm
  4. Tilpass identitetsskilt og modulknapper
  5. Vannmerk bildene dine i Lightroom Classic
  6. Fargehåndtering
 8. Vise bilder
  1. Vise bilder
  2. Bla gjennom og sammenlign bilder
  3. Angi visningsalternativer for biblioteker
  4. Del bilder for kommentarer og tilbakemeldinger
  5. Smarte forhåndsvisninger
 9. Administrere kataloger og filer
  1. Lightroom Classic-katalog – vanlige spørsmål
  2. Slik fungerer Lightroom Classic-kataloger
  3. Opprette og behandle kataloger
  4. Sikkerhetskopiere en katalog
  5. Finne manglende bilder
  6. Opprette og behandle mapper
  7. Administrere bilder i mapper
 10. Kart
  1. Arbeide med kartmodulen
 11. Organisere bilder i Lightroom Classic
  1. Ansiktsgjenkjenning
  2. Arbeid med bildesamlinger
  3. Gruppere bilder i stabler
  4. Flagge, merke og vurdere bilder
  5. Bruk av nøkkelord
  6. Grunnleggende om metadata og tiltak
  7. Finne bilder i katalogen
  8. Arbeide med video i Lightroom Classic
  9. Avanserte metadatahandlinger
  10. Bruk av Hurtigfremkalling-panelet
 12. Behandle og utvikle bilder
  1. Grunnleggende om fremkallingsmodul
  2. Opprette panoramabilder og HDR-panoramabilder
  3. Flatfeltkorreksjon
  4. Korrigere forvrengt perspektiv i bilder ved hjelp av Stående
  5. Forbedre bildekvaliteten ved hjelp av Forbedre
  6. Arbeide med bildetone og -farge
  7. Maskering
  8. Bruke lokale justeringer
  9. Slå sammen HDR-bilde
  10. Valg for fremkallingsmodul
  11. Retusjer fotografier
  12. Korrigere røde øyne og øyeeffekter hos kjæledyr
  13. Bruke verktøyet for sirkulært filter
  14. Bruke det forbedrede flekkfjerningsverktøyet
 13. Eksportere bilder
  1. Eksportere filer til disk eller CD
  2. Eksportere bilder fra Lightroom Classic
  3. Publisere bilder på nett
  4. Eksportere til harddisk ved hjelp av publiseringstjenester
  5. Forhåndsinnstillinger for eksport og andre innstillinger
 14. Arbeide med eksterne redaktører
  1. Eksterne redigeringspreferanser
  2. Åpne og redigere Lightroom Classic-bilder i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Lysbildefremvisninger
  1. Lage lysbildefremvisninger
  2. Paneler og verktøy for bildefremvisningsmoduler
  3. Angi lysbildeoppsettet
  4. Legg til overlegg i lysbilder
  5. Spill av og eksporter lysbildefremvisninger
 16. Skrive ut bilder
  1. Grunnleggende om utskriftsmodul
  2. Oppsett og maler for utskriftsmodul
  3. Jobbe med alternativer og innstillinger for utskriftsjobber
 17. Fotobøker
  1. Lage fotobøker
 18. Nettgallerier
  1. Opprette nettgallerier
  2. Bruke panelene og verktøyene for webmoduler
  3. Arbeide med nettgallerioppsett
  4. Arbeide med nettgallerimaler og innstillinger
  5. Forhåndsvise, eksportere og laste opp nettfotogallerier
 19. Hurtigtaster
  1. Hurtigtaster
 20. Feilsøking 
  1. Løste problemer
  2. Kjente problemer

Når du henter bilder til Lightroom Classic, kan du opprette en kobling mellom selve bildet og bilderegistreringen i katalogen. I tilfelle du henter fra et kamera eller en kortleser, kopierer Lightroom Classic bildene til harddisken din og legger til koblingene til bildene i katalogen.

Når du henter, arbeider du fra venstre til høyre i hentevinduet. Til venstre identifiserer du først hvilke filer du ønsker å hente (kilde-filene). Deretter velger du i midten av vinduet hvordan du ønsker å hente dem inn i katalogen (når du henter fra et kamera eller et kort, kopierer du dem). Og til slutt angir du til høyre hvor du ønsker å lagre filene (mål-mappen) og andre alternativer for de importerte filene.

Hentevinduet for Lightroom Classic
Hentevinduet for Lightroom Classic

A. Forhåndsvisningsområde B. Kildepanel C. Veksle Minimal henting D. Paneler for Alternativer og Mål 

Merk:

Viktig: Når du henter den første gangen, så tenk gjennom hvordan du ønsker å organisere bildene dine og hvor du planlegger å lagre dem før du starter. Å planlegge på forhånd kan hjelpe til med å minimere behovet for å flytte bilder senere og muligens miste oversikten over dem i katalogen din.

1. Koble kameraet eller kamerakortleseren til datamaskinen din.

Om nødvendig, se kameraets dokumentasjon for instruksjoner for hvordan du kobler kameraet til datamaskinen.

Merk:
 • Sørg for å låse opp din iPhone/iPad hvis du henter bilder fra en iPhone/iPad på macOS. 
 • For at Lightroom Classic skal starte automatisk når du kobler til et kamera eller en kortleser, velger du Lightroom Classic > Innstillinger (macOS) eller Rediger > Innstillinger (Windows). I Generelt ser du under Alternativer for henting og velger Vis hentedialog når et minnekort oppdages.

2. Åpne Lightroom Classic og hentevinduet.

I Lightroom Classic klikker du på knappen for Hent i modulen Bibliotek eller velger Fil > Hent bilder og video for å åpne hentevinduet.

3. Pek Lightroom Classic mot kameraet eller kortleseren.

På venstre side av hentevinduet, bruker du panelet Kilde for å navigere til enheten eller kortet som inneholder bildene du ønsker å hente: Klikk på Fra eller Velg en kilde for å finne enheten.

Kildepanelet med et kamera valgt i Lightroom Classic CC.
Et kamera valgt som hentekilden

Merk:

Hvis du henter fra et tilknyttet kamerakort, velger du Løs ut etter henting for automatisk å koble fra kortet etter Lightroom Classic blir ferdig med å hente bilder.

4. Forhåndsvis og velg bilder.

I midten av hentevinduet klikker du på ett av følgende:

Kopier

Kopierer bildefilene til mappen du velger, inkludert enhver sidevognfil.

Kopier som DNG

Kopierer bilder til mappen du velger og konverterer enhver Camera Raw-fil til DNG-formatet (Digital Negative).

Merk:

Hentemetodene for Legg til og Flytt er ikke tilgjengelige når du henter fra et kamera eller et kamerakort.

Deretter velger du bildene som du ønsker å importere. Bruk alternativene ovenfor og nedenfor forhåndsvisningsområdet for å hjelpe deg med å velge.

Alle bilder

Viser alle bilder i den valgte kildeplasseringen.

Nye bilder

Viser bilder i den valgte kildeplasseringen som er ny siden sist gang du hentet til Lightroom Classic fra denne plasseringen til og ignorerer mistenkte duplikater.

Mistenkte duplikater er nedtonet i forhold til andre bilder i rutenettvisning og kan ikke velges.

Ikon for rutenettvisning () og Ikon for lupevisning () Veksle mellom rutenett- og lupevisning i forhåndsvisningsområdet.

Marker alle og Opphev markering av alle Marker og opphev markering av alle bildene i forhåndsvisningsområdet hver for seg.

Sorter Lar deg sortere forhåndsvisningene etter fotograferingstidspunkt, markert status, filnavn eller medietype (bilder og videoer).

Du kan også bruke standard tastekommandoer for å markere flere bilder i rutenettvisning: Shift+klikk for å markere sammenhengende bilder eller Ctrl+klikk (Windows) eller Kommando+klikk (Mac OS) for å markere atskilte bilder. Etter at bilder er markert, som indikert av den lysegrå grensen, klikker du på en avmerkingsboks i en bildekant for å huke av alle. Lightroom Classic henter bilder som er huket av.

Merk:

Lightroom Classic støtter bilder opp til 65 000 bildepunkter lange eller brede, opptil 512 megapiksler. For en fullstendig liste over støttede filformater, se Støttede filformater.

5. Fortell Lightroom Classic hvor det skal plassere bildene dine.

På høyre side av hentevinduet klikker du på Til og angir hvor du ønsker å lagre de kopierte bildene dine. Du kan velge en plassering på harddisken din, på en tilknyttet ekstern disk eller på en disk som er knyttet sammen.

Du kan også åpne panelet Mål på høyre side av hentevinduet for å opprette en undermappe i den valgte plasseringen din.

Mål-panelet for hentevinduet i Lightroom Classic CC
Mål-panelet for henting

I rutenettvisningen viser alternativet for Mål-mapper, over forhåndsvisningsområdet, banen til mappen eller mapper du har valgt å lagre bildene.

6. Angi filbehandling og andre alternativer for henting.

Bruk panelene Filbehandling, Gi nytt navn til fil og Bruk i løpet av henting på høyre side av hentevinduet for å tilpasse hvordan bildene dine blir hentet. For forklaringer av alle hentealternativer i disse panelene, se Spesifiser alternativer for henting.

7. Klikk på Importer.

Lightroom Classic viser en fremgangsfelt i hjørnet øverst til venstre i vinduet når det henter bildene. Deretter viser det deg miniatyrbildene i biblioteksmodulen. Hvis du ikke vil hente akkurat nå, men vil lagre endringene du har gjort i henteinnstillingene, klikker du på Ferdig

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?