Brukerveiledning Avbryt

Ansiktsgjenkjenning

 1. Brukerhåndbok for Lightroom
 2. Introduksjon til Lightroom Classic
  1. Hva er nytt i Lightroom Classic
  2. Systemkrav for Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanlige spørsmål
  4. Nøkkelkonsepter for Lightroom Classic
  5. Veiledninger for Lightroom Classic
  6. Funksjonssammendrag | Lightroom CC 2015.x / Lightroom 6.x-versjoner
 3. Lightroom- og Adobe-tjenester
  1. Creative Cloud Libraries
  2. Bruke Adobe Stock i Creative Cloud-apper
 4. Lightroom for mobil, TV og nett
  1. Vanlige spørsmål om Adobe Photoshop Lightroom for mobil og Apple TV
  2. Synkroniser Lightroom Classic med Lightroom-økosystemet
  3. Photoshop-serien med mobilapper
 5. Importer bilder
  1. Hente bilder fra et digitalt kamera eller en kortleser
  2. Importer bilder fra en mappe på en harddisk
  3. Importer bilder automatisk
  4. Importer bilder fra Photoshop Elements
  5. Importer bilder fra et direktekoblet kamera
  6. Angi importalternativer
  7. Angi importinnstillinger
  8. Redigeringsprogrammer for filnavnmaler og tekstmaler
 6. Arbeidsflyter
  1. Bruk maskering i bilder
  2. Eksporter og lagre bildene som JPEG-er
  3. Eksporter og vannmerk bildene dine
  4. Importer bildene dine
  5. Justeringspensel: det grunnleggende
  6. Justeringer med tonekurven
  7. Avanserte lysbildefremvisninger i videoformat
  8. Kontroller hvitbalanse
  9. Opprette en kontaktkopi
  10. Forbedre arbeidsflyten din med Lightroom Classic
  11. Justeringer med Objektivuskarphet
  12. Rediger og eksporter i HDR
 7. Arbeidsområde
  1. Grunnleggende om arbeidsområder
  2. Angi innstillinger for å jobbe i Lightroom Classic
  3. Vis biblioteket på en annen skjerm
  4. Tilpass identitetsskilt og modulknapper
  5. Vannmerk bildene dine i Lightroom Classic
  6. Fargehåndtering
 8. Vise bilder
  1. Vise bilder
  2. Bla gjennom og sammenlign bilder
  3. Angi visningsalternativer for biblioteker
  4. Del bilder for kommentarer og tilbakemeldinger
  5. Smarte forhåndsvisninger
 9. Administrere kataloger og filer
  1. Lightroom Classic-katalog – vanlige spørsmål
  2. Slik fungerer Lightroom Classic-kataloger
  3. Opprette og behandle kataloger
  4. Sikkerhetskopiere en katalog
  5. Finne manglende bilder
  6. Opprette og behandle mapper
  7. Administrere bilder i mapper
 10. Kart
  1. Arbeide med kartmodulen
 11. Organisere bilder i Lightroom Classic
  1. Ansiktsgjenkjenning
  2. Arbeid med bildesamlinger
  3. Gruppere bilder i stabler
  4. Flagge, merke og vurdere bilder
  5. Bruk av nøkkelord
  6. Grunnleggende om metadata og tiltak
  7. Finne bilder i katalogen
  8. Arbeide med video i Lightroom Classic
  9. Avanserte metadatahandlinger
  10. Bruk av Hurtigfremkalling-panelet
 12. Behandle og utvikle bilder
  1. Grunnleggende om fremkallingsmodul
  2. Opprette panoramabilder og HDR-panoramabilder
  3. Flatfeltkorreksjon
  4. Korrigere forvrengt perspektiv i bilder ved hjelp av Stående
  5. Forbedre bildekvaliteten ved hjelp av Forbedre
  6. Arbeide med bildetone og -farge
  7. Maskering
  8. Bruke lokale justeringer
  9. Slå sammen HDR-bilde
  10. Valg for fremkallingsmodul
  11. Retusjer fotografier
  12. Korrigere røde øyne og øyeeffekter hos kjæledyr
  13. Bruke verktøyet for sirkulært filter
  14. Bruke det forbedrede flekkfjerningsverktøyet
 13. Eksportere bilder
  1. Eksportere filer til disk eller CD
  2. Eksportere bilder fra Lightroom Classic
  3. Publisere bilder på nett
  4. Eksportere til harddisk ved hjelp av publiseringstjenester
  5. Forhåndsinnstillinger for eksport og andre innstillinger
 14. Arbeide med eksterne redaktører
  1. Eksterne redigeringspreferanser
  2. Åpne og redigere Lightroom Classic-bilder i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Lysbildefremvisninger
  1. Lage lysbildefremvisninger
  2. Paneler og verktøy for bildefremvisningsmoduler
  3. Angi lysbildeoppsettet
  4. Legg til overlegg i lysbilder
  5. Spill av og eksporter lysbildefremvisninger
 16. Skrive ut bilder
  1. Grunnleggende om utskriftsmodul
  2. Oppsett og maler for utskriftsmodul
  3. Jobbe med alternativer og innstillinger for utskriftsjobber
 17. Fotobøker
  1. Lage fotobøker
 18. Nettgallerier
  1. Opprette nettgallerier
  2. Bruke panelene og verktøyene for webmoduler
  3. Arbeide med nettgallerioppsett
  4. Arbeide med nettgallerimaler og innstillinger
  5. Forhåndsvise, eksportere og laste opp nettfotogallerier
 19. Hurtigtaster
  1. Hurtigtaster

Lightroom Classic lar deg organisere og finne bilder raskt ved å bruke ansiktsgjenkjenningsteknologi. Lightroom Classic skanner bildekatalogen din for å finne potensielle ansikter for din gjennomgang og bekreftelse.

Video: Bruk ansiktsgjenkjenning til å organisere dine bilder

Adobe Systems

Indeksering av ansikter

 1. I biblioteksmodulen bytter du til personvisning. For å gjøre det velger du Vis > Person eller trykker på O. Du kan også klikke på ikonet  på verktøyraden.

 2. Lightroom Classic anviser deg til å finne ansikter i katalogen din. Klikk på ett av følgende alternativer:

  Start med å finne ansikter i hele katalogen

  Aktiverer indeksering av ansikter i bakgrunnen. Lightroom Classic oppdager ansikter i alle bilder i katalogen din. Fullstendig indeksering kan ta en stund, avhengig av størrelsen på katalogen din.

  Finn kun ansikter der det er nødvendig

  Lar indeksering av ansikter i bakgrunnen være deaktivert. Oppdager kun ansikter i mapper og samlinger som du har markert.

  Indeksering av ansikter i Lightroom Classic CC
  Indeksering av ansikter i katalogen din

 3. Hvis du velger å finne ansikter i hele katalogen, må du vente på at indekseringen skal fullføres. Du kan fortsette å arbeide når Lightroom Classic indekserer bildene dine. Lightroom Classic bruker bildeegenskaper for å finne ansikter, og deretter stabler det bilder med lignende ansikter sammen.

  Når førstegangsindekseringen er ferdig, fortsetter ansiktsindekseringen å kjøre i bakgrunnen. Ansikter i hvilke som helst bilder som er lagt til i katalogen blir oppdaget automatisk.

  Indeksering i Lightroom Classic CC
  Indeksering pågår

Merk bilder

For å merke en identifisert stabel kan du enkelt skrive inn et navn under den i området Ikke navngitte personer. Alle bilder i stabelen blir automatisk merket med det navnet.

Merk bilder i Lightroom Classic CC
Merk en stabel med bilder

Alle stabler som er merket med den samme personen er slått sammen i Lightroom Classic
Alle stabler som er merket med den samme personen er slått sammen. Når du begynner å skrive inn et navn som du har skrevet inn tidligere, fullfører Lightroom Classic det automatisk.

Når du merker stabler og bilder, flytter Lightroom Classic dem fra området Ikke navngitte personer i visningen Person til området Navngitte personer.

Området navngitte personer i Lightroom Classic CC
Området Navngitte personer begynner å fylles

Merk:

Lightroom Classic legger disse navnene til i søkeordlisten din automatisk som Personer-søkeord.

Merk bilder individuelt

I stedet for å arbeide med en hel stabel kan du merke ett eller flere bilder. Gjør følgende:

 1. Utvid stabelen ved å klikke på antallet bilder i den. Du kan også trykke på S for å utvide stabelen når du har markert den.
 2. Velg ett eller flere bilder i stabelen.
 3. Merk de markerte bildene på en av følgende måter:
  • Dra og slipp bildene på en stabel i området Navngitte personer.
  • Dra og slipp et person-søkeord fra søkeordlisten på bildene.
  • Merk bildene ett etter ett ved å skrive inn navn under dem.
Merk:

Hvis du legger merke til enkelte bilder i området Ikke navngitte personer som ikke er en del av noen stabel, kan du bruke disse fremgangsmåtene for å merke dem.

Bekreft navneforslag

Når området Navngitte personer har noen merkede bilder, identifiserer Lightroom Classic lignende bilder og anviser deg til å bekrefte de foreslåtte navnene.

 1. Dobbelklikk på en person i området Navngitte personer.
 2. I enkeltpersonvisningen kan du gå gjennom foreslåtte navn i området Lignende.
Lightroom Classic foreslår navn for lignende bilder
Lightroom Classic foreslår navn for lignende bilder

 1. Klikk på haken ved siden av et merke for å bekrefte det.
Bekreft et foreslått navn i Lightroom Classic CC
Bekreft et foreslått navn

Merk bilder i lupevisningen

Merk oppdagede ansikter

Du kan også merke bilder i lupevisning.

 1. Klikk på ikonet Tegn ansikt-region ().
 2. Når Lightroom Classic identifiserer ett eller flere ansikter i bildet, merker du dem.
Merk et oppdaget ansikt i Lightroom Classic CC
Merk et oppdaget ansikt

Merk uoppdagede ansikter

Hvis et ansikt ikke er helt tydelig i et bilde, kan det være at Lightroom Classic ikke kan oppdage det. Du kan tegne ansiktsregioner manuelt i slike tilfeller.

 1. Klikk på ikonet Tegn ansikt-region ().
 2. Tegn en rektangulær ansiktsregion på bildet.
 3. Skriv inn et navn for å merke ansiktet.
 4. Om nødvendig kan du merke flere ansikter.

Deaktiver automatisk ansiktsindeksering

Du kan deaktivere ansiktsindeksering i Kataloginnstillinger. Gjør følgende:

 1. (Mac) Velg Lightroom Classic > Kataloginnstillinger.
  (Windows) Velg Rediger > Kataloginnstillinger.
 2. I metadatafanen opphever du valget av Oppdag alle ansikter i alle bilder automatisk.
 3. Lukk dialogruten for Kataloginnstillinger.

Finn ansikter igjen

Introdusert i Lightroom Classic CC 7.3 (april 2018-versjonen)

Lightroom Classic CC 7.3 (april 2018-versjonen) har blitt optimalisert for mer nøyaktig ansiktsoppdagelse i dine katalogbilder.

Hvis du tidligere har kjørt ansiktsoppdagelse manuelt på bildene dine, utfører du de anbefalte trinnene nedenfor for å oppgradere de eksisterende ansiktsregistrene i katalogen din til den nye ansiktsmotoren. Du kan utføre disse trinnene når som helst etter å ha oppdatert til Lightroom Classic CC 7.3. Hvis du ikke utfører de anbefalte trinnene, blir de eksisterende ansiktsregistrene oppgradert om nødvendig for å vise visningen Person.

Merk:

Trinnene opplistet nedenfor er ikke påkrevd hvis du har aktivert alternativet Oppdag alle ansikter i alle bilder automatisk i Kataloginnstillinger. I dette tilfellet oppgraderer Lightroom Classic de eksisterende ansiktsregistrene i bakgrunnen automatisk.

Anbefalte steg for å oppgradere ansiktsregistrene

 1. I modulen Bibliotek velger du Alle bilder i panelet Katalog.

 2. Velg alle bilder i rutenettvisningen eller filmstripen. For å velge alle bilder velger du Rediger > Velg alle eller trykker på Ctrl+A (Windows) eller Kommando+A (macOS).

 3. Fra menyraden velger du Bibliotek > Finn ansikter igjen.

 4. I dialogruten Finn ansikter igjen sørger du for at de følgende alternativene er valgt.

  • Hopp over bilder som ikke har blitt indeksert tidligere
  • Hopp over bilder med ansikter som har blitt bekreftet manuelt

  Klikk Bekreft.

  Lightroom Classic kjører nå ansiktsoppdagelse på nytt for å oppgradere de eksisterende ansiktsregistrene, men ekskluderer bilder der det aldri ble kjørt ansiktsoppdagelse før. Ethvert bilde som har minst ett bekreftet ansikt eller minst én tegnet ansiktsregion er også ekskludert for å beholde dine forrige redigeringer; de ubekreftede ansiktene er de bildene som forblir ubekreftet.  

Adobe-logoen

Logg på kontoen din