Brukerveiledning Avbryt

Opprette og behandle mapper

 1. Brukerhåndbok for Lightroom
 2. Introduksjon til Lightroom Classic
  1. Hva er nytt i Lightroom Classic
  2. Systemkrav for Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanlige spørsmål
  4. Nøkkelkonsepter for Lightroom Classic
  5. Veiledninger for Lightroom Classic
  6. Funksjonssammendrag | Lightroom CC 2015.x / Lightroom 6.x-versjoner
 3. Lightroom- og Adobe-tjenester
  1. Creative Cloud Libraries
  2. Bruke Adobe Stock i Creative Cloud-apper
 4. Lightroom for mobil, TV og nett
  1. Vanlige spørsmål om Adobe Photoshop Lightroom for mobil og Apple TV
  2. Synkroniser Lightroom Classic med Lightroom-økosystemet
  3. Photoshop-serien med mobilapper
 5. Importer bilder
  1. Hente bilder fra et digitalt kamera eller en kortleser
  2. Importer bilder fra en mappe på en harddisk
  3. Importer bilder automatisk
  4. Importer bilder fra Photoshop Elements
  5. Importer bilder fra et direktekoblet kamera
  6. Angi importalternativer
  7. Angi importinnstillinger
  8. Redigeringsprogrammer for filnavnmaler og tekstmaler
 6. Arbeidsflyter
  1. Bruk maskering i bilder
  2. Eksporter og lagre bildene som JPEG-er
  3. Eksporter og vannmerk bildene dine
  4. Importer bildene dine
  5. Justeringspensel: det grunnleggende
  6. Justeringer med tonekurven
  7. Avanserte lysbildefremvisninger i videoformat
  8. Kontroller hvitbalanse
  9. Opprette en kontaktkopi
  10. Forbedre arbeidsflyten din med Lightroom Classic
  11. Justeringer med Objektivuskarphet
  12. Rediger og eksporter i HDR
 7. Arbeidsområde
  1. Grunnleggende om arbeidsområder
  2. Angi innstillinger for å jobbe i Lightroom Classic
  3. Vis biblioteket på en annen skjerm
  4. Tilpass identitetsskilt og modulknapper
  5. Vannmerk bildene dine i Lightroom Classic
  6. Fargehåndtering
 8. Vise bilder
  1. Vise bilder
  2. Bla gjennom og sammenlign bilder
  3. Angi visningsalternativer for biblioteker
  4. Del bilder for kommentarer og tilbakemeldinger
  5. Smarte forhåndsvisninger
 9. Administrere kataloger og filer
  1. Lightroom Classic-katalog – vanlige spørsmål
  2. Slik fungerer Lightroom Classic-kataloger
  3. Opprette og behandle kataloger
  4. Sikkerhetskopiere en katalog
  5. Finne manglende bilder
  6. Opprette og behandle mapper
  7. Administrere bilder i mapper
 10. Kart
  1. Arbeide med kartmodulen
 11. Organisere bilder i Lightroom Classic
  1. Ansiktsgjenkjenning
  2. Arbeid med bildesamlinger
  3. Gruppere bilder i stabler
  4. Flagge, merke og vurdere bilder
  5. Bruk av nøkkelord
  6. Grunnleggende om metadata og tiltak
  7. Finne bilder i katalogen
  8. Arbeide med video i Lightroom Classic
  9. Avanserte metadatahandlinger
  10. Bruk av Hurtigfremkalling-panelet
 12. Behandle og utvikle bilder
  1. Grunnleggende om fremkallingsmodul
  2. Opprette panoramabilder og HDR-panoramabilder
  3. Flatfeltkorreksjon
  4. Korrigere forvrengt perspektiv i bilder ved hjelp av Stående
  5. Forbedre bildekvaliteten ved hjelp av Forbedre
  6. Arbeide med bildetone og -farge
  7. Maskering
  8. Bruke lokale justeringer
  9. Slå sammen HDR-bilde
  10. Valg for fremkallingsmodul
  11. Retusjer fotografier
  12. Korrigere røde øyne og øyeeffekter hos kjæledyr
  13. Bruke verktøyet for sirkulært filter
  14. Bruke det forbedrede flekkfjerningsverktøyet
 13. Eksportere bilder
  1. Eksportere filer til disk eller CD
  2. Eksportere bilder fra Lightroom Classic
  3. Publisere bilder på nett
  4. Eksportere til harddisk ved hjelp av publiseringstjenester
  5. Forhåndsinnstillinger for eksport og andre innstillinger
 14. Arbeide med eksterne redaktører
  1. Eksterne redigeringspreferanser
  2. Åpne og redigere Lightroom Classic-bilder i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Lysbildefremvisninger
  1. Lage lysbildefremvisninger
  2. Paneler og verktøy for bildefremvisningsmoduler
  3. Angi lysbildeoppsettet
  4. Legg til overlegg i lysbilder
  5. Spill av og eksporter lysbildefremvisninger
 16. Skrive ut bilder
  1. Grunnleggende om utskriftsmodul
  2. Oppsett og maler for utskriftsmodul
  3. Jobbe med alternativer og innstillinger for utskriftsjobber
 17. Fotobøker
  1. Lage fotobøker
 18. Nettgallerier
  1. Opprette nettgallerier
  2. Bruke panelene og verktøyene for webmoduler
  3. Arbeide med nettgallerioppsett
  4. Arbeide med nettgallerimaler og innstillinger
  5. Forhåndsvise, eksportere og laste opp nettfotogallerier
 19. Hurtigtaster
  1. Hurtigtaster

Mappene som inneholder bildene dine, vises i Mappe-panelet i biblioteksmodulen. Mappene i panelet Mapper gjenspeiler mappestrukturen på selve volumet og vises i alfanumerisk rekkefølge. Klikk på avsløringstrekanten til høyre for et volumnavn for å se mappene på det volumet. Klikk trekanten til venstre for en mappe for å se eventuelle undermapper den inneholder.

Mappepanel i Lightroom Classic CC
Mappepanel som viser mapper og hvor mange bilder de inneholder

Du kan legge til og flytte mapper i Mappe-panelet, gi mapper nytt navn og slette dem. Endringer du gjør i mapper i Lightroom Classic, brukes på selve mappene på volumet.

Legg til en eksisterende mappe som inneholder bilder

Når du importerer bilder, vil mappene der de befinner seg, legges automatisk til i Mappe-panelet. Du kan legge til mapper og de importere bildene de inneholder ved hjelp av Mappe-panelet.

 1. I Mappe-panelet i biblioteksmodulen klikker du på Pluss-ikonet (+) og velger Legg til mappe.
 2. Gjør ett av følgende:
  • (Windows) I dialogboksen Bla etter mapper, naviger til ønsket plassering, velg mappene du vil ha, og klikk deretter OK. Eller naviger til ønsket plassering og klikk på Lag ny mappe. Skriv inn et navn for å erstatte Ny mappe-navnet.

  • (Mac OS) I mappen Velg eller opprett ny, naviger til ønsket plassering, velg mappen du vil ha, og klikk deretter Velg. Eller naviger til ønsket plassering og klikk på Ny mappe. Skriv inn et navn på mappen og klikk deretter på OK. Klikk deretter Velg.

 3. Hvis nødvendig, angir du alternativer i dialogboksen Importer bilder og klikker Importer.
Merk:

Hvis du har flere kopier av en mappe og vil endre plasseringen Lightroom Classic peker til, høyreklikker du (Windows) eller kontrollklikker (Mac OS) på mappen og velger Oppdater mappeplassering.

Legge til en undermappe

 1. I Mappe-panelet i biblioteket, velg mappen du vil opprette den nye mappen i. Deretter klikker du Pluss-ikonet (+) øverst i Mappe-panelet, og velger Legg til undermappe.
 2. I dialogboksen Opprett mappe skriver du inn mappenavnet.
 3. Hvis bilder er valgt, må du avgjøre om du vil kopiere de valgte bildene til den nye mappen, klikk deretter på Opprett.

I Mappe-panelet vises den nye mappen i det angitte hierarkiet. Den nye mappen vises også i Windows Utforsker eller Mac OS Finder.

Merk:

Du kan se om en mappe inneholder undermapper ved å se på fremleggingstrekanten til venstre for mappeikonet. Hvis trekanten er fast, inneholder mappen undermapper. Hvis trekanten er svak og stiplet, vil mappen ikke inneholde undermapper.

Legge til en overordnet mappe

 1. Hvis du vil legge til en ny overordnet mappe i panelhierarkiet Mapper, velger du en mappe på øverste nivå, høyreklikker (Windows) eller Ctrl-klikker (Mac OS) og velger Legg til overordnet mappe.

Opprett samlinger eller samlingssett fra mapper

Introdusert i februar 2018-versjonen av Lightroom Classic CC v7.2

Opprett en samling fra en mappe

 1. I Mappe-panelet i biblioteksmodulen, velg en mappe.

 2. Høyreklikk (Windows) eller kontrollklikk (macOS) og velg Opprett samling «[Mappenavn]» fra hurtigmenyen.

 3. Dialogboksen Opprett samling vises.

  Følg instruksjonene for å opprette en samling fra og med trinn 2.

 4. Alle bildene i den valgte mappen, inkludert eventuelle undermapper, legges til i samlingen.

  Samlingen vises i Samlinger-panelet.

  Merk:

  I dialogboksen Opprett samling velger du feltet Navn på den valgte mappen som standard. Hvis det allerede finnes en samling med samme navn, viser Lightroom Classic en «Navnet er allerede i bruk.»-melding nederst til venstre i dialogboksen og Opprett-knappen er deaktivert. Angi et annet navn for å fortsette.

Opprett samlinger fra flere mapper

 1. I Mappe-panelet i biblioteksmodulen velger du to eller flere mapper.

 2. Høyreklikk (Windows) eller kontrollklikk (macOS) og velg Opprett samlinger fra valgte mapper fra hurtigmenyen.

 3. Lightroom Classic oppretter en samling som tilsvarer hver av de valgte mappene. Samlingen vises i Samlinger-panelet.

  Alle bildene i den valgte mappen, inkludert eventuelle undermapper, legges til i samlingen.

  Merk:

  Mens du oppretter samlinger som tilsvarer de valgte mappene, tildeler Lightroom Classic dem mappenavnet som standard. Hvis det allerede finnes en samling med samme navn, viser Lightroom Classic en dialogmelding:«Det finnes allerede en samling på øverste nivå med samme navn».

  For å fortsette må du vurdere å gi nytt navn til den eksisterende samlingen eller gi nytt navn til mappen og deretter opprette samlinger fra de valgte mappene på nytt.

Opprett et samlingssett fra en mappe

I Mappe-panelet oppretter du et samlingssett fra en mappe som inneholder undermapper. Samlingssettet som ble opprettet i Samlinger-panelet, har samme hierarki som mappene og undermappene.

Merk:

Du kan ikke opprette et samlingssett fra en mappe som ikke inneholder noen undermapper. 

 1. I Mappe-panelet i biblioteksmodulen velger du en mappe som også inneholder undermapper.

 2. Høyreklikk (Windows) eller kontrollklikk (macOS) og velg Opprett samlingssett «[Mappenavn]» fra hurtigmenyen.

 3. Dialogboksen Opprett samlingssett vises.

  Følg instruksjonene for å Opprette et samlingssett fra og med trinn 2.

 4. Samlingen vises i Samlinger-panelet.

  Merk:

  I dialogboksen Opprett samlingssett velger du feltet Navn på den valgte mappen som standard. Hvis det allerede finnes et samlingssett med samme navn, viser Lightroom Classic en «Navnet er allerede i bruk.»-melding nederst til venstre i dialogboksen og Opprett-knappen er deaktivert. Angi et annet navn for å fortsette.

Opprett samlingssett fra flere mapper

I mappe-panelet oppretter du et samlingssett fra en mappe som inneholder undermapper. Samlingssettene som ble opprettet i Samlinger-panelet, har samme hierarki som de i de tilsvarende mappene og undermappene.

Merk:

Du kan ikke opprette et samlingssett fra en mappe som ikke inneholder noen undermapper. 

 1. I Mappe-panelet i biblioteksmodulen velg to eller flere mapper som også inneholder undermapper.

 2. Høyreklikk (Windows) eller kontrollklikk (macOS) og velg Opprett samlingssett fra valgte mapper fra hurtigmenyen.

 3. Lightroom Classic oppretter et samlingssett som tilsvarer hver av de valgte mappene. Samlingssettet vises i Samlinger-panelet.

Legg til en fargetikett i mapper

Oppdatert i Lightroom Classic 9.0 (november 2019-versjonen)

I Mappe-panelet i biblioteksmodulen kan du organisere bildene ved å tildele en fargeetikett til mappene. Fra og med Lightroom Classic CC 8.1 (desember 2018-utgaven) kan du også tildele fargetiketter til de frakoblede mappene.

 1. I Mappe-panelet i biblioteksmodulen velger du en eller flere mapper, og høyreklikker (Win) / kontrollklikker (Mac) for å åpne kontekstmenyen.

 2. Fra kontekstmenyen velger du Legg til fargeetikett og deretter hvilken som helst farge på undermenyen.

  Mapper med en fargetikett i panelet Mapper
  Rød og grønn fargeetikett tilordnet mappene

  En loddrett fargestripe vises ved siden av bildeantallet i mappen.

Fjern fargetiketter fra mapper

Merk en eller flere mapper som har en fargeetikett. Høyreklikk (Windows) / kontrollklikk (macOS) og velg Legg til fargeetikett > Ingen fra hurtigmenyen.

Fargefiltrer merkede mapper

Slik filtrerer du alle mappene som har fått tildelt en fargetikett:

 1. Klikk ()-ikonet på søkefeltet øverst i Mappe-panelet.

 2. Velg Fargeetiketter fra rullegardinlisten og velg en farge.

Filtrer fargemerkede mapper i panelet Mapper
Filtrer fargemerkede mapper i panelet Mapper

Merk favorittmapper

Introdusert i februar 2018-versjonen av Lightroom Classic CC v7.2

 1. I Mappe-panelet i biblioteksmodulen velger du to eller flere mapper.

 2. Høyreklikk (Windows) eller kontrollklikk (macOS) og velg Merk favoritt (hvis du har valgt én enkelt mappe) eller Merk favoritter (hvis du har valgt flere mapper) fra hurtigmenyen.

  Mapper merket som favoritt i panelet Mapper
  Mapper merket som favoritt i panelet Mapper

  Et stjerneikon vises over mappen du har merket som favoritt. 

Avmerk favorittmapper

Merk en eller flere mapper som er merket som favoritt. Høyreklikk (Windows) eller kontrollklikk (macOS) og velg Avmerk favoritt (hvis du har valgt én enkelt mappe) eller Avmerk favoritter (hvis du har valgt flere mapper) fra hurtigmenyen.

Fjern merket for mapper som er merket som favoritt som en gruppe

Hvis du hadde valgt en gruppe av mapper og kollektivt merket dem som «Favoritter», viser ikke Lightroom Classic alternativet for «Fjern merke for Favoritt» hvis du prøver å oppheve noen av disse mappene individuelt. Du må oppheve disse mappene som en del av den opprinnelige gruppen.

Hvis du vil identifisere mappene som er merket som favoritt som en gruppe, og fjerne merket for dem, gjør du følgende:

 1. I Mappe-panelet velger du mappene som du har merket som favoritt som en gruppe.

   

  Alternativt kan du klikke på kildeindikatoren i filmstripen for raskt å identifisere gruppen med favorittmapper.

  Kildeindikator i filmstripen – biblioteksmodul
  Kildeindikator i filmstripen – biblioteksmodul

  I hurtigmenyen Kildeindikator kan du identifisere og velge gruppen med favorittmapper som er oppført under Favorittkilder.

  Favorittkilder i hurtigmenyen Kildeindikator – filmstripe
  Favorittkilder i hurtigmenyen Kildeindikator – filmstripe

  Når du velger en gruppe mapper fra hurtigmenyen Kildeindikator, blir alle mappene i den gruppen valgt i panelet Mapper.

 2. I panelet Mapper høyreklikker (Windows) eller kontrollklikker (macOS) du de valgte favorittmappene og velger Avmerk favoritter fra hurtigmenyen.

Filtrer favorittmapper

Filtrer favorittmapper i panelet Mapper
Filtrer favorittmapper i panelet Mapper

Slik filtrerer du mappene som er merket som favoritt:

 1. Klikk ()-ikonet på søkefeltet øverst i Mappe-panelet.
 2. Velg Favorittmapper fra rullegardinlisten.

Søk i mapper

Introdusert i februar 2018-versjonen av Lightroom Classic CC v7.2

Bruk søkefeltet øverst i Mappe-panelet til å finne mapper basert på den angitte teksten.

 1. I biblioteksmodulen klikker du på feltet Filtermapper øverst i Mappe-panelet.

  Søkefelt i panelet Mapper
  Søkefelt i panelet Mapper

 2. Skriv inn søketeksten. 

  Mappe-panel som viser filtrert resultat basert på den angitte teksten.
  Mappepanel som viser filtrert resultat basert på den angitte søketeksten.

  Panelet Mapper viser en filtrert liste over mapper som samsvarer med den angitte søketeksten.

  Hvis du vil fjerne filtreringen, klikker du på kryssikonet i søkefeltet.  

Flytt mapper

Du kan flytte mapper til andre mapper i Lightroom Classic. Du kan ikke kopiere mapper i Lightroom Classic.

 • I Mappe-panelet i biblioteksmodulen velger du to eller flere mapper og drar dem til en annen mappe.

Opplæringsvideo: Flytt mapper rundt i Lightroom Classic

Endre navn på mapper

 1. I Mappe-panelet i biblioteksmodulen, velg en mappe.
 2. Høyreklikk (Windows) eller kontrollklikk (Mac OS) navnet på samlingen, og velg Gi nytt navn på menyen.
 3. Skriv over mappenavnet.

Vis innholdet i en mappe

Lightroom Classic viser antall bilder i en mappe til høyre for mappenavnet. Hvis du senere legger til bilder i en mappe i Utforsker (Windows) eller Finder (Mac OS), må du importere de nye bildene til Lightroom Classic eller synkronisere mappen for å oppdatere nummeret som vises i Mappe-panelet.

 1. Gjør ett av følgende i biblioteksmodulen:
  • Velg ett eller flere elementer i Mappe-panelet.

  • Velg et bilde, og i metadatapanelet klikker du høyrepilen ved siden av mappefeltet for å vise bildets mappe.

  Som standard viser valg av en mappe alle bilder i den mappen og alle undermapper i rutenettvisningen og filmstripen. Hvis du bare vil vise bildene i den valgte mappen, velger du Bibliotek > Ta med bilder fra undermapper for å fjerne merkingen.

Synkroniser mapper

Hvis innholdet i en mappe i katalogen ikke samsvarer med innholdet i samme mappe på volumet, kan du synkronisere de to mappene. Når du synkroniserer mapper, kan du legge til filer som er lagt til i mappen, men som ikke er importert til katalogen, fjerne filer som er slettet og søke etter metadataoppdateringer. Bildene i mappen og alle undermappene kan synkroniseres. Du kan bestemme hvilke mapper, undermapper og filer som skal importeres.

 1. Velg mappen som skal synkroniseres i Mappe-panelet.
 2. Velg Bibliotek > Synkroniser mappe.
 3. Gjør ett av følgende i dialogboksen Synkroniser mappe:
  • For å importere bilder som vises i mappene men som ikke er importert i katalogen, velg Importer nye bilder. Hvis du velger Vis importdialog før import, kan du angi hvilke mapper og bilder som importeres.

  • For å fjerne bilder som er slettet fra mappen, men ikke fra katalogen, velger du Fjern manglende bilder fra katalog. Hvis dette alternativet er dempet, mangler ingen filer. (Du kan velge Vis manglende bilder for å vise bildene i rutenettvisning.)

  • For å søke etter eventuelle metadataendringer som er gjort på filene i et annet program, velg Skann for metadata-oppdateringer.

  Merk:

  Kommandoen Synkroniser mappe finner ikke dupliserte bilder i en katalog. Når du velger Vis importdialog før import i dialogboksen Synkroniser mappe, kan du instruere Lightroom Classic til å se bort fra dupliserte filer ved å velge Ikke importer mistenkte duplikater i importdialogboksen. Se Ignorer duplikater ved import for mer informasjon.

 4. Klikk Synkroniser.
 5. Hvis dialogboksen Importer bilder åpnes, må du bekrefte mappene og filer du vil importere, og deretter klikke Importer.
Merk:

Hvis du har en manglende mappe som er også tom, bruker du kommandoen Synkroniser mappe for å fjerne den fra katalogen.

Finne manglende mapper

Hvis en mappe flyttes i operativsystemet i stedet for i Lightroom Classic, brytes koblingen mellom katalogen og mappen, og et spørsmålstegnikon  vises i mappen i panelet Mapper.

 1. Hvis du vil gjenopprette koblingen, høyreklikker du (Windows) eller kontrollklikker (Mac OS) på mappen og velger Finn manglende mappe fra hurtigmenyen.
 2. Naviger til filbanen til den flyttede mappen, og klikk Velg.
  Merk:

  Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du kobler enkeltstående manglende bilder på nytt, kan du se Finne manglende bilder.

Slette mapper

 1. I Mappe-panelet i bibliotek-modulen, velg en eller flere mapper og klikk på Minus-ikonet (-). Eller høyreklikk (Windows) eller kontrollklikk (Mac OS) og velg
 2. klikk Fortsett i dialogboksen.

  Mappen og bildene fjernes fra katalogen og panelet Mapper. Den opprinnelige mappen og bildene er ikke slettet fra harddisken.

Vis voluminformasjon

Panelet Mapper gir informasjon om lagringsressursene for hvert volum som er oppført. Du kan for eksempel se om et volum er tilkoblet eller frakoblet, og hvor mye diskplass som er tilgjengelig. Voluminformasjonen oppdateres dynamisk når du importerer og arbeider med bilder i Lightroom Classic.

 • Hvis du vil endre informasjonen du ser for et volum, høyreklikker du (Windows) eller kontrollklikker (Mac OS) volumnavnet og velger ett av følgende:

Diskplass

Viser brukt/total diskplass på volumet.

Antall bilder

Viser hvor mange bilder i katalogen som er på volumet.

Status

Angir om volumet er tilkoblet eller frakoblet.

Ingen

Skjuler all voluminformasjon.

 • Høyreklikk (Windows) eller kontrollklikk (Mac OS) et volumnavn og velg Vis i Utforsker (Windows) eller Vis i Finder (Mac OS) for å åpne volumet i et Utforsker- eller Finder-vindu.
 • Høyreklikk (Windows) eller kontrollklikk (Mac OS) et volumnavn og velg Egenskaper (Windows) eller Hent informasjon (Mac OS) for å vise Egenskaper (Windows) eller Info (Mac OS)-vinduet for det aktuelle volumet.
 • Hvis du vil endre informasjonen fra den fargede LED-en ved siden av volumnavnet, høyreklikker du (Windows) eller kontrollklikker (Mac OS) på den og velger ett av følgende:

Vis status

Angir om volumet er tilkoblet (grønt) eller frakoblet (rødt).

Vis status og ledig plass

Angir om et volum er tilkoblet eller frakoblet, samt hvor full ressursen er:

Grønt

10 GB eller mer av plassen er ledig.

Gul

Det er mindre enn 10 GB ledig plass.

Oransje

Det er mindre enn 5 GB ledig plass.

Rød

Mindre enn 1 GB av plassen er ledig, og verktøytipset advarer om at volumet er nesten fullt. Når mindre enn 1 MB plass er ledig, advarer verktøytipset om at volumet er fullt.

Grå

Volumet er frakoblet, og bilder på det volumet er utilgjengelige for redigering. Når bilder er utilgjengelige, vises kun forhåndsvisning med lav oppløsning i Lightroom Classic.

Velg hvordan et mappenavn skal vises

 1. I Mappe-panelet i biblioteket klikker du på Pluss-ikonet (+) øverst i panelet og velger ett av følgende alternativer for visning av rotmappe:

  Bare mappenavn

  Viser bare navnet på toppmapper i panelet Mapper. Eksempel, 2011.

  Bane fra volum

  Viser fullstendig bane og navnet på toppmapper i panelet Mapper. For eksempel Users/[brukernavn]/Pictures/2011.

  Mappe og bane

  Viser navnet på toppmapper etterfulgt av mappens bane i panelet Mapper. For eksempel 2011 - Users/[brukernavn]/Pictures/2011.

  Merk:

  Du må kanskje dra den høyre kanten av panelet for å utvide det for å se hele banen og navnet.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?