Enkelte redigeringsforhåndsinnstillinger (.lrtemplate) konverteres ikke til XMP etter å ha oppdatert Lightroom Classic

Problem

Første gang du starter Lightroom Classic etter å ha oppdatert til versjon 7.3 (april 2018-utgivelsen), vises en melding om å oppdatere de egendefinerte redigeringsforhåndsinnstillingene dine (.lrtemplate) til et nytt format (XMP).

Men når oppdateringen er ferdig, oppdager du følgende problemer:

  • Lightroom Classic har unnlatt å konvertere enkelte av de egendefinerte redigeringsforhåndsinnstillingene dine til XMP-format.
  • Panelet Forhåndsinnstillinger i Redigere-modulen viser ikke enkelte av dine egendefinerte redigeringsforhåndsinnstillinger.
Merk:

Dette problemet er løst i Lightroom Classic CC 7.3.1-utgivelsen.

Berørte produktversjoner

Lightroom Classic CC 7.3

Operativsystem

Windows og macOS

Årsak

Problemet med konvertering av forhåndsinnstillinger oppstår i følgende tilfeller:

  • Når en eksisterende redigeringsforhåndsinnstilling (.lrtemplate) inneholder et spesialtegn i filnavnet, slik som / : \ * ? " < > | ¥
  • Når en overordnet forhåndsinnstillingsmappe inneholder et spesialtegn i filnavnet, slik som / : \ * ? " < > | ¥
  • Når du installerer en ny redigeringsforhåndsinnstilling i en forhåndsinnstillingsmappe, og den har et filnavn som ligner på en redigeringsforhåndsinnstilling som allerede har blitt konvertert. For eksempel, hvis du installerer en ny redigeringsforhåndsinnstilling som heter X.lrtemplate i en forhåndsinnstillingsmappe som inneholder den eksisterende redigeringsforhåndsinnstillingen ~~X.lrtemplate (som allerede er konvertert), mislykkes konverteringen av den nye redigeringsforhåndsinnstillingen.

Lightroom Classic CC 7.3 kan ikke konvertere slike redigeringsforhåndsinnstillingsfiler til det nye XMP-formatet.

Løsning

Nye forhåndsinnstillinger og profiler har blitt lansert, og med det har formatet til redigeringsforhåndsinnstillinger blitt endret fra LRTEMPLATE til XMP. Lightroom Classic konverterer nå de eksisterende redigeringsforhåndsinnstillingene dine (.lrtemplate) til XMP-format, inkludert dem som inneholder et spesialtegn i filnavnet.

Velg Hjelp > Oppdateringer for å oppdatere Lightroom Classic til nyeste versjon. Se Hold Lightroom oppdatert for relatert informasjon.

Tilleggsinformasjon

Forsiktig!

Kontroller følgende for å få en vellykket konvertering av LRTEMPLATE redigeringsforhåndsinnstillingsfilene dine:

  • At den overordnede forhåndsinnstillingsmappen ikke inneholder noen spesialtegn i filnavnet. Ellers vil konverteringen av forhåndsinnstillinger i de forhåndsinnstillingsmappene mislykkes. 
  • At du ikke har installert noen nye redigeringsforhåndsinnstillinger (for eksempel X.lrtemplate) i en forhåndsinnstillingsmappe som inneholder en eksisterende redigeringsforhåndsinnstilling (for eksempel ~~X.lrtemplate) med samme navn, som allerede har blitt konvertert. Ellers vil konverteringen av denne nye redigeringsforhåndsinnstillingen mislykkes.

Lightroom Classic viser også en liste over forhåndsinnstillinger som ikke konverteres.

Gå til Rediger (Win)/Lightroom (Mac) > Preferanser > Forhåndsinnstillinger-fanen og klikk på Vis mappen Lightroom Presets for å vise forhåndsinnstillingene dine.

Når du starter Lightroom Classic CC 7.3.1 etter å ha oppdatert, konverterer det automatisk alle redigeringsforhåndsinnstillingene dine (.lrtemplate) til XMP igjen og tilføyer to tilder [~~ ] i de LRTEMPLATE-filnavnene som har blitt konvertert. Automatisk konvertering er den beste løsningen for brukere som har mange forhåndsinnstillinger og som ønsker å bevare hierarkiet sitt. Hvis du vil at de forhåndsinnstillingene skal konverteres på nytt og bli brukt i Lightroom, kan du redigere disse filene manuelt ved å fjerne de to tildene [~~] fra filnavnene og starte Lightroom på nytt.

Ved hver påfølgende oppstart ser Lightroom Classic etter LRTEMPLATE-forhåndsinnstillingsfiler som ikke har blitt konvertert. Hvis de finnes, konverteres de til XMP-formatet.

For å vise LRTEMPLATE-forhåndsinnstillingsfilene dine går du til Rediger (Win)/Lightroom (Mac) > Preferanser > Forhåndsinnstillinger-fanen og klikker på Vis mappen Lightroom Presets.

Når de er konvertert, lagres de nye XMP-forhåndsinnstillingene på følgende plassering:

  • (Win) C:\Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\Settings
  • (Mac) ~/Bibliotek/Application Support/Adobe/CameraRaw/Settings/

Se Grunnleggende om Redigere-modulen for nyttig informasjon om å importere forhåndsinnstillinger ved hjelp av panelet Forhåndsinnstillinger.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din