Arbeid med bildesamlinger

Typer samlinger

Samlinger er en måte å gruppere bilder i en plass for enkel visning eller for å utføre en mengde ulike oppgaver. Du kan, for eksempel, sette sammen bilder i en samling til en lysbildefremvisning, kontaktkopi eller nettfotogalleri. Samlinger blir listet opp i panelet Samlinger til hver eneste modul når de har blitt opprettet. De kan markeres når som helst når du trenger dem. Du kan opprette så mange samlinger som du trenger.

Vanlig samling En gruppe med hvilke som helst bilder du velger å legge inn i en gruppe.

Smart samling Samlinger basert på regler som du bestemmer. Du kan, for eksempel, opprette en smart samling av alle bilder som har en rangering på fem stjerner og en rød fargeetikett. Bilder som møter kriteriet blir automatisk lagt til i den smarte samlingen.

Merk:

Fra og med versjon 13.2 og 13.3 av Lightroom Classic er følgende alternativer for smarte samlinger og metadatafiltre tilgjengelige:

 • Har maskering
 • Har maske med kunstig intelligens
 • Har objektivuskarphet
 • Har fjerning
 • Har fjerning med kunstig intelligens
 • Har punktfarge

Hurtigsamling Du kan midlertidig gruppere bilder for visse oppgaver inn i hurtigsamlingen. I motsetning til vanlige eller smarte samlinger kan det kun være én hurtigsamling om gangen i katalogen.

Her er noen ting som du bør tenke på når du arbeider med samlinger:

 • Sørg for at du forstår forskjellen mellom kataloger og samlinger: Samlinger er grupper med bilder innenfor en katalog.

 • Bilder kan høre til i mer enn én samling.

 • Du kan stable bilder i en samling, men du kan ikke stable bilder fra ulike samlinger, eller fra samlinger og mapper. En stabel opprettet i en samling er kun synlig når du viser den enkelte samlingen.

 • Du kan endre sorteringsrekkefølgen på bildene i en vanlig samling, men du kan ikke sortere etter Bruker-rekkefølge eller dra bildene for å omorganisere dem i en smart samling.

 • Hvis du fjerner et bilde fra en samling, fjernes ikke bildet fra katalogen eller sendes ikke til Papirkurven (Windows) eller Papirkurven (macOS).

 • Du kan opprette samlingssett for å organisere dine samlinger.

 • Du kan uttrykkelig lagre modulinnstillinger for lysbildefremvisning, utskrift og nett som utdatasamlinger. Se Lagre innstillinger for lysbildefremvisning som en lysbildefremvisningssamling, Lagre utskriftsinnstillinger som en utskriftssamling og Lagre nettinnstillinger som en nettsamling.

Merk:

For en video om hvordan du bruker nøkkelord for å organisere bildene dine, se Oversikt over nøkkelord.

Arbeide med samlinger og samlingssett

Opprette en samling

Merk:

Dra en mappe fra mappepanelet til panelet Samlinger for å opprette en samling raskt.

 1. I rutenettvisningen velger du bilder og gjør ett av følgende:
  • Velg Bibliotek > Ny samling.

  • Klikk på ikonet Pluss-ikonet (+) i panelet Samlinger og velg Opprett samling.

 2. I dialogruten Opprett samling, skriv inn en navn i samlingsboksen.
 3. Hvis du vil at samlingen skal være en del av et samlingssett, velger du det fra Sett-menyen. Ellers velger du Ingen.

 4. Velg alternativet Inkluder valgte bilder.

 5. Hvis du ønsker å gjøre denne samlingen tilgjengelig i Lightroom på tvers av enheter, velg alternativet Synkroniser med Lightroom.

 6. Klikk Opprett.

Samlingen vises i panelet Samlinger med et ikon for bildeutskrift . Bilder som er en del av en samling viser et Bilde er i samlingen-merke  i rutenettvisningen og filmstripen.

Opprett et samlingssett

Et samlingssett er en beholder som inkluderer en eller flere samlinger. Samlingssett gir deg fleksibilitet når det kommer til å organisere og administrere dine bilder. Et samlingssett inneholder ikke faktisk bilder; det inneholder kun samlinger, inkludert vanlige samlinger, smarte samlinger og opprettelser av utdata. Et samlingssett har et ikon for filboks .

 1. Gjør ett av følgende i biblioteksmodulen:
  • Velg Bibliotek > Nytt samlingssett.

  • Klikk på ikonet Pluss-ikonet (+) i panelet Samlinger og velg Opprett samlingssett.

 2. I dialogruten Opprett samlingssett skriver du inn et navn for samlingssettet ditt.
 3. Hvis du ønsker at det nye settet skal være del av et eksisterende sett, velger du det eksisterende settet fra Sett-menyen. Ellers velger du Ingen.

 4. Klikk Opprett.

 5. I panelet Samlinger, dra hvilken som helst samling inn i en samlingssettmappe for å legge den til i settet.

Dupliser en samling eller et samlingssett

Når et samlingssett blir duplisert, er alle samlingene/samlingssettene til stede under det tilgjengelig i det nye dupliserte samlingssettet sammen med bilder, hvis noen finnes.

 1. I panelet Samlinger velger du en samling eller et samlingssett.

 2. Høyreklikk (Windows) eller hold nede Ctrl og klikk (macOS) en samling eller et samlingssett og velg Dupliser samling eller Dupliser samlingssett.

   

Slett en samling eller et samlingssett

Når du sletter en samling, blir ingen bilder fjernet fra katalogen eller slettet fra disken.

 1. Gjør ett av følgende i panelet Samlinger:
  • Velg en samling eller et samlingssett og klikk på Minus-ikonet (-).

  • Høyreklikk (Windows) eller holde nede Ctrl og klikk (macOS) på en samling eller et samlingssett og velg Slett.

Legge til bilder i en samling

 1. Dra bilder fra rutenettvisningen til en samling i panelet Samlinger.

Identifiser bilder i en samling

 • Bilder i en samling viser Bildet er i samling-merket  i rutenettvisningen og filmstripen. Klikk på merket for å se hvilke samlinger bildet er i.

  Merk: Smarte samlinger er ikke opplistet.

 • I en samling, hold nede Ctrl+klikk (macOS) eller høyreklikk (Windows) på et bilde og velg Gå til mappe i bibliotek for å gå til mappen som inneholder bildet.

Fjerne bilder fra en samling

 1. Velg en samling i Samlinger-panelet.
 2. I rutenettvisningen velger du bildene og velger Bilde > Fjern fra samling eller trykker på Slett.

Kopier eller flytt bilder mellom samlinger

 1. I biblioteksmodulen velger du en samling i panelet Samlinger.
 2. I rutenettvisningen velger du bilder.
 3. For å kopiere de valgte bildene drar du dem til samlingen som du ønsker å legge dem til i panelet Samlinger.
 4. For å flytte de valgte bildene, slett bildene fra den originale samlingen etter å ha dratt dem til den nye samlingen.

Sorter samlinger

 • I panelet Samlinger klikker du på Pluss-ikonet (+) og gjør ett av følgende:
  • Velg Sorter etter navn for å sortere samlinger alfabetisk.

  • Velg Sorter etter type for å sortere samlinger etter type.

Gi nytt navn til en samling eller et samlingssett

 1. I panelet Samlinger høyreklikker (Windows) eller holde nede Ctrl og klikk (Mac OS) du på en samling eller et samlingssett, og velger Gi nytt navn fra menyen.

 2. Overskriv navnet til samlingen.

Angi som målsamling

En målsamling lar deg overstyre den midlertidige hurtigsamlingen. En målsamling lar deg gjøre at hvilken som helst permanent samling oppfører seg som en hurtigsamling så lenge det er målrettet. Målrettede samlinger er en enkel måte å gruppere bilder sammen raskt for videre behandling.

 1. I panelet Samlinger velger du samlingen som du ønsker å målrette.
  Merk:

  Et samlingssett kan ikke være et mål.

 2. Høyreklikk (Windows) eller Ctrl og klikk (macOS) og velg Angi som målsamling.

  Et hvitt plussikon ved siden av navnet på samlingen indikerer at den er målrettet.

 3. For å legge et bilde til i en målsamling velger du bildet i hvilken som helst modul og trykk på tasten B.

 4. For å fjerne et bilde fra en målsamling velger du målsamlingen, og deretter velger du bildet i rutenettvisningen og trykker på tasten B.

 5. For å slå av målet velger du samlingen, høyreklikker (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS), og opphever valget av Angi som målsamling.

Arbeid med hurtigsamlingen

Bruk hurtigsamlingen til å sette sammen en midlertidig gruppe med bilder å jobbe med i hvilken som helst modul. Du kan vise hurtigsamlingen i filmstripen eller rutenettvisningen, og du kan konvertere hurtigsamlingen til en permanent samling.

Se denne opplæringsvideo for å vite mer.

Legg til bilder i hurtigsamlingen

 1. Velg ett eller flere bilder i filmstripe- eller rutenettvisningen.
 2. I biblioteks- eller Redigere-modulen velger du Bilde > Legg til i hurtigsamling. I modulene Lysbildefremvisning, Utskrift eller Nett velger du Rediger > Legg til i hurtigsamling.

  Merk:

  Fra hvilken som helst modul velger du et bilde og trykker på tasten B. Eller flytt pekeren over et miniatyrbilde og klikk på sirkelen i hjørnet øverst til høyre.

Vis i bilder i hurtigsamlingen

 • I biblioteksmodulen velger du Hurtigsamling i panelet Katalog.
 • På kildeindikatormenyen for filmstripe velger du Hurtigsamling.

Fjern bilder fra eller fjern hurtigsamlingen

 1. Vis hurtigsamlingen i filmstripen eller rutenettet.
 2. Velg et eller flere bilder i samlingen.
 3. I biblioteks- eller Redigere-modulen velger du Bilde > Fjern fra hurtigsamling. I modulene Lysbildefremvisning, Utskrift eller Nett velger du Rediger > Fjern fra hurtigsamling.

  Merk:

  Fra hvilken som helst modul velger du bildet og trykker på tasten B. Eller flytt pekeren over et miniatyrbilde og klikk på sirkelen i hjørnet øverst til høyre.

Konverter hurtigsamlingen til en vanlig samling

En hurtigsamling kan lagres som en vanlig samling. Du har valget om å fjerne hurtigsamlingen etter å ha lagret den.

 1. I hvilken som helst modul velger du Fil > Lagre hurtigsamling.

 2. I dialogruten Lagre hurtigsamling skriver du inn et navn i samlingsnavnruten.
 3. Spesifiser ett av følgende handlinger:
  • Velg Fjern hurtigsamling etter å ha lagret den for å fjerne hurtigsamlingen etter at den har blitt lagret som en vanlig samling.

  • Opphev valg av Fjern hurtigsamling etter å ha lagret den for å beholde hurtigsamlingen etter at den har blitt lagret som en samling.

 4. Klikk på Lagre.

Arbeid med smarte samlinger

En smart samling er en samling basert på metadatakriteriet som du angir. Smarte samlinger inkluderer automatisk alle bilder som møter kriteriet. Du fjerner eller legger ikke til bilder manuelt fra en smart samling.

Lightroom Classic inkluderer et sett med fem standard smarte samlinger: Farget rød, Femstjerners, Forrige måned, Nylig modifisert og Uten nøkkelord.

 

Opprette en smart samling

 1. I biblioteksmodulen gjør du ett av følgende:
  • Velg Bibliotek > Ny Smart samling.

  • Klikk på Pluss-ikonet (+) i panelet Samlinger og velg Opprett Smart samling.

 2. I dialogruten Opprett Smart samling skriver du inn et navn for den smarte samlingen din.
 3. Hvis du ønsker at den smarte samlingen skal være en del av et eksisterende sett, velger du settet fra Sett-menyen. Ellers velger du Ingen.

 4. Spesifiser reglene for den smarte samlingen ved å velge alternativer fra hurtigmenyene.
  Merk:

  Reglene som brukes for å definere søkbare tekstforhold for smarte samlinger er de samme som reglene som brukes til å søke etter tekst med bibliotekfilterfeltet. For definisjoner, se Søk etter bilder ved å bruke tekstfilter.

 5. (Valgfritt) Klikk på Plussikonet (+) for å legge til flere kriterier. Klikk på Minusikonet (-) for å fjerne kriteriet.

 6. (Valgfritt) Alt og klikk (Windows) eller Hold nede Tilvalg og klikk (Mac OS) på Plussikonet (+) for å åpne nestede alternativer som lar deg finjustere kriteriet.

 7. Velg å samsvare alle eller hvilken som helst av kriteriene fra samsvarsmenyen.
 8. Klikk Opprett.

Lightroom Classic legger til den smarte samlingen i panelet Samlinger og legger til alle bildene som møter de spesifiserte reglene i katalogen. Smarte samlinger har et ikon for bildeutskrift med et tannhjul i hjørnet nederst til høyre .

Redigere smarte samlinger

Du kan endre kriteriet og reglene for en smart samling når som helst.

 1. Høyreklikk (Windows) eller Ctrl og klikk (macOS) på en smart samling  i panelet Samlinger og velg Rediger Smart samling.

 2. Velg nye regler og alternativer i dialogruten Rediger Smart samling.
 3. Klikk på Lagre.

Merk:

Du kan ikke sortere etter Brukerrekkefølge eller dra bilder for å omorganisere dem i en smart samling.

Dele innstillinger for smarte samlinger

Du kan dele smarte samlinger ved å eksportere innstillinger for smarte samlinger og deretter importere de innstillingene til en annen katalog. Lightroom Classic bruker en .lrsmcol-filnavntype på innstillingsfiler for smarte samlinger.

Når du eksporterer en smart samling, eksporterer du reglene for den smarte samlingen. Det eksporterer ikke bildene som er i den smarte samlingen.

Når du importerer regler for smarte samlinger, oppretter Lightroom Classic den smarte samlingen i panelet Samlinger og legger til ethvert bilde i katalogen som møter kriteriet for smarte samlinger.

 • For å eksportere en smart samling høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) på den i panelet Samlinger og velg Eksporter innstillinger for smarte samlinger. Spesifiser navnet og plasseringen til den eksporterte innstillingsfilen for smarte samlinger og klikk deretter på Lagre.
 • For å importere en smart samling høyreklikker du (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) på den i panelet Samlinger og velger Importer innstillinger for smarte samlinger. Naviger til og velg en .lrsmcol-innstillingsfil for smarte samlinger og klikk på Importer.

Legg til en farge i samlinger, smarte samlinger og samlingssett

Introdusert i august 2019-versjonen av Lightroom Classic (versjon 8.4)

I panelet Samlinger i modulen Bibliotek kan du organisere bildene dine ved å tildele en fargeetikett til samlinger, smarte samlinger og samlingssett.

 1. I Samlinger-panelet i biblioteksmodulen velger du én eller flere samlinger og høyreklikker (Windows) eller control-klikker (macOS) for å hente frem kontekstmenyen.

 2. Fra kontekstmenyen velger du Legg til fargeetikett til samling og velger en farge fra undermenyen.

  fargeetiketter
  Fargeetiketter tildelt samlinger

Fjerne fargeetiketter fra samlinger

Velg en eller flere samlinger som har en fargeetikett. Høyreklikk (Windows) / Ctrl og klikk (Mac) og velg Legg til fargeetikett til samling > Ingen fra kontekstmenyen.

Filtrer fargemerkede samlinger

For å filtrere alle samlingene som har blitt tildelt en fargeetikett:

 1. I søkefeltet øverst på panelet Samlinger klikker du på ikonet .

 2. Velg Fargeetiketter fra hurtigmenyen og velg en farge.

  Filtrer samlinger
  Filtrer fargemerkede samlinger i Samlinger-panelet

Fungerer med alle synkroniserte bilder-samlingen

Alle synkroniserte bilder-samling i Katalog-panelet
Alle synkroniserte bilder-samling i Katalog-panelet

I biblioteksmodulen viser samlingen Alle synkroniserte bilder i panelet Katalog alle Lightroom Classic-bilder (inkludert de som ikke er en del av en samling) som er synkronisert til Adobe Photoshop Lightroom-mobilklienter. Derfor er bildene som vises i visningen Alle bilder i Lightroom på nett, visningen Alle bilder i Lightroom-mobil (iOS) og visningen Lightroom-bilder i Lightroom-mobil (Android) er de samme som samlingen Alle synkroniserte bilder i Lightroom Classic for skrivebord.

Legg til bilder i Alle synkroniserte bilder-samlingen

Du kan dra et bilde direkte inn i samlingen «Alle synkroniserte bilder» i katalogpanelet (biblioteksmodulen) for å synkronisere det bildet med alle dine Adobe Photoshop Lightroom-mobilklienter – selv om det bildet ikke er en del av en synkronisert samling.

Merk:

For å legge til bilder til samlingen Alle synkroniserte bilder bør alternativet Synkroniser med Adobe Photoshop Lightroom-mobil være PÅ. For å få vite mer om hvordan du slår på synkronisering, se Synkronisere Lightroom Classic på tvers av skrivebord- og mobilplattformer.

Fjern bilder fra Alle synkroniserte bilder-samlingen

Når du sletter bilder fra samlingen Alle synkroniserte bilder, fjernes de fra alle dine Adobe Photoshop Lightroom-mobilklienter, men ikke fra Lightroom Classic for skrivebord.

 1. I biblioteksmodulen velger du Alle synkroniserte bilder i Katalog-panelet.

 2. I rutenettvisningen velger du bildene og velger Bilde > Fjern fra alle synkroniserte bilder eller trykker på Slett.

Merk:

Når du sletter en synkronisert samling, opphever synkroniseringen av en synkronisert samling eller fjerner et bilde fra en synkronisert samling, fjernes ikke bildene fra Alle synkroniserte bilder. Hvis du ønsker å stoppe og synkronisere et bilde på tvers av dine Adobe Photoshop Lightroom-mobilklienter, fjerner du den fra Alle synkroniserte bilder.

Eksportere en samling som en katalog

Du kan eksportere en bildesamling som en ny katalog. Når du oppretter en katalog fra en bildesamling, så blir innstillingene i bildene eksportert til den nye katalogen.

Merk:

Eksportere en smart samling som en katalog legger bildene i den smarte samlingen til i den nye katalogen. Reglene og kriteriene som utgjør den smarte samlingen blir ikke eksportert.

 1. Velg samlingen eller den smarte samlingen som du ønsker å bruke for å opprette en katalog.
 2. Høyreklikk (Windows) eller Ctrl og klikk (Mac OS) på navnet til samlingen, og velg Eksporter denne samlingen som en katalog.

 3. Spesifiser navnet, plasseringen og andre alternativer for katalogen, og klikk deretter på Lagre (Windows) eller Eksporter katalog (macOS).

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet