Photoshop henger, fryser eller kjører sakte

Prøv de foreslåtte løsningene på denne siden om Photoshop henger, fryser eller kjører saktere enn forventet på datamaskinen din.

  Avvikling av 3D-funksjoner i Photoshop

Photoshops 3D-funksjoner blir fjernet i fremtidige oppdateringer. Brukere som arbeider med 3D, blir oppfordret til å utforske Adobes nye Substance 3D-samling, som representerer neste generasjon med 3D-verktøy fra Adobe. Du finner flere detaljer om avviklingen av Photoshops 3D-funksjoner her: Photoshop 3D | Vanlige spørsmål om avviklingen av 3D-funksjoner.

Søk opp problemet ditt under Symptomer nedenfor, og prøv løsningene ført opp mot det.

Symptom

Foreslåtte løsninger

Når du starter Photoshop, fryser programmet på tittelskjermen med meldingen «Laster Halide Bottlenecks …», eller det fryser/krasjer under oppstart. Dette problemet skyldes skadede fargeprofiler eller svært store forhåndsinnstilte filer. Du kan løse dette problemet ved å oppdatere Photoshop til den nyeste versjonen. Hvis oppdatering av Photoshop til den nyeste versjonen ikke løser problemet, kan du prøve å fjerne de tilpassede forhåndsdefinerte filene. Se Photoshop fryser ved oppstart.

Forsinkelser eller heng ved bruk av enkelte verktøy eller funksjoner som scrubby zoom, animert zoom, panorama, HDR, filtre, pensler, velg og masker osv.

 • Sørg for at datamaskinen oppfyller systemkravene.
 • Sørg for at spesialkravene for funksjonen du bruker, slik som GPU eller OpenCL, er oppfylt.
 • Juster dine ytelsesinnstillinger for Photoshop
 • Hvis du bruker en spillmus (Logitech G700S eller lignende) med en tilpasset driver, må du stille pollingfrekvensen til 125 Hz i enhetsdriveren.
 • Hvis problemet vedvarer, kan du prøve trinnene som er oppført i Optimalisere ytelsen til Photoshop.

Langsom oppstart

Forsinkelser ved tilgang til ressurser på nettverksdisker

Merk: Adobe Teknisk Støtte støtter kun bruk av Photoshop og Adobe Bridge på en lokal harddisk. Det er vanskelig å gjenskape eller identifisere problemer med nettverkskonfigurasjon og ytre utstyr nøyaktig nok. 

Kopier ressursen til en lokal disk, rediger i Photoshop og last opp den igjen til nettverksdisken.

Forsinkelser/krasjing når Photoshop brukes sammen med eksterne enheter som spesifikke skrivere, Wacom-nettbrett/Cintiq osv.

 • Følg forslagene i Photoshop krasjer grunnet libcef.dll.
 • Oppdater til den nyeste versjonen av den eksterne enhetens driver.
 • Prøv å bruke Photoshop med en annen ekstern enhet.
 • Kontakt produsenten av din eksterne enhet for ytterligere støtte.

Problemer med ikke-testet/ikke-sertifisert maskinvare (GPU osv.). Det anbefales ikke å bruke Photoshop med ikke-sertifisert maskinvare.

 • Deaktivere GPU-bruk. Deaktiver Preferanser > Ytelse > Bruk grafikkprosessor.
 • Sørg for at enhetens driver er oppdatert. Hvis problemet startet etter du oppdaterte en driver, rull tilbake til en tidligere versjon av driveren.

Photoshop bruker alle systemressursene til kunden, slik som CPU

 

 • Prøv løsningene foreslått i Høy prosessorbelastning på grunn av CEPHtmlEngine.
 • Sørg for at datamaskinen/operativsystemet er optimert. Bruk for eksempel MSConfig-verktøyet på Windows-datamaskiner.
 • Avslutt unødvendige prosesser som kjører i bakgrunnen på datamaskinen din.
 • Oppgrader datamaskinen din hvis nødvendig, slik at den har mer ressurser.

Forsinkelser eller heng når du jobber med store ressurser eller ressurser med flere lag/filer/kunsttavler

 

 • Øk minnetildelingen for Photoshop til 80–85 %.
 • Flat ut omfattende lag som kan forårsake problemer.
 • Juster buffernivået. Sørg for at du velger riktig forhåndsinnstilling for buffer for dokumenttypen du jobber med.
 • Forbedre datamaskinens maskinvarekonfigurasjon. Du kan for eksempel legge til mer RAM. Hvis du har en moderne prosessor – for eksempel multi-core i3 5. generasjon eller nyere på 2,6 GHz eller høyere – kan hjelpe.

Forsinkelser ved lagring av filer eller eksport av ressurser

 

 • Finjuster størrelse på systemets virtuelle minne/side på OS-nivå. Sjekk dokumentasjonen for ditt operativsystem (Windows eller macOS).
 • Sørg for at datamaskinen har tilstrekkelig ledig harddiskplass.
 • Sørg for at du har skrivetillatelser til plasseringen hvor du vil lagre filen.
 • Sørg for at du ikke lagrer filen til en nettverksdriver. Den bruken støttes ikke.
 • Legg til arbeidsdisker for Photoshops bruk (Innstillinger > Arbeidsdisker).

Problemer når Photoshop brukes på skjermer med høy oppløsning

Prøv å skite til visningsmodus med lavere oppløsning på OS-nivå. Sjekk dokumentasjonen for ditt operativsystem (Windows eller macOS).

Generelle forsinkelser/krasj ved bruk av Photoshop


 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?