Ved å angi de riktige ytelsesinnstillingene i Photoshop gjør du det enklere for datamaskinen å kjøre stabilt ved optimal hastighet uten at den fryser, henger eller kjører sakte. Finjuster disse innstillingene etter ressursene til systemet du bruker, for å få mest mulig ut av Photoshop-opplevelsen.

Photoshop har et sett med preferanser (Preferanser > Ytelse) for å gjøre det enklere for deg å utnytte datamaskinens ressurser optimalt, slik som minne, hurtigbuffer, grafikkprosessor, skjermer etc. Avhengig av ditt hovedbruksområde for Photoshop og typen dokumenter du vanligvis jobber med, kan forskjellige kombinasjoner av disse innstillingene passe deg. Ekstrainnstillinger som arbeidsdisker, tilgjengelige på andre faner i Preferanser-dialogen, kan også påvirke datamaskinens hastighet og stabilitet.

Ytelsesinnstillinger for Photoshop
Ytelsespreferanser i Photoshop

Justere minnet som Photoshop er tildelt

Du kan forbedre ytelsen ved å øke mengden minne/RAM som er tildelt Photoshop. Delen Minnebruk i dialogboksen Ytelsesinnstillinger (Preferanser > Ytelse) viser hvor mye RAM Photoshop har tilgang til. Den viser også den ideelle minneallokeringen for systemet. Som standard bruker Photoshop 70 % av tilgjengelig RAM.

 1. Tildel mer RAM til Photoshop ved å endre verdien i boksen La Photoshop bruke. Du kan også bruke glidebryteren for minnebruk.
 2. Start Photoshop på nytt for å aktivere endringene.

Du finner ideell RAM-tildeling for maskinen din ved å endre mengden med 5 % om gangen og følge med på indikatoren for effektivitet. Se Hold øye med effektivitetsindikatoren.

Vi anbefaler ikke at du tildeler mer enn 85 % av datamaskinens minne til Photoshop. Dette kan påvirke ytelsen ved at andre viktige systemprogrammer ikke har tilstrekkelig minne.

Merk:

Hvis du får feilmeldinger om for lite RAM eller minne i Photoshop, kan du øke RAM-tildelingen til Photoshop. Hvis du angir RAM-tildelingen til Photoshop for høyt (>85 %) kan det påvirke ytelsen til andre programmer, og dermed gjøre systemet ustabilt. 

Den beste løsningen på dette problemet er å legge til mer RAM til datamaskinen din.

Justere buffernivåer

Grunnleggende om bufring

Photoshop benytter bildebufring til å gjøre tegningen av bilder med høy oppløsning raskere mens du jobber med dem. Du kan angi opptil åtte nivåer med bufrede bildedata, og velge én av fire tilgjengelige panelstørrelser.

Når du øker buffernivåene, øker Photoshops reaksjonsfølsomhet mens du jobber, men det vil ta lengre tid å laste bilder. Panelstørrelsene avgjør datamengden Photoshop bruker samtidig. Store paneler øker hastigheten på komplekse operasjoner, som skarphetsfiltre. Mindre endringer som penselstrøk, er mer reaksjonsfølsomme med små paneler.

Forhåndsinnstillinger for bufring

Tre forhåndsinnstillinger for buffer er tilgjengelig på panelet for ytelsespreferanser. Velg den som passer best for ditt bruksområde for Photoshop:

 • Web/UI-design: Velg dette alternativet om du bruker Photoshop til web-, app- eller skjermdesign. Dette alternativet passer for dokumenter som har flere lag med ressurser med lav til medium pikseldimensjon.
 • Standard/bilder: Velg dette alternativet om du bruker Photoshop til retusjering eller redigering av bilder i moderat størrelse. Bruk dette alternativet om du vanligvis redigerer bilder fra mobil eller digitalt kamera i Photoshop.
 • Enorme pikseldimensjoner: Velg dette alternativet om du jobber med tunge dokumenter i Photoshop; for eksempel panoramaer, matte bilder osv.

Buffernivåer

For bedre kontroll kan buffernivåer spesifiseres manuelt; standardverdien er 4.

 • Hvis du arbeider med relativt små filer på ca. 1 megapiksel eller 1280 x 1024 bildepunkter som har mange lag (minst 50), bør du stille buffernivåene på 1 eller 2. Stilles buffernivåene på 1, deaktiveres bildebufring, og bare det gjeldende skjermbildet bufres.
 • Hvis du bruker filer med store bildepunktdimensjoner, fra 50 megapiksler og oppover, bør du sette Buffernivåer til over 4. Med høye buffernivåer oppdateres bilder raskere.

Merk:

Hvis du stiller buffernivåene på 1, er det ikke sikkert at du får like bra kvalitet på resultatene av alle Photoshop-funksjoner.

Begrense historikktilstander

Du kan spare arbeidsdiskplass og forbedre ytelsen ved å begrense antallet historikkstatuser Photoshop kan lagre i Historikk-panelet. Hvor mye plass du sparer, varierer etter hvor mange bildepunkter en operasjon endrer. En historikkstatus basert på et lite malingsstrøk eller en ikke-destruktiv operasjon, som å lage eller endre et justeringslag, bruker for eksempel lite plass. Men å bruke et filter på et helt bilde, bruker mye mer plass.

Photoshop kan lagre opptil 1000 historikkstatuser. Standardantallet er 20. Hvis du vil redusere det antallet, går du til dialogboksen Ytelsesinnstillinger, velger Historie og hurtigbuffer > Historikkstatuser. Angi en lavere verdi i hurtigmenyen Historikkstatuser ved behov.

Angi innstillinger for GPU (grafikkprosessoren)

Den beste måten å optimer GPU-akselerasjon på, som øker hastigheten på skjermoppdateringen, er å holde skjermkortdriveren oppdatert. Du finner mer informasjon om GPU-akselerasjon og instruksjoner for oppdatering av skjermkortdrivere under Vanlige spørsmål om Photoshop-GPU og skjermkort.

Aktivering av OpenCL, en teknologi som gjør det mulig for programmer å bruke GPU, vil trolig forbedre ytelsen hvis du bruker disse Photoshop-funksjonene:

 • Video Panorama
 • Uskarp-galleri (Gjør Iris, Felt, og Vippeeffekten mer uskarp)

Du aktiverer OpenCL ved å gå til panelet for ytelsesinnstillinger, klikke på Avanserte innstillinger og velge Bruk OpenCL.

GPU-preferanser

Photoshop gir deg egne GPU-innstillinger i under både Ytelse og 3D i Preferanser-dialogen.

Innstillinger under Preferanser > Ytelse

Dersom et egnet videokort er installert på systemet ditt, vil det vises under GPU-innstillinger under Ytelse.

 • For å aktivere GPU-akselering må du sørge for at alternativet Aktiver OpenGL-tegning er valgt.
 • For å finjustere kortets ytelse klikker du på knappen Avanserte innstillinger, og velger Grunnleggende, Normal eller Avansert – alt etter hva som passer deg best.
  • Grunnleggende – Bruker minst GPU-minne til å kjøre de mest grunnleggende OpenGL-funksjonene ved deling av GPU med andre programmer eller ved lav reaksjonstid. Velg dette alternativet om du kjører andre programmer som også bruker GPU, eller om du legger merke til dårlig skjermgjengivelse eller redusert ytelse når du bruker GPU-akselererte funksjoner.
  • Normal – Dette er standardinnstillingen. Den bruker store mengder GPU-minne til å støtte avanserte OpenGL-funksjoner, og bør velges om du regelmessig bruker GPU-akselererte funksjoner i Photoshop.
  • Avansert – Bruker samme mengde minne som Normal-modus, men gjør det mulig å bruke mer avanserte funksjoner til å forbedre tegneytelsen. Denne innstillingen er best når du jobber i 3D eller med mange GPU-akselererte funksjoner.

Merk: Modusendringer trer i kraft når Photoshop blir startet på nytt.

Innstillinger under Preferanser > 3D

3D-delen av dialogboksen Ytelse inneholder en glidebryter for VRAM som ligner på minnekontrollen under Ytelse. Bruk glidebryteren til å fastsette den øvre grensen for tilgjengelig video-RAM (VRAM) for Photoshop 3D-motoren. Totalverdien er en prosent av den totale mengden VRAM som er tilgjengelig. En innstilling på 100 % vil reservere en del av den totale VRAM-mengden som brukes i operativsystemet. Høyere verdier vil bidra til den totale 3D-ytelsen, men kan konkurrere med andre GPU-aktiverte programmer.

memory-usage-3D
3D: Minnebruk

Administrere arbeidsdisker

En arbeidsdisk er en ekstern eller intern disk eller diskpartisjon med ledig minne. Som standard bruker Photoshop harddisken der operativsystemet er installert, som den primære arbeidsdisken. Du kan finjustere innstillinger for arbeidsdisker under Preferanser > Arbeidsdisker.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Arbeidsdisker (Windows) eller Photoshop > Innstillinger > Arbeidsdisker (Mac OS).
 2. Hvis du vil aktivere eller deaktivere en arbeidsdisk, merker du av for eller fjerner merket for Aktiv. Hvis du vil endre rekkefølgen for arbeidsdiskene, klikker du pilknappene.
 3. Klikk OK.
 4. Du må starte Photoshop på nytt for at endringene skal tre i kraft.

Anbefalinger for arbeidsdisk-innstillinger

 • For best ytelse, koble arbeidsdiskene til en kompatibel port som har høyest båndbreddegrense av alle de tilgjengelige portene. Båndbreddegrensene for forskjellige porter er som følger:
  Thunderbolt = 10 GB/sek
  eSATA = 600 MB/sek
  PCIe = 500 MB/sek
  USB3 = 400 MB/sek
  USB2 = 35 MB/sek
 • Du kan forbedre ytelsen ved å bruke en defragmentert harddisk som har nok av ubrukt plass og høye lese-/skrivehastigheter som arbeidsdisk. Hvis datamaskinen har mer enn ett harddiskvolum, kan du spesifisere flere arbeidsdisker. Photoshop støtter opp til 64 exabyte plass på arbeidsdisker, på totalt fire volumer. (1 exabyte = 1 milliard GB.)
 • Hvis oppstartsdisken er en harddisk og ikke en SSD, kan du prøve å bruke en annen harddisk som den primære arbeidsdisken. En SSD vil imidlertid yte like bra både som primær oppstartsdisk og arbeidsdisk. Faktisk er det trolig bedre å bruke en SSD enn å bruke en egen harddisk som den primære arbeidsdisken.
 • For best ytelse, bør arbeidsdisker være på en annen stasjon enn eventuelle store filer du redigerer, for å få best mulig ytelse.
 • Arbeidsdisker bør være på en annen stasjon enn den operativsystemet bruker til virtuelt minne.
 • RAID-disker/-diskkjeder egner seg godt som dedikerte volumer for arbeidsdisker.
 • Defragmenter stasjoner med arbeidsdisker regelmessig.

Merk:

Hvis Photoshop ikke kan startes fordi arbeidsdisken er full, holder du nede Cmd + Alt (Mac) eller Ctrl + Alt (Windows) ved oppstart for å angi en ny arbeidsdisk.

Hold et øye med effektivitetsindikatoren for å overvåke ytelsen mens du arbeider i Photoshop.Klikk på hurtigmenyen nederst i bildevinduet og velg Effektivitet.

Hvis verdien i indikatoren er under 100 %, har Photoshop brukt all tilgjengelig RAM og bruker arbeidsdisken, noe som gir langsommere ytelse. Hvis effektiviteten er under 90 %, kan du tildele mer RAM til Photoshop i innstillingene for ytelse. Du kan også legge til mer RAM i systemet.

Alternativer for gjenoppretting og lagring i bakgrunnen

Ytelse > Filhåndtering > Lagre gjenopprettingsinformasjon automatisk hvert n minutt kan også påvirke ytelsen. Innstillingen Lagre i bakgrunnen er slått på som standard. Når denne er slått på, sørger Photoshop for at du kan fortsette å arbeide mens kommandoene Lagre og Lagre som utføres, slik at du slipper å vente til lagringen er fullført. Innstillingen Lagre gjenopprettingsinformasjon automatisk kan bare velges når Lagre i bakgrunnen er slått på. Når dette er aktivert, lagres gjenopprettingsinformasjon for hver fil som er åpen, med det angitte intervallet. (Gjenopperettingsinformasjon lagres som en redundant sikkerhetskopi, originalfilen endres ikke.)

Vanligvis påvirkes ikke ytelsen eller reaksjonsevnen merkbart i vanlige operasjoner i Photoshop når lagring i bakgrunnen pågår. Derimot kan ytelsen eller reaksjonsevnen påvirkes merkbart under lagring når du redigerer en fil som er mye større enn mengden tilgjengelig RAM.

Hvis det virker som om Photoshop blir langsommere, kan du sjekke om lagring i bakgrunnen påvirker ytelsen. Velg Lagringsfremdrift i statusmenyen nederst til venstre i bildevinduet.

Hvis du legger merke til ytelsesproblemer mens arkiveringsfremdriftslinjen beveger seg, kan du gå til Innstillinger > Filbehandling og redusere frekvensen i innstillingen Arkiver gjenopprettingsinformasjon automatisk. Du kan også velge bort dette alternativet.

Finjustere Photoshop

Hvis du angir en lavere verdi for gjenopprettingsintervall, oppnår du bedre beskyttelse hvis noe krasjer. I de fleste tilfeller påvirkes ikke ytelsen eller reaksjonsevnen merkbart i Photoshop når gjenopprettingsinformasjon lagres. Men en langsommere ytelse er mest sannsynlig hvis filene du endrer, er større enn tilgjengelig RAM.

Gjenopprettingsinformasjon plasseres på samme sted som arbeidsfilene Photoshop lager. Hvis du ofte arbeider med flere store filer åpne, kan dette føre til at mye plass brukes. Hvis det vises feilmeldinger om lite plass på disken når du bruker andre kommandoer enn Arkiver, bør du legge til mer arbeidsdiskplass. Du kan også deaktivere Lagre gjenopprettingsinformasjon automatisk.

Effektivitetsindikatoren

Hold et øye med effektivitetsindikatoren for å overvåke ytelsen mens du arbeider i Photoshop.Klikk på hurtigmenyen nederst i bildevinduet og velg Effektivitet.

Hvis verdien i indikatoren er under 100 %, har Photoshop brukt all tilgjengelig RAM og bruker arbeidsdisken, noe som gir langsommere ytelse. Hvis effektiviteten er under 90 %, kan du tildele mer RAM til Photoshop i innstillingene for ytelse. Du kan også legge til mer RAM i systemet.

Indikator for effektivitet
Indikator for effektivitet

Se også

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet