Tworzenie niestandardowej przeglądarki Adobe Content Viewer na potrzeby testowania

Jeśli posiadasz konto Professional lub Enterprise, możesz użyć narzędzia DPS App Builder do stworzenia własnej wersji aplikacji Adobe Content Viewer dla urządzenia iPad. Umiejętność stworzenia własnej, niestandardowej przeglądarki Content Viewer jest szczególnie przydatna, gdy udostępniona zostaje nowa wersja narzędzi Folio Producer, a aplikacja Adobe Content Viewer oczekuje na zatwierdzenie ze strony firmy Apple.

Jeśli korzystasz z konta Enterprise, możesz utworzyć podpisaną korporacyjnie aplikację do rozpowszechniania wewnątrz firmy. Jeśli nie stworzysz aplikacji podpisanej korporacyjnie, aplikacja Adobe Content Viewer będzie dostępna tylko dla urządzeń iPad, których identyfikatory (UDID) został określone w plikach mobileprovision autora. W takiej sytuacji, aby uniknąć konfliktów, najlepiej skorzystać z pliku mobileprovision, którego nie używa żadna aplikacja deweloperska. Aby uzyskać informacje dotyczące tworzenia plików mobileprovision, zapoznaj się z dokumentem Publishing Companion Guide for the iPad (PDF).

Samouczek wideo

Create a Custom Content Viewer (Tworzenie niestandardowej przeglądarki Adobe Content Viewer)
 1. Zaloguj się do narzędzia DPS App Builder, korzystając z konta Professional lub Enterprise.

 2. W narzędziu DPS App Builder kliknij pozycję Nowe, a następnie wybierz pozycję iPad i kliknij opcję Dalej.

 3. W polu Viewer Version (Wersja) wybierz opcję Adobe Content Viewer. Kliknij opcję Next (Dalej).

 4. Wykonaj jedną z poniższych czynności, a następnie kliknij opcję Dalej:

  • (Professional) Wskaż plik mobileprovision autora. Aby uniknąć konfliktów, utwórz plik mobileprovision, którego nie używa żadna aplikacja deweloperska.

  • (Enterprise) W przypadku wybrania opcji Enterprise Signed Build (Kompilacja podpisana korporacyjnie) podaj Intended Application ID (Planowany identyfikator aplikacji, np. com.wydawca.przeglądarka) i wskaż plik Enterprise Mobileprovision. Aby utworzyć plik Enterprise Mobileprovision, użyj tego samego Intended Application ID, który został użyty na stronie Apple Developer. Informacje na temat aplikacji podpisanych korporacyjnie można znaleźć w sekcji Tworzenie aplikacji przeglądarki dla iPada podpisanej korporacyjnie.

 5. Kliknij opcję Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

 6. Pobierz i podpisz elektronicznie aplikację Adobe Content Viewer.

 7. W razie konieczności udostępnij aplikację Adobe Content Viewer (content-viewer.ipa) do rozpowszechniania.

Aby zainstalować aplikację Adobe Content Viewer, przeciągnij plik content-viewer.ipa do biblioteki programu iTunes, a następnie zsynchronizuj iPada.

Usunięcie aplikacji Adobe Content Viewer w wersji z serwisu App Store nie jest konieczne. Na iPadzie mogą być zainstalowane różne wersje aplikacji Adobe Content Viewer. Co więcej, można logować się do dwóch różnych przeglądarek przy pomocy dwóch różnych kont.

Więcej zasobów tego rodzaju

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?