Wyświetlanie podglądu folio i artykułów

Do przeglądania folio użyj aplikacji Adobe Content Viewer. Aplikacja Adobe Content Viewer jest dostępna w wersji dla komputerów stacjonarnych (zwanej „Desktop Viewer”) lub w wersji dla urządzeń przenośnych. Podczas aktualizacji programu DPS Desktop Tools aplikacja Desktop Viewer jest instalowana automatycznie. Przeglądarkę w wersji dla urządzeń przenośnych można pobrać ze sklepów Apple Store dla iPada, Google Play oraz Sklepu Windows. W sklepie wyszukaj frazę „content viewer”.

Wskazówki dotyczące wyświetlania podglądu zawartości DPS

 • Desktop Viewer czy przeglądarka urządzenia? Użyj przeglądarki Adobe Content Viewer na urządzeniu docelowym. Przeglądarka Adobe Content Viewer jest dostępna w sklepie iTunes Apple Store (na iPady i iPhone’y) oraz w sklepach Google Play i Windows Store (tylko 8.1). Przeglądarka Desktop Viewer jest wycofywana i nie wyświetla już dokładnego podglądu zawartości.
 • Prawidłowe folio? Gdy tylko utworzysz folio lub artykuł, możesz wyświetlić jego podgląd za pomocą aplikacji Desktop Viewer lub przeglądarki na urządzeniu mobilnym. Jednak aby istniała możliwość podglądu folio, musi ono być prawidłowo utworzone. Na przykład, jeśli dane folio zawiera artykuł tylko poziomy wymieszany z artykułami o podwójnej orientacji, to uzyskanie podglądu tego folio nie będzie możliwe. Próba użycia przeglądarki Desktop Viewer do wyświetlenia podglądu nieprawidłowo utworzonego folio spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie.
 • Wysyłanie i pobieranie czy podgląd na urządzeniu? Istnieją dwie metody wyświetlenia podglądu zawartości w przeglądarce Adobe Content Viewer na urządzeniu. Pierwsza metoda polega na wysłaniu folio do programu Folio Producer, a następnie zalogowaniu się w przeglądarce Adobe Content Viewer za pomocą tego samego identyfikatora Adobe ID i pobraniu tego folio. Druga metoda to podłączenie iPada lub iPhone’a do komputera z systemem Mac OS i skorzystanie z opcji Podgląd na urządzeniu. W chwili obecnej funkcja Podgląd na urządzeniu jest niedostępna na komputerach z systemem Windows oraz urządzeniach z systemem Android lub Windows.
 • Podgląd układu, artykułu czy folio? Program InDesign udostępnia szereg metod podglądu zawartości. Każda z nich daje inne rezultaty. Podgląd za pomocą panelu Folio Overlays lub polecenia Plik > Podgląd folio powoduje wyświetlenie wyłącznie podglądu układu w formacie rastrowym, ale nie wyświetla podglądu artykułu lub folio. Podgląd za pomocą panelu Folio Builder pozwala wyświetlić artykuł lub folio, w zależności od wybranej opcji. W przypadku artykułów z płynnym przewijaniem albo artykułów w formacie PDF należy wyświetlać podgląd za pomocą panelu Folio Builder, nie korzystając z innych metod.

Firma Adobe poleca:

Podgląd folio na urządzeniach iPad/iPhone

Aplikacja Adobe Content Viewer dla urządzeń iPad/iPhone jest podstawową wersją przeglądarki, która jest używana do testowania zawartości DPS tworzonej na urządzeniach iPad lub iPhone. Przeglądarka ta jest uaktualniana wraz z wydaniem każdej nowej wersji pakietu DPS. Adobe Content Viewer nie obsługuje urządzeń z systemem iOS 5, w tym modeli iPad 1.

Uwaga:

Po opublikowaniu nowego zestawu narzędzi utworzone przy jego pomocy folia mogą nie działać do momentu zatwierdzenia nowej wersji aplikacji Adobe Content Viewer przez firmę Apple. Jeśli spróbujesz otworzyć folio, pojawi się komunikat „Zaktualizuj swoją aplikację”. Jeśli posiadasz konto Professional lub Enterprise, możesz utworzyć niestandardową wersję aplikacji Adobe Content Viewer. Patrz Tworzenie niestandardowej wersji aplikacji Adobe Content Viewer na iPada. W przeciwnym razie należy utworzyć folio za pomocą wcześniejszej obsługiwanej wersji przeglądarki.

Biblioteka aplikacji Adobe Content Viewer wyszukuje folia w dwóch miejscach: na serwerze Folio Producer oraz w usłudze Distribution Service. Narzędzie Folio Producer (w ramach serwisu acrobat.com) zawiera wszystkie folia dostępne w panelu Folio Builder. Usługa Distribution Service zawiera wszystkie opublikowane folio. Niebieska ikona błyskawicy widoczna na miniaturze folio oznacza, że zostało ono pobrane z serwera Folio Producer. Niebieska ikona wtyczki oznacza folio załadowane za pomocą funkcji Podgląd na urządzeniu. Folia opublikowane w usłudze Adobe Distribution Service nie mają niebieskich ikon. Folio wydane jako Komercyjne nie pojawiają się w aplikacji Adobe Content Viewer.

Ikony te wskazują pochodzenie folio.

 1. Przy użyciu urządzenia należy pobrać lub uaktualnić aplikację Adobe Content Viewer ze sklepu App Store.

 2. Uruchom aplikację Adobe Viewer na iPadzie i zaloguj się przy użyciu tego samego identyfikatora Adobe ID, którego używasz, by logować się do panelu Folio Builder.

  Folio, do których masz dostęp, mogą być pobierane i przeglądane.

  Uwaga:

  Jeśli folio nie jest widoczne w bibliotece przeglądarki, upewnij się, że nie zawiera ono artykułów, które nie pasują do orientacji folio. Może to być na przykład artykuł o orientacji wyłącznie poziomej w folio o podwójnej orientacji.

Podgląd folio AEM

Jeśli korzystasz z obiegu pracy Adobe Experience Manager (AEM), możesz wyświetlać folia AEM bez potrzeby publikowania ich wcześniej w usłudze Folio Producer Service.

 1. W przeglądarce Adobe Content Viewer wybierz opcję AEM.
 2. Zaloguj się na konto AEM. Podaj nazwę użytkownika i hasło do konta AEM. Jako adres URL podaj: http://<adres IP>:<nr portu AEM>.

Szczegółowe informacje: Brak pakietu AEM oraz Efficient DPS workflows leveraging CMS (Optymalizacja obiegów pracy programu DPS dzięki wykorzystaniu systemów CMS).

Następujące techniki nawigacji działają zarówno w przeglądarce Adobe Content Viewer, jak i w przeglądarce niestandardowej.

 • W folio o podwójnej orientacji: obróć urządzenie mobilne, aby wyświetlić poziomą lub pionową wersję artykułu.

 • Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przeczytać artykuł. Przesuń palcem w lewo i w prawo, aby przełączyć się na inny artykuł (lub przełączyć się na inną stronę spłaszczonego artykułu).

 • Obszary interaktywne można wybierać dotknięciem oraz przesuwać po nich palcem.

 • Dotknij obszaru nieinteraktywnego, aby wyświetlić paski nawigacji (nazywane niekiedy konsolą „HUD”). Naciśnij przycisk Biblioteka, aby przejść do biblioteki w aplikacji do obsługi wielu wydań; naciśnij przycisk Główna, aby wrócić do pierwszego artykułu w aplikacji do obsługi pojedynczych wydań. Naciśnij przycisk Cofnij, aby wrócić do poprzedniego widoku. Dotknij ikony spisu treści, aby go wyświetlić. Przeciągnij scrubber, aby przewijać obrazy miniaturek w trybie przeglądania.

 • Dotknij tytułu na pasku nawigacyjnym, aby wrócić do pierwszego artykułu. Dwukrotnie dotknij tytułu, aby przełączyć się pomiędzy wyświetlaniem tytułu a wyświetlaniem tytułu i wersji przeglądarki. Przeglądarki iOS: trzykrotnie dotknij tytułu, aby zresetować wydanie. Spowoduje to, że każdy artykuł będzie otwierany na pierwszej stronie, a nie na stronie oglądanej ostatnio. (W aplikacjach w wersji 32 i nowszej można utworzyć przycisk z łączem navto://relative/reset, który resetuje folio).

Adobe Content Viewer dla iPada

A. Przycisk Biblioteka B. Przycisk Cofnij C. Przycisk Spis treści D. Scrubber 

Usuwanie folio z serwera

Aby usunąć folio z przeglądarki, dotknij ikony koła zębatego w prawym górnym rogu biblioteki, następnie wybierz opcję Usuń wydania z iPada, a potem zaznacz i usuń folia. Jeśli folio jest nadal dostępne na serwerze folio, wciąż można je pobrać w przeglądarce. W przeciwnym wypadku folio zostaje usunięte z biblioteki.

Aby usunąć folio z biblioteki urządzenia iPhone, przesuń palcem po nazwie folio, pociągając od prawej do lewej. Podczas przesuwania przycisk Wyświetl zamieni się na Usuń.

Korzystanie z aplikacji Android Viewer w celu podglądu zawartości

Program Adobe Content Viewer for Android służy do testowania cyfrowych treści tworzonych na telefony i tablety z systemem Android 4.0.3 i nowszymi.

 1. Pobierz aplikację Adobe Content Viewer ze sklepu Google Play.

 2. Uruchom aplikację Adobe Viewer na urządzeniu z systemem Android i zaloguj się, korzystając z tego samego identyfikatora Adobe ID, którego używasz do logowania się do panelu Folio Builder.

  Folio, do których masz dostęp, mogą być pobierane i przeglądane.

Użycie aplikacji Desktop Viewer w celu podglądu zawartości

Aplikacja Adobe Content Viewer dla komputerów stacjonarnych (znana również jako Desktop Viewer) to aplikacja AIR, która pozwala uzyskać podgląd folio, artykułów i układów na komputerze stacjonarnym.

Wersja Adobe AIR v20 wymaga, aby w systemie Mac OS X były używane aplikacje 64-bitowe. Uniemożliwia to uruchomienie komputerowej aplikacji Adobe Content Viewer (Desktop Viewer) na komputerze z systemem Mac OS X, gdy jest zainstalowane środowisko AIR v20. Wyświetlany jest komunikat „Brak wymaganego rozszerzenia natywnego dla tej aplikacji”.

Zespół DPS nie planuje uaktualniać przeglądarki Adobe Content Viewer na komputery stacjonarne (Desktop Viewer) jako narzędzia do wyświetlania zawartości DPS w programie InDesign. Zaleca się korzystanie z podglądu na urządzeniu, który zapewnia bardziej precyzyjne rezultaty.

Korzystanie z funkcji Podgląd na urządzeniu

Zamiast pobierać folia z serwera, można skorzystać z funkcji Podgląd na urządzeniu, aby skopiować folio bezpośrednio z komputera do pamięci urządzenia przenośnego.

Podgląd na urządzeniu to funkcja dostępna tylko na komputerach z systemem Mac OS, która umożliwia wyświetlenie podglądu zawartości bezpośrednio na iPadzie lub iPhonie.

 1. Podłącz urządzenie iPad/iPhone do komputera.

 2. Na urządzeniu iPad lub iPhone uruchom niestandardową wersję przeglądarki Adobe Content Viewer utworzoną w aplikacji DPS App Builder.

  Logowanie nie jest wymagane.

 3. Aby wyświetlić podgląd artykułu lub folio, przejdź do panelu Folio Builder w programie InDesign i wybierz odpowiedni artykuł lub folio. Następnie wybierz polecenie Podgląd na [nazwa urządzenia] z menu Podgląd, które znajduje się na dole panelu.

  Folio, którego podgląd jest wyświetlany, zostanie skopiowane z komputera do pamięci urządzenia. Folio z podglądu pozostanie w pamięci urządzenia nawet po jego odłączeniu. Po zarchiwizowaniu folio zostanie ono usunięte z biblioteki. Artykuł nie pozostaje w pamięci urządzenia po zakończeniu wyświetlania podglądu.

 4. Aby uzyskać podgląd wyłącznie bieżącego układu, otwórz panel Folio Overlays i wybierz w menu Podgląd u dołu panelu polecenie Podgląd na [nazwa urządzenia].

  Folio z podglądu pozostanie w pamięci urządzenia nawet po jego odłączeniu. Gdy wrócisz do biblioteki, układ z podglądu zostanie usunięty.

  Użycie funkcji Podgląd na urządzeniu z panelu Folio Overlays powoduje wyświetlenie tylko stron bieżącego układu w formacie PNG. Alternatywne układy w programie InDesign CS6/CC nie są uwzględniane na podglądzie. W przypadku artykułów z płynnym przewijaniem należy wyświetlać podgląd za pomocą panelu Folio Builder, a nie za pomocą panelu Folio Overlays.

Podgląd za pomocą przeglądarki Adobe Content Viewer w systemie Windows 8.1

W Sklepie Windows jest dostępna wersja aplikacji Adobe Content Viewer. Przejdź do Sklepu Windows i wyszukaj hasło „Adobe Content Viewer”. Ta aplikacja jest dostępna tylko na urządzeniach z Windows 8.1. Zobacz Kompilowanie aplikacji DPS do Sklepu Windows.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto