Osadzanie czcionek w artykułach HTML

Upewnij się, że licencja czcionki pozwala na jej osadzanie w artykułach HTML. W folderze źródłowym pliku HTMLResources.zip umieść folder zawierający czcionki oraz folder CSS zawierający plik stylów CSS. W pliku .html umieść odniesienia do tych plików oraz czcionek, korzystając z właściwych ścieżek. Zobacz Importowanie folderu HTMLResources.

Można także użyć ustawienia DPS App Builder umożliwiającego osadzanie czcionek w aplikacji zamiast w artykule.

Przykładowa struktura HTML artykułu

Przykładowy plik HTML zawierający odniesienia do osadzonych czcionek

Przykładowy plik CSS

Więcej zasobów tego rodzaju

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto