Upewnij się, że licencja czcionki pozwala na jej osadzanie w artykułach HTML. W folderze źródłowym pliku HTMLResources.zip umieść folder zawierający czcionki oraz folder CSS zawierający plik stylów CSS. W pliku .html umieść odniesienia do tych plików oraz czcionek, korzystając z właściwych ścieżek. Zobacz Importowanie folderu HTMLResources.

Można także użyć ustawienia DPS App Builder umożliwiającego osadzanie czcionek w aplikacji zamiast w artykule.

Przykładowa struktura HTML artykułu
Przykładowa struktura HTML artykułu

Przykładowy plik HTML zawierający odniesienia do osadzonych czcionek
Przykładowy plik HTML zawierający odniesienia do osadzonych czcionek

Przykładowy plik CSS
Przykładowy plik CSS

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online