Importowanie zasobów HTML

Tworząc artykuły bazujące na języku HTML, a nie na dokumentach programu InDesign, można skonfigurować folder zasobów przeznaczony na obrazy, skrypty i pliki CSS współużytkowane przez wiele takich artykułów. Archiwum HTMLResources.zip umożliwia także tworzenie odsyłaczy do plików PDF, obrazów i dokumentów HTML wchodzących w skład treści wyświetlanej w przeglądarce aplikacji.

Plik zasobów musi mieć nazwę „HTMLResources.zip”. Dla każdego folio można zaimportować tylko jeden folder HTMLResources. Plik HTMLResources.zip nie jest artykułem, którego podgląd można uzyskać. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia artykułów HTML, zobacz Importowanie artykułów HTML.

Uwaga:

Aby utworzyć plik .zip, zaznacz zawartość folderu HTMLResources, a nie sam folder.

Jeśli nad artykułami HTML pracuje kilka osób, należy się upewnić, że posiadają aktualną kopię folderu HTMLResources, aby móc się do niego odnosić.

  1. Otwórz folder zawierający zasoby HTML, zaznacz zawartość i skompresuj ją do pliku .zip.

  2. Zaloguj się do konsoli Dashboard pakietu Adobe Digital Publishing. Kliknij opcję Folio Producer.

  3. Wybierz folio i kliknij opcję Otwórz.

  4. W edytorze narzędzia Folio Producer kliknij przycisk Importuj zasoby HTML .

  5. Kliknij opcję Przeglądaj, wybierz plik HTMLResources.zip, a następnie kliknij opcję Otwórz.

Jeśli musisz dokonać edycji pliku HTMLResources.zip, wprowadź zmiany, utwórz nowy plik .zip i zaimportuj go ponownie.

Możesz zaimportować plik HTMLResources.zip, wybierając polecenie Importuj zasoby HTML z menu panelu Folio Builder.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto