Rozwiązywanie problemów z licencjonowaniem | Creative Cloud 2019 i nowsze wersje

Często występujące błędy licencji

W dalszej części tego dokumentu można znaleźć szczegółowe informacje i rozwiązania często występujących błędów w aplikacjach Creative Cloud w wersji 2019 lub nowszej.

Jeśli okno dialogowe licencjonowania firmy Adobe próbuje uzyskać dostęp do Pęku kluczy w systemie macOS, zobacz ten dokument.

Jeśli pojawi się błąd w postaci wyświetlania certyfikatów licencji Adobe zainstalowanych w Pęku kluczy lub Magazynie certyfikatów jako niezaufanych, zobacz ten dokument.

Nie zaleca się instalowania ani używania aplikacji Adobe Creative Cloud na kontach gości — takie działania nie są obsługiwane. Więcej informacji: Brak obsługi kont gości | Creative Cloud 2019 lub nowsze

Niektóre subskrypcje mają przypisane określone ograniczenia językowe. Więcej informacji można znaleźć w ten dokument.

Jeśli poprzednią instalację aplikacji Lightroom Classic licencjonowali i wdrożyli administratorzy za pomocą numeru seryjnego firmy, użytkownicy końcowi nie powinni aktualizować aplikacji Lightroom Classic do najnowszej wersji. Kliknij tutajaby uzyskać dodatkowe informacje na temat wracania do poprzedniej wersji by przywrócić dostęp.

Problemy z łącznością

Jeśli urządzenie nie może się połączyć z serwerami aktywacyjnymi firmy Adobe, wykonaj poniższe kroki w podanej kolejności, by rozwiązać problem.

  • Sprawdź, czy możesz uzyskać dostęp do serwisów przez bezpiecznie połączenia. Na przykład: https://www.adobe.com.
  • Pliki hostów w systemie operacyjnym mapują nazwy hostów na adresy IP. Nieprawidłowo skonfigurowany plik hostów może spowodować, że komputer nie będzie w stanie nawiązać połączenia z serwerami aktywacji firmy Adobe. Aby sprawdzić i zweryfikować plik hosta, zobacz ten dokument.

Aby uzyskać informacje na temat różnych poziomów obsługi środowisk proxy w aplikacjach i usługach Creative Cloud, zobacz artykuł Obsługa proxy w produktach Creative Cloud.

Aplikacje Adobe w systemie maCOS wyświetlają czasem monit o dane uwierzytelniające serwera proxy, nawet jeśli podano je już w konsoli Creative Cloud. Więcej informacji można znaleźć na tej stronie.

Problemy z aktywacją

Aktywacja łączy aplikację lub usługę z ważną licencją użytkownika. W przypadku większości aplikacji proces ten jest nieskomplikowany i przebiega automatycznie po zalogowaniu. Czasami mogą jednak występować błędy jeśli nie możesz połączyć się z serwerem aktywacji, licencja nie jest aktywna lub próbujesz zainstalować aplikację na więcej niż dwóch komputerach.

Rozwiązania niektórych często występujących problemów z aktywacją usługi znajdują się na stronie.

Sprawdź, czy zostały poprawnie wprowadzone (bez spacji ani myślników) następujące informacje: numer karty kredytowej lub debetowej, data ważności karty, adres rozliczeniowy oraz numer telefonu. Aktualizacja danych karty kredytowej i informacji rozliczeniowych.

Jeśli używasz karty firmowej pamiętaj, żeby wprowadzić imię i nazwisko oraz adres rozliczeniowy właściciela karty, a nie swoje własne. Potwierdzić imię i nazwisko oraz adres rozliczeniowy u właściciela karty lub w dziale finansowym firmy.

Niepodanie daty urodzenia lub podanie błędnej daty może wpłynąć na uprawnienia do korzystania z usługi Creative Cloud. Więcej informacji: Błąd: Nie masz uprawnień do korzystania z usługi Creative Cloud.

Jeśli certyfikaty licencji Adobe zainstalowanych w pęku kluczy lub magazynie certyfikatów są identyfikowane jako niezaufane, zapoznaj się z tą stroną.

Jeśli wystąpi błąd ze wskazaniem określonego kodu, przeczytaj artykuł Błędy licencjonowania | Creative Cloud 2019.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?