Często występujące błędy licencji

Jeśli napotkasz jeden z tych często występujących błędów podczas używania aplikacji Creative Cloud 2019, w dalszej części dokumentu można znaleźć szczegółowe informacje i rozwiązania.

Problemy z Pękiem kluczy lub Menedżerem poświadczeń

Jeśli okno dialogowe licencjonowania firmy Adobe próbuje uzyskać dostęp do Pęku kluczy w systemie macOS, zobacz ten dokument.

Jeśli pojawi się błąd w postaci wyświetlania certyfikatów licencji Adobe zainstalowanych w Pęku kluczy lub Magazynie certyfikatów jako niezaufanych, zobacz ten dokument.

Brak obsługi kont operacyjnych gości

Instalacja i używanie aplikacji Adobe Creative Cloud na kontach Gości nie jest zalecane ani obsługiwane. Więcej informacji można znaleźć w artykule Konta gości nie są obsługiwane | Creative Cloud 2019

Ustawienia języka subskrypcji i aplikacji nie zgadzają się

Niektóre subskrypcje mają przypisane określone ograniczenia językowe. Więcej informacji można znaleźć w ten dokument.

Aplikacja Lightroom Classic CC prosi o zalogowanie po aktualizacji

Jeśli poprzednią instalację aplikacji Lightroom Classic CC licencjonowali i wdrożyli administratorzy za pomocą numeru seryjnego firmy, użytkownicy końcowy nie powinni aktualizować aplikacji Lightroom Classic do najnowszej wersji. Kliknij tutajaby uzyskać dodatkowe informacje na temat wracania do poprzedniej wersji by przywrócić dostęp.


Problemy z łącznością

Jeśli urządzenie nie może się połączyć z serwerami aktywacyjnymi firmy Adobe, wykonaj poniższe kroki w podanej kolejności, by rozwiązać problem.

Sprawdź łączność sieci

  • Sprawdź, czy możesz uzyskać dostęp do witryn przez bezpiecznie połączenia. Na przykład: https://www.adobe.com.
  • Pliki hostów w systemie operacyjnym mapują nazwy hostów na adresy IP. Nieprawidłowo skonfigurowany plik hostów może spowodować, że komputer nie będzie w stanie nawiązać połączenia z serwerami aktywacji firmy Adobe. Aby sprawdzić i zweryfikować plik hosta, zobacz ten dokument.

Obsługa proxy

Aby uzyskać informacje na temat różnych poziomów obsługi środowisk proxy w aplikacjach i usługach Creative Cloud, zobacz artykuł Obsługa proxy w produktach Creative Cloud.

Aplikacje Adobe w systemie maCOS wyświetlają czasem monit o dane uwierzytelniające serwera proxy, nawet jeśli podano je już w aplikacji Creative Cloud na komputer. Więcej informacji można znaleźć na tej stronie.


Problemy z aktywacją

Aktywacja łączy aplikację lub usługę z ważną licencją użytkownika. W przypadku większości aplikacji proces ten jest nieskomplikowany i przebiega automatycznie po zalogowaniu. Czasami mogą jednak występować błędy jeśli nie możesz połączyć się z serwerem aktywacji, licencja nie jest aktywna lub próbujesz zainstalować aplikację na więcej niż dwóch komputerach.

Rozwiązania niektórych często występujących problemów z aktywacją usługi znajdują się na stronie.

Nie można zweryfikować subskrypcji

Sprawdź, czy zostały poprawnie wprowadzone (bez spacji ani myślników) następujące informacje: numer karty kredytowej lub debetowej, data ważności karty, adres rozliczeniowy oraz numer telefonu. Aktualizacja danych karty kredytowej i informacji rozliczeniowych.

Jeśli używasz karty firmowej pamiętaj, żeby wprowadzić imię i nazwisko oraz adres rozliczeniowy właściciela karty, a nie swoje własne. Potwierdzić imię i nazwisko oraz adres rozliczeniowy u właściciela karty lub w dziale finansowym firmy.

Upewnij się, że data urodzenia jest poprawna.

Brak daty urodzenia lub błędna data może wpłynąć na uprawnienia do korzystania z usługi Creative Cloud. Więcej informacji można znaleźć w artykule Błąd: Nie masz uprawnień do korzystania z usługi Creative Cloud.

Certyfikaty licencyjne Adobe są wyświetlane jako niezaufane

Jeśli certyfikaty licencji Adobe zainstalowanych w Pęku kluczy lub Magazynie są wyświetlane jako niezaufane, zobacz tej stronie.

Znajdź pomoc dotyczącą określonych kodów błędów

Jeśli napotkasz błąd z określonym kodem błędu, zobacz artykuł Błędy licencjonowania | Creative Cloud 2019.


Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online