Restartowanie systemu Windows w trybie zmodyfikowanym | Windows 7, Vista

Restartowanie systemu Windows w trybie zmodyfikowanym

 1. Zamknij wszystkie aplikacje.
 2. Kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz msconfig i naciśnij klawisz Enter.
 3. Zanotuj wszystkie niezaznaczone elementy figurujące na kartach Uruchamianie i Usługi.
 4. Kliknij kartę Ogólne i wybierz opcję Uruchamianie selektywne.
 5. Kliknij kartę Uruchamianie i naciśnij przycisk Wyłącz wszystko.
 6. Zaznacz wszystkie elementy startowe, które są niezbędne do przetestowania problemu (na przykład program acrotray.exe jest niezwykle istotny podczas testowania problemów związanych z tworzeniem plików PDF przy użyciu programu Acrobat). Jeśli nie masz pewności, czy dany element jest niezbędny, nie zaznaczaj go (pozostanie wtedy wyłączony).

 7. Kliknij kartę Usługi i wybierz opcję Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft.
 8. Zaznacz opcję Wyłącz wszystkie, a następnie ponownie wybierz usługi niezbędne do przetestowania problemu (na przykład program acrotray.exe jest istotny podczas testowania problemów związanych z tworzeniem plików PDF przy użyciu programu Acrobat). Jeśli nie masz pewności, czy dany element jest niezbędny, nie zaznaczaj go (pozostanie wtedy wyłączony).

  Ważne: Włącz ponownie pozycję FLEXnet Licensing Service, jeśli rozwiązujesz problemy dotyczące produktów Adobe. Usługa FlexNET Licensing Service jest wymagana w przypadku większości produktów Adobe. Jeśli nie jest ona włączona, produkt Adobe nie zostanie uruchomiony.
   

 9. Kliknij przycisk Zastosuj i zrestartuj system Windows, aby zmiany zostały wprowadzone.

  Uwaga: Po zrestartowaniu komputera otrzymasz powiadomienie, że narzędzie konfiguracji systemu wprowadziło zmiany w sposobie uruchamiania systemu Windows. Kliknij przycisk OK. Gdy zostanie wyświetlone narzędzie Konfiguracja systemu, kliknij przycisk Anuluj.
   

 10. Klikając prawym przyciskiem myszy ikony w obszarze powiadomień, zamknij lub wyłącz te elementy uruchamiane automatycznie, które są nadal aktywne.

Włącz ponownie elementy startowe i usługi

 1. Kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz msconfig i naciśnij klawisz Enter.
 2. Kliknij kartę Ogólne i wybierz opcję Uruchamianie normalne.
 3. Usuń zaznaczenie tych elementów, które zostały zanotowane w kroku 3. w poprzedniej sekcji.

 4. Kliknij przycisk Zastosuj i zrestartuj system Windows, aby zmiany zostały wprowadzone.

W prezentacji programu Adobe Captivate przedstawiono sposób uruchomienia systemu Windows w trybie zmodyfikowanym. Więcej informacji na temat wyświetlenia tego przykładu znaleźć można w części Wyświetlanie przykładów w programie Adobe Captivate w dokumentach bazy wiedzy (kb403894).

 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?