Informacje o używaniu wielu typów dodatków lub rozszerzeń w programie Dreamweaver, które umożliwiają formatowanie tabel, łączenie się z bazą danych na serwerze lub programowanie skryptów dla przeglądarek.

Dodatki lub rozszerzenia to nowe funkcje, które można łatwo dodać do programu Dreamweaver. Można używać wielu typów dodatków. Istnieją na przykład dodatki, które pozwalają zmieniać formatowanie tabel, łączyć się z bazą danych na serwerze lub programować skrypty dla przeglądarek.

Uwaga:

Aby zainstalować dodatki dostępne dla wszystkich użytkowników w systemie operacyjnym, w którym utworzono wiele kont użytkownika, należy zalogować się jako Administrator (Windows) lub użytkownik root (Mac OS X). Tutaj podano więcej informacji o korzystaniu z programu Dreamweaver w systemach obsługujących wielu użytkowników.

Strona Adobe Add-ons zawiera listę dodatków, które można zainstalować i z których można korzystać w programie Dreamweaver. Można również z łatwością zainstalować dodatki ze strony Add-ons.

Instalowanie dodatków za pośrednictwem strony Add-ons

Aby przejrzeć i zainstalować dodatki, wybierz polecenie Okno > Rozszerzenia > Przeglądaj rozszerzenia. Po kliknięciu polecenia Przeglądaj rozszerzenia zostanie wyświetlona strona dodatków Adobe Creative Cloud.

Na stronie dodatków Adobe Creative Cloud kliknij ikonę programu Dreamweaver (po lewej stronie), aby wyświetlić dodatki dla tego programu. Można również skorzystać z pola wyszukiwarki po prawej stronie, aby znaleźć konkretny dodatek.

Strona dodatków w usłudze Adobe Creative Cloud. Rozszerzenia programu Dreamweaver.
Strona dodatków w usłudze Adobe Creative Cloud

Uwaga: Przed zainstalowaniem dodatków należy się upewnić, że dla konta Adobe Creative Cloud została włączona synchronizacja plików. Szczegółowe informacje: Włączanie synchronizacji plików w usłudze Adobe Creative Cloud.

Aby zainstalować dodatek, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby wyświetlić już zainstalowane albo udostępnione przez siebie dodatki, kliknij opcję Wszystkie zakupione i udostępnione pozycje w sekcji Moje dodatki.

Strona dodatków w usłudze Adobe Creative Cloud — sekcja Moje dodatki. Rozszerzenia programu Dreamweaver.
Strona dodatków w usłudze Adobe Creative Cloud — sekcja Moje dodatki

Włączanie synchronizacji plików w usłudze Adobe Creative Cloud

Przed zainstalowaniem dodatków z chmury Adobe Creative Cloud należy się upewnić, że została włączona synchronizacja plików za pośrednictwem chmury (ustawia się ją w aplikacji klienckiej Adobe Creative Cloud).

 1. Kliknij ikonę  w zasobniku systemowym, aby otworzyć aplikację kliencką Adobe Creative Cloud.

 2. Kliknij ikonę , a następnie opcję Preferencje.

  Preferencje w aplikacji klienckiej Adobe Creative Cloud. Synchronizacja plików.
  Preferencje w aplikacji klienckiej Adobe Creative Cloud

 3. Otwórz zakładkę Pliki i włącz opcję „Synch. wł./wył.”.

  Synchronizacja plików w aplikacji klienckiej Adobe Creative Cloud
  Synchronizacja plików w aplikacji klienckiej Adobe Creative Cloud

Korzystanie z nabytych dodatków w nowych wersjach programu Dreamweaver

W większości przypadków dodatki są projektowane do działania z konkretną wersją programu Dreamweaver (najczęściej jest to najnowsza wersja). Dodatku można używać również w późniejszych wersjach programu Dreamweaver, jeśli jest to dodatek zaprojektowany lub skonfigurowany do obsługi różnych wersji programu. Po zainstalowaniu nowej wersji programu Dreamweaver i odinstalowaniu poprzedniej dodatki również zostaną odinstalowane.

W takich przypadkach aplikacja Adobe Creative Cloud Desktop automatycznie instaluje dodatki nabyte ze strony Add-ons podczas instalowania nowej wersji programu Dreamweaver. Po zainstalowaniu dodatków aplikacja Creative Cloud Desktop wyświetli powiadomienie o pomyślnym ukończeniu instalacji. Należy się jedynie upewnić, że opcja synchronizacji plików w aplikacji Creative Cloud Desktop jest włączona w celu automatycznego instalowania dodatków.

Uwaga: Aplikacja Creative Cloud Desktop instaluje tylko dodatki zgodne z nową wersją programu Dreamweaver.

Instalowanie rozszerzeń innych firm

Rozszerzenia innych firm można instalować z plików ZXP za pomocą narzędzia Exman do obsługi wiersza poleceń. Jeśli nie masz takiego pliku ZXP, skontaktuj się z firmą sprzedającą rozszerzenie.

Upewnij się, że rozszerzenie jest obsługiwane w tej wersji aplikacji, w której chcesz je zainstalować.

Instalowanie rozszerzeń innych firm w systemie Windows

 1. Pobierz plik ZIP zawierający narzędzie wiersza poleceń ExMan ze strony http://exchange.adobe.com/ExManCmd_win.zip.

 2. Rozpakuj pliki na swoim komputerze. Na potrzeby tego samouczka pliki są rozpakowywane do folderu C:\Exmancmd_Win.

 3. Pobierz plik ZXP i skopiuj go do tej samej lokalizacji. W tym przykładzie należy skopiować do powyższego folderu plik ServerBehaviorDatabase_1_0_0.zxp.

 4. Uruchom narzędzie wiersza poleceń jako administrator. Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację wiersza poleceń i wybierz polecenie Uruchom jako administrator.

  Uwaga:

  Zamknij aplikację związaną z rozszerzeniem, zanim przystąpisz do kolejnych etapów instalacji.

 5. W wierszu poleceń przejdź do folderu zawierającego rozpakowane pliki. W tym przykładzie jest to folder C:\Exmancmd_Win. Aby przejść do tego folderu, wydaj polecenie cd C:\Exmancmd_Win.

  Uwaga:

  Pamiętaj, aby podczas korzystania z wiersza poleceń zachować podaną wielkość wpisywanych liter.

 6. Aby zainstalować rozszerzenie, wydaj polecenie ExManCmd.exe /install .zxp.

  Pomoc w rozwiązywaniu problemów występujących podczas instalacji można znaleźć w tym artykule.

 7. Aby sprawdzić, czy rozszerzenie zostało poprawnie zainstalowane, uruchom polecenie ExManCmd.exe /list all.

 8. Otwórz aplikację związaną z rozszerzeniem i postępuj zgodnie z instrukcjami w podręczniku użytkownika, aby znaleźć to rozszerzenie. Upewnij się, że otwarto poprawną wersję aplikacji.

Instalowanie rozszerzeń innych firm w systemie Mac OS

Podobnie jak w systemie Windows, rozszerzenia można instalować za pomocą aplikacji Terminal w systemie Mac OS. Wpisując polecenia, pamiętaj o zachowaniu podanej wielkości liter.

 1. Pobierz plik ZXP i umieść jego kopię na pulpicie.

 2. Pobierz plik ZIP zawierający narzędzie wiersza poleceń ExMan ze strony http://www.exchange.. adobe.com/ExManCmd_mac.zip.

 3. Rozpakuj zawartość pobranego pliku ZIP. Skopiuj folder Contents na pulpit.

 4. Otwórz program Finder. Wybierz polecenie Aplikacja > Narzędzia i kliknij dwukrotnie pozycję Terminal.

 5. Wprowadź polecenie cd ~ /Desktop, aby przejść na pulpit.

  Uwaga:

  Zamknij aplikację związaną z rozszerzeniem, zanim przystąpisz do kolejnych etapów instalacji.

 6. Wydaj polecenie ./Contents/Mac OS/ExManCmd --install .zxp, aby zainstalować rozszerzenie.

  Pomoc w rozwiązywaniu problemów występujących podczas instalacji można znaleźć w tym artykule.

  Uwaga:

  Jeśli pojawią się problemy związane z prawami dostępu, należy uruchomić polecenie z podniesionymi uprawnieniami. Dodaj do polecenia przedrostek sudo. W naszym przykładzie należy użyć polecenia sudo ./Contents/Mac OS/ExManCmd --install .zxp.

 7. Wprowadź hasło w odpowiedzi na monit programu i naciśnij klawisz Enter. Podczas wpisywania może nie być widoczny ruch kursora ani wpisywany tekst.

 8. Otwórz aplikację związaną z rozszerzeniem i postępuj zgodnie z instrukcjami w podręczniku użytkownika, aby znaleźć to rozszerzenie. Upewnij się, że otwarto poprawną wersję aplikacji.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online