Podręcznik użytkownika Anuluj

Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver

 

Informacje o używaniu wielu typów dodatków lub rozszerzeń w programie Dreamweaver, które umożliwiają formatowanie tabel, łączenie się z bazą danych na serwerze lub programowanie skryptów dla przeglądarek.

Dodatki lub rozszerzenia to nowe funkcje, które można łatwo dodać do programu Dreamweaver. Można używać wielu typów dodatków. Istnieją na przykład dodatki, które pozwalają zmieniać formatowanie tabel, łączyć się z bazą danych na serwerze lub programować skrypty dla przeglądarek.

Uwaga:

Aby zainstalować dodatki dostępne dla wszystkich użytkowników w systemie operacyjnym, w którym utworzono wiele kont użytkownika, należy zalogować się jako Administrator (Windows) lub użytkownik root (Mac OS X). Tutaj podano więcej informacji o korzystaniu z programu Dreamweaver w systemach obsługujących wielu użytkowników.

Strona Adobe Add-ons zawiera listę dodatków, które można zainstalować i z których można korzystać w programie Dreamweaver. Można również z łatwością zainstalować dodatki ze strony Add-ons.

Instalowanie dodatków za pośrednictwem strony Add-ons

Aby przejrzeć i zainstalować dodatki, wybierz polecenie Okno > Rozszerzenia > Przeglądaj rozszerzenia. Po kliknięciu polecenia Przeglądaj rozszerzenia zostanie wyświetlona strona dodatków Adobe Creative Cloud.

Na stronie dodatków Adobe Creative Cloud kliknij ikonę programu Dreamweaver (po lewej stronie), aby wyświetlić dodatki dla tego programu. Można również skorzystać z pola wyszukiwarki po prawej stronie, aby znaleźć konkretny dodatek.

Strona dodatków w usłudze Adobe Creative Cloud. Rozszerzenia programu Dreamweaver.
Strona dodatków w usłudze Adobe Creative Cloud

Uwaga: Przed zainstalowaniem dodatków należy się upewnić, że dla konta Adobe Creative Cloud została włączona synchronizacja plików. Szczegółowe informacje: Włączanie synchronizacji plików w usłudze Adobe Creative Cloud.

Aby zainstalować dodatek, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby wyświetlić już zainstalowane albo udostępnione przez siebie dodatki, kliknij opcję Wszystkie zakupione i udostępnione pozycje w sekcji Moje dodatki.

Strona dodatków w usłudze Adobe Creative Cloud — sekcja Moje dodatki. Rozszerzenia programu Dreamweaver.
Strona dodatków w usłudze Adobe Creative Cloud — sekcja Moje dodatki

Włączanie synchronizacji plików w usłudze Adobe Creative Cloud

Przed zainstalowaniem dodatków z chmury Adobe Creative Cloud należy się upewnić, że została włączona synchronizacja plików za pośrednictwem chmury (ustawia się ją w aplikacji klienckiej Adobe Creative Cloud).

 1. Kliknij ikonę  w zasobniku systemowym, aby otworzyć aplikację kliencką Adobe Creative Cloud.

 2. Kliknij ikonę , a następnie opcję Preferencje.

  Preferencje w aplikacji klienckiej Adobe Creative Cloud. Synchronizacja plików.
  Preferencje w aplikacji klienckiej Adobe Creative Cloud

 3. Otwórz zakładkę Pliki i włącz opcję „Synch. wł./wył.”.

  Synchronizacja plików w aplikacji klienckiej Adobe Creative Cloud
  Synchronizacja plików w aplikacji klienckiej Adobe Creative Cloud

Korzystanie z nabytych dodatków w nowych wersjach programu Dreamweaver

W większości przypadków dodatki są projektowane do działania z konkretną wersją programu Dreamweaver (najczęściej jest to najnowsza wersja). Dodatku można używać również w późniejszych wersjach programu Dreamweaver, jeśli jest to dodatek zaprojektowany lub skonfigurowany do obsługi różnych wersji programu. Po zainstalowaniu nowej wersji programu Dreamweaver i odinstalowaniu poprzedniej dodatki również zostaną odinstalowane.

W takich przypadkach aplikacja Adobe Creative Cloud Desktop automatycznie instaluje dodatki nabyte ze strony Add-ons podczas instalowania nowej wersji programu Dreamweaver. Po zainstalowaniu dodatków aplikacja Creative Cloud Desktop wyświetli powiadomienie o pomyślnym ukończeniu instalacji. Należy się jedynie upewnić, że opcja synchronizacji plików w aplikacji Creative Cloud Desktop jest włączona w celu automatycznego instalowania dodatków.

Uwaga: Aplikacja Creative Cloud Desktop instaluje tylko dodatki zgodne z nową wersją programu Dreamweaver.

Instalowanie rozszerzeń innych firm

Rozszerzenia innych firm można instalować z plików ZXP za pomocą narzędzia Exman do obsługi wiersza poleceń. Jeśli nie masz takiego pliku ZXP, skontaktuj się z firmą sprzedającą rozszerzenie.

Upewnij się, że rozszerzenie jest obsługiwane w tej wersji aplikacji, w której chcesz je zainstalować.

Instalowanie rozszerzeń innych firm w systemie Windows

 1. Pobierz plik ZIP zawierający narzędzie wiersza poleceń ExMan ze strony http://exchange.adobe.com/ExManCmd_win.zip.

 2. Rozpakuj pliki na swoim komputerze. Na potrzeby tego samouczka pliki są rozpakowywane do folderu C:\Exmancmd_Win.

 3. Pobierz plik ZXP i skopiuj go do tej samej lokalizacji. W tym przykładzie należy skopiować do powyższego folderu plik ServerBehaviorDatabase_1_0_0.zxp.

 4. Uruchom narzędzie wiersza poleceń jako administrator. Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację wiersza poleceń i wybierz polecenie Uruchom jako administrator.

  Uwaga:

  Zamknij aplikację związaną z rozszerzeniem, zanim przystąpisz do kolejnych etapów instalacji.

 5. W wierszu poleceń przejdź do folderu zawierającego rozpakowane pliki. W tym przykładzie jest to folder C:\Exmancmd_Win. Aby przejść do tego folderu, wydaj polecenie cd C:\Exmancmd_Win.

  Uwaga:

  Pamiętaj, aby podczas korzystania z wiersza poleceń zachować podaną wielkość wpisywanych liter.

 6. Aby zainstalować rozszerzenie, wydaj polecenie ExManCmd.exe /install .zxp.

  Pomoc w rozwiązywaniu problemów występujących podczas instalacji można znaleźć w tym artykule.

 7. Aby sprawdzić, czy rozszerzenie zostało poprawnie zainstalowane, uruchom polecenie ExManCmd.exe /list all.

 8. Otwórz aplikację związaną z rozszerzeniem i postępuj zgodnie z instrukcjami w podręczniku użytkownika, aby znaleźć to rozszerzenie. Upewnij się, że otwarto poprawną wersję aplikacji.

Instalowanie rozszerzeń innych firm w systemie Mac OS

Podobnie jak w systemie Windows, rozszerzenia można instalować za pomocą aplikacji Terminal w systemie Mac OS. Wpisując polecenia, pamiętaj o zachowaniu podanej wielkości liter.

 1. Pobierz plik ZXP i umieść jego kopię na pulpicie.

 2. Pobierz plik ZIP zawierający narzędzie wiersza poleceń ExMan ze strony http://www.exchange.. adobe.com/ExManCmd_mac.zip.

 3. Rozpakuj zawartość pobranego pliku ZIP. Skopiuj folder Contents na pulpit.

 4. Otwórz program Finder. Wybierz polecenie Aplikacja > Narzędzia i kliknij dwukrotnie pozycję Terminal.

 5. Wprowadź polecenie cd ~ /Desktop, aby przejść na pulpit.

  Uwaga:

  Zamknij aplikację związaną z rozszerzeniem, zanim przystąpisz do kolejnych etapów instalacji.

 6. Wydaj polecenie ./Contents/Mac OS/ExManCmd --install .zxp, aby zainstalować rozszerzenie.

  Pomoc w rozwiązywaniu problemów występujących podczas instalacji można znaleźć w tym artykule.

  Uwaga:

  Jeśli pojawią się problemy związane z prawami dostępu, należy uruchomić polecenie z podniesionymi uprawnieniami. Dodaj do polecenia przedrostek sudo. W naszym przykładzie należy użyć polecenia sudo ./Contents/Mac OS/ExManCmd --install .zxp.

 7. Wprowadź hasło w odpowiedzi na monit programu i naciśnij klawisz Enter. Podczas wpisywania może nie być widoczny ruch kursora ani wpisywany tekst.

 8. Otwórz aplikację związaną z rozszerzeniem i postępuj zgodnie z instrukcjami w podręczniku użytkownika, aby znaleźć to rozszerzenie. Upewnij się, że otwarto poprawną wersję aplikacji.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto