Uruchom system Windows w trybie diagnostycznym

 1. Zaloguj się w systemie za pomocą konta administratora.
 2. Wyłącz elementy startowe, a następnie uruchom ponownie system Windows:
  1. Wybierz polecenia Start > Uruchom.
  2. Wpisz polecenie msconfig w polu tekstowym Otwórz, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  3. Na karcie Ogólne wybierz pozycję Rozruch diagnostyczny.
  4. Na karcie Usługi wybierz dowolne usługi, które są wymagane przez ten produkt.   Ważne: W przypadku rozwiązywania problemów dotyczących produktu CS3 należy włączyć pozycję FLEXnet Licensing Service. Usługa FlexNET Licensing Service jest wymagana w przypadku wszystkich produktów CS3. Jej brak uniemożliwia uruchomienie produktu.

    

  5. Kliknij przycisk OK, a następnie w oknie dialogowym Konfiguracja systemu wybierz opcję Uruchom ponownie.   Uwaga: Po zrestartowaniu komputera otrzymasz powiadomienie, że narzędzie konfiguracji systemu wprowadziło zmiany w sposobie uruchamiania systemu Windows. Kliknij przycisk OK, a gdy zostanie wyświetlone Narzędzie konfiguracji systemu, kliknij przycisk Anuluj.   Aby rozwiązać problemy dotyczące wyświetlania, przejdź do kroków 3-5:


 3. Przed uruchomieniem systemu Windows naciśnij klawisz F8, gdy zostanie wyświetlony komunikat, np. „Zaawansowane opcje uruchamiania systemu”.
 4. Zaznacz pozycję Tryb VGA na liście opcji uruchamiania.
 5. W oknie dialogowym Komputer kliknij przycisk OK, aby uruchomić system Windows.

Uruchom system ponownie w trybie normalnym

 1. Wybierz opcje Start > Uruchom, a następnie wpisz polecenie msconfig i kliknij przycisk OK.
 2. Wybierz opcję Uruchamianie normalne na karcie Ogólne i kliknij przycisk OK, a następnie uruchom ponownie komputer.

W prezentacji programu Adobe Captivate poniżej przedstawiono sposób uruchomienia systemu Windows w trybie diagnostycznym. Więcej informacji na temat wyświetlenia tego przykładu znaleźć można w części Wyświetlanie przykładów w programie Adobe Captivate w dokumentach bazy wiedzy (kb403894).

 

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online