Podsumowanie funkcji | Lightroom (wydanie z maja 2019 r.)

Zapoznaj się z nowymi funkcjami i ulepszeniami w aplikacji Lightroom na komputery (wersja 2.3) i Lightroom na urządzenia mobilne (wersja 4.3) w wydaniach z maja 2019 r.

Nauka i inspiracja w aplikacji

Nauka i inspiracja w aplikacji

Czerp inspirację i ucz się od innych członków społeczności fotograficznej bezpośrednio w aplikacji, dzięki czemu możesz szybko zastosować zdobytą wiedzę do tworzenia własnych zdjęć.

Album grupowy

Albumy grupowe

Z łatwością twórz i udostępniaj album grupowy; zaproś innych do współtworzenia albumu i uzyskaj dostęp do zdjęć wszystkich uczestników grupy w jednym miejscu.

Suwak Tekstura

Wygładzanie lub poprawianie szczegółów za pomocą suwaka Tekstura

Podkreśl lub wygładź szczegóły, takie jak skóra, kora i włosy, korzystając z nowego suwaka Tekstura.

Usuń otoczkę

Usuwanie otoczki 
(tylko wersja na komputer)

Z łatwością usuń purpurowe lub zielone otoczki spowodowane aberracjami chromatycznymi. 

Edycja zbiorcza

Edycja zbiorcza
(tylko wersja dla systemu Android)

Z łatwością kopiuj edycje z jednego zdjęcia i szybko wklejaj je na wielu zdjęciach w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android).

Obsługa nowych aparatów i obiektywów

Zobacz pełną listę obsługiwanych profili aparatów i obiektywów dla Lightroom na komputery oraz Lightroom na urządzenia mobilne (iOS i Android).

Pozostałe ulepszenia

Poznaj usprawnienia wydajności w zakresie automatycznej regulacji i przewijania siatki w systemie macOS.

Nauka i inspiracja w aplikacji

Pomoc kontekstowa

Nowości w aplikacji Lightroom na komputery

Nowości w aplikacji Lightroom na komputery

Z łatwością znajdź samouczki kontekstowe w aplikacji Lightroom, które pomogą usprawnić pracę. Na przykład po otwarciu zdjęcia w widoku Lupa i kliknięciu ikony Pomoc zostanie wyświetlony samouczek zawierający szczegółowe wskazówki dotyczące zastosowania żądanego efektu na zdjęciu. Kliknij ikonę Pomoc w górnym prawym rogu, aby wyświetlić inne samouczki kontekstowe w pierwszej sekcji menu Pomoc w zależności od działań wykonywanych w aplikacji. W drugiej sekcji menu Pomoc można również przeglądać samouczki dotyczące narzędzi i funkcji.

Menu Pomoc kontekstowa w aplikacji Lightroom

Więcej informacji na temat tej funkcji można znaleźć w sekcji Nauka w aplikacji.

Interaktywne samouczki

Nowość w aplikacji Lightroom na komputery i urządzenia mobilne (iOS i Android)

W programie Lightroom na różne platformy można zapoznawać się z interaktywnymi samouczkami, które są przesyłane przez członków społeczności fotograficznej. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz przygodę z fotografią, czy zajmujesz się nią zawodowo, interaktywne samouczki to bezpłatny sposób nauki szerokiej gamy technik edycji podczas pracy w aplikacji. Uzyskaj dostęp do samouczków od wielu profesjonalnych fotografów i nauczycieli fotografii, a także stosuj edycje, wprowadzając je krok po kroku, bezpośrednio w aplikacji Lightroom.

Aby uzyskać dostęp do tych samouczków w aplikacji Lightroom na komputery, kliknij ikonę Pomoc i przewiń do ostatniej sekcji w menu podręcznym. W aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne kliknij ikonę Strona główna, aby uzyskać dostęp do szeregu interaktywnych samouczków. Więcej informacji na temat tej funkcji zawierają następujące sekcje:

Aby pobrać aplikację mobilną, zobacz Pierwsze kroki w programie Lightroom.

Odkryj inspirujące zdjęcia

Nowość w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS i Android)

Lightroom na urządzenia mobilne oferuje inspirujące zdjęcia innych członków społeczności fotografów, gdzie można przeglądać różne kategorie zdjęć i wybrać dowolny obraz, aby otworzyć go i zobaczyć, jak zdjęcie zostało poddane edycji krok po kroku.  Zmiany można również pobrać jako ustawienie predefiniowane.

Aby odkryć inspirujące posty, kliknij ikonę Strona główna i przewiń do sekcji Odkryj. Możesz również filtrować posty w oparciu o kategorie, takie jak jedzenie, moda i inne. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Inspirujące zdjęcia w aplikacji Lightroom dla systemu iOS i Inspirujące zdjęcia w aplikacji Lightroom dla systemu Android.

Aby pobrać aplikację mobilną, zobacz Pierwsze kroki w programie Lightroom.

Albumy grupowe

Nowość w aplikacji Lightroom na komputery i urządzenia mobilne

Funkcja Premium w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS i Android).

W programie Lightroom na różne platformy możesz poprzez zaproszenie udostępnić istniejący album lub wiele zdjęć, które nie są częścią żadnego albumu. Możesz także umożliwić zaproszonym osobom współtworzenie udostępnionego albumu. W ten sposób możesz uzyskać dostęp do wszystkich swoich zdjęć w jednym miejscu.

W aplikacji Lightroom na komputery kliknij z wciśniętym klawiszem Control (macOS)/kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) żądany album w panelu Albumy i wybierz polecenie Udostępnij i zaproś. W polu Dostęp do łącza domyślnie ustawiona jest opcja Tylko zaproś. W sekcji Zaproś wprowadź adresy e-mail w celu prywatnego udostępnienia albumu, a następnie kliknij Zaproś. Zmień ustawienie Dostęp do łącza na Każdy może wyświetlić, aby udostępnić album publicznie. Na urządzeniu mobilnym kliknij ikonę  obok nazwy żądanego albumu i wybierz opcję Udostępnij i zaproś. W wyświetlonym oknie dialogowym można udostępnić album pocztą e-mail i zarządzać ustawieniami dostępu zaproszonych osób.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz:

Suwak Tekstura

Nowość w aplikacji Lightroom na komputery i urządzenia mobilne

Popraw lub zmniejsz efekt wyglądu tekstury na zdjęciu. W programie Lightroom na różne platformy można teraz wygładzać lub uwydatniać szczegóły, takie jak skóra, kora czy włosy, korzystając z nowego suwaka Tekstura. Przesuń suwak Tekstura w lewo w celu wygładzenia skóry i zachowania drobnych szczegółów porów, aby zapewnić naturalny wygląd. Przesuń suwak w prawo, aby uwydatnić szczegóły, takie jak kora lub włosy, nie wpływając na mniej szczegółowe obszary, takie jak obszary nieostre na zdjęciu. Zmiana ustawienia suwaka Tekstura nie wpływa na kolor ani tonalność fotografii.

Efekt ten można również zastosować lokalnie za pomocą narzędzi Pędzel dopasowania lokalnego, Gradient liniowy lub Gradient radialny.

Tekstura oryginalna
Tekstura po przesunięciu suwaka w stronę wartości dodatnich

Przesuń suwak, aby zobaczyć zdjęcia przed i po podkreśleniu szczegółów tekstury.

Usuń otoczkę

Nowości w aplikacji Lightroom na komputery

Elementy sterujące Usuń otoczkę pomagają identyfikować i usuwać kolorowe obwódki wzdłuż krawędzi o wysokim kontraście. Za pomocą narzędzia Usuń otoczkę w aplikacji Lightroom na komputery można usunąć purpurowe lub zielone otoczki spowodowane aberracjami chromatycznymi obiektywu. To narzędzie redukuje niektóre kolorowe artefakty, jakich nie da się usunąć za pomocą narzędzia Usuń aberrację chromatyczną. Kliknij ikonę Usuń otoczkę w panelu Optyka i użyj narzędzia Selektor otoczki, aby pobrać próbkę zielonego lub purpurowego odcienia na zdjęciu w celu usunięcia otoczki.

Można również lokalnie usunąć purpurowe lub zielone odcienie za pomocą suwaka Usuń otoczkę w panelach Pędzel dopasowania lokalnego, Gradient liniowy lub Gradient radialny.

Zdjęcie z aberracjami chromatycznymi obiektywu
Zdjęcie po usunięciu otoczki

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Usuwanie otoczki.

Edycja wsadowa

Nowość w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)

Funkcja Premium w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android).

Szybko zastosuj ustawienia edycji z jednego zdjęcia do wielu innych zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android). W widoku Lupa można wybrać dowolne edytowane zdjęcie i skopiować dokonane edycje w panelu Kopiuj ustawienia. Te zmiany można następnie wkleić do wielu zdjęć w widoku Siatka. Ikona () w górnym prawym rogu ekranu siatki wyświetla opcję Wklej ustawienia, która umożliwia skopiowanie zmian do wybranych zdjęć.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Edytowanie zdjęć.

Obsługa nowych aparatów i obiektywów

Pełna lista obsługiwanych profili aparatów i obiektywów dla aplikacji Lightroom na komputery oraz Lightroom na urządzenia mobilne (iOS i Android) jest dostępna w następujących zasobach:

Pozostałe ulepszenia

  • Szybsza i lepsza automatyczna regulacja po kliknięciu opcji Auto w górnej części panelu Edycja, nawet w przypadku dużych partii zdjęć.
  • Szybsze przewijanie siatki w systemie macOS, zwłaszcza w przypadku wyświetlaczy HiDPI.
  • Lightroom na urządzenia mobilne (iOS i Android) obsługuje teraz język turecki i język indonezyjski.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?