Podręcznik użytkownika Anuluj

Zapisywanie, udostępnianie i eksportowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)

 1. Adobe Lightroom — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie
  1. Nowości w aplikacji Lightroom
  2. Lightroom — wymagania systemowe
  3. Lightroom | Często zadawane pytania
  4. Samouczki Lightroom
  5. Praca z programem Adobe Photoshop Lightroom dla urządzeń mobilnych
  6. Ustawianie preferencji
 3. Nauka w aplikacji
  1. Nauka i inspiracja w aplikacji
  2. Nauka i inspiracja w aplikacji | Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Nauka i inspiracja w aplikacji | Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 4. Dodawanie, importowanie i wykonywanie zdjęć
  1. Dodawanie zdjęć
  2. Wykonywanie zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Wykonywanie zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  4. Importowanie zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  5. Importowanie zdjęć i filmów w programie Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 5. Organizacja zdjęć
  1. Organizacja zdjęć
  2. Wyszukiwanie i organizowanie zdjęć osób w Widoku osób
  3. Wyszukiwanie i organizowanie zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  4. Wyszukiwanie i organizowanie zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 6. Edycja zdjęć
  1. Ustawienia predefiniowane w programie Lightroom
  2. Edycja zdjęć
  3. Narzędzie Usuń w programie Lightroom
  4. Narzędzie Usuń w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  5. Narzędzie Usuń w programie Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  6. Maskowanie w programie Lightroom
  7. Rozmycie obiektywu w programie Lightroom
  8. Edycja zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  9. Edycja zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  10. Scalanie zdjęć w celu tworzenia obrazów HDR, panoram i panoram HDR
  11. Edycja zdjęć HDR
  12. Edycja zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  13. Edycja zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  14. Łatwe poprawianie jakości obrazu w programie Lightroom
 7. Edycja filmów
  1. Edycja filmów 
  2. Edycja filmów w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Edycja filmów w programie Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 8. Zapisywanie, udostępnianie i eksportowanie
  1. Eksportowanie lub udostępnianie zdjęć
  2. Eksportowanie i udostępnianie zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Zapisywanie, udostępnianie i eksportowanie zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 9. Lightroom na urządzenia mobilne, TV i w sieci
  1. Rozpoczęcie pracy z programem Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  2. Rozpoczęcie pracy z programem Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  3. Adobe Photoshop Lightroom w sieci
  4. Konfigurowanie aplikacji Lightroom na urządzenie Apple TV
  5. Używanie skrótów klawiaturowych w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS i Android)
  6. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia mobilne i Apple TV | Często zadawane pytania
  7. Oglądanie zdjęć i filmów aplikacji Lightroom na ekranie telewizora
  8. Dodawanie/synchronizowanie ustawień predefiniowanych za pomocą urządzenia mobilnego
 10. Przenoszenie zdjęć
  1. Przenoszenie biblioteki zdjęć Apple do programu Lightroom
  2. Przenoszenie zdjęć i filmów z programu Lightroom Classic do programu Lightroom
  3. Migracja zdjęć z programu Photoshop Elements do programu Lightroom
 11. Rozwiązywanie problemów 
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy

 

Opcja udostępniania umożliwia wysyłanie zdjęć pocztą e-mail lub udostępnianie ich w Internecie. Zapisz edytowane zdjęcia i eksportuj oryginały w pełnej rozdzielczości. Można zapisywać i udostępniać zdjęcia z niestandardowym tekstowym znakiem wodnym.

Uwaga:

Począwszy od wydania Lightroom dla urządzeń mobilnych (Android) z czerwca 2023 r., możesz tworzyć powtórkę edycji filmów z procesu montażu i udostępniać je innym fotografom lub w mediach społecznościowych. 

Udostępnianie zdjęć w Lightroom dla urządzeń mobilnych

 1. Jeśli jesteś w widoku lupy (wyświetlanie pojedynczego zdjęcia), wybierz ikonę Udostępnij u góry ekranu.

  Jeśli jesteś w widoku siatki (wyświetlanie wszystkich zdjęć w albumie), wykonaj następujące czynności:

  1. Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie, aby je wybrać. W razie potrzeby wybierz wiele zdjęć.
  2. Po wybraniu zdjęć wybierz ikonę Udostępnij w górnej części ekranu.
 2. W wyświetlonym menu podręcznym dotknij opcji Udostępnij w.

 3. Wyświetlone menu zawiera listę aplikacji zainstalowanych na urządzeniu mobilnym, których można użyć do udostępniania zdjęć.  

 4. Wybierz aplikację, której chcesz użyć do udostępniania i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Eksportowanie zdjęć w wybranym formacie

Edytowane zdjęcia można eksportować jako JPG, AVIFDNGTIFlub Original. Aplikacja mobilna Lightroom udostępnia również opcje eksportu dla Jakości JPG, Wyostrzania obrazu wynikowego, Przestrzeni kolorów itd.

 1. Eksportowanie obrazu można przeprowadzić na dwa sposoby:

  1. Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie w widoku Siatka i wybierz ikonę Udostępnij. Możesz wybrać następujące opcje:
   • Zapisz kopię na urządzeniu: wybierz tę opcję, aby pobrać kopię edytowanego obrazu na urządzenie
   • Udostępnij: wybierz tę opcję, aby udostępnić obraz znajomym i rodzinie w kanałach społecznościowych
   • Eksportuj jako: wybierz tę opcję, aby wyeksportować obraz z określonymi ustawieniami, o których mowa w następnym kroku.
   • Zaproś i uzyskaj łącze: wybierz tę opcję, aby udostępnić zdjęcie innym fotografom do wyświetlenia i edycji. Możesz dostosować sposób wysyłania obrazów, a także włączyć Ustawienia, takie jak Pokaż metadane, Pokaż informacje o lokalizacjiZezwalaj na komentarze i polubienia, Zezwalaj na pobieranie JPG i więcej. 
  2. Otwórz zdjęcie w widoku Lupa i wybierz ikonę Udostępnij. Możesz wybrać następujące opcje:
   • Zapisz kopię na urządzeniu: wybierz tę opcję, aby pobrać kopię edytowanego obrazu na urządzenie
   • Udostępnij: wybierz tę opcję, aby udostępnić obraz znajomym i rodzinie w kanałach społecznościowych
   • Eksportuj jako: wybierz tę opcję, aby wyeksportować obraz z określonymi ustawieniami, o których mowa w następnym kroku
   • Tworzenie powtórki edycji:
   • Opublikuj post w sekcji Społeczność:
   • Zaproś i uzyskaj łącze: wybierz tę opcję, aby udostępnić zdjęcie innym fotografom do wyświetlenia i edycji. Możesz dostosować sposób wysyłania obrazów, a także włączyć Ustawienia, takie jak Pokaż metadane, Pokaż informacje o lokalizacjiZezwalaj na komentarze i polubienia, Zezwalaj na pobieranie JPG i więcej. 
 2. W oknie dialogowym Eksport określ następujące opcje.

  Ustawienie predefiniowane

  Wybierz opcję ustawień predefiniowanych, aby szybko eksportować zdjęcia jako plik JPG (mały rozmiar), JPG (duży rozmiar) lub jako Oryginał.

  Typ pliku

  Dostępne opcje to JPG, AVIFDNG, TIFOryginał (eksportuje zdjęcie jako oryginał w pełnym rozmiarze).

  Wymiary

  Te opcje dotyczą formatów plików JPG i TIF. Możesz wybrać następujące opcje:

  • Największe dostępne wymiary: eksportuje wybrane zdjęcia w największym dostępnym wymiarze w formacie JPG i TIF.
  • Mały rozmiar: ogranicza długość zapisanych zdjęć JPG TIF do 2048 pikseli. Szerokość jest odpowiednio skalowana, aby zachować oryginalne proporcje.
  • Niestandardowe: stosuje określoną wartość pikseli do długiej krawędzi zdjęcia i wykorzystuje oryginalny współczynnik kształtu zdjęcia do obliczenia drugiej krawędzi. Wartość długiej krawędzi nie może przekraczać 15 000 pikseli.

  Jakość

  Wybierz opcję od 10% do 100%.

  Dodaj znak wodny

  Włącz tę opcję, aby dodać tekstowy znak wodny do eksportowanych zdjęć.

  Wybierz pozycję Więcej opcji, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

  • Opcja Dołącz metadane.
  • Opcja dołączania Podpisów, Informacji o aparacie i Camera Raw, Informacji o lokalizacji oraz Metadane dotyczące praw autorskich.
  • Nazwa pliku: możesz nazwać eksportowane zdjęcia jako nazwę oryginalną, niestandardową lub w formacie „data-nazwa pliku”.
  • Wyostrzanie obrazu wynikowego: wybierz ustawienia wyostrzenia, uwzględniając nośnik, na którym chcesz oglądać zdjęcia, a także poziom wyostrzenia.
  • Przestrzeń kolorów: wybierz przestrzeń kolorów odpowiednio do zamierzonego obrazu wynikowego.
  Więcej opcji

Uwaga:

Jeśli w albumach ustawiono funkcję automatycznego importowania zdjęć z Rolki z aparatu, zapisane obrazy są automatycznie dodawane do albumu i synchronizowane z aplikacją Lightroom konsoli Creative Cloud .

Uwaga:

Program Lightroom umożliwia podjęcie kolejnej próby zapisania zdjęć, jeśli proces eksportu się nie powiedzie. Jeśli w oknie dialogowym eksportu są wyświetlane następujące komunikaty o błędach, wykonaj następujące czynności:

 • Brak połączenia z Internetem: upewnij się, że urządzenie jest podłączone do Internetu. Wróć do aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android) i dotknij opcji Ponów próbę.
 • Za mało miejsca do wykonania eksportu: zwolnij trochę miejsca w folderze Galeria na urządzeniu. Wróć do aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android) i dotknij opcji Ponów próbę.
 • Lightroom nie ma uprawnień do zapisywania zdjęć w folderze Galeria: w ustawieniach urządzenia skonfiguruj uprawnienia aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android). Wróć do aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android) i dotknij opcji Ponów próbę.

Uzyskiwanie łącza do udostępniania zdjęć i albumu

Tworzenie udostępnionego albumu i zapraszanie innych do jego współtworzenia

Możesz teraz udostępniać album i zapraszać innych do jego oglądania, edycji lub współtworzenia. Możesz także wybrać zdjęcia, które nie są częścią żadnego albumu, udostępnić je poprzez zaproszenie i poprosić innych o współtworzenie albumu. W ten sposób można łatwo uzyskać dostęp do wszystkich zdjęć w jednym miejscu.

Aby udostępnić album i zaprosić inne osoby do jego współtworzenia, wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku albumów dotknij ikony trzech kropek w dowolnym albumie, który chcesz udostępnić, aby wyświetlić menu opcji. 

  W widoku Siatka naciśnij i przytrzymaj dowolne zdjęcie w siatce, aby przejść do trybu wybierania wielu zdjęć, wybierz wszystkie zdjęcia, które chcesz udostępnić, a następnie dotknij ikony udostępniania, aby wyświetlić menu podręczne.

 2. Wybierz opcję Uzyskaj łącze.

 3. W panelu Udostępnij i zaproś określ następujące opcje:

  Dostęp do łącza

  Dotknij tej pozycji, aby określić następujące opcje:

  Tylko zaproszenie: Pole Dostęp do łącza ma domyślnie ustawioną opcję Tylko zaproszenie. Spowoduje to utworzenie prywatnego łącza, które umożliwi przeglądanie lub współtworzenie albumu wyłącznie zaproszonym osobom.

  Każdy może wyświetlić: zmień ustawienie Dostęp do łącza na opcję Każdy może wyświetlić, aby umożliwić przeglądanie lub współtworzenie albumu przez każdą osobę dysponującą łączem.

  Zaproś osoby

  Dotknij, aby wprowadzić adresy e-mail osób, które mają otrzymać zaproszenie. Możesz również wyświetlić listę adresów e-mail, na które zostało już wysłane zaproszenie. Obok każdego adresu e-mail dotknij ikony , aby skonfigurować ustawienia dostępu do albumu dla danej osoby. Można wybrać jedno z następujących ustawień:

   

  Może wyświetlić: zaproszona osoba może tylko wyświetlać udostępniony album.

  Może współtworzyć: zaproszona osoba może dodawać zdjęcia do udostępnionego albumu.

  Może edytować i współtworzyć: zaproszona osoba może edytować zdjęcia w udostępnionym albumie i dodawać więcej zdjęć. Może również eksportować zdjęcie w formacie JPG, DNG, TIF lub oryginalnym.

  Usuń dostęp: usuwa zaproszoną osobę z listy udostępnionego albumu.

  Ustawienia

  Dotknij tej pozycji, aby określić następujące ustawienia łącza:

  Pokaż metadane: włącz tę opcję, aby umożliwić innym wyświetlanie metadanych zdjęć w udostępnionym albumie.

  Pokaż informacje o lokalizacji: włącz tę opcję, aby umożliwić innym wyświetlanie informacji o lokalizacji zdjęć w udostępnionym albumie.

  Zezwól na komentowanie i zostawianie polubień: włącz tę opcję, aby umożliwić innym dodawanie komentarzy i polubień zdjęć w udostępnionym albumie.

  Zezwalaj na pobieranie plików JPG: włącz tę opcję, aby umożliwić innym pobieranie zdjęć z udostępnionego albumu.

  Zezwól na żądania dostępu: włącz tę opcję, aby umożliwić innym użytkownikom wnioskowanie o możliwość oglądania udostępnionego albumu.

  Dostosuj

  Dotknij tej pozycji, aby określić następujące opcje wyświetlania:

  Pokaż tytuł: włącz tę opcję, aby tytuł albumu był widoczny w górnej części udostępnionego albumu.

  Pokaż autora: włącz tę opcję, aby nazwa autora była widoczna w udostępnionym albumie.

  Temat: wybierz opcję Siatka zdjęć, Kolumna lub Jedno u góry, aby wybrać układ zdjęć w udostępnionym albumie. Domyślnie wybrana jest opcja Siatka zdjęć.

  Wygląd: wybierz opcję Ciemny lub Jasny, aby wybrać tło zdjęć wyświetlanych w udostępnionym albumie. Domyślnie zaznaczona jest opcja Ciemny.

 4. Dotknij ikony , aby skopiować łącze w celu udostępnienia innym osobom.

Uwaga:
 • Aby zmodyfikować ustawienia udostępniania albumu, otwórz udostępniony album w panelu Albumy i kliknij ikonę Udostępnij i zaproś w górnym prawym rogu.
 • Ustawienia umożliwiające zaproszonym osobom edytowanie i współtworzenie wprowadzono w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne w wersji 6.3. Jeśli wiele osób edytuje to samo zdjęcie, wszystkie różne edycje można znaleźć na karcie Auto w panelu Wersje.

Przeglądanie lub współtworzenie udostępnionego albumu jako osoba zaproszona

Jeśli otrzymasz łącze do udostępnionego albumu grupowego lub zaproszenie pocztą e-mail, wykonaj następujące czynności, aby przejść do tego albumu:

Uwaga:
 • Począwszy od aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android) w wersji 5.1, możesz dodawać zdjęcia za pomocą do aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android), dodatkowo do aplikacji Lightroom w sieci, do dowolnego wspólnego albumu grupowego, do którego otrzymasz zaproszenie jako współtwórca.
  Jeśli korzystasz z wcześniejszej wersji aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android), możesz dodawać zdjęcia do udostępnionych albumów grupowych, korzystając z łącza Lightroom w sieci otrzymanego w wiadomości e-mail z zaproszeniem.
 • Możesz wyświetlać i dodawać zdjęcia do udostępnionych albumów, nawet jeśli nie subskrybujesz płatnych funkcji. Jednak właściciel albumu musi posiadać ważną wersję próbną lub płatną subskrypcję funkcji Premium, aby zaprosić osoby do udostępnionych albumów.
  • Jeśli właściciel udostępnionego albumu Lightroom wysłał Ci zaproszenie e-mail, dotknij łącza Wyświetl album w treści wiadomości e-mail. Spowoduje to przejście do aplikacji Lightroom w sieci, gdzie możesz zalogować się do swojego konta Adobe i wyświetlić udostępniony album.
  • Jeśli otrzymany adres URL udostępnionego albumu Lightroom pochodzi z innego źródła, zaloguj się do swojego konta Adobe, aby wyświetlić udostępniony album za pomocą podanego łącza

  Jeśli właściciel udostępnionego albumu ograniczył możliwość dodawania zdjęć, możesz poprosić o te uprawnienia po zalogowaniu się do swojego konta Adobe. Właściciel udostępnionego albumu zostanie powiadomiony o Twoim wniosku pocztą e-mail i może przydzielić Ci uprawnienia do współtworzenia albumu.

  Uwaga:

  Po zaakceptowaniu zaproszenia za pomocą wiadomości e-mail można utworzyć konto Adobe ID lub zalogować się do dowolnego już posiadanego takiego konta. Nie musi to być ten sam adres e-mail, na który wysłano zaproszenie.

 1. Uruchom Lightroom na urządzenia mobilne (Android) i dotknij ikony .

 2. Dotknij opcji Udostępnione Tobie, aby wyświetlić listę udostępnionych Ci albumów grupowych.

 3. Jeśli właściciel albumu grupowego przydzielił Ci możliwość współtworzenia albumu, możesz dodać zdjęcia do albumu. Aby dodać zdjęcia, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na liście albumów grupowych dotknij ikony trzech kropek obok żądanego albumu i wybierz opcję Dodaj zdjęcia.
  • Dotknij żądanego albumu grupowego, a następnie dotknij ikony Dodaj zdjęcia w dolnym prawym rogu ekranu.
  Uwaga:

  Możesz także wybrać zdjęcia z folderu Wszystkie zdjęcia lub z innego albumu, dotknąć ikony trzech kropek w prawym górnym rogu ekranu, wybrać opcję Dodaj do, a następnie wybrać pozycję Albumy, które Tobie udostępniono.

  Dodawanie do albumów, które Tobie udostępniono
  Dodawanie do albumów, które Tobie udostępniono

 4. Po wybraniu zdjęć do dodania w oknie dialogowym Dodaj zdjęcie możesz wybrać opcję dodania metadanych, takich jak słowa kluczowe, oceny w postaci gwiazdek i flag oraz współrzędne GPS. Te przełączniki są domyślnie wyłączone. 

 5. Dotknij opcji Dodaj zdjęcia.

 6. Jeśli właściciel albumu grupowego przydzielił Ci możliwość edytowania, możesz dodawać i edytować zdjęcia w albumie. Aby dowiedzieć się więcej na temat edycji, zobacz temat Edycja zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android).
Uwaga:
 • Alternatywnie możesz skorzystać z łącza w wiadomości e-mail z zaproszeniem, aby wyświetlić udostępniony album grupowy lub dodać do niego zdjęcia. Kliknij przycisk Wyświetl album w treści wiadomości e-mail, aby wyświetlić udostępniony album w aplikacji Lightroom w sieci. Jeśli masz możliwość współtworzenia (przyznaną przez właściciela udostępnionego albumu grupowego), kliknij przycisk Dodaj zdjęcia, aby dodać zdjęcia.
 • Zdjęcia dodane do udostępnionych albumów grupowych można usunąć w ciągu 48 godzin od ich dodania.
 • Począwszy od wydania z lutego 2020 (wersja 5.2), można eksportować zdjęcia, które zostały dodane przez innych w udostępnionych albumach. Upewnij się, że właściciel albumu udostępnił Ci możliwość pobierania.

Dodawanie polubień lub komentarzy do udostępnionych zdjęć

Począwszy od aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne 4.4 (wydanie z sierpnia 2019), można wyświetlać i dodawać polubienia oraz komentarze do udostępnionych zdjęć w albumie grupowym w panelu Aktywność. Aby przejść do tego panelu, otwórz album grupowy, dotknij ikony trzech kropek w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Aktywność. Wtedy będzie można wyświetlić polubienia lub komentarze dotyczące udostępnionych zdjęć. Jeśli chcesz opublikować polubienie lub komentarz do udostępnionego zdjęcia:

 1. Otwórz zdjęcie z albumu grupowego w widoku Lupa.

 2. Wybierz opcję Aktywność z menu rozwijanego w górnym lewym rogu ekranu.

 3. Dotknij ikony polubienia w lewym dolnym rogu, aby polubić zdjęcie.

 4. Dotknij ikony komentarza w prawym dolnym rogu, aby wprowadzić komentarz do wybranego zdjęcia.

Opuszczanie udostępnionego albumu

Aby opuścić udostępniony album, wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku albumów dotknij ikony trzech kropek na żądanym albumie, aby wyświetlić menu opcji.

 2. Dotknij opcji Opuść album w menu podręcznym.

Tworzenie powtórki edycji

Szybko twórz krótkie filmy z procesu montażu i udostępniaj filmy z powtórkami innym osobom. Filmy z powtórkami montażu inspirują przez pokazanie procesu edycji innych fotografów. 

 1. Po wprowadzeniu zmian na obrazie wybierz ikonę udostępniania w prawym górnym rogu.

 2. Wybierz Utwórz powtórkę edycji. Program Lightroom automatycznie utworzy krótki film z procesu edycji edytowanego zdjęcia w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne. 

 3. W menu podręcznym wybierz żądany tryb udostępniania utworzonego filmu lub zapisz go w galerii zdjęć.

Wskazówka:

Udostępniaj swoje filmy z powtórkami edycji w mediach społecznościowych i oznaczaj jako @Lightroom, aby mieć szansę na wyróżnienie. 

Dodawanie tekstowego znaku wodnego

Wykonaj poniższe czynności, aby dodać niestandardowy tekstowy znak wodny z podczas udostępniania zdjęć.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Otwórz obraz, który chcesz eksportować, w widoku Lupa.
  • W widoku Siatka naciśnij i przytrzymaj dowolne zdjęcie, aby je wybrać i wyświetlić widok wyboru wielu pozycji. Wybierz wszystkie zdjęcia, które chcesz zapisać na urządzeniu mobilnym.
 2. Dotknij ikony udostępniania w prawym górnym rogu.

 3. W wyświetlonym menu podręcznym dotknij opcji .

  Eksportowanie ustawień

 4. W oknie Ustawienia eksportu włącz opcję Dodaj znak wodny.

 5. Dotknij opcji Dostosuj. Na ekranie Dostosuj znak wodny dotknij opcji Tekst i zmień dowolne z następujących ustawień:

  • Dotknij pola tekstowego, aby odpowiednio zmodyfikować tekst znaku wodnego. Domyślnie tekst znaku wodnego zawiera symbol praw autorskich, a następnie nazwę konta Adobe.
  • Aby umieścić znak wodny, dotknij dowolnego z dziewięciu okręgów wyświetlanych wokół i na środku obrazu.
  • T: dotknij, aby wybrać czcionkę.
  • B: dotknij, aby pogrubić tekst.
  • I: dotknij, aby ustawić kursywę tekstu.
  • Aby obrócić tekst o 90 stopni w prawo, dotknij ikony obrotu.
  • Aby wybrać kolor tekstu (czarny lub biały), dotknij żądanej próbki koloru.
  • Włącz opcję Użyj cienia, aby zastosować cień do tekstu znaku wodnego.
  • Rozmiar: przesuń suwak, aby proporcjonalnie powiększyć lub zmniejszyć tekst znaku wodnego.
  • Krycie: przesuń suwak, aby dostosować poziom przezroczystości tekstu znaku wodnego.
  • Przesunięcie w poziomie: przesuń suwak, aby przesunąć tekst znaku wodnego poziomo z wybranego okręgu.
  • Przesunięcie w pionie: przesuń suwak, aby przesunąć tekst znaku wodnego pionowo z wybranego okręgu.
  Dostosowywanie tekstowego znaku wodnego
  Dostosowywanie tekstowego znaku wodnego

 6. Po dostosowaniu tekstu znaku wodnego dotknij ikony powrotu (<) w górnym lewym rogu, aby powrócić do ekranu Ustawienia eksportu.

  Tekstowy znak wodny będzie teraz dodawany podczas udostępniania zdjęć lub eksportowania zdjęć do urządzenia mobilnego.

Dodawanie graficznego znaku wodnego

Wprowadzono w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne 6.0 (wydanie z października 2020)

Dodaj graficzny znak wodny do zdjęć, wykonując następujące czynności:

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Otwórz obraz, który chcesz eksportować, w widoku Lupa.
  • W widoku Siatka naciśnij i przytrzymaj dowolne zdjęcie, aby je wybrać i wyświetlić widok wyboru wielu pozycji. Wybierz wszystkie zdjęcia, które chcesz zapisać na urządzeniu mobilnym.
 2. Dotknij ikony udostępniania w prawym górnym rogu.

 3. W wyświetlonym menu podręcznym dotknij opcji .

 4. W oknie Ustawienia eksportu włącz opcję Dodaj znak wodny.

 5. Dotknij opcji Dostosuj. Na ekranie Dostosuj znak wodny dotknij opcji Grafika i zmień dowolne z następujących ustawień:

  • Dotknij ikony folderów, aby wybrać plik, który ma być używany jako znak wodny.
  • Aby umieścić znak wodny, dotknij dowolnego z dziewięciu okręgów wyświetlanych wokół i na środku obrazu.
  • Aby obrócić znak wodny o 90 stopni w prawo, dotknij ikony obrotu.
  • Rozmiar: przesuń suwak, aby proporcjonalnie powiększyć lub zmniejszyć grafikę znaku wodnego.
  • Krycie: przesuń suwak, aby dostosować poziom przezroczystości grafiki znaku wodnego.
  • Przesunięcie w poziomie: przesuń suwak, aby przesunąć grafikę znaku wodnego poziomo z wybranego okręgu.
  • Przesunięcie w pionie: przesuń suwak, aby przesunąć grafikę znaku wodnego pionowo z wybranego okręgu.
  Dostosowywanie graficznego znaku wodnego
  Dostosowywanie graficznego znaku wodnego

 6. Po dostosowaniu grafiki znaku wodnego dotknij ikony powrotu (<) w górnym lewym rogu, aby powrócić do ekranu Ustawienia eksportu.

  Graficzny znak wodny będzie teraz dodawany podczas udostępniania zdjęć lub eksportowania zdjęć do urządzenia mobilnego.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online