Podręcznik użytkownika Anuluj

Nauka i inspiracja w aplikacji | Lightroom na urządzenia mobilne (Android)

 1. Adobe Lightroom — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie
  1. Nowości w aplikacji Lightroom
  2. Lightroom — wymagania systemowe
  3. Lightroom | Często zadawane pytania
  4. Samouczki Lightroom
  5. Praca z programem Adobe Photoshop Lightroom dla urządzeń przenośnych
  6. Ustawianie preferencji
 3. Nauka w aplikacji
  1. Nauka i inspiracja w aplikacji
  2. Nauka i inspiracja w aplikacji | Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Nauka i inspiracja w aplikacji | Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 4. Dodawanie, importowanie i wykonywanie zdjęć
  1. Dodawanie zdjęć
  2. Wykonywanie zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Wykonywanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  4. Importowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  5. Importowanie zdjęć i filmów w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 5. Organizacja zdjęć
  1. Organizacja zdjęć
  2. Wyszukiwanie i organizowanie zdjęć osób w Widoku osób
  3. Wyszukiwanie i porządkowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  4. Wyszukiwanie i organizowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 6. Edytowanie zdjęć
  1. Edytowanie zdjęć
  2. Maskowanie w programie Lightroom
  3. Rozmycie obiektywu w aplikacji Lightroom
  4. Edycja zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  5. Edycja zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  6. Scalanie zdjęć w celu tworzenia obrazów HDR, panoram i panoram HDR
  7. Edycja zdjęć HDR
  8. Edycja zdjęć w aplikacji mobilnej Lightroom (iOS)
  9. Edycja zdjęć w aplikacji mobilnej Lightroom (Android)
  10. Łatwe poprawianie jakości obrazu w aplikacji Lightroom
 7. Edycja filmów
  1. Edycja filmów 
  2. Edycja filmów w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Edycja filmów w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 8. Zapisywanie, udostępnianie i eksportowanie
  1. Eksportowanie lub udostępnianie zdjęć
  2. Eksportowanie i udostępnianie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Zapisywanie, udostępnianie i eksportowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 9. Lightroom na urządzenia mobilne, TV i w sieci
  1. Rozpoczęcie pracy z programem Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  2. Rozpoczęcie pracy z programem Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  3. Adobe Photoshop Lightroom w sieci
  4. Konfigurowanie aplikacji Lightroom na urządzenie Apple TV
  5. Używanie skrótów klawiaturowych w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS i Android)
  6. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia mobilne i Apple TV | Często zadawane pytania
  7. Oglądanie zdjęć i filmów aplikacji Lightroom na ekranie telewizora
  8. Dodawanie/synchronizowanie ustawień predefiniowanych za pomocą urządzenia mobilnego
 10. Przenoszenie zdjęć
  1. Przenoszenie biblioteki zdjęć Apple do programu Lightroom
  2. Przenoszenie zdjęć i filmów z programu Lightroom Classic do aplikacji Lightroom
  3. Przenoszenie zdjęć z programu Photoshop Elements do programu Lightroom

Lightroom nie tylko umożliwia tworzenie pięknych zdjęć i wyrażanie własnej wizji, ale pomaga też udoskonalić warsztat, udostępniając nowe sposoby czerpania inspiracji i rozwijania swoich umiejętności bezpośrednio w aplikacji. W aplikacji można też przeglądać różne kategorie inspirujących zdjęć innych członków społeczności fotografów i wybrać je, aby otworzyć i zobaczyć, jak dany obraz był edytowany krok po kroku. Zmiany można również zapisać jako ustawienie predefiniowane.

Począwszy od wersji aplikacji mobilnej Lightroom z października 2023 r. (wersja 9.0) nazwa sekcji „Odkryj” zostanie zmieniona na „Społeczność”.

Karta Społeczność w aplikacji Lightroom pozwala na udostępnianie zdjęć społeczności
Karta Społeczność w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)

Komunikat:

Począwszy od wersji programu Lightroom na urządzenia mobilne z czerwca 2023 r. (wersja 8.4), karta Nauka i Samouczki programu Lightroom nie będą już obsługiwane w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne. Możesz zapoznać się z Akademią Lightroom i podnieść swoje umiejętności fotograficzne, korzystając z materiałów edukacyjnych, wskazówek i innych materiałów.

Nadal możesz korzystać z samouczków w programie Lightroom na komputerze stacjonarnym.

Edycja zdjęć dla innych fotografów i umożliwienie im edycji Twoich zdjęć

Na karcie Remiks w kanale Społeczność możesz zobaczyć prace innych fotografów i poznać najnowsze trendy w edycji. Możesz również edytować zdjęcia innych osób, porównywać edycje i pomagać w uczeniu się od siebie nawzajem.

 1. Wybierz opcję Społeczność w prawym dolnym rogu ekranu > wybierz kartę Remiksy.

 2. Aby edytować zdjęcie, przewiń do pozycji Wszystkie edycje do remiksowania, aby wyświetlić zdjęcia z możliwością remiksowania. Wybierz ikonę Remiks lub otwórz obraz do zremiksowania.

  Możesz wybrać opcję Oryginalna edycja lub Remiks w lewym dolnym rogu ekranu.

  Wskazówka:

  Wybierz Odtwórz zmiany, aby zobaczyć zmiany wprowadzone przez oryginalnego autora obrazu.

 3. Po zakończeniu edycji zdjęcia wybierz ikonę ( ). Dodaj komentarz dotyczący procesu edycji, a następnie wybierz przycisk Opublikuj, aby użytkownik mógł zobaczyć Twoje zmiany. Wszystkie dokonane zmiany zostaną wyświetlone na karcie Remiksy w profilu użytkownika.

 4. Aby udostępnić i umożliwić innym edycję Twojego zdjęcia, otwórz edytowane zdjęcie i wybierz ikonę udostępnienia > Udostępnij w sekcji Społeczność. Włącz przycisk przełącznika Włącz remiksowanie > wybierz ikonę zaznaczenia. Przed udostępnieniem zdjęcia wypełnij szczegóły, takie jak Tytuł, Opis i inne pola.

  Uwaga:

  Po udostępnieniu remiksu w sekcji Społeczność, zostanie on automatycznie wyświetlony w sekcji Właśnie zremiksowane.

 5. Aby wyświetlić remiksy zdjęcia, otwórz obraz, aby wyświetlić w jednym miejscu wszystkie edycje dokonane przez różne osoby. Wybierz i wyświetl poszczególne edycje w dolnym panelu nawigacyjnym. Można wybrać opcję Odtwórz zmiany, aby wyświetlić elementy sterujące edycji używane przez autorów. 

  W ten sposób możesz uczyć się, porównywać i wyszukiwać odpowiednie dla siebie style edycji. Możesz także wybrać ikonę serca, jeśli zdjęcie przypadnie Ci do gustu. 

 6. Jeśli podoba Ci się edycja, którą widzisz, wybierz przycisk Zapisz jako ustawienie predefiniowane w prawym panelu, aby zapisać ją do wykorzystania w przyszłości. Dostęp do tych ustawień można uzyskać w panelu Ustawienia predefiniowane. 

 7. Jeśli chcesz usunąć swoje zdjęcie z Remiksów, wybierz ikonę z trzema kropkami przy zdjęciu, a następnie przycisk Usuń.

Przeszukiwanie i filtry społeczności 

Wprowadzono w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android) w wersji 7.4 (wydanie z czerwca 2022)

Społeczność użytkowników aplikacji Lightroom jest teraz bardziej ekscytująca niż kiedykolwiek! Począwszy od wersji programu Lightroom na system Android z czerwca 2022 roku można teraz wyszukiwać i filtrować materiały w sekcji Społeczność.

Wyszukiwanie w sekcji Społeczność aplikacji Lightroom

Skorzystaj z paska wyszukiwania w sekcji Społeczność, aby wyszukać zdjęcia i inne materiały.

Filtrowanie w sekcji Społeczność aplikacji Lightroom

Opcja filtrowania w sekcji Społeczność umożliwia filtrowanie edycji na podstawie następujących elementów:

Do remiksowania — włącz ten przełącznik, jeśli chcesz, aby były widoczne tylko te zdjęcia, które można próbować edytować. 

Pobierz ustawienia predefiniowane — włącz ten przełącznik, jeśli chcesz, aby były wyświetlane ustawienia predefiniowane ze ikony ustawień społeczności, które można pobrać. 

Zagadnienie — za pomocą tej opcji można wybrać temat Zagadnienia.

Podczas edycji zdjęć można teraz wyświetlać i stosować utworzone ustawienie predefiniowane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z ustawień predefiniowanych przy pracy nad zdjęciem.

Odkrywanie inspirujących zdjęć

Odkryj inspirujące zdjęcia innych członków społeczności fotografów, przejrzyj różne kategorie zdjęć i wybierz je, aby zobaczyć, jak zdjęcie zostało poddane edycji krok po kroku. Zmiany można również zapisać jako ustawienie predefiniowane.

Dostęp do inspirujących zdjęć

 1. Wybierz ikonę Społeczność.

 2. W sekcji Społeczność wyświetlana jest lista inspirujących zdjęć. Wybierz inspirujące zdjęcie.

 3. Po wybraniu zdjęcia zostanie wyświetlone nowe okno z informacjami o wynikach edycji zdjęcia.

  Odkryj

  Uwaga:

  Wybierz ikonę informacyjną w prawym górnym rogu, aby wyświetlić więcej informacji o zdjęciu.

 4. Wybierz opcję Odtwórz edycje, aby zobaczyć, jak zdjęcie zostało poddane edycji krok po kroku.

Polubienie zdjęcia

 1. Aby polubić zdjęcie, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz ikonę  w prawym dolnym rogu zdjęcia w sekcji Społeczność.
  • Otwórz wybrane zdjęcie w sekcji Społeczność i wybierz ikonę  w prawym dolnym rogu.
 2. W razie przypadkowego zaznaczenia polubienia zdjęcia ponownie wybierz ikonę , aby cofnąć polubienie.

Zapisywanie ustawienia predefiniowanego

Można zapisać dokładną kombinację pozycji suwaków na zdjęciu jako ustawienie predefiniowane, aby je zastosować do innych zdjęć. Aby zapisać edycje jako ustawienie predefiniowane, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz wybrane zdjęcie w sekcji Społeczność.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz ikonę informacyjną w prawym górnym rogu i wybierz opcję Zapisz jako ustawienie predefiniowane.
  • Wybierz ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu i wybierz opcję Zapisz jako ustawienia predefiniowane.
  • Wybierz ikonę Zapisz jako ustawienie predefiniowane w prawym dolnym rogu. 
 3. Określ, jaka ma być Nazwa ustawienia predefiniowanego oraz Grupa ustawień predefiniowanych, po czym wybierz ikonę zatwierdzenia. Domyślnie ustawienie predefiniowane jest dodawane do grupy Zapisane ustawienia predefiniowane w widoku Biblioteka w panelu Ustawienia predefiniowane.

Podczas edycji zdjęć można teraz uzyskać dostęp do zapisanych ustawień predefiniowanych i zastosować je. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z ustawień predefiniowanych przy pracy nad zdjęciem.

Otwieranie w trybie edycji

 1. Otwórz wybrane zdjęcie w sekcji Społeczność.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz ikonę informacyjną w prawym górnym rogu i wybierz opcję Otwórz w trybie edycji.
  • Wybierz ikonę z trzema kropkami w prawym górnym rogu i wybierz opcję Otwórz w trybie edycji.

Udostępnianie zdjęć

Aby udostępnić zdjęcie, wykonaj jedną z następujących czynności:

 1. Otwórz wybrane zdjęcie w sekcji Społeczność.

 2. Wybierz ikonę udostępniania w prawym górnym rogu.

Udostępnianie edycji

Możesz udostępniać swoje zdjęcia wraz z ich edycjami w sekcji Społeczność, aby inspirować innych użytkowników Lightroom i nawiązywać z nimi kontakt. Możesz również zapisać swoje zmiany jako ustawienia predefiniowane przez innych użytkowników.

Jeśli chcesz udostępnić swoje zmiany w mediach społecznościowych, wybierz opcję Utwórz powtórkę edycji, aby utworzyć krótki film wideo z wprowadzonymi zmianami i udostępnić go w mediach społecznościowych.

 1. Wybierz zdjęcie, którego edycję chcesz udostępnić innym użytkownikom.

 2. Wybierz ikonę Udostępnij w prawym górnym rogu i wybierz opcję Udostępnij w sekcji Społeczność.

 3. W oknie dialogowym Udostępnij edycję wprowadź następujące informacje:

  Tytuł

  Wprowadź tytuł edycji.

  Opis

  Wprowadź opis, który najlepiej opisuje edycję.

  Kategorie

  Wybierz co najmniej jedną kategorię, aby ułatwić użytkownikom łatwe znalezienie opublikowanego posta. Można wybrać do trzech kategorii.

  Uprawnienia

  Wybierz opcję Włącz „Zapisz jako ustawienie predefiniowane”, aby umożliwić innym użytkownikom zapisanie edycji jako ustawienia predefiniowanego. Opcja jest włączona domyślnie. Wybierz opcję Dołącz informacje o lokalizacji, aby udostępnić informacje o lokalizacji wraz z edycjami.

  Remiksowanie

  Zaznacz opcję Pozwól na remiksowanie, aby pozwolić innym użytkownikom programu Lightroom na remiksowanie Twojego zdjęcia. 

  Copyright

  Wyświetla nazwę Twojego profilu. Aby zmienić swoje imię i nazwisko w prawach autorskich, zmień te dane w swoim profilu.

 4. Wybierz ikonę zatwierdzenia. Zostanie wyświetlone łącze do udostępniania, które można skopiować i udostępnić innym osobom.

Szczegółowe informacje o udostępnionych edycjach można wyświetlić i edytować na karcie Edycjew swoim profilu.

Uwaga:

Otrzymane oceny udostępnionych edycji są prywatne i nie będą widoczne dla innych osób.

Obserwowanie ulubionych fotografów

Możesz wybrać opcję obserwowania swoich ulubionych fotografów w społeczności Lightroom. Na karcie Dla Ciebie w sekcji Społeczność wyświetlane są zdjęcia w oparciu o posty, które lubisz, ostatnie działania w zakresie edycji oraz osoby wybrane do obserwowania.

 1. Wybierz ikonę Społeczność.

 2. Wybierz kartę Dla Ciebie, aby wyświetlić inspirujące zmiany. Możesz także przewinąć, aby wyszukać posty w kategoriach WyróżnioneNa czasie i Zainspiruj się.

  Dla Ciebie

 3. Wybierz żądaną inspirującą edycję do wyświetlenia.

 4. Jeśli lubisz zdjęcia jakiegoś fotografa, możesz śledzić jego pracę. Aby obserwować autora, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Przejdź do postu, wybierz imię i nazwisko autora, a następnie wybierz opcję Obserwuj. W sekcji Społeczność można zobaczyć edycje osób obserwowanych na karcie Obserwujesz.
  • Wybierz zdjęcie, które Ci się podoba, i wybierz awatar autora, aby go obserwować. 
  Uwaga:

  Fotografowie, których obserwujesz, mogą być oglądani przez innych użytkowników aplikacji Lightroom.

Blokowanie lub odblokowywanie fotografów

Wprowadzono w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne 6.3 (wydanie z czerwca 2021 r.)

 1. Wybierz ikonę Społeczność.

 2. Wybierz miniaturę autora w poście, aby otworzyć profil autora.

 3. Wybierz ikonę trzech kropek i ikonę Blokuj w profilu autora.

  Gdy zablokujesz autora, nie będzie można wyświetlić jego profilu ani postów. Zablokowana osoba również nie będzie mogła wyświetlić Twojego profilu ani postów. Zablokowani autorzy nie są powiadamiani o fakcie ich zablokowania.

  zablokuj autorów

 4. Aby odblokować daną osobę, przejdź do swojego profilu, dotknij ikony z trzema kropkami, wybierz pozycję Lista zablokowanych, a następnie odblokuj autora.

  Odblokuj

Wyszukiwanie remiksów i postów z poziomu profili autorów

Po wybraniu profilu autora w programie Lightroom można wyświetlić jego Edycje, Remiksy, Obserwującychi kim są Obserwowani – wszystko to w jednym miejscu. 

 1. Wybierz ikonę Społeczność i przejdź do wybranego zdjęcia.

 2. W miniaturze wybierz nazwę autora.

 3. Wybierz jedną z następujących kart:

  Profil autora w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne
  Profil autora w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne.

  Edycje

  Znajdź edycje utworzone przez tego autora.

  Remiksy

  Wyświetl remiksy utworzone przez autora.

  Informacje

  Wyświetl szczegóły dotyczące tego autora.

  Obserwujesz

  Znajdź użytkowników, których ten autor obserwuje.

  Obserwujący

  Sprawdź, kto obserwuje autora.

  Uwaga:

  Opcje będą się zmieniać w zależności od autora. Na przykład, jeśli autor nie udostępnił żadnego remiksowanego zdjęcia, karta Remiksy nie będzie widoczna w jego profilu. 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?