Podręcznik użytkownika Anuluj

Nauka i inspiracja w aplikacji | Lightroom na urządzenia mobilne (Android)

 1. Adobe Lightroom — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie
  1. Nowości w aplikacji Lightroom
  2. Lightroom — wymagania systemowe
  3. Lightroom | Często zadawane pytania
  4. Samouczki Lightroom
  5. Praca z programem Adobe Photoshop Lightroom dla urządzeń przenośnych
  6. Ustawianie preferencji
 3. Nauka w aplikacji
  1. Nauka i inspiracja w aplikacji
  2. Nauka i inspiracja w aplikacji | Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Nauka i inspiracja w aplikacji | Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 4. Dodawanie, importowanie i wykonywanie zdjęć
  1. Dodawanie zdjęć
  2. Wykonywanie zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Wykonywanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  4. Importowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  5. Importowanie zdjęć i filmów w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 5. Organizacja zdjęć
  1. Organizacja zdjęć
  2. Wyszukiwanie i organizowanie zdjęć osób w Widoku osób
  3. Wyszukiwanie i porządkowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  4. Wyszukiwanie i organizowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 6. Edytowanie zdjęć
  1. Edytowanie zdjęć
  2. Maskowanie w programie Lightroom
  3. Edycja zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  4. Edycja zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  5. Scalanie zdjęć w celu tworzenia obrazów HDR, panoram i panoram HDR
  6. Łatwe poprawianie jakości obrazu w aplikacji Lightroom
 7. Edycja filmów
  1. Edycja filmów 
  2. Edycja filmów w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Edycja filmów w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android) 
 8. Zapisywanie, udostępnianie i eksportowanie
  1. Eksportowanie lub udostępnianie zdjęć
  2. Eksportowanie i udostępnianie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Zapisywanie, udostępnianie i eksportowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 9. Lightroom na urządzenia mobilne, TV i w sieci
  1. Rozpoczęcie pracy z programem Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  2. Rozpoczęcie pracy z programem Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  3. Adobe Photoshop Lightroom w sieci
  4. Konfigurowanie aplikacji Lightroom na urządzenie Apple TV
  5. Używanie skrótów klawiaturowych w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS i Android)
  6. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia mobilne i Apple TV | Często zadawane pytania
  7. Oglądanie zdjęć i filmów aplikacji Lightroom na ekranie telewizora
  8. Dodawanie/synchronizowanie ustawień predefiniowanych za pomocą urządzenia mobilnego
 10. Przenoszenie zdjęć
  1. Przenoszenie biblioteki zdjęć Apple do programu Lightroom
  2. Przenoszenie zdjęć i filmów z programu Lightroom Classic do aplikacji Lightroom
  3. Przenoszenie zdjęć z programu Photoshop Elements do programu Lightroom

Lightroom nie tylko daje możliwość tworzenia pięknych zdjęć i wyrażania własnej wizji, ale pomaga udoskonalić warsztat, oferując nowe sposoby czerpania inspiracji i rozwijania swoich umiejętności bezpośrednio w aplikacji. Możesz zdobywać praktyczne doświadczenie i uczyć się wydobywać ze swoich zdjęć jak najwięcej, korzystając z obszernego zbioru interaktywnych samouczków. Możesz także przeglądać różne kategorie inspirujących zdjęć innych członków społeczności fotografów i wybrać je dotykiem, aby otworzyć i zobaczyć, jak dane zdjęcie było edytowane krok po kroku.  Zmiany można również zapisać jako ustawienie predefiniowane.

Edycja zdjęć dla innych fotografów i umożliwienie im edycji Twoich zdjęć

Wprowadzono w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android) w wersji 7.4 (wydanie z czerwca 2022)

Na karcie Remiks w kanale Odkryj możesz zobaczyć prace innych fotografów i poznać najnowsze trendy w edycji. Możesz również edytować zdjęcia innych osób, porównywać edycje i pomagać w uczeniu się od siebie nawzajem.

 1. Dotknij przycisku Odkryj w prawym dolnym rogu ekranu > dotknij karty Remiksy.

 2. Aby edytować zdjęcie, przewiń do pozycji Wszystkie edycje do remiksowania, aby wyświetlić zdjęcia z możliwością remiksowania. Dotknij ikony Remiks lub otwórz zdjęcie, aby je zremiksować. Dotknij ikony Remiks na prawym panelu ekranu. 

  Podczas edycji zdjęcia użyj menu rozwijanego u góry ekranu, aby wybrać zdjęcie Jak na ujęciu lub Oryginalna edycja.

 3. Po zakończeniu edycji zdjęcia dotknij ikony ( ). Dodaj komentarz dotyczący procesu edycji, a następnie dotknij przycisku Opublikuj, aby użytkownik mógł zobaczyć Twoje zmiany. Wszystkie dokonane zmiany zostaną wyświetlone na karcie Remiksy w profilu użytkownika.

 4. Aby udostępnić i umożliwić innym edycję Twojego zdjęcia: otwórz edytowane zdjęcie i dotknij ikony publikowania > Udostępnij w usłudze Odkryj. Włącz przycisk przełącznika Włącz remiksowanie, a następnie dotknij ikony zaznaczenia. Przed udostępnieniem zdjęcia wypełnij szczegóły, takie jak Tytuł, Opis, itd.

  Uwaga:

  Po udostępnieniu Remiksu w usłudze Odkryj, zostanie on automatycznie wyświetlony w sekcji Właśnie zremiksowane.

 5. Aby wyświetlić remiksy zdjęcia, otwórz zdjęcie, aby wyświetlić w jednym miejscu wszystkie edycje dokonane przez różne osoby. Dotknij i wyświetl poszczególne edycje w dolnym panelu nawigacyjnym. Wprowadzone korekty są widoczne po przewinięciu ekranu w górę.

  W ten sposób możesz uczyć się, porównywać i wyszukiwać odpowiednie dla siebie style edycji. Możesz także dotknąć ikony serca, jeśli zdjęcie przypadnie Ci do gustu.

 6. Jeśli podoba Ci się edycja, którą widzisz, dotknij przycisku Zapisz jako ustawienie predefiniowane w prawym panelu, aby zapisać ją do wykorzystania w przyszłości. Dostęp do tych ustawień można uzyskać w panelu Ustawienia predefiniowane.

 7. Jeśli chcesz usunąć swoje zdjęcie z Remiksów, dotknij ikony z trzema kropkami przy zdjęciu, a następnie przycisku Usuń.

Przeszukiwanie i filtry społeczności

Wprowadzono w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android) w wersji 7.4 (wydanie z czerwca 2022)

Społeczność użytkowników aplikacji Lightroom jest teraz bardziej ekscytująca niż kiedykolwiek! Począwszy od wersji programu Lightroom na system Android z czerwca 2022 roku, można teraz wyszukiwać i filtrować w celu znalezienia zawartości sekcji Materiały szkoleniowe i Odkryj.

Wyszukiwanie w społeczności aplikacji Lightroom

Skorzystaj z paska wyszukiwania w sekcjach Materiały szkoleniowe i Odkryj, aby wyszukać samouczki, zdjęcia i inne materiały.

Filtrowanie w społeczności aplikacji Lightroom

Opcja filtrowania w sekcji Materiały szkoleniowe umożliwia filtrowanie samouczków na podstawie:

Temat szkolenia — filtrowanie zawartości i tematów na podstawie C-B, Kolor, Kompozycja, Ratowanie obrazów, Światło oraz Stylizacja.

Narzędzia — zastosuj filtr, aby wyszukać samouczki oparte na narzędziach, takich jak Gradacja kolorów, Podstawy, Maskowanie, Korekcja itp.

Tematyka — wyszukiwanie samouczków i treści według tematyki, np. Abstrakcja, Żywność, Ludzie, Natura, Ślub itp.

Poziom — można również filtrować samouczki/treści na podstawie poziomów Początkujący, Średniozaawansowany oraz Zaawansowany.

Filtrowanie w sekcji Materiały szkoleniowe
Opcje filtrowania w sekcji Materiały szkoleniowe.

Opcje filtrowania w sekcji Odkryj.
Opcje filtrowania w sekcji Odkryj.

Opcja filtrowania w sekcji Odkryj umożliwia filtrowanie edycji na podstawie:

Do remiksowania — włącz ten przełącznik, jeśli chcesz, aby były widoczne tylko te zdjęcia, które można próbować edytować. 

Pobierz ustawienia predefiniowane — włącz ten przełącznik, jeśli chcesz, aby były wyświetlane ustawienia predefiniowane ze ikony ustawień społeczności, które można pobrać. 

Zagadnienie — za pomocą tej opcji można wybrać temat Zagadnienia.

Nabywanie praktycznego doświadczenia dzięki interaktywnym samouczkom

Interaktywne samouczki zapewniają bezpłatny i łatwy sposób uczenia się szerokiej gamy technik edycji podczas pracy z aplikacją. Możesz uzyskać dostęp do samouczków od wielu profesjonalnych fotografów i nauczycieli fotografii, a także zastosować edycje, krok po kroku, bezpośrednio w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne.

Dostęp do interaktywnych samouczków

 1. Dotknij ikony Materiały szkoleniowe.

  Ikona materiałów do nauki

 2. W sekcji Materiały szkoleniowe wyświetlany jest zestaw samouczków umożliwiających poznanie różnych technik edycji zdjęć. Dotknij jednego z poniższych samouczków, aby go wybrać:

  Dla Ciebie

  Zawiera zalecenia dotyczące samouczka w oparciu o wyniki wyszukiwania. Na karcie Dla Ciebie wyświetlane są także samouczki w sekcjach Wyróżnione, Na czasie oraz Popularne kategorie.

  Przeglądaj

  Przeglądaj samouczki pogrupowane według kategorii Temat, Narzędzie i Zagadnienie. Użyj listy rozwijanej, aby wybrać jedną z trzech kategorii.

  Ostatnio przeglądane

  Znajdź listę samouczków, które były wyświetlane w przeszłości, a także więcej zalecanych samouczków.

  Uwaga:

  Począwszy od wersji Lightroom 7.0, dostępne są szczegółowe, interaktywne samouczki Gradient liniowy i Gradient radialny, które można znaleźć w sekcji Materiały szkoleniowe. Dotknij kolejno Przeglądaj > Według narzędzi, aby znaleźć samouczki dotyczące określonych narzędzi.

 3. Po dotknięciu samouczka pojawi się nowe okno ze szczegółami dotyczącymi samouczka, takimi jak autor, całkowity czas trwania i podstawowe funkcje omówione w samouczku. Dotknij opcji Uruchom samouczek.

  Interaktywny samouczek

 4. Postępuj zgodnie z samouczkiem, pracując z przykładowym zdjęciem dostarczonym w aplikacji Lightroom. W trakcie wyświetlania samouczka można w dowolnym momencie nacisnąć i przytrzymać ekran, aby wyświetlić zdjęcie przed i po zastosowaniu omawianej funkcji. Możesz także ocenić swoje doświadczenia z samouczkiem po jego zakończeniu. 

  Oceń działanie usługi

  Uwaga:
  • Aby wyświetlić histogram zdjęcia, dotknij ikony trzech kropek w górnym prawym rogu i w wyświetlonym menu włącz opcję Pokaż histogram.
  • Począwszy od aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android) w wersji 6.3, można uzyskać dostęp do samouczków omawiających funkcję Gradacja kolorów. W sekcji Materiały szkoleniowe wybierz kolejno Przeglądaj > Według narzędzi > Gradacja kolorów, aby wyświetlić samouczki.

Tworzenie ustawień wstępnych

W oparciu o ustawienia w samouczku można utworzyć ustawienia predefiniowane. Aby utworzyć ustawienie predefiniowane, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do wybranego samouczka.

 2. Po zakończeniu samouczka dotknij punkt trzech kropek w górnym prawym rogu i w wyświetlonym menu wybierz opcję Utwórz ustawienie predefiniowane.

 3. Określ, jaka ma być Nazwa ustawienia predefiniowanego i Grupa ustawień predefiniowanych, wybierz ustawienia, które mają zostać uwzględnione w ustawieniu i dotknij ikony zatwierdzenia.

Podczas edycji zdjęć można teraz wyświetlać i stosować utworzone ustawienie predefiniowane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z ustawień predefiniowanych przy pracy nad zdjęciem.

Kopiuj ustawienia

Aby skopiować ustawienia samouczka, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do wybranego samouczka.

 2. Po zakończeniu samouczka dotknij ikony z trzema kropkami w górnym prawym rogu i w wyświetlonym menu wybierz opcję Kopiuj ustawienia.

 3. Wybierz ustawienia, które chcesz skopiować, a następnie dotknij ikony zatwierdzenia.

Skopiowane ustawienia można wkleić do jednego lub wielu zdjęć. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kopiowanie i wklejanie edycji.

Udostępnianie samouczka

Aby udostępnić samouczek, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz wybrany przez siebie samouczek z poziomu Materiały szkoleniowe.

 2. Dotknij ikony udostępniania w prawym górnym rogu.

  Udostępnianie samouczka

Odkryj inspirujące zdjęcia

Odkryj inspirujące zdjęcia innych członków społeczności fotografów, przejrzyj różne kategorie zdjęć i dotknij ich, aby zobaczyć, jak zdjęcie zostało poddane edycji krok po kroku. Zmiany można również zapisać jako ustawienie predefiniowane.

Dostęp do inspirujących zdjęć

 1. Dotknij ikony Odkryj.

  Odkryj

 2. W sekcji Odkryj wyświetlana jest lista inspirujących zdjęć. Dotknij wybranego inspirującego zdjęcia.

  Odkryj inspirujące edycje

 3. Po dotknięciu zdjęcia zostanie wyświetlone nowe okno z informacjami o edycjach zdjęcia.

  Odkryj

  Uwaga:

  Dotknij informacja ikony informacyjnej w górnym prawym rogu, aby wyświetlić więcej informacji o zdjęciu.

 4. Dotknij opcji Edycje, aby zobaczyć, jak zdjęcie zostało poddane edycji krok po kroku.

Polubienie zdjęcia

 1. Aby polubić zdjęcie, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Dotknij ikony  w dolnym prawym rogu zdjęcia w sekcji Odkryj.
  • Otwórz wybrane zdjęcie w sekcji Odkryj i dotknij ikony  w dolnym prawym rogu.
 2. W razie przypadkowego zaznaczenia polubienia zdjęcia ponownie dotknij ikony , aby cofnąć polubienie.

Zapisywanie ustawienia predefiniowanego

Można zapisać dokładną kombinację pozycji suwaków na zdjęciu jako ustawienie predefiniowane, aby je zastosować do innych zdjęć. Aby zapisać edycje jako ustawienie predefiniowane, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz wybrane zdjęcie w sekcji Odkryj.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Dotknij ikony informacyjnej w górnym prawym rogu i wybierz opcję Zapisz jako ustawienie predefiniowane.
  • Dotknij ikony trzech kropek w górnym prawym rogu i wybierz opcję Zapisz jako ustawienia predefiniowane.
  • Dotknij ikony Zapisz jako ustawienie predefiniowane w prawym dolnym rogu. 
 3. Określ, jaka ma być Nazwa ustawienia predefiniowanego oraz Grupa ustawień predefiniowanych, po czym dotknij ikony zatwierdzenia. Domyślnie ustawienie predefiniowane jest dodawane do grupy Zapisane ustawienia predefiniowane w widoku Biblioteka w panelu Ustawienia predefiniowane.

Podczas edycji zdjęć można teraz uzyskać dostęp do zapisanych ustawień predefiniowanych i zastosować je. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z ustawień predefiniowanych przy pracy nad zdjęciem.

Otwieranie w trybie edycji

 1. Otwórz wybrane zdjęcie w sekcji Odkryj.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Dotknij ikony informacyjnej w górnym prawym rogu i wybierz opcję Otwórz w trybie edycji.
  • Dotknij ikony z trzema kropkami w górnym prawym rogu i wybierz opcję Otwórz w trybie edycji.

Udostępnianie zdjęć

Aby udostępnić zdjęcie, wykonaj jedną z następujących czynności:

 1. Otwórz wybrane zdjęcie w sekcji Odkryj.

 2. Dotknij ikony udostępniania w prawym górnym rogu.

Udostępnianie edycji

Możesz udostępniać swoje zdjęcia wraz z ich edycjami w sekcji Odkryj, aby inspirować i łączyć się z innymi użytkownikami Lightroom. Możesz również zezwolić na zapisywanie edycji jako ustawień predefiniowanych przez innych użytkowników.

Aby udostępnić edycje:

 1. Wybierz zdjęcie, którego edycję chcesz udostępnić innym użytkownikom.

 2. Dotknij ikony Udostępnij  w górnym prawym rogu i wybierz opcję Udostępnij edycję.

  Udostępnianie

 3. W oknie dialogowym Udostępnij edycję wprowadź następujące informacje:

  Tytuł

  Wprowadź tytuł edycji.

  Opis

  Wprowadź opis, który najlepiej opisuje edycję.

  Kategorie

  Wybierz co najmniej jedną kategorię, aby ułatwić użytkownikom łatwe znalezienie opublikowanego posta. Można wybrać do trzech kategorii.

  Uprawnienia

  Wybierz opcję Włącz „Zapisz jako ustawienie predefiniowane”, aby umożliwić innym użytkownikom zapisanie edycji jako ustawienia predefiniowanego. Opcja jest włączona domyślnie. Wybierz opcję Dołącz informacje o lokalizacji, aby udostępnić informacje o lokalizacji wraz z edycjami.

  Copyright

  Wyświetla nazwę Twojego profilu. Aby zmienić swoje imię i nazwisko w prawach autorskich, zmień te dane w swoim profilu.

  Udostępnianie edycji

 4. Dotknij ikony zatwierdzenia. Zostanie wyświetlone łącze do udostępniania, które można skopiować i udostępnić innym osobom.

Szczegółowe informacje o udostępnionych edycjach można wyświetlić i edytować na karcie Edycjew swoim profilu.

Uwaga:

Otrzymane oceny udostępnionych edycji są prywatne i nie będą widoczne dla innych osób.

Obserwowanie ulubionych fotografów

Możesz wybrać opcję obserwowania swoich ulubionych fotografów w społeczności Lightroom. Na karcie Dla Ciebie w sekcji Materiały szkolenioweOdkryj wyświetlane są samouczki i edycje w oparciu o posty, które lubisz, ostatnie działania w zakresie edycji oraz osoby wybrane do obserwowania.

 1. Dotknij ikony materiały szkoleniowe lub odkryj.

 2. Dotknij karty Dla Ciebie, aby wyświetlić zalecane samouczki lub inspirujące zmiany. Możesz także przewinąć w dół, aby wyszukać posty w kategoriach WyróżnioneNa czasie i Zainspiruj się.

  Dla Ciebie

 3. Wybierz żądany samouczek lub inspirującą edycję do wyświetlenia.

 4. Jeśli lubisz zdjęcia jakiegoś fotografa, możesz śledzić jego pracę. Aby obserwować autora, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Wybierz post, dotknij imienia i nazwiska autora, a następnie dotknij opcji Obserwuj. W oknie Odkryj można zobaczyć zmiany wprowadzone przez osoby obserwowane na karcie Obserwujesz.
  • Dotknij zdjęcia, które Ci się podoba, a następnie kliknij awatar autora w górnej części ekranu, aby go obserwować. 
  Obserwuj

  Uwaga:

  Fotografowie, których obserwujesz, mogą być oglądani przez innych użytkowników aplikacji Lightroom.

Blokowanie lub odblokowywanie fotografów

Wprowadzono w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne 6.3 (wydanie z czerwca 2021 r.)

 1. Dotknij ikony materiały szkoleniowe lub odkryj.

 2. Dotknij miniatury autora w poście, aby otworzyć profil autora.

 3. W profilu autora dotknij ikony z trzema kropkami i wybierz opcję Zablokuj.

  Po zablokowaniu autora nie będzie można wyświetlać jego profilu i postów. Zablokowana osoba również nie będzie mogła wyświetlić Twojego profilu lub postów. Zablokowani autorzy nie są powiadamiani o fakcie ich zablokowania.

  zablokuj autorów

 4. Aby odblokować daną osobę, przejdź do swojego profilu, dotknij ikony z trzema kropkami, wybierz pozycję Lista zablokowanych, a następnie odblokuj autora.

  Odblokuj

Wyszukiwanie samouczków i postów z profili autorów

Począwszy od aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne w wersji 5.1, można wyświetlać profile autorów, którzy tworzą interaktywne samouczki i publikują posty w sekcji Odkryj. Z poziomu poszczególnych profili autorów można wyszukać zestawienie samouczków i edycji, a także dowiedzieć się więcej o nich.

 1. Dotknij ikony Materiały szkoleniowe lub Odkryj.

 2. Przewiń do żądanego samouczka interakcyjnego lub posta w sekcji Odkryj.

 3. W miniaturze dotknij nazwy autora.

  Profil autora

 4. Dotknij jednej z następujących kart:

  Samouczki

  Znajdź samouczki utworzone przez tego autora.

  Edycje

  Znajdź edycje utworzone przez tego autora.

  Informacje

  Wyświetl szczegóły dotyczące tego autora.

  Obserwujesz

  Znajdź użytkowników, których ten autor obserwuje.

  Obserwujący

  Sprawdź, kto obserwuje autora.

  Profil autora

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto