Problem

Gdy program Photoshop ulega awarii lub zostaje zamknięty w inny nietypowy sposób, obszary robocze są wyświetlane nieprawidłowo. Obszary robocze mogą być ponownie rysowane nieprawidłowo, nawet jeśli program Photoshop nie uległ awarii.

Rozwiązanie

Obszary robocze są optymalizowane dla trybu RGB i zaawansowanego trybu GPU.

Jeśli opcja procesora graficznego jest ustawiona w pozycji Podstawowa lub jest wyłączona; jeśli karta graficzna jest nieobsługiwana lub nie obsługuje opcji rysowania zaawansowanego; lub jeśli sterownik graficzny jest przestarzały, obszary robocze mogą być nieprawidłowo ponownie rysowane. Jeśli program Photoshop został zamknięty w nietypowy sposób, może to spowodować zresetowanie trybu rysowania procesora graficznego do trybu Podstawowy. 

Chociaż ponowne uruchomienie programu Photoshop po zmianie trybu rysowania lub dowolnych ustawień procesora graficznego nie jest obowiązkowe, stanowczo zalecamy takie rozwiązanie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online