Problem

Gdy próbujesz kadrować obraz w programie Photoshop i wprowadzić wartości szerokości, wysokości i rozdzielczości w opcjach kadrowania, występuje błąd, że dysk magazynujący jest pełny i nie możesz kadrować obrazu.

Szczegóły

Jeśli opcje kadrowania pozostaną puste, możesz z powodzeniem kadrować obraz.

Rozwiązanie

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Rozwiązanie 1: Podczas kadrowania określ jednostki miary.

Wprowadź odpowiednie jednostki miary w opcjach kadrowania szerokości i wysokości. Wprowadź np. 100px (piksele) lub 1in (cale).

Rozwiązanie 2: Ustaw domyślne jednostki miary.

Aby ustawić domyślne jednostki miary:

1. Wybierz kolejno opcje Edytuj > Preferencje > Jednostki i linijki (Windows) lub Photoshop > Preferencje > Jednostki i linijki (Mac OS).

2. Wybierz jednostkę miary dla opcji Typ w sekcji Jednostki w oknie dialogowym Preferencje. Np. wybierz opcję Piksele.

3. Kliknij przycisk OK.

Kontekst

Błąd „Dysk magazynujący jest pełny” występuje, gdy powstały plik jest zbyt duży, by dysk magazynujący mógł go przetworzyć. Ten błąd może wystąpić, gdy plik został utworzony w wymiarach wyrażonych w pikselach, a opcje kadrowania są wprowadzane w calach (domyślna jednostka miary). Np. wprowadzenie 700 x 800 w opcjach kadrowania szerokości i wysokości spowoduje domyślnie przypisanie cali, zamiast pikseli. Aby uzyskać zamierzony efekt, należy podać 700px x 800px lub podać piksele jako domyślną jednostkę miary w sekcji Preferencje. W przypadku pozostawienia opcji kadrowania pustych program Photoshop wykadruje obraz do określonego obszaru przy użyciu tych samych jednostek miary, za pomocą których obraz został utworzony.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online