Wersja której to dotyczy Photoshop CC
Konfiguracja, której to dotyczy Komputery iMac korzystające z karty graficznej Intel Iris Pro Graphics 6200

Problem

W komputerach iMac korzystających z karty graficznej Intel Iris Pro Graphics 6200 ekran może przez chwilę migotać, migać, błyskać lub zostać na chwilę zaciemniony podczas używania programu Photoshop CC.

Firma Adobe współpracuje z partnerami przy rozwiązaniu tego problemu.

Sposób obejścia problemu

 

Ustaw tryb kursora w pozycji Precyzyjny. Aby wprowadzić to ustawienie tymczasowo, naciśnij klawisz Caps Lock. Wyłącz funkcję Caps Lock, aby ustawić tryb kursora z powrotem w pozycji Standardowy.

Możesz również wykonać następujące kroki, aby ustawić preferowany tryb kursora w pozycji Precyzyjny :

  • W programie Photoshop wybierz kolejno opcje Preferencje > Kursory.
  • Dla opcji Kursory malowania i Inne kursory ustaw tryb w pozycji Precyzyjny.

 

  • Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Preferencje.