Problem

Podczas przeciągania obrazu na drugi monitor obraz staje się czarny.

Rozwiązanie

Jeśli ten problem występuje, oznacza to, że program Photoshop został uruchomiony, gdy podłączony był jeden monitor i przed podłączeniem drugiego monitora.

Aby rozwiązać ten problem, po podłączeniu drugiego monitora zamknij i uruchom ponownie program Photoshop.

W przypadku użycia programu Photoshop w przyszłości drugi monitor zostanie za każdym razem prawidłowo rozpoznany i problem ten nie wystąpi — chyba że przywrócisz preferencje. W takim przypadku powtórz kroki z rozwiązania i po podłączeniu drugiego monitora zamknij i uruchom ponownie program Photoshop.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online