Czytasz ten artykuł na tablecie iPad? Instalacja programu Tutorial Player for Photoshop.

Czy rozpoczynasz pracę z programem Photoshop? Czy zdarza Ci się utknąć w jednym miejscu podczas korzystania z samouczków? Czy masz problemy z dopasowaniem wszystkiego na ekranie? Jeśli tak, program Adobe Tutorial Player for Photoshop jest dla Ciebie. Tutorial Player for Photoshop jest interaktywną aplikacją na tablet iPad, która śledzi postęp, gdy wykonujesz kroki opisane w samouczku w programie Photoshop. Jest przydatna, gdy zdarza Ci się utknąć w jednym miejscu i może nawet sterować programem Photoshop z tabletu iPad.

 

Skonfiguruj programy Tutorial Player i Photoshop tak, aby komunikowały się ze sobą

Photoshop tutorial player Konfiguracja połączenia zdalnego

1. Otwórz program Photoshop CC.

2. Na pasku menu wybierz kolejno opcje Edytuj > Połączenia zdalne. W najnowszej aktualizacji programu Photoshop CC to okno dialogowe zostało nieznacznie zmodyfikowane, więc możliwe, że ekran nie jest dokładnie dopasowany do obrazu.

3. Wybierz opcję Włącz połączenia zdalne. 

4. Podaj nazwę serwera (np. MyPSServer) i hasło.

Uwaga:

Zapisz adres IPV4, jeśli zostanie wyświetlony. Może będzie potrzebny później w zależności od ustawień sieci bezprzewodowej.

5. Kliknij przycisk OK.

6. Uruchom ponownie program Photoshop.

Uwaga:

Aby mieć możliwość sterowania programem Photoshop na tablecie iPad, upewnij się, że oba urządzenia są podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej.

Zainstaluj aplikację Tutorial Player iPad

 1. Zainstaluj program Adobe Tutorial Player ze sklepu App Store.
 2. Uruchom program Tutorial Player.
 3. Dotknij ikony PS w prawym górnym rogu.
Tutorial player Dotknij ikony PS
 1. Jeśli serwer programu Photoshop jest widoczny, wybierz go i wprowadź hasło. Przejdź do kroku 7.
Okno połączenia z programem Tutorial Player
 1. Jeśli serwer programu Photoshop nie jest widoczny, dotknij opcji Nowe, aby utworzyć połączenie.
 2. Określ nazwę serwera lub adres IP (w oknie dialogowym Połączenia zdalne).
Tutorial Player Zaloguj się na serwerze
 1. Podaj hasło.
 2. Dotknij opcji Połącz.

Uruchom interaktywny program Photoshop korzystający z instrukcji programu Tutorial Player

Gdy program Tutorial Player połączy się z programem Photoshop, wybierz samouczek. Po uruchomieniu samouczka możesz samodzielnie wykonać kroki (program Tutorial Player przewija automatycznie podczas wykonywania poszczególnych kroków). Możesz też dotknąć przycisku Pokaż mi i oglądać samouczek w programie Photoshop.

Tutorial Player Dotknij przycisku Pokaż mi

Najczęściej zadawane pytania

 • Czy mogę pobrać program Tutorial Player na iPhone?
  Nie. Program Tutorial Player jest dostępny tylko na tablet iPad.
 • Czy program Tutorial Player jest dostępny na urządzeniach Android?
  Obecnie nie.
 • Której wersji programu Photoshop potrzebuję, aby używać programu Adobe Tutorial Player for Photoshop?
  Adobe Tutorial Player for Photoshop jest zgodny z programem Photoshop CS5.1, CS6 i CC.
 • Po wykonaniu wszystkich kroków nie mogę połączyć programu Tutorial Player z programem Photoshop. Co robię źle?
  • Sprawdź jeszcze raz, czy tablet iPad jest podłączony do Internetu przez sieć WiFi. Jeśli tablet iPad jest podłączony do Internetu przez sieć komórkową (3G, 4G, itd.), nie można połączyć programu Tutorial Player z programem Photoshop.
  • Upewnij się, że tablet iPad jest podłączony do tej samej sieci bezprzewodowej co komputer z uruchomionym programem Photoshop. Niektóre sieci publiczne nie pozwalają na łączenie ze sobą urządzeń. Dlatego w przypadku podłączenia do Internetu w hotelu lub kawiarni może nie być możliwości połączenia programu Tutorial Player do programu Photoshop. Ponadto jeśli komputer jest chroniony przez zaporę (np. w miejscu pracy), może nie być możliwości połączenia.
  • Pamiętaj, aby okno dialogowe Połączenia zdalne programu Photoshop było zamknięte.
  • Chociaż strona Rozwiązywanie problemów z podłączeniem do aplikacji uzupełniającej nie jest poświęcona programowi Tutorial Player, opisano na niej podobne problemy i niektóre informacje mogą ułatwić podłączenie.
 • Nazwa usługi podana w oknie dialogowym Połączenia zdalne w programie Photoshop nie jest wyświetlana w obszarze dostępnych Połączeń w programie Tutorial Player. Co zrobić w takiej sytuacji?
  W niektórych przypadkach Nazwa usługi nie jest wyświetlana automatycznie w programie Tutorial Player. Utwórz połączenie w programie Tutorial Player, wprowadzając ręcznie adres IP zgodnie z opisem Kroków od 5-8 w instrukcjach powyżej w temacie Instalacja aplikacji Tutorial Player na tablet iPad.
 • Nadal nie mogę się połączyć.
  Jeśli nadal nie możesz się połączyć, opublikuj wpis na forum programu Tutorial Player, a my spróbujemy pomóc. Podaj szczegółowe informacje: m.in. system operacyjny, publiczną/prywatną/domową sieć WiFi, itd.
 • Kto miał swój wkład w zaprojektowaniu programu Tutorial Player?
  Program Tutorial Player jest wynikiem kilku badań i owocem współpracy Adobe Research, Uniwersytetu Berkeley w Kalifornii, Uniwersytetu w Tokio, Uniwersytetu w Waszyngtonie oraz Microsoft Research. Dwa powiązane ze sobą projekty dotyczące generowania samouczków przez pokaz oraz tworzenie adaptacyjnych pod względem zawartości makr do manipulacji fotografiami zostały rozpoczęte na Uniwersytecie Berkeley w Kalifornii. Inny powiązany projekt dotyczący interaktywnych samouczków wideo został przeprowadzony we współpracy z badaczami z Uniwersytetu w Waszyngtonie oraz Microsoft Research.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online