Tło

Warstwa tła to warstwa na samym spodzie w palecie Warstwy. Podczas importowania obrazu ze skanera lub aparatu cyfrowego jest on w całości umieszczany na warstwie Tło.

Tło a warstwa tła

Tło (w kontekście fotografii) Elementy obrazu zawierają pierwszy plan (A) i tło (B). Tło jest częścią obrazu najdalej odsuniętą od widza.

Warstwa tła (w programie Photoshop) Skrajna spodnia warstwa w palecie Warstwy. Warstwa tła jest zawsze zablokowana (chroniona), co oznacza, że nie można zmienić jej miejsca na stosie, trybu mieszania ani krycia — chyba że zostanie przekonwertowana na zwykłą warstwę.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online