Warstwa

Warstwy można traktować jako ułożone w kolejności, przezroczyste arkusze szkła, na których tworzy się obrazy. Analogia z arkuszami jest o tyle trafna, że przez przezroczyste obszary danej warstwy widać elementy znajdujące się pod nią. Każdą warstwę można modyfikować oddzielnie.

Obraz z lewej strony zawiera trzy warstwy. Zdjęcie jest warstwą tła. W warstwie nad nią znajduje się półprzezroczysty prostokąt, a górna warstwa zawiera tekst.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online