Próbka

Narzędzie Kroplomierz umożliwia wybranie koloru z obszaru obrazu.

Wskazanie obszaru pikseli narzędziem Kroplomierz powoduje wyświetlenie wartości kolorów piksela w panelu Informacje. Kliknięcie narzędziem Kroplomierz powoduje zmianę koloru narzędzia na te wartości.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online