Uwagi na temat wersji | Photoshop CC (2014)

Przedstawiamy wersję 2014 programu Adobe Photoshop CC. Ta strona zawiera najnowsze informacje o produkcie i wiadomości, które nie zostały ujęte w dokumentacji programu Adobe Photoshop.

Wymagania systemowe

Aktualne wymagania systemowe można sprawdzić na stronie https://helpx.adobe.com/pl/photoshop/system-requirements.html.

Uwagi dotyczące instalacji

Oddzielna instalacja wersji 32- i 64-bitowej

Od wersji 2014 programu Photoshop CC usługa Creative Cloud instaluje program Photoshop w wersji odpowiedniej dla systemu operacyjnego Windows:

  • W 32-bitowych wersjach systemu Windows 7 lub Windows 8 usługa Creative Cloud instaluje 32-bitową wersję programu Photoshop.
  • W 64-bitowych wersjach systemów Windows 7 i Windows 8 usługa Creative Cloud instaluje tylko 64-bitową wersję programu Photoshop.

W celu skrócenia czasu pobierania i instalacji wersje 32- i 64-bitowa są spakowane w oddzielnych instalatorach.

Więcej informacji o procesie instalacji można znaleźć w artykule Pobieranie i instalowanie aplikacji Creative Cloud.

Znane problemy

Rozwiązywanie problemów z pobieraniem, instalowaniem i aktywacją

Oprogramowanie w wersji próbnej

Firma Adobe oferuje bezpłatne członkostwo Creative Cloud, które pozwala wypróbować cały zestaw oprogramowania komputerowego firmy Adobe. Dzięki temu można ocenić przydatność poszczególnych produktów lub wersji, a następnie przekształcić zainstalowaną wersję próbną w wersję bez ograniczeń. Przekształcenie wersji próbnej w wersję bez ograniczeń może nastąpić w dowolnej chwili. Wystarczy w tym celu wykupić członkostwo Creative Cloud (plan kompletny lub pojedynczej aplikacji). W przypadku wykupienia członkostwa należy połączyć się z Internetem i zalogować, używając identyfikatora Adobe ID. Umożliwi to rozpoczęcie korzystania z pełnej wersji produktu.

Umowa licencyjna

W celu używania tego produktu należy zaakceptować umowę licencyjną oraz warunki gwarancji. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie umowy licencyjnej produktu pod adresem www.adobe.com/go/eulas_pl. Aby produkt działał, konieczne jest dokonanie rejestracji i aktywowanie go za pośrednictwem Internetu. Nie jest dostępna aktywacja telefoniczna. Szczegółowe informacje: www.adobe.com/go/activation_pl, która zawiera szczegółowe informacje.

Osoba skojarzona z członkostwem Creative Cloud może używać aplikacji komputerowych usługi Creative Cloud na dwóch komputerach naraz, niezależnie od systemu operacyjnego. Więcej informacji zawiera umowa licencyjna produktu.

Aby korzystać z produktu na trzecim komputerze, można skorzystać z wyświetlanej podczas uruchamiania opcji zdalnego wylogowania z jednego z pozostałych komputerów. Można również wstępnie zdezaktywować oprogramowanie na jednym komputerze, używając polecenia Pomoc > Wyloguj się.

Instalowanie czcionek

Niektóre programy instalujące produkty firmy Adobe instalują czcionki w domyślnym katalogu systemowym. Jeśli program instalacyjny znajdzie starsze wersje tych czcionek w domyślnym systemowym katalogu czcionek, odinstaluje starsze wersje i zapisze je w nowym katalogu. Więcej informacji: http://www.adobe.com/pl/products/type/creative-cloud-fonts.html.

Aby dowiedzieć się, jak zainstalować dodatkowe czcionki, odwiedź stronę dotyczącą instalacji http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_pl.

W wersji 2014 programu Photoshop CC wprowadzono integrację z biblioteką Typekit, która udostępnia bogate możliwości dostosowania typografii w projektach artystycznych. Są dostępne wszystkie czcionki Typekit, które zsynchronizowano z komputerem. Pojawiają się one obok czcionek zainstalowanych lokalnie. Na pasku opcji narzędzia Tekst oraz na listach czcionek panelu Typografia można włączyć wyświetlanie wyłącznie czcionek Typekit. Szczegółowe informacje można uzyskać w artykule Praca z czcionkami z biblioteki Typekit.

Znane problemy

Najnowsze wiadomości oraz informacje o znanych problemach dotyczących składników pakietu Creative Cloud można znaleźć na stronie pomocy technicznej firmy Adobe pod adresem http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

Najnowsze wiadomości i informacje o znanych problemach z programem Photoshop można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/photoshop_topissues_pl.

Nowe funkcje

Informacje o nowościach w wersji 2014 programu Photoshop CC można znaleźć pod adresem http://helpx.adobe.com/pl/photoshop/using/whats-new.html.

Zasoby online

Pomoc techniczna

Odwiedź stronę społeczności Adobe (https://community.adobe.com/), w której znajdziesz informacje o produktach i pomoc związaną z różnymi problemami.

Jeśli przebywasz poza Ameryką Północną, kliknij łącze Choose your region (Wybierz region), a następnie kliknij nazwę kraju lub regionu, aby przejść na właściwą stronę w odpowiednim języku.

© 2014 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.

Adobe, the Adobe logo, Creative Cloud, and Photoshop are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Mac OS is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. AMD and Athlon are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices, Inc. Intel and Pentium 4 are trademarks of Intel Corporation in the United States and other countries.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto