Witamy w programie Adobe Photoshop CC. Ta strona zawiera najnowsze informacje o produkcie i wiadomości, które nie zostały ujęte w dokumentacji programu Adobe Photoshop.

Wymagania systemowe

Aktualne wymagania systemowe można sprawdzić na stronie https://helpx.adobe.com/pl/photoshop/system-requirements.html.

Uwagi dotyczące instalacji

Wersje 32- i 64-bitowe

W systemie Windows program Adobe Photoshop CC można uruchomić w wersji 32- lub 64-bitowej. W systemie macOS jest dostępna wyłącznie wersja 64-bitowa.

W 32-bitowych systemach operacyjnych Windows program Photoshop CC jest automatycznie instalowany w wersji 32-bitowej. W 64-bitowych systemach operacyjnych Windows są instalowane obie wersje programu Photoshop: 32- i 64-bitowa.

Znane problemy

Wersja Extended a aplikacje dodatkowe

  • Wszystkie funkcje programu Photoshop CS6 Extended są obecnie dostępne w programie Photoshop CC. Program Photoshop CC nie jest dostępny osobno w wersji Extended.
  • Program Adobe Bridge nie jest już domyślnie instalowany razem z programem Photoshop CC. Opcje instalacji są dostępne po wybraniu z menu Plik polecenia Przeglądaj w Bridge. Aby pobrać program Bridge oddzielnie, należy zalogować się w aplikacji Adobe Creative Cloud, przejść do obszaru Aplikacje i pobrać program Bridge CC.
  • Programy Extension Manager i ExtendScriptToolKit również nie są już domyślnie instalowane z programem Photoshop CC. Aby je pobrać, należy zalogować się w aplikacji Adobe Creative Cloud, przejść do obszaru Aplikacje i pobrać odpowiednie pliki.

Rozwiązywanie problemów z pobieraniem, instalowaniem i aktywacją

Oprogramowanie w wersji próbnej

Firma Adobe oferuje bezpłatne członkostwo Creative Cloud, które pozwala wypróbować cały zestaw oprogramowania komputerowego firmy Adobe. Dzięki temu można ocenić przydatność poszczególnych produktów lub wersji, a następnie przekształcić zainstalowaną wersję próbną w wersję bez ograniczeń. Przekształcenie wersji próbnej w wersję bez ograniczeń może nastąpić w dowolnej chwili. Wystarczy w tym celu wykupić członkostwo Creative Cloud (plan kompletny lub pojedynczej aplikacji). W przypadku wykupienia członkostwa należy połączyć się z Internetem i zalogować, używając identyfikatora Adobe ID. Umożliwi to rozpoczęcie korzystania z pełnej wersji produktu.

Umowa licencyjna

W celu używania tego produktu należy zaakceptować umowę licencyjną oraz warunki gwarancji. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie umowy licencyjnej produktu pod adresem www.adobe.com/go/eulas_pl. Aby produkt działał, konieczne jest dokonanie rejestracji i aktywowanie go za pośrednictwem Internetu. Nie jest dostępna aktywacja telefoniczna. Odwiedź stronę www.adobe.com/go/activation_pl, która zawiera szczegółowe informacje.

Osoba skojarzona z członkostwem Creative Cloud może używać aplikacji komputerowych usługi Creative Cloud na dwóch komputerach naraz, niezależnie od systemu operacyjnego. Więcej informacji zawiera umowa licencyjna produktu.

Aby korzystać z produktu na trzecim komputerze, można skorzystać z wyświetlanej podczas uruchamiania opcji zdalnego wylogowania z jednego z pozostałych komputerów. Można również wstępnie zdezaktywować oprogramowanie na jednym komputerze, używając polecenia Pomoc > Wyloguj się.

Instalowanie czcionek

Niektóre programy instalujące produkty firmy Adobe instalują czcionki w domyślnym katalogu systemowym. Jeśli program instalacyjny znajdzie starsze wersje tych czcionek w domyślnym systemowym katalogu czcionek, odinstaluje starsze wersje i zapisze je w nowym katalogu. Więcej informacji: http://www.adobe.com/pl/products/type/creative-cloud-fonts.html.

Aby dowiedzieć się, jak zainstalować dodatkowe czcionki, odwiedź stronę dotyczącą instalacji http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_pl.

Znane problemy

Najnowsze wiadomości oraz informacje o znanych problemach dotyczących składników pakietu Creative Cloud można znaleźć na stronie pomocy technicznej firmy Adobe pod adresem http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

Najnowsze wiadomości i informacje o znanych problemach z programem Photoshop można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/photoshop_topissues_pl.

Nowe funkcje

Więcej informacji o nowych elementach wprowadzonych w programie Photoshop CC można znaleźć na stronie http://helpx.adobe.com/pl/photoshop/using/whats-new.html.

Zasoby online

Ogólne forum dotyczące produktów firmy Adobe znajduje się pod adresem http://forums.adobe.com..

Pomoc związaną z pobieraniem, instalowaniem i rozpoczynaniem korzystania z oprogramowania można znaleźć na stronie http://www.adobe.com/go/download_forums_pl.

Podręczniki produktów (zarówno w formacie HTML, jak i w plikach PDF do użytku offline) oraz samouczki można znaleźć pod adresem http://helpx.adobe.com/pl/photoshop.html.

Bezpłatne szkolenia wideo udostępniane przez firmę Adobe można znaleźć pod adresem http://tv.adobe.com.

Pomoc dotyczącą używania programu Photoshop, między innymi instrukcje krok po kroku i procedury rozwiązywania problemów, można znaleźć pod adresem https://forums.adobe.com/community/photoshop.

Podstawowe procedury rozwiązywania większości problemów są opisane na blogu Digital Imaging Crawlspace.

Odpowiedzi na pytania dotyczące wtyczki Camera Raw można znaleźć pod adresem http://forums.adobe.com/community/cameraraw.

Odpowiedzi na pytania dotyczące programu Bridge można znaleźć pod adresem http://forums.adobe.com/community/bridge.

Informacje na temat pobierania materiałów opcjonalnych, takich jak wtyczki, można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/psmarketplace/photoshop_resources_cc_pl.

Pomoc techniczna

Warto odwiedzić stronę obsługi klienta firmy Adobe (http://helpx.adobe.com/pl/contact.html), gdzie można uzyskać pomoc w zakresie informacji o produktach, sprzedaży, rejestracji i innych problemów.

Jeśli przebywasz poza Ameryką Północną kliknij łącze Choose your region (Wybierz region), a następnie kliknij nazwę kraju lub regionu, aby przejść na właściwą stronę w odpowiednim języku.

 

© 2013 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.

Adobe, the Adobe logo, Creative Cloud, and Photoshop are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Mac OS is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. AMD and Athlon are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices, Inc. Intel and Pentium 4 are trademarks of Intel Corporation in the United States and other countries.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online