Tworzenie obiektów i animacji 3D

  Wycofanie funkcji 3D z programu Photoshop

Funkcje 3D w programie Photoshop zostaną usunięte w przyszłych aktualizacjach. Zachęcamy użytkowników funkcji 3D do korzystania z nowej kolekcji Adobe Substance 3D, która obejmuje nową generację narzędzi 3D firmy Adobe. Więcej informacji na temat wycofania funkcji 3D z programu Photoshop można znaleźć tutaj: Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D.

Tworzenie obiektów 3D z obrazów 2D

Program Photoshop umożliwia tworzenie szerokiej gamy obiektów 3D na bazie warstw 2D. Po utworzeniu obiektu 3D można przesuwać go w przestrzeni, zmieniać ustawienia renderowania, dodawać oświetlenie i scalać obiekt z innymi warstwami 3D.

 • Warstwy 2D można konwertować w karty pocztowe 3D (płaszczyzny z właściwościami 3D). Jeśli warstwa początkowa jest warstwą tekstową, zostanie zachowana przezroczystość.

 • Warstwę 2D można nawinąć na obiekt 3D, na przykład na stożek, sześcian lub cylinder.

 • Na podstawie informacji w skali szarości zawartych w obrazie 2D można utworzyć siatkę 3D.

 • Wyciągając obiekt 2D w przestrzeni 3D, można symulować technikę metaloplastyczną znaną jako repoussé. Zobacz Tworzenie trójwymiarowego efektu repoussé.

 • Objętość 3D można określić na podstawie pliku z wieloma ramkami, takiego jak plik DICOM stosowany w obrazach medycznych. Program Photoshop łączy poszczególne plasterki pliku w obiekt 3D, który można przetwarzać w przestrzeni 3D i wyświetlać pod dowolnym kątem. W celu zoptymalizowania wyświetlania zeskanowanych materiałów, na przykład kości czy tkanki miękkiej, można stosować szereg efektów renderowania objętości 3D. Zobacz Tworzenie objętości 3D.

Tworzenie pocztówki 3D

Uwaga:

Pocztówkę 3D można dodać do istniejącej sceny 3D. Pozwala to utworzyć powierzchnię wyświetlającą cienie i odbicia z innych obiektów na scenie.

 1. Otwórz obraz 2D i wybierz warstwę, którą chcesz przekonwertować na pocztówkę.

 2. Wybierz polecenie 3D > Nowa pocztówka 3D z warstwy.

  • Warstwa 2D zostanie przekonwertowana na warstwę 3D na panelu Warstwy. Zawartość warstwy 2D zostanie zastosowana jako materiał po obu stronach pocztówki.

  • Oryginalna warstwa 2D pojawi się na panelu Warstwy jako mapa tekstury Zmiękczenie dla obiektu pocztówki 3D. (Zobacz Omówienie panelu 3D).

  • Warstwa 3D zachowa wymiary oryginalnego obrazu 2D.

 3. (Opcjonalnie) Aby dodać pocztówkę 3D jako płaszczyznę powierzchni do sceny 3D, scal nową warstwę 3D z istniejącą warstwą 3D zawierającą obiekty 3D, a następnie wyrównaj ją zależnie od potrzeb. (Zobacz Łączenie obiektów 3D).

 4. Aby zachować nową zawartość 3D, wyeksportuj warstwę 3D w formacie pliku 3D lub zapisz ją w formacie PSD. (Zobacz Eksportowanie warstw 3D).

Tworzenie kształtów 3D

Zależnie od wybranego typu obiektu uzyskany model 3D może zawierać jedną siatkę lub wiele siatek. Opcja Panorama sferyczna odwzorowuje obraz panoramiczny na wnętrze kuli 3D.

 1. Otwórz obraz 2D i wybierz warstwę, którą chcesz przekonwertować na kształt 3D.

 2. Wybierz polecenie 3D > Nowy kształt z warstwy i wybierz kształt z menu. Dostępne kształty obejmują obiekty będące pojedynczymi siatkami, na przykład torus, kulę czy kapelusz, a także obiekty złożone z kilku siatek, takie jak stożek, sześcian, cylinder, puszka czy butelka do wina.

  Uwaga:

  Do menu kształtów można dodawać własne kształty. Kształty są przechowywane jako pliki modeli 3D w formacie Collada (dae). Aby dodać kształt, umieść plik modelu Collada w folderze Presets\Meshes folderu programu Photoshop.

  • Warstwa 2D zostanie przekonwertowana na warstwę 3D na panelu Warstwy.

  • Oryginalna warstwa 2D pojawi się na panelu Warstwy jako mapa tekstury zmiękczenia. Można jej używać na jednej powierzchni lub na kilku powierzchniach nowego obiektu 3D. Do innych powierzchni można przypisać domyślną mapę tekstury zmiękczania z domyślnym ustawieniem koloru. Zobacz Omówienie panelu 3D.

 3. (Opcjonalnie) Jeśli obraz wejściowy jest panoramiczny, użyj opcji Panorama sferyczna. Ta opcja powoduje konwersję całej panoramy sferycznej (360 na 180 stopni) na warstwę 3D. Po przeprowadzeniu konwersji na obiekt 3D można malować na obszarach panoramy, do których zwykle trudno się dostać, na przykład na biegunach czy obszarach z prostymi liniami. Informacje o tworzeniu panoramy 2D przez łączenie obrazów można znaleźć w sekcji Tworzenie panoramy obejmującej 360 stopni.

 4. Aby zachować nową zawartość 3D, wyeksportuj warstwę 3D w formacie pliku 3D lub zapisz w formacie PSD. Zobacz Eksportowanie warstw 3D.

Tworzenie siatki 3D

Polecenie Nowa siatka ze skali szarości pozwala przeprowadzić konwersję obrazu w skali szarości na mapę głębi, na której wartości światła odpowiadają różnym głębokościom powierzchni. Podczas tworzenia obszarów wartości jasne są podnoszone, a wartości ciemne — obniżane. Następnie program Photoshop stosuje mapę głębi do jednej z czterech dostępnych geometrii, tworząc model 3D.

 1. Otwórz obraz 2D i zaznacz co najmniej jedną warstwę przeznaczoną do przekonwertowania na siatkę 3D.

 2. (Opcjonalnie) Przekonwertuj obraz na tryb skali szarości. (Wybierz polecenie Obraz > Tryb > Skala szarości lub użyj polecenia Obraz > Dopasowania > Czarny i biały w celu dostosowania konwersji do skali szarości.

  Uwaga:

  Jeśli za dane wejściowe podczas tworzenia siatki posłuży obraz RGB, na podstawie kanału zielonego zostanie wygenerowana mapa głębi.

 3. (Opcjonalnie) W razie potrzeby można ograniczyć zakres wartości jasności, dopasowując obraz w skali szarości.

 4. Wybierz polecenie 3D > Nowa siatka ze skali szarości, a następnie wybierz opcję siatki.

  Płaszczyzna

  Powoduje zastosowanie danych z mapy głębi do powierzchni na płaszczyźnie.

  Płaszczyzna dwustronna

  Powoduje utworzenie dwóch płaszczyzn odbitych względem centralnej osi i zastosowanie danych z mapy głębi do obu z nich.

  Walec

  Dane z mapy głębi są stosowane na zewnątrz od środka osi pionowej.

  Kula

  Dane z mapy głębi są stosowane w kolistym obszarze na zewnątrz od punktu środkowego.

Program Photoshop tworzy warstwę 3D zawierającą nową siatkę. Dla obiektu są również tworzone mapy tekstur Zmiękczanie, Krycie i Planarna mapa głębi (przy użyciu pierwotnej warstwy w skali szarości lub kolorowej).

Planarną mapę głębi można w dowolnej chwili otworzyć ponownie i edytować jako obiekt inteligentny. Po zapisaniu mapy siatka zostanie ponownie wygenerowana.

Uwaga:

Mapa tekstury Krycie nie jest wyświetlana na panelu Warstwy, ponieważ jest w niej używany ten sam plik tekstury co w mapie Zmiękczanie (oryginalna warstwa 2D). Gdy dwie mapy tekstur odnoszą się do tego samego pliku, pojawia się on tylko raz na panelu Warstwy.

Tworzenie animacji 3D

Korzystając z osi czasu animacji w programie Photoshop, można tworzyć animacje 3D, w których model 3D jest przemieszczany w przestrzeni i jest zmieniany sposób jego wyświetlania. Animacja może dotyczyć następujących właściwości warstwy 3D:

 • Położenie obiektu 3D lub kamery. Używając narzędzi Położenie 3D i Kamera, można przesuwać model i kamerę 3D w czasie. Program Photoshop może generować klatki pośrednie dla zmian położenia i ruchów kamery, tworząc w ten sposób efekt równomiernego ruchu.

 • Ustawienia renderowania 3D. Tryby renderowania można zmieniać. Jest przy tym dostępna opcja generowania klatek pośrednich na potrzeby przejść między niektórymi trybami. Tryb Wierzchołki można na przykład stopniowo zmienić na tryb Szkielet, symulując szkicowanie struktury modelu.

 • Przekrój 3D. Obracając płaszczyznę przecinającą, można wyświetlić zmieniający się przekrój. Aby wyróżnić pewne obszary modelu w animacji, można zmieniać ustawienia przekroju między klatkami.

W celu uzyskania animacji w wysokiej jakości można renderować każdą klatkę animacji przy użyciu ustawienia Renderuj 3D do końcowych danych wyjściowych. Zobacz Zmienianie efektów renderowania.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online