Tworzenie obrazów panoramicznych przy użyciu funkcji Photomerge

Informacje o funkcji Photomerge

Polecenie Photomerge™ pozwala połączyć kilka fotografii w jeden ciągły obraz. Można np. wykonać pięć nakładających się zdjęć miasta, a następnie scalić je w panoramę. Polecenie Photomerge pozwala składać fotografie ułożone w poziomie, a także w pionie.

Obrazy źródłowe (na górze) oraz gotowa kompozycja Photomerge (na dole)
Obrazy źródłowe (na górze) oraz gotowa kompozycja Photomerge (na dole)

Robienie zdjęć na potrzeby funkcji Photomerge

Jakość kompozycji panoramicznych zależy w dużym stopniu od fotografii, z których je utworzono. Aby uniknąć problemów, podczas robienia zdjęć przeznaczonych do kompozycji Photomerge należy przestrzegać następujących wytycznych:

Dbanie o odpowiednie nałożenie zdjęć.

Obrazy powinny zachodzić na siebie mniej więcej w 40%. Jeżeli obszar nałożenia jest mniejszy, to funkcja Photomerge może nie zapewniać automatycznego składania panoramy. Należy jednak pamiętać, że zdjęcia nie mogą nakładać się w zbyt dużym stopniu. Jeśli zdjęcia nakładają się w stopniu większym niż 70%, ich połączenie za pomocą funkcji Photomerge może się nie powieść. Poszczególne fotografie powinny się przynajmniej nieco różnić od siebie.

Używanie jednej długości ogniskowej.

Jeśli jest używana zmienna ogniskowa, w trakcie robienia zdjęć nie należy zmieniać jej długości (przybliżać ani oddalać obrazu).

Stabilne trzymanie aparatu.

Funkcja Photomerge pozwala przetwarzać zdjęcia nieco obrócone, jednak ich przechylenie o więcej niż kilka stopni powoduje błędy przy generowaniu panoramy. Utrzymanie właściwego (nieruchomego) położenia aparatu fotograficznego ułatwia statyw z obrotową głowicą.

Zdjęcia wykonywane z tego samego miejsca.

Podczas wykonywania serii fotografii nie należy się przemieszczać, tak aby wszystkie zdjęcia były robione z tego samego miejsca. Zachowanie stałego punktu widokowego ułatwia celownik optyczny aparatu, który należy trzymać blisko oka. Można także posłużyć się statywem

Unikanie obiektywów zniekształcających.

Zdjęcia wykonane za pomocą obiektywów zniekształcających mogą być nieprawidłowo przetwarzane przez funkcję Photomerge. Jednak opcja Automatycznie umożliwia kompensację zniekształceń spowodowanych przez obiektyw typu rybie oko.

Zachowanie stałej ekspozycji.

Należy unikać wybiórczego stosowania lampy błyskowej (tylko w przypadku niektórych zdjęć). Funkcje mieszania narzędzia Photomerge ułatwiają wprawdzie wygładzenie efektów różnego poziomu ekspozycji, ale przy ogromnych różnicach wyrównanie tych wartości może być trudne. Niektóre aparaty cyfrowe automatycznie wybierają ekspozycję podczas robienia zdjęć. Warto zatem sprawdzić ustawienia aparatu, aby upewnić się, że wszystkie zdjęcia będą miały taką samą ekspozycję.

Tworzenie kompozycji Photomerge

 1. Wybierz polecenie Plik > Automatyzacja > Photomerge.

 2. W oknie dialogowym Photomerge w obszarze Pliki źródłowe wybierz z menu Użyj jedną z następujących opcji:

  Pliki

  Kompozycja Photomerge jest generowana z pojedynczych plików.

  Foldery

  Kompozycja Photomerge jest generowana ze wszystkich obrazów zapisanych w danym folderze.

 3. Określ obrazy, które będą używane, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Aby wybrać pliki obrazów albo folder zawierający obrazy, kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do odpowiednich plików lub do folderu.

  • Aby użyć obrazów otwartych obecnie w programie Photoshop, kliknij przycisk Dodaj otwarte pliki.

  • Aby usunąć obraz z listy Plik źródłowy, zaznacz plik i kliknij przycisk Usuń.

 4. Wybierz opcję układu:

  Automatycznie

  Program Photoshop analizuje obrazy źródłowe i stosuje układ Perspektywa, Cylindrycznie lub Sferyczne, tak aby uzyskać możliwie najlepszy wynik funkcji łączenia obrazów.

  Perspektywa

  Jeden z obrazów źródłowych (domyślnie jest to obraz środkowy) jest wyznaczany jako obraz odniesienia kompozycji. Inne obrazy są przekształcane względem obrazu odniesienia (przesuwane, rozciągane lub pochylane), tak aby uniknąć nakładania się elementów na różnych warstwach.

  Cylindrycznie

  Pozwala zredukować zniekształcenie w kształcie przewężenia, które występuje w układzie Perspektywa przy wyświetleniu pojedynczych obrazów na rozciągniętym walcu. Zachodzące na siebie elementy plików są nadal dopasowywane. Obraz odniesienia jest umieszczany w środku. Układ sprawdza się najlepiej w przypadku szerokich panoram.

  Stosowanie odwzorowania cylindrycznego
  Stosowanie odwzorowania cylindrycznego.

  Sferyczne

  Układa i przekształca obrazy w sposób przypominający odwzorowanie wnętrza kuli. Symuluje to efekt oglądania panoramy obejmującej 360 stopni. W przypadku zestawu obrazów obejmujących kąt 360 stopni ta opcja pozwala uzyskać panoramę o takim kącie. Opcja Sferyczne umożliwia też tworzenie dobrych obrazów panoramicznych z innych zestawów zdjęć.

  Kolaż

  Wyrównuje warstwy i dopasowuje nakładającą się zawartość, a następnie przekształca dowolne z warstw źródłowych (obracając lub skalując).

  Zmiana pozycji

  Powoduje wyrównanie warstw i dopasowanie elementów nakładających się. Nie są przekształcane (pochylane, rozciągane) żadne warstwy źródłowe.

 5. Wybierz dowolną z następujących opcji:

  Mieszaj obrazy

  Znajduje optymalne krawędzie między obrazami, a następnie tworzy połączenia na tych krawędziach, dopasowując kolory obrazów. Gdy opcja Mieszaj obrazy jest wyłączona, program przeprowadza zwykłe mieszanie prostokątne. Takie ustawienie może być przydatne, jeśli maski mieszania będą mieszane ręcznie.

  Usuwanie winiet

  Usuwa winiety i przeprowadza kompensację ekspozycji w przypadku obrazów, które mają ciemne krawędzie powstałe na skutek wad obiektywu lub jego niepoprawnego zasłonięcia.

  Korekta zniekształcenia geometrycznego

  Kompensuje zniekształcenia beczkowate i poduszkowate oraz powodujące efekt rybiego oka.

  Wypełnij obszary przezroczyste z uwzględnieniem zawartości

  Powoduje płynne wypełnienie obszarów przezroczystych podobną zawartością z sąsiedniego obszaru obrazu.

 6. Kliknij przycisk OK.

Program Photoshop utworzy z obrazów źródłowych jeden obraz wielowarstwowy. W razie potrzeby utworzy dodatkowe maski warstw, zapewniające optymalne mieszanie w miejscach nakładania się obrazów. Maski warstw można edytować. Można także dodawać nowe warstwy dopasowania w celu modyfikowania obszarów panoramy.

Uwaga:

Aby zastąpić puste obszary wokół krawędzi obrazu, można użyć funkcji wypełniania z uwzględnieniem zawartości. Zobacz Wypełnienia z uwzględnianiem zawartości, wzorku lub historii).

Tworzenie panoram o zakresie 360 stopni

Urządzenia takie jak Ricoh Theta V i Insta360One umożliwiają rejestrowanie kompletnych obrazów panoramicznych obejmujących 360 stopni. Można również użyć funkcji Photomerge w połączeniu z funkcjami 3D, aby utworzyć panoramę 360-stopni. Najpierw połącz obrazy, aby utworzyć panoramę, a następnie zawiń panoramę i złącz za pomocą polecenia Panorama sferyczna.

Zdjęcia powinny obejmować pełny okrąg i nakładać się w odpowiednim stopniu. Optymalne efekty uzyskuje się, gdy zdjęcia są robione z pomocą głowicy do panoram na statywie.

 1. Wybierz polecenie Plik > Automatyzacja > Photomerge.
 2. W oknie dialogowym Photomerge dodaj obrazy, których chcesz użyć.

  Nie należy dołączać obrazów obejmujących górę (zenit) i dół (nadir) sceny. Zostaną one dodane później.

 3. Wybierz ustawienie Sferyczne dla opcji Układ.

  Uwaga:

  Jeśli zdjęcie zrobiono przy użyciu obiektywu typu „rybie oko”, wybierz opcję automatycznego układu oraz opcję Poprawka zniekształcenia geometrycznego. Jeśli program Photoshop nie może automatycznie zidentyfikować obiektywu, pobierz darmowy program Adobe Lens Profile Creator ze strony internetowej firmy Adobe.

 4. (Opcjonalnie) Wybierz ustawienie Usuwanie winiet lub Zniekształcenie geometryczne dla opcji Korekcja obiektywu.
 5. (Opcjonalnie) Wybierz opcję Wypełnij obszary przezroczyste z uwzględnieniem zawartości, aby uniknąć pozostawienia przezroczystych pikseli na krawędziach obrazu panoramicznego.

 6. Kliknij przycisk OK.

 7. Wybierz polecenie 3D > Nowy kształt z warstwy > Panorama sferyczna.
 8. (Opcjonalnie) Ręcznie dodaj do kuli górny i dolny obraz. Pozostałe przezroczyste piksele można również zamalować na warstwie panoramy sferycznej 3D.

Edytowanie panoram

Wprowadzone w programie Photoshop CC z października 2017

Program Photoshop umożliwia edytowanie panoram sferycznych opartych na takich samych prostokątach. Po zaimportowaniu zasobu panoramy i zaznaczeniu jego warstwy wywołaj przeglądarkę panoram, wybierając polecenie 3D > Panorama sferyczna > Nowa warstwa panoramy z zaznaczonych warstw. Można też pobrać panoramę sferyczną wprost do przeglądarki, wybierając polecenie 3D > Panorama sferyczna > Importuj panoramę.

Po otwarciu panoramy w przeglądarce można na niej wykonać szereg operacji.

Obracanie widoku kamery

Program Photoshop umożliwia dostosowanie widoku kamery obrazu panoramicznego.

 1. Wybierz narzędzie Przesuwanie.
 2. Kliknij i przeciągnij w widoku, aby rozejrzeć się wewnątrz obrazu panoramicznego.
panorama_rotate-view
Obracanie widoku kamery przy użyciu narzędzia Przesuwanie w programie Photoshop

Dostosowywanie pola widzenia

W panelu Właściwości w programie Photoshop są dostępne parametry kamery. Umożliwia on dostosowanie pola widzenia kamery w milimetrach (na przy kład ustawienie kamery 35-milimetrowej) lub stopniach.

Można także kliknąć i przeciągnąć, aby sterować widżetem Oś w lewym dolnym rogu okna dokumentu programu Photoshop, który pozwala obracać kamerą bez przełączania do narzędzia Przesuwanie.

panorama-adjust-field-view
Dopasowywanie pola widzenia przy użyciu opcji widżetu Oś

Malowanie na panoramie

Podczas edycji panoramy można używać narzędzi do malowania i dopasowywania dostępnych w programie Photoshop, takich jak Pędzel korygujący i Punktowy pędzel korygujący. Filtry działają tylko na widocznej części panoramy. W związku z tym zalecane jest odizolowanie obrazu panoramicznego poza widokiem 3D i wtedy użycie filtrów.

Poniższy przykładowy obieg pracy dotyczy narzędzia Punktowy pędzel korygujący.

 1. Wybierz polecenie Plik > Otwórz i wybierz nazwę pliku, który chcesz otworzyć.

 2. Wybierz polecenie 3D > Panorama sferyczna > Nowa warstwa panoramy z zaznaczonej warstwy.

 3. Wybierz narzędzie Punktowy pędzel korygujący. Upewnij się, że w panelu Właściwości jest wybrany System malowania Rzutowanie.

 4. Kliknij w obrębie obszaru przeznaczonego do skorygowania lub kliknij i przeciągnij kursor w obszarze rozleglejszym. Więcej informacji można znaleźć w artykule Retuszowanie za pomocą narzędzia Punktowy pędzel korygujący.

  Uwaga:

  • Aby poprawić jakość i wydajność podczas malowania na obrazie panoramicznym, utwórz nową warstwę ponad warstwą panoramy. Po edytowaniu warstwy wybierz opcję Scal w dół z menu panelu Warstwy lub naciśnij klawisze Ctrl/Command+E.
  • Aby zastosować filtry do całej panoramy, kliknij dwukrotnie warstwę o nazwie Mapa sferyczna w panelu Warstwy, edytuj w odpowiedni sposób, a następnie zapisz plik. Obraz zostanie automatycznie przekształcony, aby odzwierciedlić układ sferyczny.

 5. Aby wyeksportować obraz, wybierz polecenie 3D > Panorama sferyczna > Eksportuj panoramę.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online