Podręcznik użytkownika Anuluj

Tworzenie animacji z osią czasu

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  5. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
  6. Biblioteki Creative Cloud
  7. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  8. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  9. Siatka i linie pomocnicze
  10. Tworzenie operacji
  11. Cofanie i historia
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (beta)
  1. Często zadawane pytania | Photoshop w Internecie (beta)
  2. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  3. Wymagania systemowe | Photoshop w Internecie (beta)
  4. Skróty klawiaturowe | Photoshop w Internecie (beta)
  5. Obsługiwane typy plików | Photoshop w Internecie (beta)
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Współpraca z uczestnikami projektu
  8. Stosowanie ograniczonych zmian do plików w chmurze
 6. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  3. Tworzenie dokumentów
  4. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Domyślne skróty klawiaturowe
  13. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  14. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  15. Preferencje
  16. Domyślne skróty klawiaturowe
  17. Miarki
  18. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  19. Określanie kolumn dla obrazu
  20. Cofanie i historia
  21. Panele i menu
  22. Umieszczanie plików
  23. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  24. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  25. Ustawienia predefiniowane
  26. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  27. Siatka i linie pomocnicze
 8. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 9. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 10. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 11. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Szybkie zaznaczanie
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 12. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 13. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 14. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 15. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 16. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 17. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
  14. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
 18. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 19. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 20. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 21. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 22. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów
 24. Content Authenticity
  1. Informacje o poświadczeniach zawartości
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 25. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D
  2. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  3. Drukowanie obiektów 3D
  4. Malowanie 3D
  5. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  6. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  7. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  8. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  9. Stosy obrazów
  10. Obieg pracy z grafiką 3D
  11. Pomiary
  12. Pliki DICOM
  13. Programy Photoshop i MATLAB
  14. Zliczanie obiektów na obrazie
  15. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  16. Edytowanie tekstur 3D
  17. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  18. Ustawienia panelu 3D

  Wycofanie funkcji 3D z programu Photoshop

Funkcje 3D w programie Photoshop zostaną usunięte w przyszłych aktualizacjach. Zachęcamy użytkowników funkcji 3D do korzystania z nowej kolekcji Adobe Substance 3D, która obejmuje nową generację narzędzi 3D firmy Adobe. Więcej informacji na temat wycofania funkcji 3D z programu Photoshop można znaleźć tutaj: Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D.

Uwaga:

W przypadku programu Photoshop starszego niż Photoshop CC niektóre funkcje omówione w tym artykule mogą być dostępne wyłącznie w wersji Photoshop Extended. Program Photoshop nie ma osobnej wersji Extended. Wszystkie funkcje programu Photoshop Extended są dostępne w programie Photoshop.

Obieg pracy przy tworzeniu animacji z osią czasu

Podczas animowania zawartości warstwy w trybie osi czasu w panelu Oś czasu należy ustawić klatki kluczowe, przesuwając wskaźnik czasu bieżącego do innego miejsca w czasie lub innej klatki, a także modyfikując położenie, krycie lub styl zawartości warstwy. Program Photoshop automatycznie dodaje lub modyfikuje serie klatek umieszczonych pomiędzy dwiema istniejącymi klatkami, równomiernie różnicując atrybuty warstw (położenie, krycie lub parametry efektów) w nowych klatkach tak, aby wywołać wrażenie ruchu lub transformacji.

Aby na przykład warstwa stopniowo zanikała, ustaw jej krycie w klatce początkowej na 100%, a następnie kliknij stoper Krycie dla tej warstwy. Następnie przesuń wskaźnik czasu bieżącego do czasu lub numeru klatki końcowej i ustaw krycie tej warstwy na 0%. Program Photoshop przeprowadzi automatyczną interpolację klatek między klatką początkową a końcową, równomiernie zmniejszając krycie warstwy w nowych klatkach.

Oprócz automatycznej interpolacji klatek animacji przez program Photoshop, można również tworzyć animacje rysowane ręcznie klatka po klatce, malując na pustej warstwie wideo.

Uwaga:

Do tworzenia animacji w formacie SWF służą programy Adobe Flash, Adobe After Effects oraz Adobe Illustrator.

Aby utworzyć animację z osią czasu, skorzystaj z następującego ogólnego obiegu pracy.

1. Utwórz nowy dokument.

Określ rozmiar i zawartość tła. Sprawdź, czy proporcje pikseli i wymiary są odpowiednie do tworzonej animacji. Jako tryb koloru należy ustawić RGB. Jeżeli nie istnieją specjalne wskazania do zmiany, pozostaw rozdzielczość na 72 piksele na cal, głębię bitową na 8 bitach na kanał, a proporcje pikseli - kwadratowe.

Upewnij się, że jest otwarty panel Oś czasu. W razie potrzeby kliknij strzałkę w dół na środku panelu, wybierz z menu polecenie Utwórz oś czasu wideo, a następnie kliknij przycisk na lewo od strzałki. Jeśli panel Oś czasu jest w trybie animacji klatek, kliknij ikonę Konwertuj na oś czasu wideo w lewym dolnym rogu panelu.

2. W menu panelu określ płynność odtwarzania osi czasu.

Określ czas trwania oraz płynność odtwarzania. Zobacz Określanie czasu trwania osi czasu i płynności odtwarzania.

3. Dodaj warstwę.

Warstw tła nie można animować. Aby animować tę zawartość, przekonwertuj warstwę tła na normalną warstwę lub dodaj jeden z następujących elementów:

 • Nową warstwę do dodawania zawartości.

 • Nową warstwę wideo na zawartość wideo.

 • Nową, pustą warstwę wideo do klonowania zawartości albo do tworzenia ręcznie rysowanych animacji.

4. Dodaj zawartość do warstwy.

5. (Opcjonalnie) Dodaj maskę warstwy.

Za pomocą maski warstwy można odsłonić część zawartości warstwy. Animując maskę warstwy, można odsłaniać różne fragmenty zawartości warstwy w różnym czasie. Zobacz Dodawanie masek warstwy.

6. Przesuń wskaźnik czasu bieżącego do punktu w czasie lub numeru klatki, w którym chcesz ustawić pierwszą klatkę kluczową.

7. Włącz obsługę klatek kluczowych dla danej właściwości warstwy.

Kliknij trójkąt obok nazwy warstwy. Trójkąt skierowany wierzchołkiem w dół wyświetla właściwości warstwy. Następnie kliknij stoper, aby ustawić pierwszą klatkę kluczową dla animowanej właściwości warstwy. Klatki kluczowe można ustawiać dla wielu właściwości warstwy naraz.

8. Przesuń wskaźnik czasu bieżącego i zmień właściwość warstwy.

Przesuń wskaźnik czasu bieżącego do czasu lub numeru klatki, który wskazuje zmianę właściwości warstwy. Możesz wykonać następujące czynności:

 • Zmień położenie warstw, aby ich zawartość się poruszała.

 • Zmień krycie warstw, aby zawartość pojawiała się lub znikała.

 • Zmień położenie maski warstwy, aby odsłonić inne fragmenty warstwy.

 • Włącz lub wyłącz maskę warstwy.

W przypadku niektórych animacji — na przykład takich, w trakcie których zmienia się kolor obiektu lub pojawia się całkiem nowa zawartość klatki — są potrzebne dodatkowe warstwy, o innej zawartości.

Uwaga:

Aby animować kształty, trzeba utworzyć animację maski wektorowej (a nie warstwy kształtu), używając stopera zmiany w czasie dla opcji Położenie maski wektorowej lub Włącz maskę wektorową.

9. Dodaj więcej warstw z zawartością i odpowiednio zmodyfikuj ich właściwości.

10. Przesuń lub przytnij pasek czasu trwania warstwy, aby określić moment pojawienia się tej warstwy w animacji.

11. Wyświetl podgląd animacji.

Za pomocą opcji w panelu Oś czasu odtwarzaj animację już podczas jej tworzenia. Obejrzyj też animację w przeglądarce internetowej. Podgląd animacji można również obejrzeć w oknie dialogowym zapisywania dla Internetu. Zobacz Wyświetlanie podglądu materiału wideo lub animacji z osią czasu.

12. Zapisz animację.

Animację można zapisać w postaci animowanego pliku GIF, używając polecenia Zapisz dla Internetu, a także jako sekwencję obrazów lub materiał wideo, używając polecenia Renderuj wideo. Można również zapisać ją w formacie PSD i zaimportować później do programu Adobe After Effects.

Animowanie właściwości warstwy za pomocą klatek kluczowych

Animować można różne właściwości warstwy, takie jak Położenie, Krycie czy Styl. Każda zmiana może przebiegać niezależnie od innych lub jednocześnie z innymi zmianami. Aby animować niezależnie różne obiekty, najlepiej utworzyć je na osobnych warstwach.

Oto kilka przykładów animowania właściwości warstw:

 • Położenie można animować, dodając klatkę kluczową dla właściwości Położenie, a następnie przesuwając wskaźnik czasu bieżącego i przeciągając warstwę w oknie dokumentu.

 • Animowanie krycia warstwy polega na dodaniu klatki kluczowej dla właściwości Krycie, przesunięciu wskaźnika czasu bieżącego i zmianie krycia warstwy na panelu Warstwy.

 • Właściwości 3D (na przykład położenie obiektu i kamery) można animować. (Więcej informacji można znaleźć w sekcji Tworzenie animacji 3D).

 

Aby animować właściwość za pomocą klatek kluczowych, trzeba ustawić dla niej przynajmniej dwie takie klatki. W przeciwnym razie zmiany wprowadzone w tej właściwości będą obowiązywać przez cały czas trwania warstwy.

Każda właściwość warstwy ma swoją ikonę Stopera zmiany w czasie , którą trzeba kliknąć, aby rozpocząć animację. Gdy stoper danej właściwości zostanie uaktywniony, program Photoshop będzie automatycznie dodawał nowe klatki kluczowe przy każdej zmianie bieżącego czasu oraz wartości danej właściwości. Gdy stoper danej właściwości jest nieaktywny, to właściwość ta nie ma żadnych klatek kluczowych. Jeżeli wpisze się wartość właściwości, gdy stoper warstwy jest nieaktywny, to wartość ta będzie obowiązywać przez cały czas trwania warstwy. Wyłączenie zaznaczenia stopera spowoduje nieodwracalne usunięcie wszystkich klatek kluczowych danej właściwości.

Wybieranie metody interpolacji

Interpolacja (określana także jako generowanie klatek pośrednich) jest to proces wypełniania nieznanych wartości między wartościami znanymi. W technikach cyfrowej obróbki wideo i filmu interpolacja oznacza najczęściej generowanie nowych wartości między dwiema klatkami kluczowymi. Jeśli na przykład element graficzny ma się przesunąć na ekranie o 50 pikseli w lewo w ciągu 15 klatek, to należy ustawić jego położenie w pierwszej i w piętnastej klatce, oznaczając je jako klatki kluczowe. Program Photoshop dokona interpolacji klatek pomiędzy tymi dwiema klatkami kluczowymi. Interpolacja między klatkami kluczowymi umożliwia tworzenie animacji ruchu, krycia, stylów i oświetlenia globalnego.

Wygląd klatki kluczowej w panelu Oś czasu zależy od wybranej metody interpolacji interwału między klatkami kluczowymi.

Liniowa klatka kluczowa 

Równomiernie zmienia animowaną właściwość między dwiema klatkami kluczowymi. Jedynym wyjątkiem jest właściwość Położenie maski warstwy, która jest przełączana skokowo między stanami „włączona” i „wyłączona”.

Wstrzymywana klatka kluczowa 

Zachowuje bieżące ustawienie właściwości. Ta metoda interpolacji umożliwia tworzenie efektów stroboskopowych albo nagłego znikania lub pojawiania się warstw.

Aby wybrać metodę interpolacji klatki kluczowej, wykonaj następujące czynności:

 1. W panelu Oś czasu zaznacz co najmniej jedną klatkę kluczową.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy wybraną klatkę kluczową i z menu kontekstowego wybierz Interpolację liniową lub Wstrzymanie interpolacji.

  • Otwórz menu panelu i wybierz polecenie Interpolacja klatki kluczowej > Interpolacja liniowa albo Interpolacja klatki kluczowej > Wstrzymaj.

Przesuwanie wskaźnika czasu bieżącego do klatki kluczowej

Po ustawieniu pierwszej klatki kluczowej właściwości program Photoshop wyświetla nawigator klatek kluczowych. Za jego pomocą można przechodzić między klatkami kluczowymi, wprowadzać nowe lub usuwać je. Gdy romb nawigatora klatek kluczowych jest aktywny (kolor żółty), wskaźnik czasu bieżącego znajduje się dokładnie na klatce kluczowej danej właściwości warstwy. Gdy romb nawigatora klatek kluczowych nie jest aktywny (kolor szary), wskaźnik czasu bieżącego znajduje się pomiędzy klatkami kluczowymi. Strzałki po bokach pola nawigatora klatek kluczowych oznaczają, że po obu stronach bieżącego punktu w czasie istnieją inne klatki kluczowe dla danej właściwości.

 1. W panelu Oś czasu kliknij strzałkę nawigatora klatek kluczowych. Strzałka po lewej stronie przenosi wskaźnik czasu bieżącego do poprzedniej klatki kluczowej. Strzałka po prawej stronie przenosi wskaźnik czasu bieżącego do następnej klatki kluczowej.

Zaznaczanie klatek kluczowych

 1. W panelu Oś czasu wybierz dowolną z następujących czynności:

  • Aby zaznaczyć klatkę kluczową, kliknij jej ikonę.

  • Aby zaznaczyć wiele klatek kluczowych, przytrzymaj klawisz Shift i klikaj klatki lub przeciągnij ramkę zaznaczenia wokół klatek kluczowych.

  • Aby zaznaczyć wszystkie klatki kluczowe dla danej właściwości warstwy, kliknij nazwę tej właściwości obok ikony stopera.

Przesuwanie klatek kluczowych

 1. W panelu Oś czasu zaznacz co najmniej jedną klatkę kluczową.

 2. Przeciągnij zaznaczone ikony klatek kluczowych do pożądanego punktu w czasie. (Zaznaczenie kilku klatek kluczowych spowoduje, że będą się przesuwały jako grupa, z zachowaniem odstępów).
Uwaga:

Aby rozsunąć lub zsunąć kilka klatek kluczowych, przeciągnij pierwszą lub ostatnią klatkę zaznaczenia z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (macOS). Klatka kluczowa po przeciwnej stronie zaznaczenia pozostanie w tym samym miejscu podczas przeciągania. Animacja zostanie spowolniona lub przyspieszona.

Kopiowanie i wklejanie klatek kluczowych

Klatki kluczowe dotyczące właściwości (na przykład położenia) można kopiować do tej samej właściwości na dowolnej warstwie. We wklejanych klatkach kluczowych jest odzwierciedlane skopiowane przesunięcie względem wskaźnika czasu bieżącego.

Klatki kluczowe można kopiować tylko z jednej warstwy naraz. Po wklejeniu klatek kluczowych na inną warstwę pojawią się one w stosownej właściwości warstwy docelowej. Pierwsza klatka kluczowa pojawi się w czasie bieżącym, a kolejne będą umieszczane za nią w kolejności względnej. Po wklejeniu klatki kluczowe pozostaną zaznaczone, można je więc od razu przenieść na osi czasu.

Uwaga:

Klatki kluczowe można kopiować i wklejać między wieloma właściwościami na raz.

 1. W panelu Oś czasu wyświetl właściwość warstwy zawierającą klatki kluczowe, które chcesz skopiować.

 2. Zaznacz przynajmniej jedną klatkę kluczową.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczoną klatkę kluczową i wybierz polecenie Kopiuj klatki kluczowe.
 4. W panelu Oś czasu zawierającym warstwę docelową przesuń wskaźnik czasu bieżącego do miejsca, w którym chcesz umieścić klatki kluczowe.

 5. Zaznacz warstwę docelową.
 6. Otwórz menu panelu i wybierz polecenie Wklej klatki kluczowe.

Usuwanie klatek kluczowych

 1. W panelu Oś czasu zaznacz co najmniej jedną klatkę kluczową i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij zaznaczoną klatkę kluczową prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij ją z wciśniętym klawiszem Control (macOS), a następnie wybierz z menu kontekstowego polecenie Usuń klatki kluczowe.

  • Wybierz polecenie Usuń klatki kluczowe z menu panelu.

Tworzenie animacji rysunkowych

Aby tworzyć animacje rysunkowe klatka po klatce, można dodać do dokumentu pustą warstwę wideo. Dodanie pustej warstwy wideo nad istniejącą warstwą wideo i zmiana krycia pustej warstwy pozwala widzieć zawartość warstwy wideo leżącej pod spodem. Umożliwia to animowanie rotoskopowe zawartości warstwy wideo przez rysowanie lub malowanie na pustej warstwie. Zobacz także Malowanie klatek na warstwach wideo.

Uwaga:

Jeżeli tworzysz animacje kilku niezależnych elementów, utwórz osobną zawartość na różnych, pustych warstwach wideo.

 1. Utwórz nowy dokument.
 2. Dodaj pustą warstwę wideo.
 3. Namaluj lub dodaj zawartość do warstwy.
 4. (Opcjonalnie) Z menu panelu Oś czasu wybierz polecenie Włącz efekt łusek cebuli, aby włączyć tryb przenikania ujęć.

 5. Przesuń wskaźnik czasu bieżącego do kolejnej klatki.
 6. Namaluj lub dodaj zawartość do warstwy w nieco innym miejscu, niż w poprzedniej klatce.
  Uwaga:

  Za pomocą poleceń z podmenu Warstwa > Warstwy wideo możesz dodać pustą klatkę wideo, powielić klatkę lub usunąć klatkę z pustej warstwy wideo.

  Podczas tworzenia kolejnych klatek rysowanych ręcznie można obejrzeć podgląd animacji, przeciągając wskaźnik czasu bieżącego lub używając opcji odtwarzania.

Wstawianie, usuwanie lub powielanie pustych klatek wideo

Do pustej warstwy wideo można dodawać puste klatki wideo lub usuwać z niej takie klatki. Można także powielać istniejące (namalowane) klatki na pustych warstwach wideo.

 1. W panelu Oś czasu zaznacz pustą warstwę wideo i przesuń wskaźnik czasu bieżącego do odpowiedniej klatki.

 2. Wybierz polecenie Warstwa > Warstwy wideo, a następnie wybierz jedno z następujących poleceń:

  Wstaw pustą klatkę

  Wstawia pustą klatkę wideo na zaznaczonej w danym momencie pustej warstwie wideo.

  Usuń klatkę

  Usuwa klatkę wideo z zaznaczonej w danym momencie pustej warstwy wideo.

  Powiel klatkę

  Dodaje kopię klatki wideo w bieżącym punkcie w czasie na zaznaczonej pustej warstwie wideo.

Określanie ustawień efektu łusek cebuli

Tryb łusek cebuli wyświetla zawartość narysowaną w bieżącej klatce oraz zawartość narysowaną w otaczających ją klatkach. Dodatkowe klatki pojawiają się z kryciem określonym przez użytkownika. Dzięki temu można je odróżnić od bieżącej klatki. Tryb łusek cebuli ułatwia rysowanie animacji klatka po klatce, gdyż są w nim wyświetlane punkty odniesienia, umożliwiające pozycjonowanie podczas tworzenia obrysów i wprowadzania innych zmian.

Ustawienia efektu przenikania ujęć określają sposób wyświetlania poprzednich i kolejnych klatek w przypadku włączenia opcji przenikania ujęć. (Zobacz Omówienie panelu Oś czasu).

 1. Otwórz panel Oś czasu i wybierz opcję Ustawienia łusek cebuli.

 2. Ustaw następujące opcje:

  Liczba łusek cebuli

  Określa, ile wcześniejszych i późniejszych klatek ma wyświetlać program. Wpisz liczby w pola tekstowe Klatki przed (liczba wcześniejszych klatek) i Klatki po (liczba dalszych klatek).

  Odstępy między klatkami

  Określa liczbę klatek pomiędzy wyświetlanymi klatkami. Np. wartość 1 powoduje wyświetlanie kolejnych klatek, a wartość 2 powoduje wyświetlanie obrysów z co drugiej klatki.

  Maks. krycie

  Ustawia wartość procentową krycia dla klatek tuż przed i tuż za bieżącym punktem w czasie.

  Min. krycie

  Ustawia wartość procentową krycia dla najdalszych klatek w zestawie klatek poprzedzających i następujących za bieżącą klatką.

  Tryb mieszania

  Ustawia wygląd obszarów, na których klatki się nakładają.

  Przenikanie ujęć w programie Photoshop
  Efekt przenikania ujęć

  A. Bieżąca klatka i jedna klatka za nią B. Bieżąca klatka oraz jedna klatka przed i jedna za nią C. Bieżąca klatka i jedna klatka przed nią 

Otwieranie animacji wielowarstwowej

Możliwe jest otwarcie animacji zapisanych w starszych wersjach programu Photoshop w postaci wielowarstwowych plików Photoshop (PSD). Warstwy są umieszczane w panelu Oś czasu z zachowaniem oryginalnej kolejności (dolna warstwa staje się pierwszą klatką).

 1. Wybierz polecenie Plik > Otwórz i zaznacz plik formatu Photoshop.
 2. W panelu Warstwy zaznacz warstwy, z których chcesz utworzyć animację, a następnie z menu panelu wybierz polecenie Utwórz klatki z warstw.

  Animację można edytować, zapisać w animowanym pliku GIF poleceniem Zapisz dla Internetu albo zapisać jako film QuickTime, używając polecenia Renderuj wideo.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto