Podsumowanie funkcji | Photoshop na tablet iPad (czerwiec 2021 r.)

Poznaj nowe funkcje dostępne w wersji programu Photoshop na tablet iPad z czerwca 2021 r. (wersji 2.6).

Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący

W tej wersji aplikacji Photoshop na tablet iPad możesz wygodnie retuszować obrazy i precyzyjnie korygować niedoskonałości, malując próbkowanymi pikselami ustawianymi na obrazie przy użyciu narzędzia Pędzel korygujący.

Aby uzyskać dostęp do narzędzia Pędzel korygujący w aplikacji Photoshop na tablet iPad i szybko retuszować obrazy, wykonaj te proste kroki: 

  1. W panelu Warstwy wybierz warstwę zawierającą niedoskonałości lub rozpraszające uwagę obiekty, które chcesz wyretuszować lub usunąć.
  2. Na pasku narzędzi wybierz narzędzie Pędzel korygujący (). Jeśli nie możesz znaleźć narzędzia Pędzel korygujący, stuknij i przytrzymaj ikonę Punktowy pędzel korygujący, aby wyświetlić inne powiązane narzędzia, a następnie wybierz narzędzie Pędzel korygujący.
  3. W wyświetlonym panelu opcji narzędzia stuknij ikonę wielokropka, aby otworzyć panel Ustawienia pędzla korygującego.
    Tutaj możesz wybrać opcje Tryb mieszania i Próbka oraz ustawić żądane wartości za pomocą suwaków Dyfuzja, ZaokrąglenieKąt. Możesz także użyć przycisków przełączania, aby ustawić opcje Ignoruj warstwy dopasowania, Użyj nacisku do rozmiaru oraz Wyrównany.
  4. W panelu opcji narzędzia możesz wybrać tryb Ustaw źródło, a następnie umieścić wskaźnik nad obszarem obrazu, aby ustawić źródłowy obszar próbkowania.
  5. W panelu opcji narzędzia wybierz tryb Pędzel i zamalowuj obszar obrazu, który chcesz wyretuszować przy użyciu próbkowanego obszaru źródłowego.
Możesz także korzystać ze skrótów dotykowych dostępnych w aplikacji Photoshop na tablet iPad, aby płynnie przełączać się między ustawianiem źródłowego obszaru próbkowania a malowaniem wybranymi pikselami. 

Rozwiązane problemy zgłoszone przez klientów

Szczegółowe informacje na temat problemów zgłoszonych przez klientów znajdziesz w artykule Problemy rozwiązane w programie Photoshop.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto