Sammanfattning av nya funktioner

Den senaste versionen av Acrobat DC finns tillgänglig nu. Mer information finns i Översikt över nya funktioner | Acrobat DC senaste versionen.

Acrobat DC oktoberversion 2016

Det nya verktyget Jämför filer

  Finns i: Acrobat DC Continuous

Med det helt nya verktyget Jämför filer kan du snabbt och exakt upptäcka skillnader mellan två versioner av en PDF-fil.

 • Jämför två versioner av ett dokument för att upptäcka alla ändringar i text och bild.
 • Visa en lättöverskådlig resultatsammanfattning med en översikt av filskillnader.
 • Förflytta dig i dokumentet för att granska varje skillnad sida vid sida eller på en sida.
 • Filtrera ändringarna för att snabbt se all text, bilder, kommentarer, formateringar, sidhuvud/sidfot eller bakgrundsskillnader.
 1. Välj Verktyg > Jämför filer.

  Obs! Verktyget hette tidigare Jämför dokument.

  Välj filer som ska jämföras

 2. Klicka på Välj fil till vänster för att välja den äldre filversionen som du vill jämföra. Klicka på Välj fil till höger för att välja den nyare filversionen som du vill jämföra.

 3. Klicka på Jämför.

 4. Resultat visas i ett nytt dokument med en översikt över alla filskillnader.

  Jämför resultat

 5. Klicka på knappen Gå till första ändringen när du vill granska varje skillnad i detalj.

Mer information finns i Jämför två versioner av en PDF-fil.

Utökat certifieringsverktyg

  Finns i: Acrobat DC Continuous

Det helt nya certifieringsverktyget gör det enklare än någonsin att signera digitalt, bekräfta och verifiera dokument med ett digitalt ID.

 • Kom snabbt igång. Hitta dina befintliga digitala ID:n i filer, smartcards eller USB-tokenenheter och konfigurera dem sedan enkelt för signering.
 • Anpassa signaturens utseende. Lägg till användbar information till signaturerna, tex. en logotyp, datum, plats eller signeringsorsak.
 • Använd din signaturbild. Skriv din signatur eller överför en skannad bild för att lägga till den i ditt digitala ID.

Nya arbetsflöden för konfiguration av digitalt ID

Du kan använda befintliga digitala ID:n eller skapa nya. Beroende på om det redan finns ett digitalt ID på datorn eller inte, kommer ett av följande två arbetsflöden att visas.

När det inte finns något digitalt ID tillgängligt:

 1. Följande uppmaning visas om du skapar eller klickar på ett signaturfält och det inte finns ett digitalt ID tillgängligt.

  Meddelandet Konfigurera digitalt ID

 2. Klicka på Konfigurera digitalt ID. Dialogrutan Konfigurera ett digitalt ID för signering öppnas.

  Välj typ av digitalt ID

 3. Välj önskad typ av digitalt ID, klicka på Fortsätt och följ sedan guiden.

  Om du väljer Skapa ett nytt digitalt ID visas följande alternativ (beroende på vilket operativsystem du har).

  Välj var du vill spara det digitala ID:t
  I Windows

  Välj var du vill spara det digitala ID:t
  I Mac OS visas ett nytt alternativ – Spara i Apple Keychain

När ett eller flera digitala ID finns tillgängliga:

 1. När du skapar eller klickar på ett fält för signatur, och det finns ett eller flera digitala ID tillgängliga, visas följande dialogruta där du kan välja önskat ID.

  Välj ett digitalt ID i listan

 2. Välj önskat ID och fortsätt signeringsprocessen.

Mer information finns i Digitalt ID.

Obs!

Om du vill behålla den äldre användarupplevelsen när du signerar digitalt kan du använda den här nya inställningen som gör det möjligt att växla mellan den nya och den äldre användarupplevelsen.

Redigera > Inställningar > Signaturer > Digitala signaturer > Mer > Skapa: Använd det moderna användargränssnittet till signering och konfiguration av digitalt ID.

Nytt DirectInk-stöd

  Finns i: Acrobat DC Continuous

Acrobat stöder nu Microsofts nya DirectInk-teknik. Skriv och rita jämnare och mer exakt direkt i PDF-filer med det förbättrade pennverktyget som använder DirectInk-tekniken. Använd en fysisk pennenhet på Windows 10-enheter som Microsoft Surface Pro för ännu bättre resultat med DirectInk.

Ångra och återställ stöds i redigeringsverktyget för taggar

  Finns i: Acrobat DC Continuous

Funktionerna ångra och återställ stöds nu i redigeringsverktyget för taggar (Visa > Visa/Dölj > Navigeringsrutor > Taggar).

 • Skapa en ny tagg: Funktionen ångra tar bort den senast skapade taggen och funktionen återställ återställer samma tagg.
 • Ta bort en tagg: Funktionen ångra återställer en borttagen tagg och funktionen återställ tar bort samma tagg.
 • Redigera en tagg: Funktionen ångra tar bort den senaste ändringen och funktionen återställ återställer taggen till den version den var i innan du senast tryckte på ångra.
 • Klipp ut och klistra in taggar: Funktionen ångra avbryter åtgärden klipp-och-klistra in och funktionen återställ återställer den.
 • Taggar som skapats från ett urval: Funktionen ångra tar bort alla taggar som skapats från urvalet och funktionen återställ återställer alla.

Förbättrad dialogruta för Spara som PDF

  Finns i: Acrobat DC Continuous

Om du har öppnat en fil från molnet (Creative Cloud, Document Cloud, DropBox, OneDrive osv.) väljer dialogrutan för Spara som PDF nu filens källplats som standard i stället för Den här datorn.

Anpassad spara som-dialogruta

PDFMaker har stöd för 64-bitars Office 2016 på Mac OS

  Finns i: Acrobat DC Continuous

Med det nya stödet för PDFMaker-tillägg kan du nu skapa Adobe PDF-filer av hög kvalitet i 64-bitarsversionen av Microsoft Word 2016 och PowerPoint 2016 för Mac med Acrobat-menyfliken (Acrobat > Skapa PDF).

Dubbelsidig skanning med ICA på Mac

  Finns i: Acrobat DC Continuous

Dubbelsidig skanning är nu tillgänglig med ICA på Mac OS. Du kan skanna båda sidorna även om skannern inte är en duplexskanner.

Nytt OCR-bibliotek

  Finns i: Acrobat DC Continuous

Acrobat DC har nu en ny version av OCR-biblioteket (iDRS 15.2.2.1819).

QuickTime-stöd i Windows fasas ut

  Finns i: Acrobat DC Continuous och Classic

Apple kommer inte längre att tillhandahålla säkerhetsuppdateringar för äldre programvara för QuickTime i Windows, vilket betyder att programmet blir känsligt för angrepp. För att skydda Acrobat och Reader har även Adobe valt fasa ut stöd för QuickTime i Windows. Acrobat DC och Reader DC använder nu den inbyggda Windows-videospelaren för att spela äldre QuickTime-videor, videor som är inbäddade i PDF-filer som skapades i Acrobat 9 och tidigare.

Mer information finns i QuickTime-stöd i Windows fasas ut.

Acrobat DC juliversion 2016

PDFMaker för Word 2016 på Mac OS

  Finns i: Acrobat DC Continuous

Nu kan du skapa Adobe PDF-filer med hög kvalitet och direktlänkar från Microsoft Word 2016 (32-bitar, version 15.22 eller senare) för Mac, genom att använda den nya menyfliken Acrobat.

Skapa PDF-fil från Word 2016 i Mac OS

Förbättrad textmarkering i Mac OS

  Finns i: Acrobat DC Continuous och Classic

Med början från OS X 10.11, har Apple gjort ändringar i ritslingan som gör att innehåll inte ritas i Acrobat eller Reader när musen dras för att markera text. För att lösa problemet har Adobe gjort nödvändiga ändringar i Acrobat och Reader för att förbättra textmarkeringsfunktionen. Ändringarna omfattar alla åtgärder där musen dras, t.ex. handverktyget, markeringsverktyget, flikar, kommentarer, redigering och så vidare.

Utökat Unicode-stöd i Web Capture

  Finns i: Acrobat DC Continuous och Classic

Stöd för 36 nya språk och 83 nya Unicode-områden har lagts till i Web Capture.

Du behöver inte starta om när du ändrar tema

  Finns i: Acrobat DC Continuous

När du ändrar temat i Acrobat eller Reader (Visa > Skärmtema > Mörkgrå/Ljusgrå) tillämpas temat direkt. Du behöver inte starta om programmet.

Visa specifika ikoner för molnfiler utifrån deras plats

  Finns i: Acrobat DC Continuous och Classic

För molnfiler kan du i Acrobat DC och Acrobat Reader DC nu visa specifika ikoner bredvid namnet utifrån deras plats. Ikonen visas i listan med de senaste använda filerna, i Arkiv-menyn och i anpassade Öppna/Spara-dialogrutor.

Visa ikoner för molnfiler utifrån deras plats
Ikoner för molnfiler visar deras plats – Document Cloud and Creative Cloud, Dropbox, SharePoint, OneDrive eller Box

Nya kommentarsfunktioner är nu tillgängliga i Acrobat DC Classic

  Finns i: Acrobat DC Continuous och Classic

Alla nya och förbättrade kommentarsfunktioner, som introducerades i den version av Acrobat DC Continuous som utkom i maj 2016, är nu även tillgängliga i Acrobat DC Classic.

Verktyget Lägg till anteckning till textersättning är tillgängligt på kommentarverktygsfältet

  Finns i: Acrobat DC Continuous och Classic

Verktyget Lägg till anteckning till textersättning, som togs bort från kommentarverktygsfältet i den tidigare versionen, har nu lagts tillbaka på verktygsfältet.

Verktyget Lägg till anteckning till textersättning är tillgängligt på kommentarverktygsfältet

Ställ in Acrobat som standardägare av PDF-filer i Windows 10

  Finns i: Acrobat DC Continuous och Classic

I Windows 10, threshold 2 och senare, är Acrobat Reader och Adobe Acrobat inte längre standardägaren av PDF-filer. Följ stegen nedan när du vill ange Adobe Acrobat som ägare av PDF-filer.

 1. Starta Acrobat. Efter några sekunder upptäcker Acrobat att programmet inte är standardägare och meddelandet nedan visas.

  Uppmaning att göra Acrobat till standardägare

 2. Klicka på Ja. En informationsdialogruta visas som anger stegen som krävs för att göra ändringen.

  Ställ in Acrobat som standard

 3. Klicka på Fortsätt. Acrobat öppnar dialogrutan Ange standardprogram.

 4. Välj Adobe Acrobat DC i programlistan. Klicka på Ange det här programmet som standardprogram och klicka på OK.

  Dialogrutan Ange det här programmet som standardprogram

  Borttagen från: Acrobat DC Continuous och Classic

Mobile Link tas bort från Acrobat och Reader. De avsnitt som är specifika för funktionen i gränssnittet tas också bort.

 • De senast använda filerna är fortfarande tillgängliga och du kan komma åt PDF-filer som du överförde till Adobe Document Cloud via listan över senast använda filer på alla enheter.
 • Du kan fortfarande välja att lagra och dela filer på Document Cloud.

Mer information finns i Vanliga frågor.

Acrobat DC 2016, majversion

Komma igång med snabba tips och genomgångar

  Finns i: Acrobat DC Continuous

Nya användare eller förstagångsanvändare kan nu lära sig använda viktiga Acrobat DC-funktioner genom snabba tips och guidade genomgångar på hemvyn.

När du startar Acrobat ser du Komma igång med Acrobat DC-alternativ på hemvyn. Välj ett alternativ för att visa den aktuella guidade genomgången eller videon.

Komma igång med Acrobat

Under en guidad genomgång visas ett antal tips succesivt i produkten, nästa tips visas först när du agerat på det aktuella tipset.

Få en länk till Acrobat Reader-mobilappen från Acrobat

Acrobat kan nu skicka ett textmeddelande till din mobilenhet med länkar (iOS App Store/Google Play Store) för att installera Acrobat Reader-mobilappen.

 1. Kontrollera att du är inloggad. Du ser ditt namn i det övre högra hörnet om du är inloggad.

 2. Välj alternativet Hämta mobilappen Acrobat Reader (ett av alternativen som visas i skärmbilden ovan).

 3. I dialogrutan Bli mobil väljer du ett land, anger ditt mobiltelefonnummer och klickar sedan på SMS:a en länk.

  Hämta Acrobat Reader till din mobilenhet

 4. Acrobat skickar ett meddelande till din enhet. Följ anvisningarna i meddelandet för att slutföra installationen av mobilappen.

  Obs!

  Adobe sparar inte det telefonnummer som anges här.

Moderniserat användargränssnitt – nytt mörkgrått tema

  Finns i: Acrobat DC Continuous

Utöver det ljusgråa temat finns det nu i Acrobat DC och Acrobat Reader DC ett nytt mörkgrått tema, vilket överensstämmer med andra Creative Cloud-produkter, till exempel Photoshop, Illustrator och Premiere Pro. Temat ger en behaglig visuell upplevelse, särskilt när du arbetar med rika färger och avancerad design. Det gör det också enklare att arbeta med flera program.

Som standard fortsätter temat att vara ljusgrått. Om du vill ändra det till mörkgrått väljer du Visa > Skärmtema > Mörkgrå och startar om Acrobat DC eller Acrobat Reader DC.

Ett nytt mörkgrått tema

Box- och OneDrive-anslutningar i Acrobat

  Finns i: Acrobat DC Continuous och Classic

Nu kan du enkelt lagra och öppna filer från fillagringskontot för konsument- och företagsfiler på Box och OneDrive medan du arbetar i Acrobat DC eller Acrobat Reader DC på datorn.

När du lägger till Box- eller OneDrive-konton från hemvyn eller den anpassade Öppna-/Spara-dialogrutan, är det enkelt att spara standardåtgärder för filerna från Acrobat DC och Acrobat Reader DC – Öppna, Spara som, Skapa PDF, Exportera PDF och Bifoga till e-postmeddelande.

Box- och OneDrive-anslutningar i hemyn
Box- och OneDrive-anslutningar i hemyn

Box- och OneDrive-anslutningar i en Öppna/Spara-dialogruta
Box- och OneDrive-anslutningar i den anpassade Öppna/Spara-dialogrutan ruta

När konton har lagts till visas en post med samma innehåll i den vänstra rutan, och listor med filer och mappar i den högra rutan. Nu är alla åtgärder som är specifika för den valda filtypen tillgängliga här och via den anpassade Öppna- eller Spara-dialogruta.

Box- och OneDrive-anslutningar i hemyn
Box- och OneDrive-anslutningar i hemyn

Obs!

Kommandon för sökning, sortering och filtrering kan för närvarande inte användas i hemvyn för Box- och OneDrive-filer. Adobe sparar inte Box- och OneDrive-resurser på sina egna servrar.

Modernt gränssnitt för inskanning

  Finns i: Acrobat DC Continuous

Skanningsverktyget har nu ett nytt, förenklat gränssnitt. Det nya gränssnittet gör det enkelt att snabbt skanna pappersdokument till PDF-filer med hjälp av standardinställningarna eller en förinställning. Det blir också enklare för dig att justera inskanningsinställningarna från samma gränssnitt med alternativknappar, en kugghjulsikon eller båda (där de finns).

Du öppnar appen genom att gå till Verktyg > Skapa PDF > Skanner. Det nya gränssnittet visas när du kommer in i arbetsflödet att skapa eller infoga PDF från skanner.

Nytt användargränssnitt för skannaapp

Ändra inställningar och konfigurera förinställningar

Ikonen Inställningar visas intill standardinställningarna eller en markerad förinställning. När du klickar på ikonen visas alla relevanta inställningar. Här kan du ändra och spara eller skanna med hjälp av de ändrade inställningarna.

Mer information finns i Skanna dokument till PDF.

Nya och förbättrade kommentarer

  Finns i: Acrobat DC Continuous

Ge och få snabb, tydlig återkoppling med helt nya kommentarsverktyg och ett intuitivt pekgränssnitt.

 • Anpassa kommentarsverktygsfältet för att se vilka funktioner du använder.
 • Ändra enkelt färg, teckensnitt eller storlek på kommentarer.
 • Visa och navigera i kommentarer. Du kan ordna kommentarer per sida, författare, datum, typ, kryssmarkeringsstatus och färg. Även filter kan användas för snabb hantering av kommentarer.
 • Besvara anteckningar i en tråd som visar alla svar för en kommentar i en konversation.
 • Tryck på ifyllbara textfält för att öppna skärmtangentbordet på pekaktiverade enheter.
 • Använd kortkommandon för att kommentera åtgärder, inklusive ta bort, ersätt eller lägg till anteckning i en text. När du öppnar kommentarverktyget aktiveras textmarkeringskommandona som standard.
 • Använd den nya markeringspennan för att markera skannade dokument utan att behöva köra en OCR-process.

Anpassa verktygsfältet Kommentar

Högerklicka på verktygsfältet Kommentar och välj sedan Anpassa Kommentar-verktyg på snabbmenyn.

Anpassa verktygsfältet Kommentar

I dialogrutan Anpassa Kommentar-verktyg väljer du de verktyg som du använder ofta.

Dialogrutan Anpassa kommentarverktyg
1. Välj verktyg från listan, 2. Klicka för att lägga till i verktygsfält, 3. Verktyg som läggs till visas högst upp, 4. Klicka på Spara.

Ändra enkelt färg, teckensnitt eller storlek på kommentarer

Hitta, identifiera och ändra enkelt textmarkeringsfärg – färgväljaren visas på verktygsfältet Kommentar.

Färgväljare på verktygsfältet för kommentarer

Textformateringsverktyg visas automatiskt för skrivmaskins- och textruteverktyg. När du klickar på en sida, visas popup-menyn för textegenskaperna nedanför kommentarsverktygsfältet.

Textformateringsverktyg visas automatiskt för skrivmaskins- och textruteverktyg

Visa och navigera i kommentarer

Sidbaserad organisation i rutan för kommentarer.

Sidbaserad organisation av kommentarer

Besvara anteckningar i svarstrådar

Varje kommentar motsvarar nu en konversation och alla svar visas i svarstrådar.

Svarstrådar

PDFMaker för PowerPoint 2016 (Mac OS)

  Finns i: Acrobat DC Continuous

Nu kan du skapa Adobe PDF-filer med hög kvalitet och direktlänkar från Microsoft PowerPoint 2016 (32-bitar, version 15.19 eller senare) för Mac, genom att använda den nya menyfliken Acrobat.

Delade granskningar på SharePoint- eller Office 365-webbplatser (Mac OS)

  Finns i: Acrobat DC Continuous

Nu kan du initiera webbaserade granskningsrundor på SharePoint- eller Office 365-sajter i Mac OS.

Mer information finns i Organisera delade granskningar på SharePoint- och Office 365-webbplatser.

Miniatyrförhandsvisning på 64-bitars datorer (Windows)

  Finns i: Acrobat DC Continuous och Classic

Du kan nu hämta en miniatyrförhandsvisning av PDF-filer i Utforskaren eftersom det även finns stöd för 64-bitars plattformar. Du aktiverar denna genom att välja Inställningar > Allmänt och sedan Aktivera förhandsvisning av PDF-miniatyrer i Utforskaren.

Fullständiga alternativ för högläsning

  Finns i: Acrobat DC Continuous och Classic

Skärmläsare kan nu läsa upp hemvyn och alternativ i Spara som-dialogrutan, vilket förbättrar åtkomst för användare med nedsatt syn.

Ändra standardteckensnitt för grundalternativ vid PDF-redigering och Lägg till text

  Finns i: Acrobat DC Continuous och Classic

Du kan nu välja ett visst teckensnitt för både Lägg till text och grundalternativen i textredigeringsfunktioner med hjälp av två nya teckensnittsalternativ under inställningarna i Innehållsredigering.

Mer information finns i Ändra standardteckensnitt för grundalternativ vid PDF-redigering och Lägg till text.

Förbättrad OCR-kvalitet för asiatiska språk

  Finns i: Acrobat DC Continuous

Precisionen för optisk teckenidentifiering har förbättrats betydligt när du skannar dokument skrivna med förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, japanska eller koreanska språk.

Acrobat DC 2016, januariversion

Förbättrat flikgränssnitt

  Finns i: Acrobat DC Continuous

Bekräfta innan du stänger programmet om flera flikar är öppna

När du avslutar Acrobat DC med flera flikar eller dokument öppna, visas ett bekräftelsemeddelande så att du inte stänger dokument som du vill ha öppna av misstag.

Bekräfta innan du stänger fliken eller dokumentet
Bekräftelse innan du stänger flikar/dokument

En ny inställning för att återställa bekräftelser har introducerats – Redigera > Inställningar > Allmänt > Fråga innan flera flikar stängs. Som standard är den PÅ.

Ordna flikar lodrätt eller vågrätt

När du har flera dokument öppna, kan du jämföra dem sida vid sida genom att ordna flikarna lodrätt eller vågrätt med alternativet Sida vid sida på menyn Fönster (Fönster > Sida vid sida > Vågrätt/Lodrätt). Flikarna ändras till separata fönster och ordnas på det valda sättet.

Exempel på Sida vid sida i Acrobat
Ordna flikar lodrätt

Ordna flikar vågrätt
Ordna flikar vågrätt

Håll delade granskningar på SharePoint/Office 365-webbplatser (Windows)

  Finns i: Acrobat DC Continuous och Classic

Nu kan du organisera delade granskningar på SharePoint/Office 365-webbplatser.

Mer information finns i Organisera delade granskningar på SharePoint- och Office 365-webbplatser.

Delta i Office 365- och SharePoint-baserade granskningar (Mac OS)

  Finns i: Acrobat DC Continuous och Classic

Mac-användare kan delta i Office 365- och SharePoint-baserade granskningar.

Hemvyn för Mac

  Finns i: Acrobat DC Continuous och Classic

När du stänger alla PDF-filer stängs hemvyn som standard.

Stöd för Windows Threshold 2

  Finns i: Acrobat DC Continuous och Classic

Acrobat/Reader DC och XI stöds nu i Windows Threshold 2.

Stöd för Mac Office 2016

  Finns i: Acrobat DC Continuous och Classic

Genom att välja alternativet för att skapa PDF-arbetsflöden i Acrobat går det nu att skapa PDF-filer från Office 2016 på Mac.

Valfri Adobe ID-inloggning för serialiserad distribution (endast volymanvändare)

  Finns i: Acrobat DC Continuous och Classic

Slutanvändare behöver inte skapa ett Adobe ID för att använda Acrobat DC eftersom Adobe har gjort inloggning valfritt för serialiserade distributioner.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online