QuickTime-stöd i Windows fasas ut

Apple tillhandahåller inte längre säkerhetsuppdateringar för äldre programvara för QuickTime i Windows, vilket betyder att programmet blir känsligt för angrepp. För att skydda Acrobat och Reader har även Adobe valt fasa ut stöd för QuickTime i Windows. Acrobat och Reader använder nu den inbyggda Windows-videospelaren för att spela upp äldre QuickTime-videos, videos som är infogade i PDF-filer som har skapats i Acrobat 9 och tidigare.

När du försöker spela upp en QuickTime-video som infogats i en PDF-fil visas följande varning:

Varningsmeddelande

Detta är standardbeteendet. Så här ändrar du detta beteende, välj Redigera > Inställningar och välj Multimedia (äldre):

  • Använd inte QuickTime Player för multimediaobjekt: som standard använder Windows sin inbyggda spelare, istället för QuickTime Player, för att spela upp äldre QuickTime-mediafiler. Om det här alternativet inte är markerat och QuickTime Player inte är tillgängligt använder Windows sin inbyggda spelare.
Uppspelningsalternativ

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?