När du lägger till text i en PDF-fil kommer Acrobat som standard att välja närliggande teckensnittsattribut för den nya texten. Detsamma gäller när du redigerar befintlig text i en PDF-fil och teckensnittet inte är tillgängligt i systemet. Då kommer som standard ett specifikt reservteckensnitt att användas för ett specifikt skript, till exempel kommer teckensnittet Minion Pro att användas för Roman-skrivstilsteckensnitt. Detta standardbeteende kan leda till teckensnitt med inkonsekvent utseende i ett PDF-dokument. Om du vill få ett konsekvent utseende i alla PDF-filer kan du i stället för att använda standardinställningarna, välja ett visst teckensnitt för både Lägg till text och grundalternativet i textredigeringfunktioner med Teckensnittsalternativ under Innehållsredigering.

Teckensnittsalternativinställningar för att redigera text och lägga till ny text

Obs!

Om du inte ser inställningarna "Standardteckensnitt för redigering" och "Standardteckensnitt för att lägga till text" under alternativet Teckensnittsalternativ, ska du uppdatera Acrobat DC till den senaste versionen. Välj Hjälp > Leta efter uppdateringar och följ sedan instruktionerna i stegen i uppdateringsfönstret när du vill hämta och installera de senaste uppdateringarna automatiskt.

Gör följande om du vill ändra teckensnittet för grundalternativet för att redigera text:

  1. Gå till Redigera > Inställningar > Innehållsredigering > Teckensnittsalternativ.

  2. Välj ett lämpligt teckensnitt i listrutan Standardteckensnitt för redigering.

  3. Klicka på OK.

Så här ändrar du standardteckensnittsegenskaper för Lägg till Text:

  1. Gå till Redigera > Inställningar > Innehållsredigering > Teckensnittsalternativ.

  2. Välj ett lämpligt teckensnitt i listrutan Standardteckensnitt för att lägga till text.

  3. Markera en lämplig teckenstorlek i listrutan Teckensnittsstorlek.

  4. Klicka på OK.

Obs!

Om du vill återställa standardbeteendet väljer du Låt Acrobat välja i listrutan.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy