Hantering av cacheminne i Adobe Bridge CS4 och CS5

Det centrala cacheminnet i Adobe Bridge lagrar information om miniatyrbilder, förhandsgranskning och metadata i en databas. Denna databas förbättrar prestandan när du bläddrar och söker efter filer. Men ju större ett cacheminne är desto mer diskutrymme använder det. Med inställningarna för cacheminnet kan du hantera balansen mellan prestanda och cacheminnets storlek.

  • Välj Redigera > Inställningar > Cacheminne (Windows) eller Bridge > Inställningar > Cacheminne (Mac OS) och välj sedan bland följande alternativ:

Behåll förhandsgranskningar i 100 % i cache

Förhandsgranskning i 100 % (även kallat cacheminne i fullstorlek) är en JPEG-fil som visar inzoomning i 100 %. Denna inzoomning visas i ett bildspel och i förhandsgranskning i helskärmsläge. Den visas även när du använder luppverktyget i Granskningsläge eller i panelen Förhandsgranskning. Om du använder denna cachelagrade fil undviker du att rendera en hundraprocentig bild på nytt från den ursprungliga källfilen. Det kräver dock ytterligare diskutrymme och den första bearbetningen tar lite tid.

När du använder luppverktyget eller 100 % zoom extraheras 100 % förhandsgranskning till minnet från filen. Med alternativet Behåll förhandsgranskningar i 100 % i cacheminnet skrivs den hundraprocentiga förhandsgranskningen till det centrala cacheminnet som finns på följande plats:

  • Mac OS: /Users/[användarnamn]/Library/Caches/Adobe/Bridge CS[versionsnummer]/Cache/full
  • Windows: /Documents and Settings/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Bridge CS[versionsnummer]/Cache/full

Obs! I Windows aktiverar du Visa dolda filer för att se den här platsen. Se Visa dolda filer, mappar och filnamnstillägg | Windows XP | Vista | Windows 7.

Du kan även skapa förhandsgranskningar i fullstorlek för alla filerna i en mapp. Klicka på miniatyrbilden och knappen för förhandsgranskningskvalitet i programfältet och välj Skapa förhandsgranskningar i 100 %.Dessa förhandsvisningar i fullstorlek används dock endast för hundraprocentig zoom och lupp. De används endast för visning av miniatyrbilder, bildspel och skärmförhandsgranskningar i vyer i fullstorlek. Dessutom används de inte i panelen Förhandsgranskning eller Granskningsläge när du inte använder luppverktyget.
Exportera cacheminne till mappar automatiskt när det går

Detta alternativ synkroniserar centrala och exporterade cachedata.Det genererar exporterade cachefiler för varje mapp som Adobe Bridge söker i (såvida inte mappen är skrivskyddad).

Första gången Adobe Bridge granskar en mapp kontrollerar det om det finns ett exporterat cacheminne. Om det hittar ett exporterat cacheminne importerar det alla poster till sitt centrala cacheminne. Därefter behandlar Adobe Bridge endast den mappens centrala cacheminne, där nya och ändrade miniatyrbilder och metadata lagras. Om du väljer Exportera cacheminne till mappar automatiskt när det går, uppdaterar Adobe Bridge även det exporterade cacheminnet med nyligen genererade och uppdaterade miniatyrer och metadata. Men Bridge läser inte in exporterade cachedata för den mappen eftersom den finns i det centrala cacheminnet.Vad betyder detta i praktiken? Det är relevant när flera instanser av Adobe Bridge – på samma eller olika datorer – granskar mappen. Exempel:

  1. Bridge CS4 skapade ett exporterat cacheminne för en mapp.
  2. Bridge CS5 påträffar den mappen och läser det exporterade cacheminnet för att sedan importera alla poster till Bridge CS4:s centrala cacheminne.
  3. Du lägger nya filer i mappen eller lägger till ett sökord eller annan metadata till en befintlig fil.
  4. Bridge CS4 granskar mappen och skapar miniatyrbilder för de nya filerna. Och det exporterade cacheminnet uppdateras eftersom du väljer Exportera cacheminne till mappar automatiskt när det går.
  5. Bridge CS5 granskar mappen och ignorerar den exporterade cachefilen eftersom det redan har granskat den mappen. Det skapar miniatyrbilder för nya filer och lägger till dem till det centrala cacheminnet.

Välj det här alternativet om du inte vill fylla diskutrymme med exporterat cacheminne för varje mapp som granskas av Adobe Bridge. Du kan exportera cacheminnet manuellt för varje enskild mapp genom att välja Verktyg> Cacheminne> Bygg och exportera cacheminne. Detta steg kan du till exempel följa innan du bränner en mapp till en DVD-skiva.

Sökväg

Plats visar sökvägen till det centrala cacheminnet. Adobe Bridge CS3:s centrala cacheminne finns på en annan plats än i Adobe Bridge CS4 och CS5. Adobe Bridge CS4 och CS5 läser inte in det centrala cacheminnet från Bridge CS3.

Storlek på cacheminne

Varje fil och mapp som Adobe Bridge cachelagrar använder en databaspost. En databaspost innehåller en eller flera JPEG-filer som Adobe Bridge skapar för visning av miniatyrbilder och förhandsgranskningar.Cacheminnet kan lagra till 500 000 poster (standardstorleken för ett cacheminne är 100 000 poster).En ökning av storleken på cacheminnet kan förbättra prestandan, men det betyder även att mer diskutrymme används. 

Komprimera cachen

Komprimering av cacheminnet tar bort föråldrade databasposter och JPEG-filer som associeras med dessa poster.

Rensa cacheminne

Rensning av cacheminnet tar bort alla miniatyrbilder och förhandsgranskningar från det centrala cacheminnet.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?