Felmeddelandena Basprodukten är inte installerad och Uppdateringar misslyckades | Creative Cloud

Problem: Fel vid uppdatering av Creative Cloud-program

Vid uppdatering av ett Creative Cloud-program visas ett eller flera av följande meddelanden i installationsloggen för Creative Cloud:

  • Vissa uppdateringarna installerades inte. Följande uppdateringar installerades inte. Åtgärda problemet nedan och försök installera uppdateringarna på nytt. <Produkt och version>. Installationen misslyckades.
  • Basprodukten är inte installerad. Det går inte att fortsätta åtgärden med korrigeringsfilen.
  • Avslutningskod: 28 – basprodukten är inte installerad.

Lösning: Avinstallera och installera om programmet

  1. Avinstallera Creative Cloud-programmet som du försöker uppdatera. Gå till Avinstallera eller ta bort Creative Cloud-program.

  2. Installera om och starta programmet. Gå till Hämta fler program.

    Inga uppdateringar krävs eftersom du har den senaste programversionen.

Varför inträffar dessa fel?

Dessa uppdateringsfel inträffar när uppdateringen inte kan identifiera programmets ursprungliga byggnummer på datorn. Den ursprungliga produkten kan installeras men inte uppdateringen eftersom byggnumret inte överensstämmer.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto